MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Najnowsze wstawki w serwisie darmowy-torrent.pl

Jesteś w kategorii: PROGRAMY. Wybierz podkategorie

Torrent: Radiotracker 4. 1. 36. 0
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 46.07 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

rogram RadioTracker jest bardzo ciekaw? propozycja dla melomanów kolekcjonuj?cychutwory
muzyczne. Program posiada baz? oko?o 15.000 internetowych stacji radiowych.RadioTracker
automatycznie nagrywa stream z radia oraz zapisuje bezpo?rednio doformatu MP3. Zgodnie z
zapewnieniami autorów program jest w pe?ni legalny.RadioTracker potrafi równie? tworzy?
dzwonki do telefonów komórkowych.Wi?c mog? go godnie poleci?Wymagania systemowe:-
Windows 2000/XP,Vista- 1GHz CPU,- 128MB RAM,- 300MB wolnego miejsca na dysku lub 50MB w
wersji portable :)...SMACZNEGO...

[Zobacz cały opis]

Torrent: Vista Manager 1. 4. 5 [ENG] [KeyGen]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 10.90 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Narz?dzie systemowe pomagaj?ce zoptymalizowa? i nieco usprawni? najnowszy Windows Vista.
Program wy?wietla informacje o zainstalowanym sprz?cie, uruchomionych procesach;
optymalizuje uruchamianie i zamykanie systemu, dzi?ki czemu skracany jest czas pomi?dzy
wydaniem polecenia a reakcj? komputera. Ponadto w aplikacji znalaz? si? modu? czyszcz?cy,
który usuwa niepotrzebne pliki lub duplikaty, które zajmuj? miejsce na dysku twardym.
Tradycyjnie producent przygotowa? modu? czyszczenia rejestru, który dba o prawid?owo??
skrótów, wpisów i automatycznie naprawia napotkane problemy. Dodatkowo optymalizuje
rejestr poprzez prawid?owe u?o?enie jego elementów (defragmentacja rejestru).

[Zobacz cały opis]

Torrent: Nod32 Antivirus 3. 0. 621 + nowy FiX 2. 0
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 16.33 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

ESET NOD32 Antivirus 3.0 jest najnowsz? wersj? dobrze znanego na rynku systemu
antywirusowego. Rozwi?zania firmy ESET dzi?ki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej
inteligencji potrafi? samodzielnie wykry? i zablokowa? zupe?nie nowe zagro?enia usi?uj?ce
zaatakowa? Twój komputer. Ochrona realizowana jest z wykorzystaniem ThreatSense –
technologii znanej milionom u?ytkowników korzystaj?cych z programu ESET NOD32
Antivirus.FIX DZIA?A TYLKO Z ANGIELSK? WERSJ? Nod32 Antivirus 3.0.621

[Zobacz cały opis]

Torrent: Restorator 2007 v3.7.1709 [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 3.35 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/5093baea3fde56e44ccf06e97b1a950a9774fba3.jpgRestorator 2007
Resource Editor umo?liwia szybk? edycj? zasobów plików EXE, DLL, SYS, MSSTYLES, CPL,
OCX, ACM, AX, DPL, BPL i SCR. Narz?dzie jest wykorzystywany przewa?nie do tworzenia
t?umacze? oraz wprowadzania kosmetycznych zmian w wygl?d aplikacji. Jest to mo?liwe dzi?ki
opcj? odpowiedzialnym za usuwanie z, czy dodawanie do plików takich elementów jak tekst,
obrazki, ikonki, d?wi?ki, pliki wideo, numery wersji, okienka czy menu w prawie wszystkich
dost?pnych na rynku aplikacjach. Aplikacja umo?liwia dodatkowo tworzenie prostych pachy,
które za po?rednictwem kilku klikni?? mog? zainstalowa? wprowadzone zmiany w pliku
zasobów na dowolnej kopii programu. Ciekaw? opcj? programu jest mo?liwo?? podejrzenia
wykorzystywanych komponentów przez autorów niektórych oprogramowa?. Na uwag? zas?uguje
równie? edytor okienek, który jest bardzo przejrzysty i prosty w obs?udze.Jest to w
pelni dzialajaca wersja!! Sam potrzebowalem jej pilnie i wiem jak ciezko jest znalezc w
pelni dzialajaca wersje, wiec zamieszczam.Instalacja:1. Zainstaluj2. Uzyj Patcha3. Uzyj
Keygena

[Zobacz cały opis]

Torrent: ESET Smart Security v3.0.642 [PL] [FIX]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 16.02 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

ESET NOD32 Antivirus 3.0 jest najnowsz? wersj? dobrze znanego na rynku systemu
antywirusowego. Rozwi?zania firmy ESET dzi?ki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej
inteligencji potrafi? samodzielnie wykry? i zablokowa? zupe?nie nowe zagro?enia usi?uj?ce
zaatakowa? Twój komputer. Ochrona realizowana jest z wykorzystaniem ThreatSense –
technologii znanej milionom u?ytkowników korzystaj?cych z programu ESET NOD32
Antivirus.Zainstalowa? (nie wprowadza? u?ytkownika i has?a)Po zainstalowaniu uruchomi?
TNOD-U&P.exe, odczeka? chwil? (pobierze co trzeba), wej?? do programu i aktualizowa?.Za
ka?dym razem je?li b?dzie si? "plu?" ?e login i has?o z?e to uruchomi? TNOD-U&P.exe,
odczeka? chwil? (pobierze co trzeba),wej?? do programu i aktualizowa?.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Nawigator Mapa Europy wersja 3[1].0.0
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 469.75 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/06bc603ac3a4302129e95ba0667054562fe6bac3.jpgjest to mapa
cyfrowa europy Emapa dostarcza profesjonalne oprogramowanie oparte na bardzo
dokladnychmapach cyfrowych. Efektem ponad 10 lat doswiadczen sa wydajne, tanie i prostew
obsludze rozwiazania dla branz, w których istotna jest informacja przestrzenna.Zasób
cyfrowych danych kartograficznych Emapy obejmuje:* mape Polski w skali zawierajaca siec
dróg (do dróg gruntowych wlacznie), okolo 50.000 miejscowosci, linie i stacje kolejowe,
lasy i tereny zielone, siec rzek i jezior, podzial administracyjny, parki narodowe i
krajobrazowe, punkty wys.* zintegrowane z mapa Polski adresowe plany 500 najwiekszych
miast zawierajace siec ulic, numeracje porzadkowa budynków dla przecznic, lokalizacje
ponad 100.000 obiektów uzytecznosci publicznej, tereny zielone, sportowe i przemyslowe i
itd.* mape Europy w skali 1:500.000 (z uszczególo-wiona mapa Polski), zawierajaca siec
dróg i kolei w kilku kategoriach, ponad 100.000 miejscowosci, rzeki i jeziora, podzial
polityczny itd.* mape swiata w skali 1:1.000.000 (z uszczególo-wiona mapa Europy),
zawierajaca mape wysokosci npm, siec dróg i kolei w kilku kategoriach, ponad 300.000
miejscowosci, rzeki i jeziora, podzial polityczny itd.y pliki sa w formacie rar po
rozpakowaniu nalezy wypalic na plytke haslo do rara to znane.fora.pl

[Zobacz cały opis]

Torrent: AutoMapa 4.1.2 PL
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 113.35 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/0c4aceeb380f43d4f053cf47b7ffba6c517f9fb9.jpgJest to kompletna
AutoMapa 4.1.2 z map? Polski dzia?aj?ca na PC i urz?dzeniach Pocket PC.AutoMapa umo?liwia
z niespotykan? dot?d precyzj? nawigacj? po drogach Polski i ca?ej Europy. Zawarta w
systemie cyfrowa Mapa Polski jako jedyna na rynku zawiera kszta?ty poszczególnych
budynków i ich dok?adne punktowe adresy. Dzi?ki temu AutoMapa prowadzi dos?ownie "od
drzwi do drzwi".Nie pisa?: CZY B?DZIE DZIA?A? NA...Zainteresowanych odsy?am na
www.automapa.plInstrukcja:1. rozpakuj archiwum rar2. uruchom setup3. przy instalacji nie
zaznaczaj instalowania map4. po instalacji skopiuj katalog Polska do zainstalowanej
AutoMapy5. ciesz si? z zainstalowanej AutoMapyNie potrzeba ?adnego Cracka. Wersja
instalacyjna ju? scrackowana.

[Zobacz cały opis]

Torrent: NOD32 3.0.642 [PL] [FIX]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 17.54 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/510c7ecf1a46c511f4373141ae61167337569f8b.jpgESET NOD32
Antivirus 3.0 jest najnowsz? wersj? dobrze znanego na rynku systemu antywirusowego.
Rozwi?zania firmy ESET dzi?ki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji potrafi?
samodzielnie wykry? i zablokowa? zupe?nie nowe zagro?enia usi?uj?ce zaatakowa? Twój
komputer. Ochrona realizowana jest z wykorzystaniem ThreatSense – technologii znanej
milionom u?ytkowników korzystaj?cych z programu ESET NOD32 Antivirus.Jak dla mnie i wielu
milionów u?ytkowników na ca?ym ?wiecie jest to najlepszy antivirus!!!Info:W torrencie
znajduje sie instrukcja, dzia?aj?cy fix, NOD32 3.0.642 i screen z NOD32 z mojego
komputera.Dla tych co wol? najpierw zobaczy? a pó?niej ?ci?gn?? tutaj jest ten sam screen
co w torrencie http://www.vpx.pl/grafika,129467.html

[Zobacz cały opis]

Torrent: Windows Vista Ultimate Ultra Lite 32 Bit [PL] [.iso]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 696.74 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/a6c94287947b82e13c763ce0afc811b80809f5b5.jpgWindows Vista
Ultimate Ultra Lite 32 Bit mojego autorstwa ze zintegrowanym service packiem 1 -
kompilacja 6.0.6001.18000. Aktywator i serial w pliku obrazu. System stabilny i wiele
mniej wymagaj?cy od zwyk?ej wersji Visty. U?ywam od tygodnia i dzia?a znakomicie. Nic nie
dodawa?em. Klucz nie jest wpisany. Startuje z p?yty. Obraz spakowany do postaci archiwum
samo rozpakowuj?cego si? - st?d plik .exe. Po wypakowaniu wa?y 773 MB. Seeduj? do trzech
pe?nych - max 24 KBLista usuni?tych elementów - log z vlite:[Components];# Accessories
#AccessibilityMobility CenterSnipping ToolSpeech SupportWelcome CenterWindows Sidebar and
Gadgets;# Drivers #Display adaptersDiva ServerEthernet network
adaptersModemsPrinters-ApolloPrinters-BrotherPrinters-CanonPrinters-CitizenPrinters-DellPr
inters-DiconixPrinters-EpsonPrinters-Fuji XeroxPrinters-FujitsuPrinters-Generic
printerPrinters-GestetnerPrinters-HPPrinters-IBMPrinters-InfotecPrinters-KonicaPrinters-Ko
nica MinoltaPrinters-Kyocera
MitaPrinters-LanierPrinters-LexmarkPrinters-MinoltaPrinters-Minolta-QMSPrinters-NECPrinter
s-NRGPrinters-OcePrinters-OkiPrinters-OkidataPrinters-OlivettiPrinters-PanasonicPrinters-Q
MSPrinters-RicohPrinters-SamsungPrinters-SavinPrinters-SeikoshaPrinters-SharpPrinters-Sony
Printers-StarPrinters-TallyPrinters-TektronixPrinters-Wipro
ePeripheralsPrinters-XeroxQLogic Fibre Channel AdapterScannersSound controllersStorage
controllers-AdaptecStorage controllers-ElxstorStorage controllers-Hewlett-PackardStorage
controllers-IBM ServeRAIDStorage controllers-ICP vortexStorage controllers-IntelStorage
controllers-ITEStorage controllers-LSI LogicStorage controllers-MegaRAIDStorage
controllers-nVidiaStorage controllers-PromiseStorage controllers-SiSStorage
controllers-ULiStorage controllers-Via;# Games #Game ExplorerInbox GamesPremium Inbox

[Zobacz cały opis]

Torrent: WinXP Serwice Pack 3 - Spolszczenie full
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 93.88 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/b69c07696487990bd1fd6b96a99ac4c9fa122623.jpgSpolszczenie do
WinXP Serwice Pack 3.1.Zainstaluj2.Zresetuj komputer.3.Wejd? w panel
sterowania=====>>opcje regionalne i j?zykowe====>> i zmie? j?zyk na polski.4.Masz Windows
XP SP3 po polsku.UWAGA!!!SPOLSZCZENIE NIE DZIA?A NA WINDOWS XP HOME EDITION!!! DZIA?A NA
PROFESSIONAL!!!

[Zobacz cały opis]

Torrent: Windows Vista International (64 bit) 4w1 SP1 RTM [PL][DVD][.iso]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 4.02 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/9ba7b83f612c42b077894013a3fef1f63a103ccb.jpgWindows Vista
UltimateNajbardziej kompletne wydanie systemu Windows Vista zapewniaj?ce potrzebn? w pracy
moc, zabezpieczenia i funkcje mobilne oraz wszystkie funkcje zwi?zane z rozrywk?, bez
których nie jest mo?liwa dobra zabawaNajlepszy wybór dla firmy — teraz i w
przysz?o?ciJe?li szukasz kompleksowego rozwi?zania, które zaspokoi wszystkie potrzeby,
pozwalaj?c na przyk?ad p?ynnie przechodzi? od pracy do zabawy, to Windows Vista Ultimate
stanowi odpowiedni wybór. To wydanie systemu Windows Vista w ramach pojedynczego produktu
oferuje zaawansowan? infrastruktur? dla firm, funkcje mobilnej produktywno?ci i doskona?ej
jako?ci domow? rozrywk? cyfrow?.System Windows Vista Ultimate wyposa?ony jest we wszystkie
funkcje wydania Windows Vista Home Premium, w tym programy Windows Media Center, Windows
Movie Maker z obs?ug? standardu HD oraz Windows DVD Maker. Oferuje on tak?e funkcje
wydania Windows Vista Business, takie jak obs?uga sieci firmowych, scentralizowane
narz?dzia zarz?dzania oraz zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych. Ponadto system
Windows Vista Ultimate jest wyposa?ony we wszystkie nowe funkcje zabezpiecze? i ochrony
danych, dzi?ki którym Windows Vista wyznacza zupe?nie now? jako?? w dziedzinie
niezawodno?ci.Windows Vista Ultimate oferuje tak?e obs?ug? wszystkich nowych funkcji
mobilnych systemów Windows Vista, w tym technologi? Windows Tablet i technologie Touch,
technologi? Windows SideShow, Centrum mobilno?ci w systemie Windows i innych nowych,
zaawansowanych funkcji mobilnych.Windows Vista Ultimate jest jedynym rozwi?zaniem dla
u?ytkowników potrzebuj?cych pojedynczego komputera, który spe?ni ich wszystkie wymagania
zwi?zane z prac?, podró?ami i rozrywk?, lub chc?cych po prostu mie? pewno??, ?e
korzystaj? z najlepszych produktów.* Wersja 64 Bitowa* Service Pack Zin

[Zobacz cały opis]

Torrent: Office 2007 Enterprise [PL] [.iso]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 547.08 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/474d351b7a7ad40c17445a3674db5ed30b9bffb2.jpgJeden z
najpopularniejszych pakietów biurowych na ?wiecie w najbardziej rozbudowanej wersji.
Office 2007 posiada ca?kowicie zmieniony interfejs u?ytkownika, dzi?ki któremu mo?esz
du?o szybciej i ?atwiej uzyska? dost?p do potrzebnych narz?dzi. W sk?ad pakietu wchodz?
nast?puj?ce programy:- MS Word 2007;- MS Excel 2007;- MS Access 2007;- MS Outlook 2007;-
MS Groove 2007;- MS InfoPath 2007;- MS OneNote 2007;- MS PowerPoint 2007;- MS Publisher
2007.

[Zobacz cały opis]

Torrent: CyberLink PowerDirector 6.00.1731b Deluxe [MultiLang] [ALiEN]
 • *
Dodał: seboceg
(10-03-2008)
Rozmiar: 417.59 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://ft.net.pl/torrents/images/04-03-2008/img_1295bd756f5e314d6ebbfecb8046bf3da0adce55.j
pg# Info:Producent: CyberLink CorporationData opublikowania: 2007.08.27System operacyjny:
MS Windows 2000/XP# Opis:Bardzo ciekawy program do cyfrowej eydcji video autorstwa, znanej
m.in. z PowerDVD, firmy CyberLink. Umo?liwia dokonanie kompletnego procesu produkcji i
monta?u filmu - od przechwytywania obrazu z dowolnego ?ród?a, przez edycj? audio i wideo,
po authoring i nagranie p?yty Video-CD (VCD) lub DVD. Nowa wersja PowerDirector Pro
oferuje zmieniony interfejs, obs?uguje wi?ksz? ilo?? formatów oraz wed?ug zapewnie?
producenta program jest szybsza i oferuje wy?sz? jako?? wideo.Wi?cej na:
http://www.gocyberlink.com/

[Zobacz cały opis]

Torrent: Babylon_Pro_7.0.3.11.rar
 • *
Dodał: seboceg
(10-03-2008)
Rozmiar: 18.41 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

T?UMACZY NA WIELE J?ZYKÓW, W TYM NA POLSKI.Doskona?y i ?atwy w obs?udze (one-click)
dodatek do internetowej przegl?darki. Udost?pnia internetowe zasobyzgromadzone w ramach
systemu Babylon. Idea systemu polega na zbieraniu informacji na temat witryn
edukacyjnych,internetowych encyklopedii lub serwisów tematycznych na ca?ym ?wiecie i
udost?pnieniu ich zasobów z jednego ?ród?a.Szczególnie pomocny przy pracy nad tekstem -
potrafi t?umaczy? na wiele j?zyków (dost?p do kilkuset najró?niejszych
s?owników),podpowiada synonimy i wyszukuje definicje poj?? i terminów naukowych. Oferuje
informacje na temat aktualnych kursów walut(automatyczna aktualizacja przy ka?dym
po??czeniu z Internetem) oraz umo?liwia przeliczanie jednostek miar.Dodatkowo u?ytkownik
otrzymuje dost?p do wielu serwisów informacyjnych np. sportowych lub z prognozami
pogody.Platforma systemowa: Windows 95/98/ME/NT/2000/XPProducent/dystrybutor: Babylon Ltd.

[Zobacz cały opis]

Torrent: GoodPlayer 3.9 [ PL ]
 • *
Dodał: seboceg
(09-03-2008)
Rozmiar: 2.78 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://www.goodplayer.pl/1g.pngGoodplayer to program do ogl?dania filmów, dvd, plików
graficznych i s?uchania muzyki. Program umo?liwia odtwarzanie wielu formatów
plików:Wideo (avi, mpg, mpeg, dat, rm, rmvb, wmv, mov, asf, mpa, mpe, m1v, mp4, mkv, mka,
qt, m2p, mp2v, mpv2, 3g2, 3gp, vid, divx, ogm),Muzyczne (mp1, mp2, mp3, wav, wma, mid,
midi, rmi, aif, aiff, kar, cel, mpc, m4a, au),Graficzne (gif, jpg, jpeg, jpe, bmp, wmf,
png, psd, tga, tif, dib, jfif),DVD (vob, ifo)Flash: animacje, filmiki i gry ( swf
),Dokumenty( htm, html, txt, pdf )Inne mo?liwosci programu:GoodPlayer ma mo?liwo??
czytania napisów przez LEKTORA (unispiker).Posiada korekcje barwy: jasno??, gamma,
kontrast, odcie?, nasycenie, ma wbudowany aparat w którym mo?na wpisa? rozmiar zdj?cia
(wysoko??, szeroko??), pozostawi? oryginalny lub oryginalny x 2.Pliki automatycznie s?
numerowane i wrzucane do folderu FOTKI.Posiada Edytor Tagów (mp3), artysta, tytu? itd.W
edytorze mo?emy zmieni? tak?e nazw? pliku i przenie?? plik do oddzielnego folderu
(dotyczy to ka?dego pliku).Gdy program jest uruchomiony a kliknie si? plik skojarzony z
nim zostanie odtworzony jak w Winampie.Dzi?ki funkcji inteligentne napisy zd??ysz
przeczyta? wszystkie napisy.Ma mo?liwo?? ustawienia klatek w filmie je?li np. macie film o
rozszerzeniu rmvb lub film co ma 25 klatek, a napisy dopasowane s? do wersji
23,9.Dodatkowe funkcje:- system skórek- funkcja przeci?gni i opu??- hurtowa zmiana nazwy
plików (Edytor Tagów)- katalog filmów- ??czenie plików np. mp3, mpg- zamykator (
zamykanie, otwieranie programów o ustalonej godzinie)- mo?liwo?? tworzenia rozdzia?ów
filmów, plików muzycznych i dvd- pami?ta ostatni? pozycje filmu lub utworu który
przekracza 100 Mb- pami?ta ostatni? pozycje filmu dvd- pami?ta do 15 ostatnio otwartych
plików- czyszczenie histori (ostatnio otwartych plików)- wy??czenie komputera po filmie-
wy??czenie monitora po filmie- wy??cznik czasowy komputera- wy??cznik czasowy monitora-

[Zobacz cały opis]

Torrent: English Translator XT 1.02 [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(09-03-2008)
Rozmiar: 33.12 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

English Translator XT 1.02 (CMA)
[RIP]http://torrenty.org/timages/0b74b43e9a8f93ad62c07ef38cf6e0f7822a1b34.jpgEnglish
Translator XT to program t?umacz?cy w pe?ni kontekstowo. Jednoczesne wykorzystanie analizy
sk?adniowej zda?, analizy semantyki poszczególnych wyrazów (w kontek?cie znacze?
wyrazów s?siaduj?cych) i najnowszych algorytmów transferu gramatyki to
najnowocze?niejsza metoda komputerowego t?umaczenia kontekstowego.* Najnowszy silnik
t?umacz?cy kontekstowo, wykorzystuj?cy analiz? sk?adniow? zda?, transfer gramatyki i
analiz? semantyczn? s?ownictwa* T?umaczenie automatyczne i r?czne w pe?ni zachowuj?ce
formatowanie dokumentów ?ród?owych.* Pe?na integracja z programami biurowymi pakietu MS
Office. T?umaczenie poczty, dokumentów Word i arkuszy Excel.* Pe?na integracja z
przegl?darkami internetowymi Internet Explorer i Mozilla Firefox.* Dwukierunkowe
t?umaczenie stron internetowych z bie??cym podgl?dem przek?adu.* Dwa tryby t?umaczenia:o
automatyczny z opcj? szybkiej korekty;o r?czny, daj?cy pe?n? kontrol? nad przek?adem z
mo?liwo?ci? dostosowania t?umaczenia krok po kroku.* Udoskonalony s?ownik angielsko-polski
i polsko-angielski przygotowany specjalnie dla celów t?umaczenia maszynowego w oparciu o
renomowane korpusy j?zykowe.* W pe?ni funkcjonalny S?OWNIK PODR?CZNY dost?pny równie?
poza programem t?umacz?cym jako samodzielna aplikacja.* 57 kontekstów tematycznych
okre?laj?cych charakter tekstu, szczególnie przydatnych w przypadku tekstów
specjalistycznych. Mo?liwo?? dowolnego ??czenia kontekstów oraz ustalenie poziomu
spójno?ci tematycznej tekstu.* Specjalnie opracowany PROFIL BIZNESOWY zapewniaj?cy
najlepszy dobór s?ownictwa w tekstach dotycz?cych ekonomi, prawa, zarz?dzania i polityki
wykorzystuj?ce oficjalne s?ownictwo z dokumentów UE.* Automatyczne wykrywanie i dobór
profilu tekstu i kierunku t?umaczenia.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Microsoft Office 2007 Complete Edition [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(09-03-2008)
Rozmiar: 1.09 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/d6f7b521ed1fa7489a9e0e1b0754f7bea29cc08b.jpg2007 Microsoft
Office System, znany tak?e jako Microsoft Office 2007 jest najnowsz? wersj? pakietu
biurowego Microsoft Office, przygotowywan? jako nast?pca pakietu Microsoft Office 2003.
Nast?pc? Office 2007 jest Microsoft Office 14.Wydanie oficjalnej wersji pakietu Microsoft
Office 2007, znanej wcze?niej jako Office 12, odby?o si? w listopadzie 2006 roku dla
klientów biznesowych oraz w styczniu 2007 roku dla klientów indywidualnych. W Polsce
pakiet dost?pny jest od 7 marca 2007.Do korzystania z Microsoft Office 2007 potrzebny jest
komputer spe?niaj?cy te parametry:* Procesor cz?stotliwo?ci 500 MHz lub wy?szej.* 256 MB
pami?ci RAM, zalecane 512 MB.* Od 700 MB do 6 GB wolnego miejsca na dysku twardym.* Stacja
dysków CD i DVD.* Monitor o rozdzielczo?ci przynajmniej 1024 x 768 pikseli.* System
Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows Server 2003 z SP1, Windows Vista lub nowszy
system operacyjny.* Internet (Zalecane do uaktualnie?)Nowo?ci:* Zrezygnowano z
tradycyjnego menu i pasków narz?dzi; pojawi? si? zupe?nie nowy interfejs u?ytkownika -
Wst??ka (Ribbon). Ma to by? krok w stron? ?atwo?ci u?ytkowania pakietu - producent
deklaruje, ?e teraz wi?kszo?? funkcji ma by? ?atwiej dost?pna. Wst??ka dost?pna jest tylko
w aplikacjach Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access oraz
w niektórych elementach Microsoft Outlook. Pozosta?e programy zachowa?y stary wygl?d.*
Pojawiaj? si? nowe aplikacje: Groove (program s?u??cy do efektywnej pracy w grupie) oraz
Microsoft Office Accounting (zarz?dzanie ksi?gowo?ci? w ma?ej firmie).* W Microsoft Office
2007 pojawia si? Microsoft Office SharePoint Designer, nast?pca Microsoft FrontPage.*
Zastosowano Live Preview, funkcj? znan? z programu WordPerfect.

[Zobacz cały opis]

Torrent: WINDOWS SPEED XP 2008 PRO PL
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 668.64 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://aycu25.webshots.com/image/44104/2004610192794910164_fs.jpgTA DYSTRYBUCJA SYSTEMU
ZOSTALA DOSC ZNACZNIE ZMODYFIKOWANA W CELU POPRAWIENIA BEZPIECZENSTWA,SZYBKOSCI DZIALANIA
I OGOLNEJ WYGODY UZYTKOWNIKAUSUNIETO ZBEDNE KOMPONENTY,WYLACZONO NIEBEZPIECZNE
USLUGI,WYMIENIONO WSZYSTKIE STEROWNIKI,ZMIENIONO ZARZADZANIE PAMIECIA I DODANO PONAD 120
POPRAWEK SYSTEMOWYCHZINTEGROWANO PONAD 300 TWEAKOW SYSTEMOWYCH POPRAWIAJACYCH DZIALANIE
SYSTEMU,ZWIEKSZAJACYCH SZYBKOSC POLACZEN INTERNETOWYCH I OGOLNA OPTYMALIZACJE
SYSTEMUZINTEGROWNO WMP 11 PL PLUS WSZYSTKIE POPRAWKI ORAZ NAJNOWSZA WERSJE PRZEGLADARKI
INTERNETOWEJ IE 7 PLDODANO PRZEGLADARKE INTERNETOWA MOZILLA FIREFOX 2.0.012 PL ORAZ
PROGRAM POCZTOWY MOZILLA THUNDERBIRD 2.0.0.9 PL A TAKZE PROGRAM DO ROBIENIA KOPII
BEZPIECZENSTWA MOZILLA BACKUPDODANO NAJLEPSZY PROGRAM DO NAGRYWANIA NERO 8.2.8.0 PL W
WERSJI MICRO BEZ ZBEDNYCH KOMPONENTOW I DODATKOW ( WERSJA ZAREJESTROWANA)PROGRAM NAGRYWA
DANE I MUZYKE ZAROWNO W FORMACIE MP3 JAK I CD AUDIO.W ZWIAZKU Z TYM ZE ISTNIEJE TYSIACE
KONFIGURACJI SPRZETOWYCH,MOZE ZAISTNIEC SYTUACJA ZE SYSTEM NIE WYKRYJE MNIEJ ZNANEGO
KOMPONENTU SPRZETOWEGO,ZARADZI TEMU REWELACYJNY DRIVER MAGICIAN 3.27 ,KTORY ZNAJDZIE
BRAKUJACY STEROWNIK,ZROBI KOPIE WSZYSTKICH STEROWNIKOW A W RAZIE POTRZEBY ZIDENTYFIKUJE
NIEROZPOZNANE URZADZENIEZA PORZADEK W SYSTEMIE ODPOWIADA CCLEANER,KTORY USUNIE
NIEPOTRZEBNE WPISY W REJESTRZE WINDOWS,USUNIE ZBEDNE PLIKI TYMCZASOWE,WYCZYSCI HISTORIE
PRZEGLADAREK INTERNETOWYCH ITD. PO WSZYSTKIM DEFRAGMENTACJA ZAJMIE SIE KOMERCYJNY PROGRAM
O.O DEFRAG W WERSJI 10PLIKI PDF TO FORMAT W KTORYM PRODUCENCI SPRZETU DOSTARCZAJA
INSTRUKCJE OBSLUGI,PORADNIKI I PLIKI POMOCY.ZA TEN TYP PLIKOW ODPOWIEDZIALNY JEST SZYBKI
FOXIT READER 2.2 PL (NIE TRZEBA INSTALOWAC ADOBE READER ! ! ! )POMIMO ROSNACEJ POJEMNOSCI
HDD NIE MOZNA SOBIE WYOBRAZIC SYSTEMU BEZ DOBREGO PROGRAMU DO KOMPRESJI I DEKOMPRESJI
PLIKOW A TU KROLUJE OD LAT WINRAR ,TU DOSTEPNY W NAJNOWSZEJ WERSJI 3.71 PL (Z BAJERANCKIM

[Zobacz cały opis]

Torrent: Atomix Virtual DJ Professional 5. 0 rev6
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 11.03 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Opis:Virtual DJ jest popularnym narz?dziem s?u??cym do miksowania plików mp3. Pozwala na
odtwarzanie kilku utworów jednocze?nie, p?ynne przechodzenie z utworu na utwór oraz
dodawanie ró?norakich efektów. Wirtualne gramofony pozwalaj? na odzwierciedlenie
rzeczywistego skreczowania. Stó? mikserski jako ca?o??, od strony wizualnej prezentuje
si? dosy? dobrze.- Music Video, Karaoke

[Zobacz cały opis]

Torrent: PDF to Word v3. 0 [Eng] [ALIEN]
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 3.78 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/08-03-2008/re-dbfb93b4e346d0067435aaf36fcf9896f99d5d36.jpgPDF to
Word v3.0Program umo?liwia eksport dowolnego dokumentu zapisanego w formacie PDF do
formatu Worda. Eksportuje tekst, obrazki i inne elementy zapisane w PDF. Aplikacja jest
samodzielna i nie wymaga instalacji Microsoft Word, Adobe Acrobat, czy te? Acrobat
Reader`a.Jest to wersja demonstracyjna aplikacji, pe?na wersja kosztuje u producenta ok
100 $.

[Zobacz cały opis]