MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 14-10-2020
Rozmiar: 16.04 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych
Rok: 2015
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Programuj w języku C# i zarabiaj na swoich aplikacjach!

Dostosuj środowisko Visual Studio 2013 do tworzonej aplikacji
Twórz programy nie tylko internetowe - „for Desktop”, „for Windows” i „for Web”
Uniknij problemów początkującego programisty
Microsoft Visual Studio 2013 to środowisko programistyczne, które znacząco ułatwia proces pisania kodu aplikacji — internetowej, przeznaczonej dla urządzeń mobilnych lub działającej na tradycyjnym komputerze. Zestaw profesjonalnych narzędzi w tym pakiecie dostępny jest dla kilku języków programowania, a składa się m.in. z edytora kodu, debuggera, bibliotek Windows Forms i WPF, narzędzia do tworzenia klas i projektowania baz danych. Wbudowane mechanizmy refaktoryzacji kodu przyczyniają się do zachowania jego wysokiej jakości.

Jeśli jesteś początkującym programistą C# i chcesz wykorzystać darmową wersję Visual Studio 2013 w swojej pracy, ta książka bardzo Ci w tym pomoże! Znajdziesz tu obszerny OPIS języka C#, a także INFOrmacje o tym, jak pisać aplikacje na różne platformy systemowe i sprzętowe. Sprawdzisz, jak pisać programy komercyjne dla Sklepu Windows. Zobaczysz, jak działa technologia LINQ i do czego może przydać się wzorzec MVC. Poznasz odpowiedzi na pytania, które często sprawiają kłopot młodym programistom, a na koniec dowiesz się, jak możesz spieniężyć swoje aplikacje!
Język C#
Aplikacje dla Pulpitu
Aplikacje dla Sklepu Windows
Aplikacje dla Windows Phone
Aplikacje internetowe ASP.NET MVC
Technologia LINQ
Zarabianie jako „wolny strzelec”
FAQ — najczęściej zadawane pytania
Słowa kluczowe języka C#
Asembler IL (CIL, MSIL)
Programowanie w Visual Studio 2013 to czysta przyjemność!
Wstęp (7)
Odkrywanie środowiska Visual Studio (7)
Rozdział 1. Język C# (9)
1.1. Zmienne, stałe i typy danych (9)
1.1.1. Typy proste (9)
1.1.2. Typy referencyjne (10)
1.1.3. Typy nullable (11)
1.1.4. Typy anonimowe (12)
1.1.5. Zmienne i stałe (12)
1.1.6. Typ strukturalny (13)
1.1.7. Typ wyliczeniowy (13)
1.1.8. Rzutowanie i konwersja typów (13)
1.2. Komentarze (14)
1.2.1. Komentarz blokowy (14)
1.2.2. Komentarz liniowy (14)
1.2.3. Komentarz XML (14)
1.3. Instrukcja warunkowa (15)
1.4. Instrukcja wyboru (17)
1.5. Operatory (18)
1.5.1. Podstawowe (19)
1.5.2. Jednoargumentowe (21)
1.5.3. Mnożenie, dzielenie i modulo (23)
1.5.4. Przesunięcia (23)
1.5.5. Relacje i sprawdzanie typów (24)
1.5.6. Równość i różność (25)
1.5.7. Koniunkcja logiczna (25)
1.5.8. Alternatywa wykluczająca logiczna (25)
1.5.9. Alternatywa logiczna (25)
1.5.10. Koniunkcja warunkowa (26)
1.5.11. Alternatywa warunkowa (26)
1.5.12. Operator warunkowy (26)
1.5.13. Przypisania (26)
1.6. Pętle (28)
1.6.1. Pętla do-while (28)
1.6.2. Pętla for (28)
1.6.3. Pętla foreach (31)
1.6.4. Pętla while (32)
1.6.5. Kontrola przepływu (32)
1.7. Tablice (35)
1.7.1. Przekazywanie tablic jako argumentów metod (36)
1.7.2. Klasa System.Array (37)
1.8. Metody (40)
1.8.1. Deklaracja metod (41)
1.8.2. Przekazywanie przez referencję lub przez wartość (42)
1.9. Wskaźniki (42)
1.9.1. Kod nienadzorowany (ang. unsafe code) (42)
1.9.2. Typy wskaźnikowe (43)
1.10. Klasy i obiekty (44)
1.10.1. Konstruktor i destruktor (47)
1.10.2. Dziedziczenie (48)
1.10.3. Klasy zagnieżdżone (49)
1.10.4. Modyfikatory dostępu (50)
1.10.5. Wczesne i późne wiązanie (52)
1.11. Przeciążanie metod (53)
1.12. Przeciążanie operatorów (54)
1.12.1. Słowa kluczowe implicit i explicit (55)
1.13. Składowe statyczne (57)
1.14. Przestrzenie nazw (57)
1.15. Właściwości, akcesor get i mutator set (60)
1.16. Interfejsy (60)
1.16.1. Płytka i głęboka kopia obiektu (62)
1.17. Indeksery (64)
1.18. Wielopostaciowość (polimorfizm) (66)
1.18.1. Składowe wirtualne (68)
1.18.2. Ukrywanie składowych klasy bazowej (69)
1.18.3. Zapobieganie przesłanianiu wirtualnych składowych klasy pochodnej (70)
1.18.4. Dostęp do wirtualnych składowych klasy bazowej z klas pochodnych (71)
1.18.5. Przesłanianie metody ToString() (71)
1.19. Delegaty, metody anonimowe i wyrażenia lambda (72)
1.19.1. Metody anonimowe (73)
1.19.2. Wyrażenia lambda (74)
1.19.3. Delegat Func (74)
1.20. Zdarzenia (ang. events) (75)
1.21. Metody rozszerzające (75)
1.22. Typy generyczne (77)
1.22.1. Klasa generyczna Queue (77)
1.22.2. Klasa generyczna Stack (78)
1.22.3. Klasa generyczna LinkedList (79)
1.22.4. Klasa generyczna List (80)
1.22.5. Klasa generyczna Dictionary (81)
1.22.6. Klasa generyczna SortedDictionary (83)
1.22.7. Klasa generyczna KeyedCollection (85)
1.22.8. Klasa generyczna SortedList (88)
1.23. Kontrawariancja i kowariancja (90)
1.24. Operator konwersji as (91)
1.25. Obsługa wyjątków (91)
1.25.1. Podsumowanie (92)
1.26. Składnia async i await (93)
1.27. Klasy abstrakcyjne i zapieczętowane (ang. sealed) (93)
Rozdział 2. Aplikacje dla Pulpitu (95)
2.1. Aplikacje konsolowe (95)
2.1.1. Argumenty wiersza polecenia (95)
2.1.2. Przykład: kalkulator naukowy (96)
2.1.3. Przykład: system walki do gry RPG (99)
2.2. Windows Forms (103)
2.2.1. Przegląd kontrolek (103)
2.2.2. Własne kontrolki (ang. user controls) (107)
2.2.3. Przykład: kalkulator (108)
2.2.4. Przykład: rejestrator dźwięku (110)
2.2.5. Przykład: szpieg klawiatury (keylogger) (111)
2.3. Windows Presentation Foundation (129)
2.3.1. Język XAML (129)
2.3.2. Przegląd kontrolek (129)
Rozdział 3. Aplikacje dla Sklepu Windows (133)
3.1. Przykładowa aplikacja: Cytat na dziś (133)
Rozdział 4. Aplikacje dla Windows Phone (137)
4.1. Kontrolka Hub (137)
4.2. Kontrolka Pivot (138)
4.3. Kontrolka Panorama (138)
4.4. Przykład: Stoper (139)
Rozdział 5. Aplikacje internetowe ASP.NET MVC (143)
5.1. Przegląd frameworka Bootstrap (145)
5.1.1. Podstawowy szablon (145)
5.1.2. Cytat blokowy (146)
5.1.3. Kod inline (146)
5.1.4. Wejście z klawiatury (146)
5.1.5. Blok kodu (147)
5.1.6. Tabela z podświetlanymi wierszami (147)
5.1.7. Prosty formularz (147)
5.1.8. Przyciski (148)
5.1.9. Obrazki i miniatury (149)
5.1.10. Stronicowanie (149)
5.1.11. Etykiety (149)
5.1.12. Odznaki (ang. badges) (150)
5.1.13. Jumbotron (150)
5.1.14. Powiadomienia (150)
5.1.15. Pasek postępu (151)
5.1.16. Panel (152)
Rozdział 6. LINQ (153)
6.1. 65 przykładów LINQ (154)
6.1.1. Restrykcja (154)
6.1.2. Projekcja (155)
6.1.3. Dzielenie (159)
6.1.4. Kolejność (161)
6.1.5. Grupowanie (164)
6.1.6. Zestawy (165)
6.1.7. Konwersje (166)
6.1.8. Operacje elementarne (167)
6.1.9. Operatory generowania (168)
6.1.10. Kwantyfikatory (168)
6.1.11. Operatory agregacji (169)
6.1.12. Różne (171)
6.1.13. Łączenia (ang. join) (172)
Rozdział 7. Zarabianie jako wolny strzelec (175)
7.1. Rozliczanie dochodów z aplikacji mobilnych (177)
Rozdział 8. FAQ ? najczęściej zadawane pytania (179)
8.1. Jak pobrać adres IP na podstawie nazwy hosta? (179)
8.2. Jak wysłać wiadomość e-mail? (179)
8.3. Jak wysłać plik na serwer FTP? (180)
8.4. Jak wywołać funkcję z kodu niezarządzanego? (181)
8.5. Jak wykonywać operacje na dużych liczbach? (181)
8.6. Jak wykonywać operacje na liczbach zespolonych? (182)
8.7. Jak kopiować katalogi? (182)
8.8. Jak wylistować pliki w katalogu? (183)
8.9. Jak wylistować katalogi w podanej ścieżce? (184)
8.10. Jak odczytać dane z pliku tekstowego? (185)
8.11. Jak zapisać dane do pliku tekstowego? (185)
8.12. Jak kompresować i dekompresować dane w formacie ZIP? (186)
8.13. Jak stworzyć klucz w rejestrze? (186)
8.14. Jak odczytać wartość klucza w rejestrze? (187)
8.15. Jak rzucać i łapać wyjątki? (187)
8.16. Jak zaszyfrować dane operatorem XOR? (188)
8.17. Jak wyszukać pliki określonego typu? (188)
Dodatek A Słowa kluczowe języka C# (191)
Dodatek B Asembler IL (CIL, MSIL) (193)
Skorowidz (197)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [PDF] [FIONA6]
Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [PDF] [FIONA6]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework (2013, Helion) - Ian Griffiths [PL] [rar] [LIBGEN]
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework (2013, Helion) - Ian Griffiths [PL] [rar] [LIBGEN]
Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury (2015, Helion) - Terry Matula [PL] [pdf] [LIBGEN]
Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury (2015, Helion) - Terry Matula [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery. Tworzenie animowanych witryn internetowych (2013, Helion) - Wojciech Majkowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery. Tworzenie animowanych witryn internetowych (2013, Helion) - Wojciech Majkowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
XAML i MVVM w Visual Studio 2015 (2016, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [pdf] [LIBGEN]
XAML i MVVM w Visual Studio 2015 (2016, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Techniki twórców złośliwego oprogramowania. Elementarz programisty (2014, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Techniki twórców złośliwego oprogramowania. Elementarz programisty (2014, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować