MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework (2013, Helion) - Ian Griffiths [PL] [rar] [LIBGEN]
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework (2013, Helion) - Ian Griffiths [PL] [rar] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 14-10-2020
Rozmiar: 12.30 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework
Rok: 2013
Wydawca: Helion
Format: rar

..::(Opis)::..

Najlepszy podręcznik poświęcony C#!

W dzisiejszych czasach szczególną popularnością cieszą się języki programowania pozwalające na pisanie kodu łatwego do przenoszenia między platformami. Nikt nie ma czasu na pisanie kilku wersji jednej aplikacji. C# to uniwersalny język, w którym bez trudu dokonasz tego dzieła. Dzięki swej elastyczności, wydajności oraz mocnemu wsparciu społeczności zdobył on uznanie programistów. Taki wybór to strzał w dziesiątkę!

Ten rewelacyjny podręcznik jest Twoim kluczem do poznania wszystkich niuansów języka C# 5.0. Kolejne wydanie zostało zaktualizowane o wszystkie nowości w C#. Znajdziesz tu kompletny opis języka i platformy .NET. W trakcie lektury oprócz standardowych zagadnień będziesz mógł sprawdzić, jak tworzyć aplikacje dla systemu Windows 8 i interfejsu Metro. Ponadto błyskawicznie opanujesz detale związane z programowaniem obiektowym, dynamicznym i statycznym określaniem typów oraz językiem XAML. Książka ta jest uznanym kompendium wiedzy na temat języka C#. Musisz ją mieć!

Dzięki tej książce:

przygotujesz interfejs użytkownika zgodny z duchem Windows 8
wykorzystasz wielowątkowość w platformie .NET
poznasz podstawy programowania obiektowego
przekonasz się, jak LINQ może ułatwić Ci życie
opanujesz język C#
Wykorzystaj potencjał języka C#!
1. Prezentacja C# (21)
Dlaczego C#? (21)
Dlaczego nie C#? (23)
Najważniejsze cechy C# (25)
Kod zarządzany i CLR (27)
Ogólność jest ważniejsza od specjalizacji (29)
Programowanie asynchroniczne (30)
Visual Studio (31)
Anatomia prostego programu (33)
Dodawanie projektów do istniejącej solucji (35)
Odwołania do innych projektów (35)
Pisanie testu jednostkowego (37)
Przestrzenie nazw (40)
Klasy (44)
Punkt wejścia do programu (44)
Testy jednostkowe (45)
Podsumowanie (47)
2. Podstawy stosowania języka C# (49)
Zmienne lokalne (50)
Zakres (55)
Instrukcje i wyrażenia (58)
Instrukcje (59)
Wyrażenia (60)
Komentarze i białe znaki (65)
Dyrektywy preprocesora (67)
Symbole kompilacji (67)
Dyrektywy #error oraz #warning (68)
Dyrektywa #line (69)
Dyrektywa #pragma (69)
Dyrektywy #region i #endregion (70)
Wbudowane typy danych (70)
Typy liczbowe (71)
Wartości logiczne (80)
Znaki i łańcuchy znaków (80)
Object (81)
Operatory (81)
Sterowanie przepływem (87)
Decyzje logiczne przy użyciu instrukcji if (87)
Wielokrotny wybór przy użyciu instrukcji switch (89)
Pętle: while oraz do (91)
Pętle znane z języka C (92)
Przeglądanie kolekcji przy użyciu pętli foreach (93)
Podsumowanie (94)
3. Typy (95)
Klasy (95)
Składowe statyczne (98)
Klasy statyczne (100)
Typy referencyjne (101)
Struktury (106)
Kiedy tworzyć typy wartościowe? (110)
Składowe (115)
Pola (115)
Konstruktory (117)
Metody (125)
Właściwości (130)
Indeksatory (134)
Operatory (135)
Zdarzenia (138)
Typy zagnieżdżone (138)
Interfejsy (140)
Typy wyliczeniowe (141)
Inne typy (144)
Typy anonimowe (145)
Typy i metody częściowe (146)
Podsumowanie (147)
4. Typy ogólne (149)
Typy ogólne (150)
Ograniczenia (152)
Ograniczenia typu (153)
Ograniczenia typu referencyjnego (155)
Ograniczenia typu wartościowego (157)
Stosowanie wielu ograniczeń (158)
Wartości przypominające zero (158)
Metody ogólne (160)
Wnioskowanie typu (160)
Tajniki typów ogólnych (161)
Podsumowanie (163)
5. Kolekcje (165)
Tablice (165)
Inicjalizacja tablic (168)
Użycie słowa kluczowego params do przekazywania zmiennej liczby argumentów (169)
Przeszukiwanie i sortowanie (171)
Tablice wielowymiarowe (178)
Kopiowanie i zmiana wielkości (181)
List (182)
Interfejsy list i sekwencji (185)
Implementacja list i sekwencji (189)
Iteratory (190)
Klasa Collection (194)
Klasa ReadOnlyCollection (195)
Słowniki (196)
Słowniki posortowane (198)
Zbiory (200)
Kolejki i stosy (201)
Listy połączone (202)
Kolekcje współbieżne (203)
Krotki (204)
Podsumowanie (205)
6. Dziedziczenie (207)
Dziedziczenie i konwersje (208)
Dziedziczenie interfejsów (210)
Typy ogólne (211)
Kowariancja i kontrawariancja (212)
System.Object (217)
Wszechobecne metody typu object (217)
Dostępność i dziedziczenie (218)
Metody wirtualne (220)
Metody abstrakcyjne (222)
Metody i klasy ostateczne (228)
Dostęp do składowych klas bazowych (229)
Dziedziczenie i tworzenie obiektów (230)
Specjalne typy bazowe (234)
Podsumowanie (235)
7. Cykl życia obiektów (237)
Mechanizm odzyskiwania pamięci (238)
Określanie osiągalności danych (239)
Przypadkowe problemy mechanizmu odzyskiwania pamięci (242)
Słabe referencje (244)
Odzyskiwanie pamięci (248)
Tryby odzyskiwania pamięci (254)
Przypadkowe utrudnianie scalania (256)
Wymuszanie odzyskiwania pamięci (260)
Destruktory i finalizacja (261)
Finalizatory krytyczne (264)
Interfejs IDisposable (265)
Zwalnianie opcjonalne (271)
Pakowanie (272)
Pakowanie danych typu Nullable (276)
Podsumowanie (277)
8. Wyjątki (279)
Źródła wyjątków (281)
Wyjątki zgłaszane przez API (282)
Wyjątki w naszym kodzie (284)
Błędy wykrywane przez środowisko uruchomieniowe (284)
Obsługa wyjątków (285)
Obiekty wyjątków (286)
Wiele bloków catch (287)
Zagnieżdżone bloki try (289)
Bloki finally (290)
Zgłaszanie wyjątków (292)
Powtórne zgłaszanie wyjątków (292)
Sposób na szybkie zakończenie aplikacji (295)
Typy wyjątków (296)
Wyjątki niestandardowe (298)
Wyjątki nieobsługiwane (301)
Debugowanie i wyjątki (303)
Wyjątki asynchroniczne (305)
Podsumowanie (308)
9. Delegaty, wyrażenia lambda i zdarzenia (309)
Typy delegatów (310)
Tworzenie delegatów (311)
MulticastDelegate - delegaty zbiorowe (314)
Wywoływanie delegatów (316)
Popularne typy delegatów (318)
Zgodność typów (319)
Więcej niż składnia (323)
Metody inline (326)
Przechwytywane zmienne (328)
Wyrażenia lambda oraz drzewa wyrażeń (335)
Zdarzenia (336)
Standardowy wzorzec delegatów zdarzeń (338)
Niestandardowe metody dodające i usuwające zdarzenia (339)
Zdarzenia i mechanizm odzyskiwania pamięci (342)
Zdarzenia a delegaty (344)
Delegaty a interfejsy (345)
Podsumowanie (345)
10. LINQ (347)
Wyrażenia zapytań (348)
Jak są rozwijane wyrażenia zapytań (351)
Obsługa wyrażeń zapytań (353)
Przetwarzanie opóźnione (357)
LINQ, typy ogólne oraz interfejs IQueryable (359)
Standardowe operatory LINQ (361)
Filtrowanie (364)
Selekcja (366)
Operator SelectMany (369)
Określanie porządku (371)
Testy zawierania (373)
Konkretne elementy i podzakresy (375)
Agregacja (379)
Operacje na zbiorach (384)
Operatory działające na całych sekwencjach z zachowaniem kolejności (384)
Grupowanie (386)
Złączenia (390)
Konwersje (392)
Generowanie sekwencji (396)
Inne implementacje LINQ (397)
Entity Framework (397)
LINQ to SQL (398)
Klient WCF Data Services (398)
Parallel LINQ (PLINQ) (399)
LINQ to XML (399)
Reactive Extensions (399)
Podsumowanie (400)
11. Reactive Extensions (401)
Rx oraz różne wersje .NET Framework (403)
Podstawowe interfejsy (405)
Interfejs IObserver (406)
Interfejs IObservable (407)
Publikowanie i subskrypcja z wykorzystaniem delegatów (413)
Tworzenie źródła przy wykorzystaniu delegatów (413)
Subskrybowanie obserwowalnych źródeł przy użyciu delegatów (417)
Generator sekwencji (418)
Empty (418)
Never (418)
Return (419)
Throw (419)
Range (419)
Repeat (419)
Generate (420)
Zapytania LINQ (421)
Operatory grupowania (423)
Operatory Join (424)
Operator SelectMany (429)
Agregacja oraz inne operatory zwracające jedną wartość (430)
Operator Concat (431)
Operatory biblioteki Rx (431)
Merge (432)
Operatory Buffer i Window (433)
Operator Scan (440)
Operator Amb (441)
DistinctUntilChanged (442)
Mechanizmy szeregujące (442)
Określanie mechanizmów szeregujących (443)
Wbudowane mechanizmy szeregujące (445)
Tematy (447)
Subject (447)
BehaviorSubject (448)
ReplaySubject (449)
AsyncSubject (449)
Dostosowanie (450)
IEnumerable (450)
Zdarzenia .NET (452)
API asynchroniczne (454)
Operacje z uzależnieniami czasowymi (456)
Interval (456)
Timer (457)
Timestamp (458)
TimeInterval (459)
Throttle (459)
Sample (460)
Timeout (460)
Operatory okien czasowych (460)
Delay (461)
DelaySubscription (461)
Podsumowanie (462)
12. Podzespoły (463)
Visual Studio i podzespoły (463)
Anatomia podzespołu (464)
Metadane .NET (465)
Zasoby (465)
Podzespoły składające się z wielu plików (466)
Inne możliwości formatu PE (467)
Tożsamość typu (468)
Wczytywanie podzespołów (471)
Jawne wczytywanie podzespołów (473)
Global Assembly Cache (474)
Nazwy podzespołów (476)
Silne nazwy (476)
Numer wersji (480)
Identyfikator kulturowy (484)
Architektura procesora (487)
Przenośne biblioteki klas (488)
Wdrażanie pakietów (490)
Aplikacje dla systemu Windows 8 (490)
ClickOnce oraz XBAP (491)
Aplikacje Silverlight oraz Windows Phone (492)
Zabezpieczenia (493)
Podsumowanie (494)
13. Odzwierciedlanie (495)
Typy odzwierciedlania (495)
Assembly (498)
Module (502)
MemberInfo (503)
Type oraz TypeInfo (506)
MethodBase, ConstructorInfo oraz MethodInfo (510)
ParameterInfo (512)
FieldInfo (513)
PropertyInfo (513)
EventInfo (514)
Konteksty odzwierciedlania (514)
Podsumowanie (516)
14. Dynamiczne określanie typów (517)
Typ dynamic (519)
Słowo kluczowe dynamic i mechanizmy współdziałania (521)
Silverlight i obiekty skryptowe (524)
Dynamiczne języki .NET (525)
Tajniki typu dynamic (526)
Ograniczenia typu dynamic (526)
Niestandardowe obiekty dynamiczne (528)
Klasa ExpandoObject (531)
Ograniczenia typu dynamic (531)
Podsumowanie (534)
15. Atrybuty (535)
Stosowanie atrybutów (535)
Cele atrybutów (537)
Atrybuty obsługiwane przez kompilator (539)
Atrybuty obsługiwane przez CLR (543)
Definiowanie i stosowanie atrybutów niestandardowych (551)
Typ atrybutu (551)
Pobieranie atrybutów (553)
Podsumowanie (556)
16. Pliki i strumienie (557)
Klasa Stream (558)
Położenie i poruszanie się w strumieniu (560)
Opróżnianie strumienia (561)
Kopiowanie (562)
Length (562)
Zwalnianie strumieni (564)
Operacje asynchroniczne (565)
Konkretne typy strumieni (565)
Windows 8 oraz interfejs IRandomAccessStream (566)
Typy operujące na tekstach (569)
TextReader oraz TextWriter (570)
Konkretne typy do odczytu i zapisu łańcuchów znaków (572)
Kodowanie (574)
Pliki i katalogi (578)
Klasa FileStream (578)
Klasa File (581)
Klasa Directory (585)
Klasa Path (586)
Klasy FileInfo, DirectoryInfo oraz FileSystemInfo (588)
Znane katalogi (589)
Serializacja (590)
Klasy BinaryReader oraz BinaryWriter (590)
Serializacja CLR (591)
Serializacja kontraktu danych (594)
Klasa XmlSerializer (597)
Podsumowanie (598)
17. Wielowątkowość (599)
Wątki (599)
Wątki, zmienne i wspólny stan (601)
Klasa Thread (607)
Pula wątków (609)
Powinowactwo do wątku oraz klasa SynchronizationContext (614)
Synchronizacja (618)
Monitory oraz słowo kluczowe lock (619)
Klasa SpinLock (625)
Blokady odczytu i zapisu (627)
Obiekty zdarzeń (628)
Klasa Barrier (631)
Klasa CountdownEvent (632)
Semafory (632)
Muteksy (633)
Klasa Interlocked (634)
Leniwa inicjalizacja (637)
Pozostałe klasy obsługujące działania współbieżne (639)
Zadania (640)
Klasy Task oraz Task (640)
Kontynuacje (643)
Mechanizmy szeregujące (645)
Obsługa błędów (647)
Niestandardowe zadania bezwątkowe (648)
Związki zadanie nadrzędne - zadanie podrzędne (649)
Zadania złożone (650)
Inne wzorce asynchroniczne (651)
Anulowanie (652)
Równoległość (653)
Klasa Parallel (653)
Parallel LINQ (654)
TPL Dataflow (654)
Podsumowanie (655)
18. Asynchroniczne cechy języka (657)
Nowe słowa kluczowe: async oraz await (658)
Konteksty wykonania i synchronizacji (662)
Wykonywanie wielu operacji i pętli (663)
Zwracanie obiektu Task (666)
Stosowanie async w metodach zagnieżdżonych (667)
Wzorzec słowa kluczowego await (668)
Obsługa błędów (672)
Weryfikacja poprawności argumentów (674)
Wyjątki pojedyncze oraz grupy wyjątków (675)
Operacje równoległe i nieobsłużone wyjątki (677)
Podsumowanie (678)
19. XAML (681)
Platformy XAML (682)
WPF (683)
Silverlight (684)
Windows Phone 7 (686)
Windows Runtime oraz aplikacje dostosowane do interfejsu użytkownika Windows 8 (687)
Podstawy XAML (688)
Przestrzenie nazw XAML oraz XML (689)
Generowane klasy i kod ukryty (690)
Elementy podrzędne (692)
Elementy właściwości (692)
Obsługa zdarzeń (694)
Wykorzystanie wątków (695)
Układ (696)
Właściwości (696)
Panele (702)
ScrollViewer (712)
Zdarzenia związane z układem (712)
Kontrolki (713)
Kontrolki z zawartością (714)
Kontrolki Slider oraz ScrollBar (717)
Kontrolki postępów (718)
Listy (719)
Szablony kontrolek (721)
Kontrolki użytkownika (724)
Tekst (725)
Wyświetlanie tekstów (725)
Edycja tekstów (727)
Wiązanie danych (729)
Szablony danych (732)
Grafika (735)
Kształty (735)
Bitmapy (736)
Media (737)
Style (738)
Podsumowanie (739)
20. ASP.NET (741)
Razor (742)
Wyrażenia (743)
Sterowanie przepływem (745)
Bloki kodu (746)
Jawne wskazywanie treści (747)
Klasy i obiekty stron (748)
Stosowanie innych komponentów (749)
Strony układu (749)
Strony początkowe (751)
Web Forms (752)
Kontrolki serwerowe (752)
Wyrażenia (758)
Bloki kodu (758)
Standardowe obiekty stron (759)
Klasy i obiekty stron (759)
Stosowanie innych komponentów (760)
Strony nadrzędne (760)
MVC (762)
Typowy układ projektu MVC (763)
Pisanie modeli (769)
Pisanie widoków (771)
Pisanie kontrolerów (772)
Obsługa dodatkowych danych wejściowych (774)
Generowanie łączy do akcji (776)
Trasowanie (777)
Podsumowanie (781)
21. Współdziałanie (783)
Wywoływanie kodu rodzimego (783)
Szeregowanie (784)
Procesy 32- i 64-bitowe (792)
Bezpieczne uchwyty (793)
Bezpieczeństwo (794)
Mechanizm Platform Invoke (795)
Konwencje wywołań (796)
Obsługa łańcuchów znaków (797)
Nazwa punktu wejścia (797)
Wartości wynikowe technologii COM (798)
Obsługa błędów Win32 (802)
Technologia COM (802)
Czas życia obiektów RCW (803)
Metadane (805)
Skrypty (811)
Windows Runtime (814)
Metadane (815)
Typy Windows Runtime (815)
Bufory (816)
Niebezpieczny kod (818)
C++/CLI i Component Extensions (819)
Podsumowanie (820)
Skorowidz (821)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aPLikacji (2012, Helion) - Henry Lee, Eugene Chuvyrov [PL] [pdf] [LIBGEN]
Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aPLikacji (2012, Helion) - Henry Lee, Eugene Chuvyrov [PL] [pdf] [LIBGEN]
C# Programowanie (2012, Helion) - Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty [PL] [rar] [LIBGEN]
C# Programowanie (2012, Helion) - Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty [PL] [rar] [LIBGEN]
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++ (2013, Helion) - Andrzej Daniluk [PL] [rar] [LIBGEN]
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++ (2013, Helion) - Andrzej Daniluk [PL] [rar] [LIBGEN]
PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework (Helion) - Tomasz Skaraczyński [PL] [rar] [LIBGEN]
PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework (Helion) - Tomasz Skaraczyński [PL] [rar] [LIBGEN]
Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury (2015, Helion) - Terry Matula [PL] [pdf] [LIBGEN]
Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury (2015, Helion) - Terry Matula [PL] [pdf] [LIBGEN]
Google App Engine. Tworzenie wydajnych aplikacji w Javie (Helion) - Adriaan de Jonge [PL] [rar] [LIBGEN]
Google App Engine. Tworzenie wydajnych aplikacji w Javie (Helion) - Adriaan de Jonge [PL] [rar] [LIBGEN]
Java ME. Tworzenie zaawansowanych aplikacji na smartfony (2012, Helion) - Ovidiu Iliescu [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java ME. Tworzenie zaawansowanych aplikacji na smartfony (2012, Helion) - Ovidiu Iliescu [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować