MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Najnowsze wstawki w serwisie darmowy-torrent.pl

Jesteś w kategorii: KSIĄŻKI. Wybierz podkategorie

Torrent: CD Action 01/1996 [PL] [.pdf]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 26.77 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> AUDIOBOOKI

CD-Action – polski magazyn po?wi?cony tematyce gier komputerowych.Jest to pierwszy
numer CD Action. Niestety nie znalaz?em opisu zawarto?ci, ale mimo wszystko na prawd?
warto ?ci?gn??. Polecam i bardzo prosz? seedowa? po pobraniu.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Krzysztof Perlicki - Systemy transmisji optycznej WDM [PL] [.djvu]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 4.94 MB
Seedów: 20
Peerów: 3
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> AUDIOBOOKI

Podr?cznik akademicki po?wi?cony technice zwielokrotnienia w dziedzinie d?ugo?ci fali
(WDM), b?d?cej jedn? z podstawowych wspó?czesnych technik telekomunikacyjnych,
umo?liwiaj?cej realizacj? transmisji o bardzo du?ej przepustowo?ci, wykorzystywanej w
systemach dalekiego zasi?gu oraz w sieciach dost?powych. Opisano architektur? systemów
WDM, zjawiska fizyczne wp?ywaj?ce na dzia?anie i nadu?ycia w systemach WDM, a tak?e
standaryzacj? i model warstwowy oraz projektowanie i realizacje praktyczne, jak równie?
metody badania systemów WDM. Podr?cznik przeznaczony dla studentów kierunków
elektroniki, telekomunikacji i pokrewnych, s?uchaczy studiów podyplomowych oraz dla osób
maj?cych, z racji wykonywanego zawodu, bezpo?redni kontakt z nowoczesnymi systemami
telekomunikacyjnymi.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Terminator Mega Komiks Pack
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 966.15 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> KOMIKSY

http://tnp.com.pl/obrazki/04-02-2008/re-f3d1ce99a86dc1a12faa86d7063ccfacff6b85e8.jpgZebran
e chyba wszystkie komiksy jakie wysz?y i uda?o mi si? dorwa?. Niektóre ?wietne, inne
?rednie. Rarytas dla ka?dego fana serii!

[Zobacz cały opis]

Torrent: Tracy Hogg, Melinda Blau - Język Niemowląt
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 1.38 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> AUDIOBOOKI

http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-02-17/78f72a5d3c31c461c95f710c888f376721b8665a.jpgMO
JA MAMA MNIE ROZUMIE!Autorka jest dyplomowan? piel?gniark? i po?o?n?. Opiekuj?c si?
noworodkami, których wiele przysz?o na ?wiat dzi?ki jej pomocy, dosz?a do wniosku, ?e
mog?aby si? nauczy? ich niewerbalnego j?zyka i wprowadza? mamy, debiutuj?ce w nowej roli,
w ?wiat niemowl?t. Podj??a dzia?alno?? zawodow? w tej dziedzinie, ucz?c rodziców
zrozumienia potrzeb ich male?kich pociech, pomaga?a dzieciom i rodzicom zdobywa?
samodzielno??. Autorka przekonuje czytelników, ?e reakcje noworodków s? przejrzyste i
zrozumia?e oraz adekwatne do bod?ców, jakie dziecko otrzymuje. Po przeczytaniu tej
publikacji nie b?d? ju? zagadk? odpowiedzi na takie pytania, jak:- dlaczego moje dziecko
wydaje si? ci?gle g?odne?- sk?d mam wiedzie?, ile moje dziecko je, skoro karmi? je
piersi??- czy mam bra? na r?ce p?acz?ce niemowl?, je?li nie chc?, by wymusza?o co? na mnie
p?aczem?- czy noworodek powinien spa? sam w ?ó?eczku?- dlaczego moje dziecko potrafi
p?aka? ca?? noc, a inne cudownie ?pi?Z poradnikiem Tracy Hogg wszystko wydaje si? ?atwe,
gdy? pozna?a ona klucz do dzieci?cego ?wiata i w?o?y?a go mi?dzy strony tej ksi??ki.Ka?de
dziecko jest osob? maj?c? swój j?zyk, uczucia oraz niepowtarzaln?, unikaln? osobowo?? i
jako takie zas?uguje na szacunek.Tracy Hogg

[Zobacz cały opis]

Torrent: The Amazing Spider-Man 1-12/1993
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 315.72 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> KOMIKSY

http://tnp.com.pl/obrazki/18-02-2008/re-ea60c46ecd6d2133c986142b9c955c335c3e7bb8.jpgCa?y
rocznik 1993r The Amazing Spider-ManNied?ugo wstawi? ca?y rocznik 1994r The Amazing
Spider-ManMi?ego Czytania.Po ?ci?gni?ciu seeduj

[Zobacz cały opis]

Torrent: The Amazing Spider-Man 1-12/1994
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 289.07 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> KOMIKSY

http://tnp.com.pl/obrazki/20-02-2008/re-259940189354323c3dbb47eb01d4c51fbee3f14d.jpgCa?y
rocznik 1994r The Amazing Spider-ManNied?ugo wstawi? ca?y rocznik 1995r The Amazing
Spider-ManMi?ego Czytania.Po ?ci?gni?ciu seeduj

[Zobacz cały opis]

Torrent: The Amazing Spider-Man 1-12/1995
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 237.78 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> KOMIKSY

http://tnp.com.pl/obrazki/05-03-2008/re-2110e56170c1651ba336a01dba3001a4863592ef.jpgWstawi
am Ca?y rocznik 1995r The Amazing Spider-ManNied?ugo wstawi? ca?y rocznik 1996r The
Amazing Spider-ManMi?ego Czytania.Po ?ci?gni?ciu seeduj

[Zobacz cały opis]

Torrent: Dofantasy - Fansadox Collection 139-142 [ENG] [.pdf]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 27.02 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> KOMIKSY

http://tnp.com.pl/obrazki/05-03-2008/re-7e61c6a3fc409ef6a4401bd7fd3fa16176257fae.jpgKomiks
ze strony DOFANTASYJ?zyk: angielskiWstawiam jako ciekawostk? jak komu? si? podoba mog?
ewentualnie jeszcze wstawi? kolejne cz??ci.

[Zobacz cały opis]

Torrent: The Amazing Spider-Man 1-12/1998 [PL] [.cbr]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 247.82 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> KOMIKSY

http://torrenty.org/timages/de1a3dda02b8e8404d6ee9b5537b003ae0a0231d.jpgScenariusz: Stan
LeeRysunki: Erik CarsenNa skutek wypadku, nastoletni Peter zostaje ugryziony przez
radioaktywnego paj?ka. Wkrótce ch?opak odkrywa w sobie super moce które s? olbrzymim
zaskoczeniem. Z pocz?tku Peter próbuje wykorzystywa? je do zarabiania pieni?dzy. Gdy
przez jego nieodpowiedzialne zachowanie ginie cz?owiek, Peter poprzysi?ga wykorzystywa?
swoje zdolno?ci by broni? zwyk?ych ludzi. Od tej pory ?wiat zna go jako
"Spider-mana".Mi?ego czytania.Po ?ci?gni?ciu prosz? o seedowanie!

[Zobacz cały opis]

Torrent: Elektra - Assassin 1-8 [ENG] [.cbr] [.cbz]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 36.41 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> KOMIKSY

http://torrenty.org/timages/9a6e9cd11b7601758c29c4e80bad5ef040b0f1bb.jpgScenariusz: Frank
MillerRysunki: Bill Sienkiewicz"Elektra: Assassin" zosta?a stworzona na prze?omie 1986-87
roku przez Franka Millera (scenariusz) oraz Billa Sienkiewicza (rysunek) jako
o?miocz??ciowa opowie??. Przenosi nas ona pocz?tkowo w ?wiat dzieci?stwa Elektry, potem
jej m?odo?ci, by w ko?cu zatrzyma? si? w roku 1986 i pokaza? wydarzenia, które dokona?y
si? w ma?ym miasteczku San Consception w Po?udniowej Ameryce.Enjoy!

[Zobacz cały opis]

Torrent: Fallen Son - The Death of Captain America 1-5 [ENG] [.cbr]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 60.58 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> KOMIKSY

http://torrenty.org/timages/e8a516bc6d303b9d86cdb0ccce1b2172890fe70f.jpgScenariusz: Joeph
LoebRysunki: Leinil YuEd McGuinnessJohn Romita Jr.David FinchJohn CassadayFallen Son to
miniseria opisuj?ca ?mier? ?ywej legendy, Kapitana Ameryki. W ka?dym z komiksów
przedstawiona jest reakcja superbohaterów na ?mier? legendy.Enjoy!

[Zobacz cały opis]

Torrent: Legion [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 26.63 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> KOMIKSY

http://torrenty.org/timages/14bba4afcf67c3dc4220bb37e1e477ea9e87ade3.jpgKrwisty deszcz
spada na ulice Buenos Aires. Niebo rozwar?o swoje podwoje zrzucaj?c demony prosto na
miasto. to Legion: umarli i ich zniszczenie. Po co przybyli? Czego chc?? To opowie?? o
demonach i destrukcji.scenariusz i rysunki: Salvador Sanztranslacja: Deborah L. Vilawyd.
IDW listopad 2007skan: Resin, Minutemant?umaczenie: BBgeldgrafika: maniac 64korekta: myga
& Foster1.Plik o rozszerzeniu cbr, cbz, rar, zip mo?na otworzy? programem CDisplay.
Program mo?na pobra? z tej strony:http://www.geocities.com/davidayton/CDisplay2.Je?eli
masz jakie? uwagi co do wykonania komiksu, zapraszamy na forum GruMiKa. Adres znajdziesz w
pliku txt do??czonym do komiksu.3.PROSZ?, powstrzymaj si? przed krytykowaniem pracy
innych, niezale?nie od przynale?no?ci. Po?wi?caj? oni swój czas, aby stworzy? co?, co
dostajecie za darmo - je?li nie macie zamiaru im podzi?kowa?, mo?ecie przynajmniej
powstrzyma? si? od obra?ania ich i ich pracy. Je?li jaka? skanslacja jest wed?ug Was
naprawde taka okropna, w takim razie sami przet?umaczcie ten komiks i zróbcie "wklejki"
(podzi?kowania dla alliance za pomys? i tekst zród?owy).4.KA?DY mo?e robi? to, co my.
Je?li chcesz robi? co? bezinteresownie dla innych - do?acz do naszej ekipy. WSZYSTKIM
s?u?ymy rad? i pomoc?. My te? zaczynali?my od zera. Namiary w release'ie.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Ocean 01-06 (komplet) [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 71.04 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> KOMIKSY

Odwieczne pytanie: Czy jeste?my w tym ogromnym wszech?wiecie sami? Ci?gle szukamy,
szukamy. Dalej, dalej, coraz dalej, a mo?e ?lady s? bli?ej ni? nam si? wydaje?Scenariusz:
Warren EllisRysunki: Chris Sprouse & Karl StoryWyd. Wildstorm (DC) ComicsSkan: Resin #01
#04 #06Coper #02Beast #03 #05Wym. 1024x1560; 981x1513T?umaczenie: RobWinterObróbka:
mygaKorekta: BBgeld & Foster1.Plik o rozszerzeniu cbr, cbz, rar, zip mo?na otworzy?
programem CDisplay. Program mo?na pobra? z tej
strony:http://www.geocities.com/davidayton/CDisplay2.Je?eli masz jakie? uwagi co do
wykonania komiksu, zapraszamy na forum GruMiKa. Adres znajdziesz w pliku txt do??czonym do
komiksu.3.PROSZ?, powstrzymaj si? przed krytykowaniem pracy innych, niezale?nie od
przynale?no?ci. Po?wi?caj? oni swój czas, aby stworzy? co?, co dostajecie za darmo -
je?li nie macie zamiaru im podzi?kowa?, mo?ecie przynajmniej powstrzyma? si? od obra?ania
ich i ich pracy. Je?li jaka? skanslacja jest wed?ug Was naprawde taka okropna, w takim
razie sami przet?umaczcie ten komiks i zróbcie "wklejki" (podzi?kowania dla alliance za
pomys? i tekst zród?owy).4.KA?DY mo?e robi? to, co my. Je?li chcesz robi? co?
bezinteresownie dla innych - do?acz do naszej ekipy. WSZYSTKIM s?u?ymy rad? i pomoc?. My
te? zaczynali?my od zera. Namiary w release'ie.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Fakty i Mity 10/2008 [PL] [.jpg]
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 59.03 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> AUDIOBOOKI

http://torrenty.org/timages/b1adbb42c8f83c4764d4a403a79ab2399b9e02fd.jpgFakty i Mity
Ujawniamy Fakty obalamy Mity, "FiM" polski tygodnik antyklerykalny, za?o?ony przez
by?ego ksi?dza, Romana Kotli?skiego. Pierwszy numer ukaza? si? w sprzeda?y 10 marca
2000.Gazeta regularnie publikuje materia?y dotycz?ce przest?pstw kryminalnych i
obyczajowych pope?nianych przez duchownych ró?nych wyzna?. Jako pierwsza, z niemal
pó?rocznym wyprzedzeniem w stosunku do publikacji "Rzeczpospolitej" opublikowa?a
materia?y kompromituj?ce katolickiego arcybiskupa z Poznania, Juliusza Paetza, a tak?e
informacje o mafii paliwowej[potrzebne ?ród?o].Publikacje tygodnika sugeruj? post?p
niezgodnej z Konstytucj? klerykalizacji pa?stwa. W tygodniku ukazuj? si? te? artyku?y na
temat szkodliwego wp?ywu kleru na dzieje ludzko?ci oraz na sytuacj? gospodarcz? i
polityczn? ró?nych pa?stw, zw?aszcza Polski.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Newsweek 10/2008 [PL] [.jpg]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 52.02 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> AUDIOBOOKI

http://torrenty.org/timages/298f13ddc41f0ea2bef7a6f841c529d1f19f6578.jpgWydanie z dnia:
03.03.2008Liczba stron: 112Tematy numeru:Czemu nie chc? ?y? - Fala samobójstw w?ród
polskich dzieciSekret Gomu?ki - Umberto Eco o marcu '68Kokosy z botoksu - Boom na rynku
urodyKoniec ery Lindy - Jak kino traci herosówScany

[Zobacz cały opis]

Torrent: Superman TM Semic - Rocznik 1997 [PL] [.cbr]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 225.42 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> KOMIKSY

http://torrenty.org/timages/b65fbe587b9e7304e5b00c3354aee330d049131d.jpgJeden z
najpopularniejszych i "najstarszych" super-bohaterów. Superman przyby? na Ziemi? z
rozpadaj?cej si? planety Krypton. Jego moce zostaj? zwielokrotnione przez promieniowanie
s?oneczne. Wychowany przez ziemska rodzine staje si? obro?c? Ziemi. Swoj? prawdziw?
to?samo?? kryje pod postaci? niezdarnego redaktora gazety - Clark'a Kent'a...Superman
Rocznik 1997 Numery 74-82Dzi?kuje grzysztofowi za pomoc w skompletowaniu:
http://grzysztof.blogspot.com/

[Zobacz cały opis]

Torrent: W Poszukiwaniu Odpowiedzi [PL] [.cbr]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 18.70 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> KOMIKSY

http://torrenty.org/timages/0b4ffcb86f941d72c954f303e0e2fef75246efe2.jpgScenariusz: Jean
David MorvanRysunki: Philippe BuchetT?UMACZENIE: Mak/MRadTandem Morvan & Buchet zyska?
s?aw? g?ównie dzi?ki popularnej i u nas serii "Armada". Ale narodziny owego rubasznego
stylu mogli?my obserwowa? tak?e w „?wiecie Komiksu”, który drukowa? krótkie
opowie?ci fantasy z cyklu "W poszukiwaniu odpowiedzi" w?a?nie tego? duetu.A oto kompletny
ju? poradnik m?odego ?mia?ka, który zawiera odpowiedzi na pytania nurtuj?ce zarówno
m?odych jak i dojrza?ych ju? bohaterów. 16 wyj?tkowych wyk?adów które uczyni? z ka?dego
najprawdziwszego herosa.Dlaczego smoki zawsze strzeg? skarbów, dlaczego jest zawsze
bójka w tawernie i czy istniej? ogry jarosze… odpowiedzi na te i inne pytania
pomog? zdoby? skromn? fortunk? i nale?ny szacunek w?ród kompanów.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Elektronika Praktyczna - Rocznik 1993 [PL] [.pdf]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 120.16 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> AUDIOBOOKI

http://torrenty.org/timages/e0f0cf77eb0e5d94310b75a246af2ae8c4840952.jpgElektronika
Praktyczna jest miesi?cznikiem adresowanym do kadry in?ynierskiej i konstruktorów
pragn?cych mie? sta?y kontakt z nowo?ciami ?wiatowej elektroniki oraz do szerokiej grupy
?rednio i mocno zaawansowanych amatorów.Podstawowym dzia?em EP s? "Projekty", gdzie co
miesi?c jest prezentowane kilka projektów urz?dze? opracowanych w firmowym laboratorium.
S? to urz?dzenia zaawansowane konstrukcyjnie, a ich projektanci bardzo cz?sto korzystaj? z
podzespo?ów stanowi?cych awangard? wspó?czesnej elektroniki (uk?ady CPLD, FPGA, PSOC,
Systemy rekonfigulowalne).Dzia?em o podobnym charakterze s? "Projekty
zagraniczne".Projekty ?atwiejsze w wykonaniu prezentowane s? w dziale "Miniprojekty".Do
projektów prezentowanych w tych dzia?ach firma AVT oferuje p?ytki drukowane i zestawy
elementów, dzi?ki czemu ich samodzielne wykonanie jest stosunkowo ?atwe.EP jest jedynym
czasopismem elektronicznym, prowadz?cym sta?y dzia? po?wi?cony tak wa?nej dziedzinie jak
Automatyka. Zawiera on artyku?y redagowane w ?cis?ej wspó?pracy z wi?kszo?ci? czo?owych
firm dzia?aj?cych w tym segmencie rynku.Czytelnicy, których do?wiadczenie pozwala na
samodzielne opracowywanie konstrukcji, prezentuj? swoje urz?dzenia w dziale "Projekty
Czytelników". Dobr? orientacj? w ofercie rynkowej zapewnia Czytelnikom EP dzia?
zatytu?owany "Sprz?t". Publikowane s? w nim przegl?dowe artyku?y po?wi?cone wybranym
grupom narz?dzi i oprogramowania dla elektroników, dost?pnym na krajowym rynku.Dzia?
"Podzespo?y" dostarcza co miesi?c informacji o nowo?ciach na rynku pó?przewodników.
Krótki cykl przygotowywania tej rubryki i bezpo?rednie kontakty redakcji z firmami
produkuj?cymi podzespo?y gwarantuje aktualno?? i kompetencj? publikowanych
informacji.Szczególnym zainteresowaniem naszych Czytelników zajmuj?cych si? marketingiem
ciesz? si? dzia?y: "Info-kraj" i "Info-?wiat". Jest to cenne ?ród?o aktualnych informacji

[Zobacz cały opis]

Torrent: Komputer świat 04/2008 [PL] [.pdf]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 32.63 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> AUDIOBOOKI

http://torrenty.org/timages/4e786b7be91c7b080c7d3f60678289a4c0dfdab4.jpgKomputer.Swiat.4/2
008.PDF-StropaNumer........: 4/2008W kioskach od: 11.02.2008www..........:
www.komputerswiat.plTemat numeru: Skarby z sieciNikt nie przeczuwa?, ?e znaleziony w
internecie film z piosenk? o Józku z bagien podbije polsk? publiczno??. W globalnej sieci
znajdziemy jednak nie tylko takie pere?ki. Komputer ?wiat podpowie, gdzie ich szuka? i jak
pobiera? na dysk.Ponadto w numerze:Legalne multimedia i programy z sieciTest u?ywanych
laptopówTest mened?erów hase?

[Zobacz cały opis]

Torrent: Militaria XX Wieku nr 22 [PL] [.pdf]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 32.29 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: KSIĄŻKI -> AUDIOBOOKI

http://torrenty.org/timages/82879633111017f7446e36f5d86933258abed268.jpgMilitaria XX Wieku
nr 22PDFNajnowszy numer a w nim m.in:- obro?cy Malty- B-17- lotniskowce Shokaku i Zaikaku-
wie?owa haubica 42 cm M.14- walki o Bia?ystok

[Zobacz cały opis]