MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: XAML i MVVM w Visual Studio 2015 (2016, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [pdf] [LIBGEN]
XAML i MVVM w Visual Studio 2015 (2016, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 15-10-2020
Rozmiar: 4.90 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: XAML i MVVM w Visual Studio 2015
Rok: 2016
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

wórz doskonałe aplikacje zgodne ze wzorcem MVVM z użyciem języka XAML!

Wzorzec MVVM, czyli jak zespołowo wytwarzać aplikacje, które można łatwo testować
Budowanie interfejsu w XAML, czyli moc i elegancja
Aplikacje uniwersalne, czyli jak użyć jednego kodu dla wielu platform
Aplikację można budować na wiele sposobów, z użyciem różnych narzędzi. Zawsze trzeba jednak pamiętać o tym, do czego ma ona służyć, kto będzie jej używał, na jakim sprzęcie i jak długi ma być jej cykl życiowy. Jeżeli projekt jest duży lub jego czas życia planowany jest na lata, warto od razu zadbać o to, aby architektura projektu ułatwiała współpracę wielu osób przy jego tworzeniu, późniejszą rozbudowę, testowanie najbardziej istotnych modułów i możliwość używania aplikacji w wersjach przeznaczonych dla różnych platform sprzętowych oraz systemów operacyjnych. Dobrym wyborem jest trójwarstwowy MVVM – wzorzec przeznaczony dla aplikacji WPF oraz tzw. aplikacji uniwersalnych, w których interfejs przygotowywany jest w języku XAML.

W środowisku Visual Studio 2015 możesz łatwo zbudować aplikację opartą na wzorcu MVVM i wyposażyć ją we wspaniały interfejs dzięki pomocy XAML. Z tej książki dowiesz się, jak mądrze zaprojektować strukturę Twojej aplikacji, co powinno znaleźć się w poszczególnych warstwach, jak związać interfejs z modelem, jak zdefiniować polecenia, własności i zachowania. Zobaczysz, jak testować kod. Poznasz także aplikacje uniwersalne dla Windows 8.1 oraz Windows 10. Krótko mówiąc, zdobędziesz solidną wiedzę o konstruowaniu znakomitych, łatwych w utrzymaniu aplikacji!
Wprowadzenie do XAML, wzorzec MVVM
Projektowanie i implementacja modelu oraz model widoku
Wiązania i konwersja danych w wiązaniu
Cykl życia aplikacji i przechowywanie jej stanu
Polecenia, zachowania, własności zależności i własności doczepione
Testy jednostkowe
Budowanie złożonych kontrolek i szablony kontrolek
Style, transformacje i animacje
Zdarzenia trasowane i kolekcje w MVVM
Okna dialogowe w MVVM w aplikacjach WPF i Windows Phone
Kafelki, grafika kształtów w XAML i kod współdzielony
Aplikacja WPF w przeglądarce
Tworzenie i testowanie pakietu instalacyjnego AppX
MVVM i XAML — Twoje przepustki do świata nowoczesnych aplikacji!
CZĘŚĆ I. WZORZEC MVVM. PODSTAWY XAML (7)
Rozdział 1. Szybkie wprowadzenie do XAML (9)
Wzorzec widoku autonomicznego (9)
Tworzenie projektu (10)
Projektowanie interfejsu (11)
Kilka uwag na temat kodu XAML opisującego interfejs okna (15)
Zdarzenia (16)
Własności (20)
Zapisywanie i odtwarzanie stanu aplikacji (21)
Rozdział 2. Wzorzec MVVM (25)
Model (25)
Widok (26)
Model widoku (27)
Rozdział 3. Implementacja modelu i model widoku (29)
Model (29)
Warstwa dostępu do danych (30)
Model widoku (31)
Alternatywne rozwiązania (33)
Ratujemy widok (35)
Zadania (36)
Rozdział 4. Wiązanie danych (data binding) (37)
Instancja modelu widoku i kontekst danych (37)
Alternatywne rozwiązanie (38)
Wiązanie pozycji suwaków i koloru prostokąta (39)
Zmiany w code-behind (40)
Implementacja interfejsu INotifyPropertyChanged (41)
Powiadomienia w alternatywnych modelach widoku (44)
Interfejs INotifyDataErrorInfo (50)
Klasa ObservedObject (50)
Rozdział 5. Konwersja danych w wiązaniu (53)
Prosta konwersja typów (53)
Konwersja klas Color i SolidColorBrush (55)
Multibinding (56)
Wiązanie między kontrolkami (57)
Konwersje "wbudowane" (60)
Zadania (60)
Rozdział 6. Polecenia (commands) (61)
Interfejs ICommand (61)
Przycisk uruchamiający polecenie (62)
Sprawdzanie możliwości wykonania polecenia (65)
Resetowanie stanu suwaków po naciśnięciu klawisza (66)
Klasa RelayCommand (67)
Zdarzenia a polecenia (69)
Zamykanie okna (71)
Zadanie (72)
Rozdział 7. Zachowania, własności zależności i własności doczepione (73)
Zachowania (behaviors) (73)
Własność zależności (dependency property) (75)
Własność doczepiona (attached property) i zachowanie doczepione (attached behavior) (79)
Zadania (81)
Rozdział 8. Testy jednostkowe (83)
Testy jednostkowe w Visual Studio 2013 (84)
Projekt testów jednostkowych (84)
Przygotowania do tworzenia testów (85)
Pierwszy test jednostkowy (85)
Testy jednostkowe w Visual Studio 2015 (86)
Uruchamianie testów (88)
Testy wielokrotne (89)
Dostęp do prywatnych pól testowanej klasy (90)
Atrapy obiektów (mock objects) (92)
Testowanie konwersji (95)
Testowanie wyjątków (96)
Rozdział 9. Powtórzenie (99)
Model (99)
Prototyp widoku (100)
Model widoku (102)
Wiązanie (103)
Konwerter (104)
Wzorzec MVVM (106)
Zadania (107)
CZĘŚĆ II. ZAAWANSOWANE ZAGADNIENIA BUDOWANIA INTERFEJSU W XAML (109)
Rozdział 10. Budowanie złożonych kontrolek (111)
Konfiguracja przycisku w podoknie Properties (111)
Pędzle (115)
Formatowanie tekstu na przycisku (118)
StackPanel - liniowe ułożenie elementów (119)
Projektowanie własnych kontrolek (121)
Rozdział 11. Style (123)
Siatka i wiele kontrolek (123)
Zasoby okna (125)
Style (127)
Wyzwalacze (129)
Zasoby aplikacji (130)
Rozdział 12. Transformacje i animacje (133)
Transformacje kompozycji i renderowania (133)
Uruchamianie transformacji w wyzwalaczu stylu (140)
Animacje (142)
Animacja w stylu (144)
Funkcje w animacji (145)
Animacja koloru (147)
Rozdział 13. Szablony kontrolek (149)
Rozdział 14. Zdarzenia trasowane (routed events) (153)
Pojedyncza kontrolka (153)
Zagnieżdżanie przycisków (155)
Kontrola przepływu zdarzeń trasowanych (156)
Przerwanie kolejki (158)
Bulgotanie (bubbling) i tunelowanie (tunneling) (158)
Dynamiczne tworzenie przycisków zagnieżdżonych (160)
Rozdział 15. Kolekcje w MVVM i XAML (163)
Model (163)
Przechowywanie danych w pliku XML (167)
Model widoku zadania (169)
Kolekcja w modelu widoku (172)
Prezentacja kolekcji w widoku. Szablon danych (data template) (175)
Style elementów kontrolki ListBox (177)
Konwertery (179)
Zapisywanie danych przy zamknięciu okna (182)
Modyfikacje kolekcji (184)
Sortowanie (190)
Zadania (192)
Rozdział 16. Okna dialogowe w MVVM (193)
Klasa bazowa okna dialogowego (194)
Polecenia wykonywane przed wyświetleniem i po wyświetleniu okna dialogowego (196)
Okno dialogowe MessageBox (199)
Warunkowe wyświetlenie okna dialogowego (203)
Okna dialogowe wyboru pliku (205)
Łańcuch okien dialogowych (209)
Okna dialogowe z dowolną zawartością (210)
Zadania (214)
Rozdział 17. Grafika kształtów w XAML (215)
Model widoku (216)
Widok (217)
Zmiana kształtu okna (222)
Zadania (226)
Rozdział 18. Aplikacja WPF w przeglądarce (XBAP) (227)
CZĘŚĆ III. APLIKACJE UNIWERSALNE (UNIVERSAL APPS) (231)
Rozdział 19. Kod współdzielony (233)
Projekt (234)
Kod współdzielony: model i model widoku (235)
Konwertery (237)
Zadanie (238)
Rozdział 20. Warstwa widoku dla Windows 8.1 (239)
Widok (239)
Logo aplikacji (244)
Zadanie (246)
Rozdział 21. Cykl życia aplikacji i przechowywanie jej stanu (247)
Cykl życia aplikacji (247)
Przechowywanie stanu (248)
Zadanie (252)
Rozdział 22. Kafelek (255)
Rozdział 23. Tworzenie i testowanie pakietu AppX (259)
Rozdział 24. Warstwa widoku dla Windows Phone 8.1 (265)
Zadania (268)
Rozdział 25. Kolekcje w aplikacji mobilnej (271)
Dostęp do plików w katalogu lokalnym (271)
Współdzielony kod z warstwy widoku (276)
Lista zadań w widoku dla Windows Phone 8.1 (279)
Zdarzenie CanExecuteChanged poleceń (283)
Zadanie (285)
Rozdział 26. Pasek aplikacji (app bar) (287)
Zadania (290)
Rozdział 27. Okna dialogowe w aplikacjach Windows Phone (291)
Standardowe okna dialogowe (291)
Okna dialogowe z dowolną zawartością w Windows Phone (301)
Zadania (305)
Rozdział 28. Aplikacje uniwersalne w Windows 10 (307)
Skorowidz (315)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Grafika, fizyka, metody numeryczne. Symulacje fizyczne z wizualizacją 3D. (2010, Wydawnictwo Naukowe PWN) - Jacek Matulewski, Tomasz Dziubak, Marcin Sylwestrzak, Radosław Płoszajczak [PL] [pdf] [LIBGEN]
Grafika, fizyka, metody numeryczne. Symulacje fizyczne z wizualizacją 3D. (2010, Wydawnictwo Naukowe PWN) - Jacek Matulewski, Tomasz Dziubak, Marcin Sylwestrzak, Radosław Płoszajczak [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przykłady (2013, Helion) - Mariusz Owczarek [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przykłady (2013, Helion) - Mariusz Owczarek [PL] [pdf] [LIBGEN]
Algorytmy (2016, Helion) - Maciej Sysło [PL] [pdf] [LIBGEN]
Algorytmy (2016, Helion) - Maciej Sysło [PL] [pdf] [LIBGEN]
AngularJS. Praktyczne przykłady (2016, Helion / Packt) - Chandermani [PL] [pdf] [LIBGEN]
AngularJS. Praktyczne przykłady (2016, Helion / Packt) - Chandermani [PL] [pdf] [LIBGEN]
C# 6.0. Kompletny przewodnik dla praktyków (2016, Helion) - Mark Michaelis, Eric Lippert [PL] [rar] [LIBGEN]
C# 6.0. Kompletny przewodnik dla praktyków (2016, Helion) - Mark Michaelis, Eric Lippert [PL] [rar] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować