MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Sibi, deo, posteritati: Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku (2010, Societas Vistulana) - Betlej, Andrzej [PL] [pdf] [LIBGEN]
Sibi, deo, posteritati: Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku (2010, Societas Vistulana) - Betlej, Andrzej [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 09-01-2021
Rozmiar: 99.17 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Sibi, deo, posteritati: Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku
Rok: 2010
Wydawca: Societas Vistulana
Format: pdf

..::(Opis)::..

To niezwykle bogato udokumentowana materiałowo (mowa tu nie tylko o sztuce, ale licznych archiwaliach: listach, diariuszach, rachunkach dworskich odnalezionych na terenie Polski, Ukrainy, Litwy oraz Włoch) i nowatorsko ujęta, erudycyjna próba jednoczesnego i całościowego zanalizowania działalności fundacyjnej i aspiracji artystycznych przedstawicieli poszczególnych pokoleń rodziny magnackiej – wykraczając poza zainteresowania historii sztuki autor poddał analizie także ich działalność na polu szeroko rozumianej kultury, literatury i nauki. Tytuł książki jest nawiązaniem do inskrypcji zdobiących siedzibę Jabłonowskich, łączącym je odpowiednio z kolejnymi bohaterami rozprawy. Omówiono tu sylwetki: Jana Stanisława (1669–1731), jego syna – Stanisława Wincentego (1694–1754) oraz bratanka tego pierwszego – Józefa Aleksandra (1711–1777). Poprzez naszkicowanie aktywności kolejnych przedstawicieli jednego „domu” zaprezentowano zmieniający się stosunek polskiej magnaterii do kwestii artystycznych; istotną zmianę jakościową, różne postawy, ewoluujące w trakcie epoki saskiej. Artystyczne sposoby tworzenia wizerunku familii, a zarazem utrwalania pozycji Jabłonowskich są typowe dla XVI i XVII stulecia. Analiza pokazała, że inicjatywy Jabłonowskich na polu sztuki były rozbudowaną akcją propagandową, układającą się w spójny program, w którym manifestacji znaczenia poszczególnych członków rodu (jak i jego jako całości) służą razem dzieła różnych kategorii i zróżnicowanej wartości artystycznej. Prezentowana książka znacząco uzupełnia stan wiedzy na temat polskiej sztuki XVIII stulecia (przynosi m.in. odkrycie nazwane przez jednego z recenzentów wręcz sensacyjnym – chodzi o nieznany druk Lechodunensia Józefa Aleksandra Jabłonowskiego), a zarazem stanowi podstawę do dyskusji nad problemem fundacji artystycznych i mecenatu w ogóle. Edycję wzbogaca blisko 250 ilustracji, obszerne streszczenie w języku angielskim, a także indeksy (osób oraz topograficzno-rzeczowy).  
WSTĘP
1. Stan badań nad działalnością fundatorską magnaterii w Rzeczypospolitej w XVIII wieku ●
2. Zakres pracy. Podstawy archiwalne badań nad rodziną Jabłonowskich
3. Jabłonowscy w XVII wieku ● 4. Fundacje i stosunek hetmana Stanisława Jabłonowskiego do sztuki)
I. SIBI. Jan Stanisław Jabłonowski
1. Stan badań
2. Pamiętniki i diariusze Jana Stanisława Jabłonowskiego. Źródła archiwalne
3. Biogram, działalność polityczna, literacka, podstawy ekonomiczne
4. Wrażliwość artystyczna, odbiór dzieł sztuki
5. Rezydencje (Zamek w Podkamieniu ● Pałac we Lwowie ● Zamek-pałac w Mariampolu)
6. Pomnik ojca — mauzoleum rodziców
7. Fundacje sakralne (Kościół parafi alny w Podkamieniu ● Kościół parafi alny w Mariampolu ● Kościół Bernardynów we Fradze ● Fundacje dla kościołów Karmelitów w Bołszowcach i parafi alnych (?) w Mościskach oraz w Kąkolnikach)
8. Abrysy
9. Kolekcjonerstwo, zamówienia złotnicze, projekty (?) oraz zamierzenia niezrealizowane (?)
10. Charakterystyka działalności. Postawa i smak artystyczny Jana Stanisława Jabłonowskiego

II. DEO. Stanisław Wincenty Jabłonowski
1. Stan badań
2. Źródła archiwalne
3. Biogram
4. Obraz starosty, wojewody, księcia, rodu — kreacja wizerunku w tekstach panegirycznych i przedstawieniach heraldycznych
5. Działalność fundacyjna w świetle druków panegirycznych
6. Fundacje sakralne
(Misja jezuicka w Białej Cerkwi ● Kościół Karmelitów w Bołszowcach ● Kościół parafialny w Krzywinie ● Kościół Jezuitów w Międzyrzeczu ● Kaplica św. Feliksa przy kościele Kapucynów we Lwowie ● Kościół Paulinów w Niżniowie ● Ołtarz Pana Jezusa Miłosiernego w katedrze łacińskiej we Lwowie ● Kaplica św. Jana Nepomucena przy kościele parafialnym w Ostrogu ● Fundacje dla paulinów i karmelitów w Hlinnikach ● Pozostałe fundacje sakralne)
7. Mauzolea i pomniki Jabłonowskich
(Nagrobek miecznika koronnego Jana Stanisława i wojewody ruskiego Jana Stanisława w kościele Jezuitów we Lwowie ● Epitafi um Joanny z Potockich Jabłonowskiej w kościele Jezuitów we Lwowie ● Mauzoleum Jabłonowskich w kościele Jezuitów we Lwowie ● Mauzoleum jasnogórskie)
8. Rezydencje
(Pałac w Krzywinie ● Dwór w Płużnem ● Siedziba w Ostrogu ● Dwór w Białej Cerkwi ● Pałac w Niżniowie ● Pałace warszawskie)
9. Charakterystyka działalności fundacyjnej Stanisława Wincentego Jabłonowskiego. Rola i znaczenie fundacji

III. POSTERITATI. Józef Aleksander Jabłonowski
1. Stan badań
2. Źródła archiwalne
3. Biogram polityczny, podstawy majątkowe działalności
4. Rezydencje
(Pałac w Podhorcach koło Stryja ● Zamek w Lachowcach ● Pałac w Jabłonowie Litewskim ● Siedziba w Busku i dwór w Stronibabach ● Zamek w Zawałowie ● Zamek w Nowogródku ● Pałac w Ulowcach ● Pałace w Książęcinie (Dębowym Lesie) i w Prussowie (Suszowcach) ● Pałac w Zemielińcach ● Zamek w Lisiance ● Dwór w Steblowie ● Dwory w Czarnolesie i Gródku ● Pozostałe siedziby ● Rezydencje lipskie)
5. Ceremoniał na zamku lachowieckim. Ceremonie jako element propagandy i autokreacji
6. Galerie portretowe w rezydencjach — obraz jako świadectwo i kreacja wizerunku książęcego
7. Fundacje sakralne
(Kościół i klasztor Trynitarzy w Teofi lpolu ● Kościół parafi alny i misja bazyliańska w Podhorcach ● Kościół i klasztor Dominikanów w Lachowcach ● Kaplica pałacowa i misja bazyliańska w Jabłonowie Litewskim ● Kościół i klasztor Franciszkanów w Lisiance ● Kościół zamkowy w Nowogródku ● Kościół parafi alny w Jabłonowie na Pokuciu)
8. Postawa Józefa Aleksandra Jabłonowskiego wobec dzieł sztuki. Zakupy artystyczne i kolekcje. Artyści w kręgu książęcym. Pozostałe inicjatywy artystyczne
9. Działalność literacko-naukowa Józefa Aleksandra Jabłonowskiego. Wspieranie wydawnictw. Societas Jablonoviana
10. Charakterystyka postawy Józefa Aleksandra Jabłonowskiego (Kultura upamiętniania przeszłości ● Od upamiętniania przeszłości do kreacji historii ● Upamiętnianie przeszłości i gust ● „Oświecony Sarmata”, mecenas)

ZAKOŃCZENIE. Jabłonowscy a sztuka, czyli od działalności fundacyjnej do mecenatu kulturalnego
1. Chronologia fundacji Jabłonowskich (1718–1730 ● 1730–1754 ● 1755–1777)
2. Sposoby i etapy kreowania wizerunku Jabłonowskich
3. Aspiracje literackie
4. Od rodziny do rodu
5. Wartości artystyczne
6. Ewolucja postaw

BIBLIOGRAFIA ● INDEKS OSÓB ● INDEKS TOPOGRAFICZNO-RZECZOWY ● SPIS ILUSTRACJI ● SUMMARY
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Ubiór Mieszczan i Szlachty z XVI-XVIII Wieku - Grupa Małgorzata - [PL] [rar] [LIBGEN]
Ubiór Mieszczan i Szlachty z XVI-XVIII Wieku - Grupa Małgorzata -  [PL] [rar] [LIBGEN]
Urzędnicy dawnej rzeczypospolitej XII-XVIII wieku: spisy. T. 5: Pomorze - [PL] [pdf] [LIBGEN]
Urzędnicy dawnej rzeczypospolitej XII-XVIII wieku: spisy. T. 5: Pomorze -  [PL] [pdf] [LIBGEN]
Archiwa magnackie w XVIII wieku: studium kultury kancelaryjno-archiwalnej (2010, Antykwariat Naukowy i Księgarnia Regionalna Cuiavia Felix) - Syta Krzysztof [Biblioteka Cuiavia Felix] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Archiwa magnackie w XVIII wieku: studium kultury kancelaryjno-archiwalnej (2010, Antykwariat Naukowy i Księgarnia Regionalna Cuiavia Felix) - Syta Krzysztof [Biblioteka Cuiavia Felix] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku (2008, Austeria) - Stefan Gsiorowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku (2008, Austeria) - Stefan Gsiorowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku (1982, Ossolineum) - Hass Ludwik [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku (1982, Ossolineum) - Hass Ludwik [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kozaczyzna Ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do koncz XVIII-go wieku - Rawita-Gawronska Fr. [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Kozaczyzna Ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do koncz XVIII-go wieku - Rawita-Gawronska Fr. [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku - Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz. [PL] [pdf] [LIBGEN]
Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku - Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz. [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku (2012, ASPRA-JR) - Alexandrowicz S. [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku (2012, ASPRA-JR) - Alexandrowicz S. [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować