MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Praktyczny kurs SQL (2015, Helion) - Danuta Mendrala, Marcin Szeliga [PL] [rar] [LIBGEN]
Praktyczny kurs SQL (2015, Helion) - Danuta Mendrala, Marcin Szeliga [PL] [rar] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 14-10-2020
Rozmiar: 15.44 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Praktyczny kurs SQL
Rok: 2015
Wydawca: Helion
Format: rar

..::(Opis)::..

INFOrmacje o książce
Pierwsze wydanie tej publikacji miało miejsce w roku 2008. W raz z rozwojem implementacji języka SQL w Microsoft SQL Server pojawiły się kolejne dwa wydania. Ostatnie z nich postaram się za moment zrecenzować. Książka z założenia jest praktycznym kursem i każdy omawiany w niej przypadek poparto odwzorowaniem w, budowanej przez wszystkie rozdziały, bazie danych. Całość opiera się na SQL Server w wersji 2012, ze względu na dobrą dokumentację, która może znacznie rozszerzyć zasięg możliwości czytelnika.

Zalety
Obszerna dawka wiedzy
Świetnie wyjaśnione wszelkie aspekty języka SQL
Wysoki poziom merytoryczny
Zrozumiała dla zupełnie początkujących
Omówia nie tylko język SQL ale również wprowadza do zagadnienia baz danych i modeli relacyjnych
Wady
Autorzy skupiają się na MS SQL, które różni się od innych języków SQL-owych, wybór ten solidnie jednak uzasadniono
Książki nie da się zabrać ze sobą na wakacje – jest zbyt ciężka :-)
Podsumowanie
Książka Praktyczny kurs SQL, na pewno na stałe zajmie wysokie miejsce na mojej półce z książkami (choć w tym wypadku w przenośni, bo akurat do niej nabyłem e-booka i trzymam go na Kindle). Dla osoby, która zna któryś z języków SQL-owych jest dobrą odskocznią do poznania szczegółów MS SQL. Czytelnicy zupełnie początkujący otrzymali zaś podany na tacy obszerny materiał, będący obecnie najlepszą bazą omawiającą SQL na rynku.

Wstęp (9)
Serwery bazodanowe (10)
O książce (10)
SQL Server firmy Microsoft (11)
Instalacja (12)
Przykładowa baza danych (16)
Konwencje i oznaczenia (17)
CZĘŚĆ I. TROCHĘ TEORII, CZYLI MODELE I STANDARDY
Rozdział 1. Relacyjny model baz danych (21)
Tabele jako zbiory danych (21)
Kolumny mają niepowtarzalne nazwy i zawierają określone typy danych (22)
Wiersze powinny być unikatowe (23)
Kolejność kolumn jest bez znaczenia (23)
Kolejność wierszy jest bez znaczenia (24)
Bazy danych (24)
Trzy modele baz danych: relacyjny, obiektowy i jednorodny (24)
Model jednorodny (25)
Model relacyjny (25)
Model obiektowy (29)
Założenia relacyjnego modelu baz danych (30)
Postulaty Codda dotyczące struktury danych (31)
Postulaty Codda dotyczące przetwarzania danych (31)
Postulaty Codda dotyczące integralności danych (32)
Normalizacja (32)
Podsumowanie (35)
Zadania (36)
Rozdział 2. Standardy języka SQL (37)
Strukturalny język zapytań (37)
Przetwarzanie zbiorów a przetwarzanie pojedynczych danych (38)
Język strukturalny a język proceduralny (39)
Język interpretowany a język kompilowany (39)
Składnia języka SQL (41)
Dialekty języka SQL (43)
Standardy ANSI (44)
Historia (44)
SQL3 (46)
Podsumowanie (50)
Zadania (50)
CZĘŚĆ II. POBIERANIE DANYCH, CZYLI INSTRUKCJA SELECT
Rozdział 3. Odczytywanie danych z wybranej tabeli (53)
Klauzula FROM (53)
W pełni kwalifikowane nazwy obiektów (54)
Wybieranie kolumn (55)
Eliminowanie duplikatów (57)
Wyrażenia (58)
Operatory arytmetyczne (59)
Łączenie danych tekstowych (60)
Funkcje systemowe (60)
Formatowanie wyników (64)
Aliasy (64)
Stałe (literały) (65)
Sortowanie wyników (66)
Sortowanie danych tekstowych (69)
Podsumowanie (70)
Zadania (70)
Rozdział 4. Wybieranie wierszy (73)
Logika trójwartościowa (73)
Wartość NULL (74)
Operatory logiczne (74)
Klauzula WHERE (76)
Standardowe operatory porównania (77)
Operatory SQL (78)
Złożone warunki logiczne (82)
Klauzula TOP (85)
Stronicowanie wierszy (87)
Podsumowanie (88)
Zadania (89)
Rozdział 5. Łączenie tabel i wyników zapytań (91)
Złączenia naturalne i nienaturalne (91)
Klucze obce (92)
Aliasy (95)
Złączenia równościowe i nierównościowe (96)
Złączenia zewnętrzne (98)
Złączenie lewostronne (99)
Złączenie prawostronne (99)
Złączenie obustronne (99)
Złączenie krzyżowe (iloczyn kartezjański) (100)
Złączenia wielokrotne (102)
Określanie kolejności złączeń (104)
Złączenie tabeli z nią samą (106)
Eliminacja duplikatów (107)
Klucze obce w obrębie jednej tabeli (108)
Łączenie wyników zapytań (109)
Suma (109)
Część wspólna (112)
Różnica (112)
Łączenie wierszy i wyników funkcji tabelarycznych (113)
Operator APPLY (115)
Podsumowanie (116)
Zadania (117)
Rozdział 6. Grupowanie wierszy (119)
Funkcje grupujące (119)
Funkcja COUNT() (120)
Funkcje SUM() i AVG() (121)
Funkcje MIN() i MAX() (122)
Inne funkcje grupujące (123)
Wyrażenia (124)
Klauzula GROUP BY (125)
Kolejność wykonywania klauzuli GROUP BY (128)
Operatory CUBE i ROLLUP (129)
Operator GROUPING SETS (132)
Operatory PIVOT i UNPIVOT (134)
PIVOT (134)
UNPIVOT (137)
Klauzula HAVING (138)
Podsumowanie (141)
Zadania (141)
Rozdział 7. Partycjonowanie wierszy oraz funkcje rankingu, analityczne i okienkowe (143)
Partycjonowanie (143)
Klauzula OVER (144)
Partycjonowanie danych (147)
Porządkowanie danych (149)
Funkcje rankingu (149)
Okienka (151)
Funkcje okienkowe (154)
Funkcje analityczne (156)
Podsumowanie (158)
Zadania (158)
Rozdział 8. Podzapytania (161)
Czym są podzapytania? (161)
Podzapytania jako zmienne (162)
Podzapytania niepowiązane (162)
Podzapytania powiązane (168)
Podzapytania jako źródła danych (173)
Tabele pochodne (174)
CTE (176)
Wyznaczanie trendów (182)
Operatory (185)
Operator EXISTS (186)
Operator ANY lub SOME (189)
Operator ALL (193)
Podsumowanie (195)
Zadania (195)
Rozdział 9. Wydajność zapytań (197)
Wykonywanie zapytań przez serwery bazodanowe (197)
Kolejność wykonywania klauzul zapytania (198)
Plany wykonania zapytań (199)
Wydajne wyszukiwanie danych za pomocą argumentów SARG (203)
Poprawa wydajności złączeń (207)
Wydajne grupowanie i partycjonowanie danych (208)
Podsumowanie (209)
Zadania (209)
CZĘŚĆ III. MODYFIKOWANIE DANYCH, CZYLI INSTRUKCJE INSERT, UPDATE, DELETE ORAZ MERGE
Rozdział 10. Modyfikowanie danych (213)
Wstawianie danych (213)
Klucze podstawowe (214)
Wartości domyślne (215)
Wartość NULL (216)
Konstruktor wierszy (217)
Wstawianie wyników zapytań (218)
Usuwanie danych (221)
Instrukcja DELETE (221)
Instrukcja TRUNCATE TABLE (223)
Aktualizowanie danych (224)
Jednoczesne aktualizowanie wielu kolumn (224)
Wyrażenia (225)
Aktualizowanie danych wybranych na podstawie danych z innych tabel (226)
Aktualizowanie danych za pomocą wyrażeń odwołujących się do innych tabel (227)
Instrukcja MERGE (227)
Podsumowanie (229)
Zadania (230)
Rozdział 11. Transakcje i współbieżność (231)
Właściwości transakcji (231)
Transakcyjne przetwarzanie danych (233)
Tryb jawnego zatwierdzania transakcji (234)
Rozpoczynanie transakcji (234)
Wycofywanie transakcji (236)
Zatwierdzanie transakcji (237)
Zagnieżdżanie transakcji (237)
Punkty przywracania (238)
Współbieżność (239)
Blokady (239)
Zakleszczenia (240)
Poziomy izolowania transakcji (241)
Model optymistyczny (246)
Model pesymistyczny (247)
Podsumowanie (248)
Zadania (248)
CZĘŚĆ IV. TWORZENIE BAZ DANYCH, CZYLI INSTRUKCJE CREATE, ALTER I DROP
Rozdział 12. Bazy danych i tabele (251)
Tworzenie i usuwanie baz danych (251)
Tworzenie i usuwanie tabel (254)
Schematy (255)
Zmiana struktury tabeli (256)
Ograniczenia (256)
NOT NULL (257)
Klucz podstawowy (257)
Niepowtarzalność (259)
Wartość domyślna (260)
Warunek logiczny (260)
Klucz obcy (261)
Ograniczenia a wydajność instrukcji modyfikujących i odczytujących dane (264)
Podsumowanie (265)
Zadania (266)
Rozdział 13. Widoki i indeksy (267)
Widoki (267)
Tworzenie i usuwanie widoków (267)
Modyfikowanie widoków (270)
Korzystanie z widoków (270)
Zalety widoków (275)
Indeksy (276)
Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie indeksów (278)
Porządkowanie indeksów (281)
Podsumowanie (281)
Zadania (282)
CZĘŚĆ V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW, CZYLI INSTRUKCJE GRANT I REVOKE
Rozdział 14. Nadawanie i odbieranie uprawnień (285)
Konta użytkowników (285)
Zakładanie i usuwanie kont użytkowników (286)
Role (287)
Tworzenie i usuwanie ról (287)
Przypisywanie ról do użytkowników (287)
Specjalna rola Public (288)
Uprawnienia (288)
Nadawanie i odbieranie uprawnień (289)
Dziedziczenie uprawnień (290)
Przekazywanie uprawnień (292)
Zasada minimalnych uprawnień (293)
Podsumowanie (293)
Zadania (294)
DODATKI
Dodatek A. Rozwiązania zadań (297)
Skorowidz (333)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
PHP 5. Praktyczny kurs (2011, Helion) - Marcin Lis [PL] [rar] [LIBGEN]
PHP 5. Praktyczny kurs (2011, Helion) - Marcin Lis [PL] [rar] [LIBGEN]
Praktyczny Kurs Rysunek i Malarstwo . Tom No.1 (2010, DeAgostini Polska) - [PL] [pdf] [LIBGEN]
Praktyczny Kurs Rysunek i Malarstwo . Tom No.1 (2010, DeAgostini Polska) -  [PL] [pdf] [LIBGEN]
Praktyczny Kurs Rysunek i Malarstwo . Tom No.2 (2010, DeAgostini Polska) - [PL] [pdf] [LIBGEN]
Praktyczny Kurs Rysunek i Malarstwo . Tom No.2 (2010, DeAgostini Polska) -  [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Dla każdego (Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Dla każdego (Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Dla każdego (2013, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Dla każdego (2013, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
Naucz ich, jak mają Cię traktować! Praktyczny podręcznik asertywności (2011, Helion) - Bartłomiej Stolarczyk [PL] [epub] [LIBGEN]
Naucz ich, jak mają Cię traktować! Praktyczny podręcznik asertywności (2011, Helion) - Bartłomiej Stolarczyk [PL] [epub] [LIBGEN]
jQuery. Ćwiczenia praktyczne (2013, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery. Ćwiczenia praktyczne (2013, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
JavaScript. Ćwiczenia praktyczne (2013, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
JavaScript. Ćwiczenia praktyczne (2013, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować