MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: jQuery 1.3. Wprowadzenie (2009, Helion) - Jonathan Chaffer [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery 1.3. Wprowadzenie (2009, Helion) - Jonathan Chaffer [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 15-10-2020
Rozmiar: 5.78 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: jQuery 1.3. Wprowadzenie
Rok: 2009
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Co to są selektory?
Jak operować na drzewie DOM?
Jak tworzyć efektowne galerie?
Język JavaScript po blisko piętnastu latach na rynku dalej ma się dobrze. Interaktywne strony, interesujące efekty oraz technologia AJAX sprawiają, że wciąż jest bardzo atrakcyjnym narzędziem, a aplikacje internetowe z każdym rokiem coraz bardziej zaczynają przypominać te znane z codziennej pracy. Biblioteka jQuery pozwala na jeszcze więcej przy zdecydowanie mniejszym nakładzie pracy! Niemożliwe? Przekonaj się sam!

W trakcie lektury tej książki poznasz tajniki biblioteki jQuery oraz atuty, dzięki którym zyskała ona taką rzeszę fanów. Autorzy omawiają wszystkie zagadnienia związane z tą biblioteką. Na samym początku nauczysz się korzystać z selektorów oraz zdarzeń, aby następnie przejść do zaawansowanych tematów związanych z AJAX-em oraz edycją drzewa DOM. Rozdział poświęcony efektom specjalnym będzie jednym z tych, które pozwolą Ci wykrzesać jeszcze więcej porywających efektów z Twojego kodu. Olśniewające galerie, pokazy slajdów, interaktywne formularze są w zasięgu Twoich możliwości! Pod koniec książki dowiesz się, jak wykorzystywać dodatki oraz tworzyć własne. Trzymasz w rękach długo oczekiwaną na polskim rynku pozycję, poświęconą niezwykłej bibliotece!

Przeznaczenie biblioteki jQuery
Wykorzystanie selektorów
Wykorzystanie mechanizmu zdarzeń
Zdarzenia złożone
Użycie efektów specjalnych
Modyfikowanie arkuszy CSS "w locie"
Edycja drzewa DOM
Metody na łatwiejsze wykorzystanie technologii AJAX
Operacje na tabelach
Praca z formularzami
Instalowanie oraz wykorzystanie dodatków
Tworzenie własnych dodatków dla jQuery
Uzyskaj jeszcze więcej z języka JavaScript!
Przedmowa (11)
O autorach (13)
O korektorach (15)
Wprowadzenie (17)
Rozdział 1. Początki (23)
Co robi jQuery (23)
Dlaczego jQuery działa dobrze (25)
Historia projektu jQuery (26)
Nasza pierwsza strona z jQuery (27)
Pobranie jQuery (27)
Utworzenie dokumentu HTML (27)
Dodanie jQuery (30)
Gotowy produkt (33)
Podsumowanie (33)
Rozdział 2. Selektory (35)
DOM (35)
Funkcja fabryczna $() (36)
Selektory CSS (37)
Stylizacja poziomów zagnieżdżenia listy (38)
Selektory atrybutów (40)
Stylizacja odnośników (40)
Własne selektory (42)
Stylizacja co drugiego wiersza (42)
Selektory formularzy (45)
Metody przechodzenia drzewa DOM (45)
Stylizacja wybranych komórek (46)
Łączenie w łańcuch (48)
Dostęp do elementów DOM (48)
Podsumowanie (49)
Rozdział 3. Zdarzenia (51)
Wykonywanie zadań w momencie załadowania strony (51)
Czas wykonania kodu (51)
Wiele skryptów na jednej stronie (52)
Skróty poprawiające zwięzłość kodu (53)
Współistnienie z innymi bibliotekami (54)
Proste zdarzenia (55)
Prosty przełącznik stylów (55)
Skrótowa obsługa zdarzeń (63)
Zdarzenia złożone (64)
Pokazywanie i ukrywanie zaawansowanych opcji (64)
Wyróżnianie elementów, które można kliknąć (66)
Podróż zdarzenia (67)
Efekty uboczne propagacji zdarzeń (69)
Zmiana podróży - obiekt zdarzenia (70)
Element docelowy zdarzenia (71)
Zatrzymanie propagacji zdarzeń (71)
Działania domyślne (72)
Delegacja zdarzeń (72)
Usuwanie programu obsługi zdarzeń (75)
Przestrzenie nazw zdarzeń (75)
Ponowne dowiązanie zdarzenia (76)
Symulacja interakcji z użytkownikiem (78)
Zdarzenia klawiatury (79)
Podsumowanie (81)
Rozdział 4. Efekty (83)
Modyfikacja CSS w locie (83)
Proste ukrywanie i pokazywanie (87)
Efekty a szybkość (90)
Przyspieszanie (90)
Pojawianie się i znikanie (91)
Efekty złożone (91)
Tworzenie własnych animacji (93)
Przełączanie znikania (94)
Animacja z użyciem wielu właściwości (94)
Efekty jednoczesne a kolejkowane (97)
Praca z jednym zbiorem elementów (97)
Praca z wieloma zbiorami elementów (100)
Funkcje zwrotne (102)
W skrócie (104)
Podsumowanie (104)
Rozdział 5. Edycja drzewa DOM (105)
Edycja atrybutów (105)
Atrybuty inne od klas (106)
Jeszcze raz funkcja fabryczna $() (108)
Wstawianie nowych elementów (110)
Przenoszenie elementów (111)
Oznaczenie, ponumerowanie i utworzenie odnośnika do kontekstu (115)
Dodanie przypisów dolnych (117)
Opakowanie elementów (119)
Kopiowanie elementów (120)
Klonowanie ze zdarzeniami (121)
Klonowanie cytatów wyrzuconych (121)
Nieco o CSS (122)
Powrót do kodu (122)
Upiększenie cytatów wyrzuconych (125)
Metody edycji drzewa DOM w skrócie (126)
Podsumowanie (128)
Rozdział 6. Ajax (129)
Ładowanie danych na żądanie (130)
Dodawanie kodu HTML (131)
Praca z obiektami JavaScriptu (134)
Ładowanie dokumentu XML (141)
Wybór formatu danych (144)
Przekazywanie danych do serwera (145)
Wykonanie żądania GET (146)
Wykonanie żądania POST (149)
Serializacja formularza (150)
Śledzenie żądania (152)
Ajax a zdarzenia (155)
Ograniczenia w zakresie bezpieczeństwa (156)
Wykorzystanie JSONP dla danych zewnętrznych (157)
Dodatkowe opcje (158)
Niskopoziomowa metoda Ajaksa (159)
Modyfikacja opcji domyślnych (159)
Ładowanie części strony HTML (160)
Podsumowanie (162)
Rozdział 7. Przetwarzanie tabel (165)
Sortowanie i podział na strony (166)
Sortowanie po stronie serwera (166)
Sortowanie za pomocą JavaScriptu (167)
Paginacja po stronie serwera (183)
Paginacja w JavaScripcie (185)
Gotowy kod (190)
Modyfikacja wyglądu tabeli (192)
Wyróżnianie wierszy (192)
Podpowiedzi (199)
Zwijanie i rozwijanie części tabeli (205)
Filtrowanie (207)
Gotowy kod (212)
Podsumowanie (215)
Rozdział 8. Formularze i ich funkcje (217)
Ulepszenie prostego formularza (217)
Progresywne ulepszanie stylu formularzy (218)
Pola wyświetlane warunkowo (224)
Sprawdzanie poprawności formularza (227)
Edycja pól wyboru (234)
Gotowy kod (237)
Zwięzłe formularze (239)
Tekst pojemnika na pola formularza (239)
Autouzupełnianie oparte na Ajaksie (242)
Gotowy kod (250)
Praca z danymi liczbowymi formularza (253)
Struktura tabeli koszyka z zakupami (253)
Odrzucanie danych nieliczbowych (256)
Obliczenia arytmetyczne (256)
Usuwanie elementów (263)
Edycja informacji o wysyłce (267)
Gotowy kod (270)
Podsumowanie (272)
Rozdział 9. Rotacja i przesuwanie elementów (273)
Rotacja wiadomości (274)
Konfiguracja strony (274)
Pobieranie wiadomości z kanału RSS (276)
Konfiguracja rotacji elementów (279)
Funkcja rotacji wiadomości (280)
Pauza po najechaniu myszą (282)
Pobieranie wiadomości RSS z innej domeny (285)
Gradientowy efekt blaknięcia (286)
Gotowy kod (289)
Karuzela obrazków (290)
Konfiguracja strony (291)
Przesuwanie obrazków po kliknięciu (294)
Powiększanie obrazków (301)
Gotowy kod (313)
Podsumowanie (316)
Rozdział 10. Wykorzystywanie dodatków (317)
Znalezienie dodatku i uzyskanie pomocy (317)
Jak korzystać z dodatku (318)
Dodatek Form (319)
Wskazówki i sztuczki (320)
Biblioteka dodatków jQuery UI (321)
Efekty (322)
Komponenty interakcji (324)
Widżety (326)
ThemeRoller w jQuery UI (329)
Inne polecane dodatki (330)
Formularze (330)
Tabele (332)
Obrazki (334)
Ramki z obrazkami i okna dialogowe (335)
Wykresy (338)
Zdarzenia (339)
Podsumowanie (340)
Rozdział 11. Tworzenie dodatków (341)
Dodawanie nowych funkcji globalnych (341)
Dodanie większej liczby funkcji (342)
Jaki to ma sens? (343)
Tworzenie nowej metody pomocniczej (344)
Dodawanie metod obiektu jQuery (345)
Kontekst metody obiektu (346)
Łączenie metod w łańcuchy (348)
Metody przechodzenia drzewa DOM (349)
Dodawanie nowych metod skrótów (353)
Parametry metod (356)
Proste parametry (358)
Tablice asocjacyjne parametrów (359)
Domyślne wartości parametrów (360)
Funkcje zwrotne (361)
Dostosowywanie wartości domyślnych (362)
Dodanie wyrażenia selektora (364)
Podzielenie się dodatkiem ze światem (367)
Konwencje nazewnictwa (367)
Użycie aliasu $ (367)
Interfejsy metod (368)
Styl dokumentacji (368)
Podsumowanie (368)
Dodatek A: Źródła internetowe (369)
Dokumentacja jQuery (369)
Wiki jQuery (369)
jQuery API (369)
Przeglądarka jQuery API (370)
Visual jQuery (370)
Przeglądarka jQuery API w formacie Adobe AIR (370)
Informacje o JavaScripcie (370)
Mozilla developer center (370)
Dev.opera (370)
MSDN JScript Reference (371)
Quirksmode (371)
JavaScript Toolbox (371)
Kompresory kodu w JavaScripcie (371)
YUI Compressor (371)
JSMin (372)
Pretty printer (372)
Informacje o (X)HTML (372)
Strona hipertekstowego języka znaczników W3C (372)
Informacje o CSS (372)
Strona kaskadowych arkuszy stylów W3C (373)
Ściągawka CSS Mezzoblue (373)
Position is everything (373)
Przydatne blogi (373)
Blog jQuery (373)
Learning jQuery (374)
Ajaxian (374)
John Resig (374)
JavaScript (374)
Robert's talk (374)
Web standards with imagination (374)
Snook (375)
Strona Matta Snidera o JavaScripcie (375)
I can't (375)
DOM scripting (375)
As days pass by (375)
A List Apart (375)
Platformy do programowania internetowego korzystające z jQuery (376)
Dodatek B: Narzędzia programistyczne (377)
Narzędzia dla przeglądarki Firefox (377)
Firebug (377)
Pasek narzędzi Web Developer (378)
Venkman (378)
Regular Expressions Tester (378)
Narzędzia dla przeglądarki Internet Explorer (378)
Microsoft Internet Explorer Developer Toolbar (379)
Microsoft Visual Web Developer (379)
DebugBar (379)
Drip (379)
Narzędzia dla przeglądarki Safari (380)
Programowanie Menu (380)
Inspektor www (380)
Narzędzia dla przeglądarki Opera (380)
Dragonfly (380)
Inne narzędzia (381)
Firebug Lite (381)
NitobiBug (381)
Pakiet jQuery dla edytora TextMate (381)
Charles (381)
Fiddler (382)
Aptana (382)
Dodatek C: Domknięcia w JavaScripcie (383)
Funkcje wewnętrzne (384)
Wielka ucieczka (385)
Zakresy zmiennych (386)
Interakcje między domknięciami (388)
Domknięcia w jQuery (389)
Argumenty $(document).ready() (389)
Programy obsługi zdarzeń (390)
Zagrożenia wynikające z wycieku pamięci (392)
Przypadkowe pętle odwołania (393)
Problem z wyciekiem pamięci w przeglądarce Internet Explorer (394)
Dobra wiadomość (395)
Podsumowanie (395)
Dodatek D: Podręczne informacje (397)
Wyrażenia selektorów (397)
Metody przechodzenia drzewa DOM (399)
Metody zdarzeń (400)
Metody efektów (403)
Metody edycji drzewa DOM (404)
Metody Ajaksa (406)
Pozostałe metody (407)
Skorowidz (409)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
jQuery, jQuery UI oraz jQuery Mobile. Receptury (2013, Helion) - Adriaan de Jonge, Phillip Dutson [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery, jQuery UI oraz jQuery Mobile. Receptury (2013, Helion) - Adriaan de Jonge, Phillip Dutson [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery. Ćwiczenia praktyczne (2013, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery. Ćwiczenia praktyczne (2013, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery. Tworzenie animowanych witryn internetowych (2013, Helion) - Wojciech Majkowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery. Tworzenie animowanych witryn internetowych (2013, Helion) - Wojciech Majkowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP, MySQL i javascript. Wprowadzenie (2015, Helion) - Robin Nixon [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP, MySQL i javascript. Wprowadzenie (2015, Helion) - Robin Nixon [PL] [pdf] [LIBGEN]
Więcej niż C++. Wprowadzenie do bibliotek Boost (2006, Helion) - Björn Karlsson [PL] [pdf] [LIBGEN]
Więcej niż C++. Wprowadzenie do bibliotek Boost (2006, Helion) - Björn Karlsson [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wprowadzenie do Spring Framework dla programistów Java (2015, Helion) - Felipe Gutierrez [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wprowadzenie do Spring Framework dla programistów Java (2015, Helion) - Felipe Gutierrez [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery in Action, Learning jQuery, Reference Guide [ENG] [.pdf]
jQuery in Action, Learning jQuery, Reference Guide [ENG] [.pdf]
Sieci Linux. Receptury (2009, Helion) - Carla Schroder [PL] [pdf] [LIBGEN]
Sieci Linux. Receptury (2009, Helion) - Carla Schroder [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować