MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: C# Programowanie (2012, Helion) - Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty [PL] [rar] [LIBGEN]
C# Programowanie (2012, Helion) - Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty [PL] [rar] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 14-10-2020
Rozmiar: 20.87 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: C# Programowanie
Rok: 2012
Wydawca: Helion
Format: rar

..::(Opis)::..

Najlepszy podręcznik poświęcony C#!

W dzisiejszych czasach szczególną popularnością cieszą się języki programowania pozwalające na pisanie kodu łatwego do przenoszenia między platformami, ponieważ nikt nie ma czasu na pisanie kilku wersji jednej aplikacji. C# to uniwersalny język, który bez trudu spełnia ten wymóg. Dzięki swej elastyczności, wydajności oraz mocnemu wsparciu społeczności zdobył on uznanie programistów. Jego wybór to strzał w dziesiątkę!

Ten bestsellerowy podręcznik pozwoli Ci błyskawicznie poznać wszystkie niuanse języka C# 4.0. Najnowsze wydanie zostało zaktualizowane o nowości w C# oraz zawiera opis tego języka i platformy .NET. W trakcie lektury nauczysz się tworzyć skomplikowane programy przy użyciu technik programowania obiektowego i funkcjonalnego. Ponadto sprawdzisz, jaki potencjał kryje język zapytań LINQ oraz jak przesyłać komunikaty za pomocą Windows Communication Foundation (WCF). Dodatkowo poznasz możliwości C# w zakresie tworzenia aplikacji internetowych w technologii Silverlight. Nauka C# jeszcze nigdy nie była tak przyjemna!

Pisz złożone programy z użyciem technik programowania obiektowego oraz funkcjonalnego
Przetwarzaj duże kolekcje danych dzięki wbudowanym w język zapytaniom LINQ
Komunikuj się przez sieć za pomocą Windows Communication Foundation (WCF)
Poznaj zalety technik programowania dynamicznego, dostępnych w C# 4.0
Twórz interaktywne aplikacje Windows z Windows Presentation Foundation (WPF)
Twórz bogate aplikacje internetowe z wykorzystaniem możliwości Silverlight oraz ASP.NET
Wykorzystaj potencjał języka C#!

Ian Griffiths jest autorem kursu WPF oraz instruktorem w firmie Pluralsight, specjalizującej się w prowadzeniu kursów Microsoft .NET. Pracuje także jako niezależny konsultant. Jest współautorem książek "Windows Forms in a Nutshell", "Mastering Visual Studio .NET" oraz "Programming WPF", wydanych przez wydawnictwo O"Reilly.

Matthew Adams jest kierownikiem do spraw tworzenia aplikacji w firmie Digital Healthcare Ltd. oraz autorem wielu artykułów i publikacji dotyczących znaczenia .NET w przemyśle informatycznym.

Jesse Liberty jest starszym kierownikiem programu Microsoft Silverlight. Jest doskonale znany w środowisku jako jeden z czołowych ekspertów oraz autor bestsellerowych książek, takich jak "Programming C# 3.0" (O"Reilly) oraz "ASP.NET 3.5. Programowanie" i "ASP.NET 2.0 i Ajax".
Wstęp (13)
1. Prezentacja C# (19)
Dlaczego C#? Dlaczego .NET? (19)
Biblioteka klas platformy .NET (20)
Styl języka (21)
Łatwość konstruowania oprogramowania (22)
Kod zarządzany (23)
Ciągłość i "ekosystem" Windows (24)
C# 4.0, .NET 4.0 oraz Visual Studio 2010 (25)
Podsumowanie (27)
2. Podstawowe techniki programowania (29)
Początki (29)
Przestrzenie nazw i typy (32)
Projekty i solucje (37)
Komentarze, regiony oraz czytelność (42)
Nieprawidłowe komentarze (43)
Komentarze dokumentujące XML (44)
Zmienne (45)
Typy zmiennych (46)
Wyrażenia i instrukcje (52)
Instrukcje przypisania (55)
Operatory inkrementacji i dekrementacji (55)
Instrukcje sterowania przepływem i wyboru (56)
Instrukcje if (58)
Instrukcje switch oraz case (62)
Instrukcje iteracji (64)
Instrukcje foreach (65)
Instrukcje for (67)
Instrukcje while oraz do (69)
Przerywanie wykonywania pętli (70)
Metody (71)
Podsumowanie (74)
3. Wyodrębnianie idei przy wykorzystaniu klas i struktur (77)
Dziel i rządź (77)
Wyodrębnianie idei w formie metod (77)
Wyodrębnianie idei przy użyciu obiektów i klas (80)
Definiowanie klas (81)
Reprezentowanie stanu przy użyciu właściwości (82)
Poziomy ochrony (84)
Inicjalizacja przy użyciu konstruktora (86)
Pola: miejsca do zapisywania danych (90)
Pola mogą się zmieniać, lecz stałe nie (92)
Pola i właściwości tylko do odczytu (93)
Typ enum - powiązane ze sobą stałe (96)
Typy wartościowe i referencyjne (100)
Zbyt wiele konstruktorów, Panie Mozart (105)
Przeciążanie (105)
Metody przeciążone oraz domyślne parametry nazwane (106)
Inicjalizatory obiektów (108)
Definiowanie metod (112)
Deklarowanie metod statycznych (115)
Pola i właściwości statyczne (116)
Konstruktory statyczne (117)
Podsumowanie (119)
4. Rozszerzalność i polimorfizm (121)
Tworzenie asocjacji poprzez kompozycję i agregację (122)
Dziedziczenie i polimorfizm (124)
Zastępowanie metod w klasach pochodnych (126)
Ukrywanie składowych klasy bazowej przy użyciu new (127)
Zastępowanie metod przy użyciu modyfikatorów virtual i override (129)
Dziedziczenie i ochrona (132)
Wywoływanie metod klasy bazowej (134)
Dotąd i ani kroku dalej: modyfikator sealed (136)
Wymuszanie przesłaniania - metody abstrakcyjne (138)
Wszystkie typy dziedziczą po klasie Object (144)
Pakowanie i rozpakowywanie typów wartościowych (144)
C# nie obsługuje wielokrotnego dziedziczenia implementacji (149)
C# obsługuje wielokrotne dziedziczenie interfejsów (149)
Tworzenie jednych interfejsów na bazie innych (152)
Jawna implementacja interfejsów (153)
Ostateczne rozwiązanie: sprawdzanie typów podczas wykonywania programu (157)
Podsumowanie (158)
5. Delegacje - łatwość komponowania i rozszerzalność (159)
Kompozycja funkcyjna wykorzystująca delegacje (166)
Typ Action - akcje ogólne (172)
Predicate - predykaty ogólne (175)
Stosowanie metod anonimowych (177)
Tworzenie delegacji przy użyciu wyrażeń lambda (178)
Delegacje we właściwościach (180)
Ogólne delegacje do funkcji (182)
Informowanie klientów za pomocą zdarzeń (186)
Udostępnianie dużej liczby zdarzeń (194)
Podsumowanie (197)
6. Obsługa błędów (199)
Kiedy i jak uznać niepowodzenie (204)
Zwracanie kodu błędu (207)
Debugowanie wartości zwracanych (213)
Wyjątki (214)
Obsługa wyjątków (219)
Kiedy są wykonywane bloki finally? (226)
Określanie, jakie wyjątki będą przechwytywane (227)
Wyjątki niestandardowe (230)
Podsumowanie (232)
7. Tablice i listy (233)
Tablice (233)
Tworzenie i inicjalizacja (234)
Własne typy w tablicach (237)
Składowe tablic (242)
Wielkość tablic (247)
List (254)
Niestandardowe indeksatory (257)
Wyszukiwanie i sortowanie (264)
Kolekcje i polimorfizm (264)
Tworzenie własnych implementacji IEnumerable (268)
Podsumowanie (274)
8. LINQ (275)
Wyrażenia zapytań (275)
Wyrażenia zapytań a wywołania metod (277)
Metody rozszerzeń a LINQ (278)
Klauzule let (280)
Koncepcje i techniki LINQ (281)
Delegacje i wyrażenia lambda (281)
Styl funkcyjny i kompozycja (283)
Wykonywanie opóźnione (284)
Operatory LINQ (285)
Filtrowanie (285)
Porządkowanie (286)
Konkatenacja (289)
Grupowanie (289)
Projekcje (291)
Spinanie (298)
Robimy się wybredni (299)
Testowanie całej kolekcji (300)
Agregacja (302)
Operacje na zbiorach (304)
Łączenie (304)
Konwersje (305)
Podsumowanie (306)
9. Klasy kolekcji (307)
Słowniki (307)
Popularne zastosowania słowników (309)
IDictionary (315)
Słowniki i LINQ (317)
HashSet oraz SortedSet (318)
Kolejki (319)
Listy połączone (320)
Stosy (321)
Podsumowanie (322)
10. Łańcuchy znaków (323)
Czym są łańcuchy znaków? (324)
Typy String i Char (325)
Literały łańcuchowe i znakowe (326)
Oznaczanie znaków specjalnych (327)
Formatowanie wyświetlanych danych (330)
Standardowe łańcuchy formatowania liczb (331)
Niestandardowe łańcuchy formatujące (337)
Daty i godziny (340)
W drugą stronę - konwersja łańcuchów na dane innych typów (343)
Złożone formatowanie przy użyciu metody String.Format (345)
Wrażliwość na ustawienia kulturowe (346)
Poznawanie reguł formatowania (348)
Uzyskiwanie dostępu do znaków na podstawie indeksów (349)
Łańcuchy znaków są niezmienne (349)
Pobieranie ciągu znaków (351)
Składanie łańcuchów znaków (352)
Ponowne dzielenie łańcuchów (354)
Wielkie i małe litery (355)
Operacje na tekście (356)
StringBuilder - modyfikowalne łańcuchy znaków (357)
Odnajdywanie i zastępowanie łańcuchów (361)
Wszelkiego typu "puste" łańcuchy znaków (362)
Usuwanie białych znaków (365)
Sprawdzanie typu znaków (368)
Kodowanie znaków (368)
Dlaczego kodowanie ma znaczenie (370)
Kodowanie i dekodowanie (371)
Po co reprezentować łańcuchy w formie sekwencji bajtów? (378)
Podsumowanie (378)
11. Pliki i strumienie (379)
Sprawdzanie katalogów i plików (379)
Badanie katalogów (382)
Operacje na ścieżkach (383)
Ścieżka i aktualny katalog roboczy (384)
Zdobywanie informacji o pliku (385)
Tworzenie plików tymczasowych (388)
Usuwanie plików (389)
Powszechnie znane katalogi (390)
Bezpieczne łączenie elementów ścieżek (393)
Tworzenie i zabezpieczanie hierarchii katalogów (394)
Usuwanie katalogu (401)
Zapis plików tekstowych (402)
Zapis całego pliku tekstowego w jednym wywołaniu (402)
Zapis tekstu przy użyciu klasy StreamWriter (403)
Gdy pliki schodzą na złą drogę: obsługa wyjątków (406)
Określanie i modyfikacja uprawnień (410)
Wczytywanie plików do pamięci (414)
Strumienie (418)
Poruszanie się wewnątrz strumienia (424)
Zapis danych przy użyciu strumieni (425)
Odczyt, zapis i blokowanie plików (426)
Konstruktory klasy FileStream (428)
Bufory strumieni (428)
Określanie uprawnień podczas tworzenia strumieni (429)
Opcje zaawansowane (429)
Asynchroniczne operacje na plikach (430)
Mechanizm Isolated Storage (433)
Magazyny (434)
Zapis i odczyt tekstu (435)
Definicja izolowania (436)
Zarządzanie magazynami użytkownika przy użyciu limitów (440)
Zarządzanie magazynami (441)
Strumienie, które nie są plikami (444)
Strumień adaptujący - CryptoStream (447)
Wszystko w pamięci - MemoryStream (448)
Reprezentowanie danych binarnych jako tekstu przy użyciu kodowania Base64 (449)
Podsumowanie (452)
12. XML (453)
Podstawy XML (krótki przegląd) (453)
Elementy (453)
XHTML (455)
Litera "X" oznacza "rozszerzalny" (eXtensible) (456)
Tworzenie dokumentów XML (456)
Elementy XML (459)
Atrybuty XML (460)
Umieszczanie kodu LINQ w LINQ to XML (463)
Przeszukiwanie kodu XML za pomocą LINQ (464)
Wyszukiwanie pojedynczego węzła (467)
Osie wyszukiwania (468)
Klauzule where (469)
Serializacja XML (469)
Dostosowywanie serializacji XML za pomocą atrybutów (472)
Podsumowanie (473)
13. Sieci (475)
Wybór technologii sieciowej (475)
Aplikacja WWW z kodem klienta (476)
Klient .NET i serwer .NET (480)
Klient .NET i usługa WWW pochodząca z zewnątrz (482)
Klient zewnętrzny i usługa WWW .NET (483)
Platforma WCF (483)
Tworzenie projektu WCF (483)
Kontrakty WCF (484)
Testowy host i klient WCF (486)
Udostępnianie usługi WCF (489)
Pisanie klienta WCF (496)
Dwukierunkowa komunikacja z dwustronnymi kontraktami (504)
Protokół HTTP (513)
Klient WWW (514)
Klasy WebRequest i WebResponse (518)
Gniazda (525)
Protokoły IP, IPv6 oraz TCP (526)
Łączenie się z usługami za pomocą klasy Socket (531)
Implementowanie usług za pomocą klasy Socket (535)
Inne możliwości związane z siecią (540)
Podsumowanie (540)
14. Bazy danych (541)
Krajobraz możliwości dostępu do danych w ramach platformy .NET (541)
Klasyczny mechanizm ADO.NET (542)
LINQ i bazy danych (546)
Technologie dostępu do danych nieopracowane przez firmę Microsoft (548)
WCF Data Services (548)
Technologia Silverlight i dostęp do danych (549)
Bazy danych (550)
Model encji danych (551)
Wygenerowany kod (555)
Zmiana odwzorowywania (557)
Związki (558)
Dziedziczenie (565)
Zapytania (566)
LINQ to Entities (566)
Entity SQL (570)
Mieszanie języków ESQL oraz LINQ (573)
Dostawca ADO.NET EntityClient (574)
Kontekst obiektu (574)
Obsługa połączenia (574)
Tworzenie, aktualizowanie i usuwanie (577)
Transakcje (579)
Optymistyczna współbieżność (584)
Czas życia kontekstu i encji (586)
WCF Data Services (587)
Podsumowanie (591)
15. Podzespoły (593)
Komponenty .NET - podzespoły (593)
Odwołania (594)
Pisanie bibliotek (597)
Ochrona (599)
Nazwy (602)
Podpisywanie i silne nazwy (603)
Ładowanie (605)
Ładowanie z folderu aplikacji (606)
Ładowanie z bufora GAC (606)
Ładowanie z pliku Silverlight o rozszerzeniu xap (607)
Jawne ładowanie (607)
Podsumowanie (609)
16. Wątki i kod asynchroniczny (611)
Wątki (613)
Wątki i systemowy mechanizm szeregujący (615)
Stos (617)
Pula wątków (624)
Powinowactwo oraz kontekst wątków (625)
Popularne błędne opinie dotyczące wątków (627)
Tworzenie kodu wielowątkowego jest trudne (634)
Strategie tworzenia kodu wielowątkowego (637)
Podstawowe narzędzia synchronizacji (638)
Monitor (639)
Inne typy blokad (649)
Inne mechanizmy synchronizacji (653)
Zdarzenia (653)
Odliczanie (654)
Programowanie asynchroniczne (655)
Model programowania asynchronicznego (656)
Programowanie asynchroniczne bazujące na zdarzeniach (659)
Doraźne operacje asynchroniczne (660)
Task Parallel Library (661)
Zadania (661)
Obsługa anulowania (668)
Obsługa błędów (669)
Równoległość danych (671)
Metody Parallel.For oraz Parallel.ForEach (671)
PLINQ - równoległe LINQ (673)
Podsumowanie (674)
17. Atrybuty i odzwierciedlanie (675)
Atrybuty (675)
Typy atrybutów (676)
Własne atrybuty (677)
Odzwierciedlanie (681)
Badanie metadanych (681)
Odkrywanie typów (683)
Odzwierciedlanie na rzecz określonego typu (684)
Późne wiązanie (686)
Podsumowanie (689)
18. Typ dynamic (691)
Styl statyczny kontra styl dynamiczny (691)
Styl dynamiczny i automatyzacja COM (693)
Typ dynamic (694)
Typy obiektów i słowo dynamic (697)
Typ dynamic w zastosowaniach niezwiązanych z interoperacyjnością? (707)
Podsumowanie (710)
19. Współdziałanie z COM i Win32 (711)
Importowanie kontrolek ActiveX (711)
Importowanie kontrolek do projektów .NET (712)
Podzespoły współdziałania (714)
Bez PIA (716)
64 czy 32 bity? (717)
Mechanizm P/Invoke (720)
Wskaźniki (724)
Rozszerzenia składni C# 4.0 (729)
Właściwości indeksowane (729)
Opcjonalny modyfikator ref (730)
Podsumowanie (731)
20. WPF i Silverlight (733)
XAML i kod ukryty (735)
XAML i obiekty (739)
Elementy i kontrolki (742)
Panele układów (743)
Elementy graficzne (752)
Kontrolki (759)
Kontrolki użytkownika (763)
Szablony kontrolek (765)
Style (767)
Menedżer stanu wizualnego (769)
Wiązanie danych (771)
Szablony danych (773)
Podsumowanie (776)
21. Tworzenie aplikacji w ASP.NET (777)
Podstawy technologii Web Forms (777)
Zdarzenia formularzy sieciowych (779)
Cykl życia stron w technologii Web Forms (780)
Tworzenie aplikacji internetowych (781)
Pliki kodu ukrytego (782)
Dodawanie kontrolek (783)
Kontrolki serwerowe (785)
Wiązanie danych (786)
Sprawdzanie kodu (789)
Dodawanie kontrolek i formularzy (792)
Podsumowanie (796)
22. Windows Forms (797)
Tworzenie aplikacji (798)
Dodawanie źródła wiązania (799)
Kontrolki (801)
Dokowanie i kotwiczenie (806)
Wiązanie danych (808)
Obsługa zdarzeń (813)
Podsumowanie (814)
Skorowidz (817)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework (2013, Helion) - Ian Griffiths [PL] [rar] [LIBGEN]
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework (2013, Helion) - Ian Griffiths [PL] [rar] [LIBGEN]
HTML5 Programowanie Aplikacji (2012, Helion) - Kessin Zachary [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5 Programowanie Aplikacji (2012, Helion) - Kessin Zachary [PL] [pdf] [LIBGEN]
Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik (2012, O'Reilly Media;Helion) - Matthew MacDonald [PL] [epub] [LIBGEN]
Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik (2012, O'Reilly Media;Helion) - Matthew MacDonald [PL] [epub] [LIBGEN]
Ruby. Programowanie (2012, Helion) - David Flanagan, Yukihiro Matsumoto [PL] [pdf] [LIBGEN]
Ruby. Programowanie (2012, Helion) - David Flanagan, Yukihiro Matsumoto [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Programowanie w języku C. Ćwiczenia praktyczne. (Helion) - Marek Tłuczek [PL] [pdf] [LIBGEN]
Programowanie w języku C. Ćwiczenia praktyczne. (Helion) - Marek Tłuczek [PL] [pdf] [LIBGEN]
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++ (2013, Helion) - Andrzej Daniluk [PL] [rar] [LIBGEN]
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++ (2013, Helion) - Andrzej Daniluk [PL] [rar] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować