MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Kryminalistyka (1955, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Paweł Horoszowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kryminalistyka (1955, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Paweł Horoszowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 15-10-2020
Rozmiar: 42.42 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Kryminalistyka
Rok: 1955
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Format: pdf

..::(Opis)::..

Profesor dr Paweł Horoszowski, kierownik Katedry Kryminalistyki UW i kierownik Zakładu Kryminologii UŁ mówił, że każde śledztwo należy rozpocząć od postawienia hipotezy, jeśli ktoś przychodzi z doniesieniem o popełnieniu przestępstwa, pierwszą rutynową hipotezą powinno być to, że zrobił to ten kto o tym doniósł, jeśli wykluczymy tą hipotezę z takich czy innych powodów to stawiamy następną. Dokładnie odwrotnie jak w kryminalistyce rosyjskiej – gdzie najbardziej zaufanym człowiekiem jest ten kto pierwszy przyszedł z donosem.

Źródło opisu: "https://bladymamut.wordpress.com/tag/pawel-horoszowski/"
SPIS RZECZY
Uwagi wstępne 5
Wykaz ważniejszych skrótów 12
Rozdział I. Pojęcie, zakres i zadania kryminalistyki 13
Rozdział II. Krótki zarys dziejów kryminalistyki i jej obecna sytuacja w krajach kapitalistycznych 27
Rozdział III. Kryminalistyka w państwach socjalistycznych 32
Rozdział IV. Osobowe i rzeczowe środki dowodowe 37
Rozdział V. Psychologia zeznań 41
§ 1. Zakres psychologii zeznań świadków 41
§ 2. Procesy psychiczne istotne przy formowaniu się zeznań 45
A. Wrażenia 46
B. Spostrzeżenia 49
C. Uwaga 56
D. Pamięć i wyobraźnia 58
E. Pozostałe procesy psychiczne 64
§ 3. Wyniki badań eksperymentalnych w dziedzinie psychologii zeznań szczerych 66
A. Uwagi historyczne 66
B. Metodyka badań 68
C. Rezultaty dotychczasowych badań w świetle krytyki 71
§ 4. Rola przyrzeczenia w zeznaniach 98
§ 5. Przesłuchanie w praktyce śledczej i sądowej 99
A. Wnioski z analizy zagadnienia zeznań 99
B. Taktyka przesłuchania świadka 102
C. Taktyka przesłuchania podejrzanego 106
D. Psychologiczne i psychofizjologiczne metody wymuszania zeznań, stosowane w krajach kapitalistycznych 109
E. Problem udziału psychologa w procesie karnym 115
Rozdział VI. Zastosowanie fotografii w kryminalistyce 118
§ 1. Elementarne wiadomości z fotografii ogólnej 119
A. Najogólniejsze podstawy fotochemii i fotooptyki 119
B. Niektóre kwestie związane z działaniem obiektywu fotograficznego 129
C. Aparat fotograficzny i jego dodatkowe wyposażenie 132
D. Wykonanie zdjęcia 138
E. Podstawowe czynności fotograficzno-laboratoryjne 144
F. Specjalne odmiany fotografii 146
§ 2. Fotografia śledcza 153
A. Fotografia śledczo-operatywna 155
B. Fotografia śledczo-badawcza (wykrywająca) 188
Rozdział VII. Służba taktyczno-rozpoznawcza (rejestracyjno-rozpoznawcza) 198
§ 1. Pojęcie i zakres służby rozpoznawczej 198
§ 2. Rodzaje osobowych registratur śledczych 202
§ 3. Portret pamięciowy 205
A. Cechy statyczne 206
B. Cechy dynamiczne funkcjonalne 219
C. Uzupełniające dane do portretu pamięciowego i jego zastosowanie 220
§ 4. Znamiona zawodowe 223
§ 5. Tatuaż 224
§ 6. Pościg 226
§ 7. Rewizja 229
§ 8. Użycie psa służbowego w śledztwie 233
Rozdział VIII. Oględziny śledcze i szkic miejsca oględzin 235
§ 1. Sposób przeprowadzania oględzin 239
§ 2. Technika wykonania szkicu miejsca oględzin 251
Rozdział IX. Ślady 263
§ 1. Ślady stóp 268
§ 2. Ślady kół pojazdów ogumionych 282
§ 3. Ślady narzędzi 290
§ 4. Inne ślady 303
Rozdział X. Daktyloskopia 315
§ 1. Ogólne pojęcie daktyloskopii 315
§ 2. Historia daktyloskopii 323
§ 3. Biologiczne podstawy daktyloskopii 229
§ 4. Elementy budowy linii papilarnych 341
§ 5. Delta i termin zewnętrzny 343
§ 6. Rodzaje wzorów papilarnych 353
A. Wzory pętlicowe 338
B. Wzory łukowe i namiotowe 371
C. Wzory wirowe 375
§ 7. Zastosowanie daktyloskopii dla celów śledczo-sądowych 385
§ 8. Registratura daktyloskopijna dziesięciopalcowa 389
A. Sporządzanie kart daktyloskopijnych 389
B. Klasyfikacja daktyloskopijna 390
§ 9. Monodaktyloskopia 488
§ 10. Odciski palców na miejscu przestępstwa 415
§ 11. Identyfikacja na podstawie odcisków linii papilarnych 425
§ 12. Dodatkowa problematyka daktyloskopijna w praktyce śledczej i sądowej 429
Rozdział XI. Broń palna 434
§ 1. Podstawowe wiadomości o broni istotne z punktu widzenia techniczno-śledczego 434
A. Pojęcie i klasyfikacja broni palnej 435
B. Budowa i zasady działania rewolweru 439
C. Budowa i zasady działania pistoletu 442
D. Naboje i kaliber ręcznej broni palnej 450
§ 2. Zagadnienia techniczne i taktyczne związane z oceną dowodową broni palnej 458
A. Upływ czasu od oddania strzału 459
B. Określenie typu i systemu broni palnej na podstawie pocisku 461
C. Określenie typu i systemu broni na podstawie łuski 467
D. Ustalenie konkretnego egzemplarza broni na podstawie pocisku 476
E. Ustalenie konkretnego egzemplarza broni na podstawie łuski 485
F. Dodatkowe problemy związane z badaniem broni palnej 491
G. Postępowanie z bronią palną znalezioną na miejscu przestępstwa 495
Rozdział XII. Znaczenie dowodowe dokumentów 498
§ 1. Ustalenie rodzaju papieru 500
§ 2. Środki i sposoby stosowane przy podrabianiu i fałszowaniu dokumentów 502
A. Pismo ołówkowe 504
B. Pismo atramentowe 509
C. Ustalenie wieku pisma atramentowego 514
D. Pismo usunięte i zamazane 518
E. Krzyżowanie się linii pisma i ich przebieg na załomach papieru 521
F. Pismo wykonane atramentem niewidocznym 525
G. Podrabianie papierów wartościowych 528
H. Inne materiały i środki stosowane przy fałszerstwie dokumentów 540
§ 3. Stwierdzenie pochodzenia pisma maszynowego i typograficznego 544
§ 4. Badania porównawcze pisma ręcznego 561
A. Pojęcie i zakres badań porównawczych pisma ręcznego 561
B. Ogólne założenia przy badaniach porównawczych pisma 562
C. Kryminalistyczna metoda badań porównawczych pisma grafologia 562
D. Teorie grafologiczne i ich krytyka 566
E. Ekspertyza graficzno-porównawcza w praktyce śledczej i sądowej 572
F. Metody badań porównawczych pisma ręcznego 575
Rozdział XIII. Ekspertyza kryminalistyczna 619
Wykaz cytowanej literatury 641
Skorowidz rzeczowy 660
Spis rycin 676
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Rzeczy i fakty (1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, PWN) - Bogusław Wolniewicz [PL] [pdf] [LIBGEN]
Rzeczy i fakty (1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, PWN) - Bogusław Wolniewicz [PL] [pdf] [LIBGEN]
Jezyki świata i ich klasyfikowanie (1989, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Alfred F. Majewicz [PL] [pdf] [LIBGEN]
Jezyki świata i ich klasyfikowanie (1989, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Alfred F. Majewicz [PL] [pdf] [LIBGEN]
Pompy ciepła (1990, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Kazimierz Brodowicz, Tomasz Dyakowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Pompy ciepła (1990, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Kazimierz Brodowicz, Tomasz Dyakowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Rachunek prawdopodobienstwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz1 (1989, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Włodzimierz Krysicki [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Rachunek prawdopodobienstwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz1 (1989, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Włodzimierz Krysicki [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Inkowie (1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Alfred Métraux [Współczesna Biblioteka Naukowa Omega 99] [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Inkowie (1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Alfred Métraux [Współczesna Biblioteka Naukowa Omega 99] [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Analiza matematyczna w zadaniach, Part 1 (1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Analiza matematyczna w zadaniach, Part 1 (1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Analiza matematyczna w zadaniach, Part 2 (1999, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Analiza matematyczna w zadaniach, Part 2 (1999, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej : (Unia lat 1774-1783) (1974, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Izabella Rusinowa [PL] [pdf] [LIBGEN]
Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej : (Unia lat 1774-1783) (1974, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Izabella Rusinowa [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować