MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 2, I - Me (2001) - Koordynacja całości Roman Loth [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 2, I - Me (2001) - Koordynacja całości Roman  Loth [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 09-01-2021
Rozmiar: 52.57 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 2, I - Me
Rok: 2001
Wydawca:
Format: pdf

..::(Opis)::..

 
Ilnicka z M ajkowskich  Maria  /  w.r.-s.,w.a.-sz.  ...  5
Iłowski Stanisław   /   i.t.  ...  6
Ines Albert  /   i.t.  ...  6
Izdebska W ładysław a  /   i.t.  ...  7
Jabłonow ski Jan  Stanisław   /   i.t.  ...  8
Jabłonow ski Jó zef A leksander /  e a .  ...  9
Jabłonow ski W ładysław  /   wa.-Sz.  ...  11
Jabłoński  H enryk  /   w.r.-s., w.A.-Sz.  ...  12
Jachow icz Stanisław   /  h.g.  ...  13
Jackowski Ignacy  /   b .z .  ...  15
Jagodyński  Stanisław  Serafin  /   i.t.  ...  15
Jakubow ski August Antoni  /  w.a.-sz.  ...  16
Jakubow ski W ojciech  /   e a .  ...  17
Jan z Koszyczek /   i.t.  ...  18
Jan z  Ludziska /  t.w.  ...  19
Jan z Szam otuł /  i.t.  ...  20
Jan z Wiślicy /   i.t.  ...  21
Janicki  K lem ens  /   i.t.  ...  21
Janiszewski Leon  /   b .z .  ...  23
Janko z Czarnkow a /  t.w.  ...  24
Jankow ski C zesław   /   i.t.  ...  25
Jankow ski Jó zef  /  w.a.-sz.  ...  26
Jankow ski  Placyd  /   w.r.-s., wa.-sz.  ...  27
Janocki Jan  D aniel Andrzej  /  f..a.  ...  28
Januszkiew icz Adolf  /   w.r.-s., w.a.-sz.  ...  30
Januszkiew icz Eustachy  /   w.r.-s., w.a.-Sz.  ...  31
Januszow ski Jan   /  i.t.  ...  32
Jaraczew ska  Elżbieta  /   e a .  ...  34
Jarochow ski  Kazimierz  /  a.p.  ...  34
Jaroń Jan N ikodem   /   w.a.-sz.  ...  35
Jaroński Feliks  /  e.a.  ...  36
Jaroszyński Tadeusz  /   a.p.  ...  37
Jarzębski Adam  /  i.t.  ...  38
Jasiński Jakub  /  e.a.  ...  39
Jaszowski  Stanisław   /  w.r.-s., w.a.-Sz.  ... 41
Jaśkiewicz Mikołaj  /   e a .  ...  41
Jaśkow ski Jan  N epom ucen  /   h.g.  ...  42
Jatow t M aksymilian  /  wa.-Sz.  ...  43
Jaw orski Stanisław   /   ea .  ...  44
Jedlicz Józef  /   w.a.-Sz.  ...  45
Jellenta Cezary  /  w.a.-sz.  ...  46
Jełow icki A leksander  /   w.r.-s., wa.-sz.  ...  47
Jenike Ludwik  /  h.g.  ...  48
Jeske-Choiński T eodor  /   w.a.-Sz.  ...  49
Jezierski Feliks  /   w.r.-s., wa.-sz.  ...  51
Jezierski Franciszek Salezy  /   e a .  ...  52
Jezierski Jacek  (Hiacynt)  /   e a .  ...  54
Jezierski Michał  /  w.r.-s., w.a.-Sz.  ...  56
Jezus C hrystus /  t.w.  ...  56
Jeżow ski Józef  /   w.r.-s., wa.-sz.  ...  57
Joch er Adam  B enedykt  /  a.p.  ...  58
Jo n sto n Ja n   /   i.t.  ...  59
Jucew icz Ludwik Adam  /   b .z .  ...  60
Jurkow ski Jan  /  i.t.  ...  61
Juszyński Michał  H ieronim   /  e.a.  ...  62
Kaczkowski Zygm unt  /   w.a.-Sz.  ...  64
K adłubek W incenty  /  t.w.  ...  66
Kajsiewicz Józef H ieronim   /  w.a.-sz.  ...  68
Kalinka W alerian  /   a.p.  ...  69
Kaliński W ilhelm   (Gwilhelm )  /   e.a.  ...  71
Kaliszewski Julian  /   i.t.  ...  72
Kallenbach Józef  /   a.p  ...  72
Kallimach  Filip  /   i.t.  ...  74
Kamieński Adolf  /   e a .  ...  77
Kamieński G ustaw   /  a.p.  ...  78
Kam ieński H enryk Michał  /   wa.-sz.  ...  78
Kamieński W incenty D adzibóg  /  e.a.  ...  80
Kamiński Jan  N epom ucen  /   e a .  ...  81SPIS TREŚCI
Kamiński Ludwik  /  E.A.  ...  83
Kapliński  Leon  /   h.g.  ... 84
Kapostas Andrzej  /   e.a.  ...  85
Karczewski W adaw   /  wa.-Sz.  ...  86
Karm anowski O lbrycht  /   i.t.  ...  86
Karnkowski Stanisław   /  LT.  ...  87
Karnowski Jan  /   a.p.  ...  89
Karp Maurycy Franciszek  /   e.a.  ...  90
Karpiński Franciszek  /   e a .  ... 91
Karpowicz Michał Franciszek  /   e a .  ...  95
Kasprowicz Jan   /  r.l.  ...  97
Raszewski Kazimierz  /   a.p.  ...  105
Kaulfuss Jan  Sam uel  /   e.a.  ...  106
Kawczyński  Maksymilian  /   wa.-Sz.  ...  107
Kawecki Zygm unt  /  a/p.  ...  108
Kazania gnieźnieńskie /  T.w.  ...  109
Kazania św iętokrzyskie /   t.w  ...  110
Kenig Józef  /   A.p.  ...  111
Kęmpski Adam  /   e a .  ...  111
Kiciński  B runo  /   e a .  ...  112
Kiermasz w ieśniacki /   i.t.  ...  113
Kiliński Jan   /   e a .  ...  114
Kirkor Adam H onory  /   w.a.-Sz.  ...  115
Kisielewski Jan August  /   a.p.  ...  116
Kisielnicka Józefa  /   wa  sz.  ...  117
Kitowicz Jędrzej  /   ea  ...  118
Klaczko Julian  /   z.t.  ...  119
Kleczewski Stanisław   /   e a .  ...  122
Klimaszewski H ipolit  /   wa.-Sz.  ...  123
Klonowie Sebastian Fabian  /   et.  ...  124
Kłokocki Stanisław   /   e a .  ...  126
Kmita Jan  Achacy  /   et.  ...  127
K napiusz G rzegorz  /   et.  ...  128
Kniaźnin Franciszek Dionizy  /  e a .  ...  129
Kobierzycki Stanisław   /  et.  ...  132
Koblański Józef  /  e.a.  ...  132
Kochanowski Andrzej /  t.w.  ...  134
Kochanowski Jan  /   t.w.  ...  134
Kochanowski Mikołaj  /  t.w.  ...  153
Kochanowski Piotr  /   t.w.  ...  153
Kochański Adam A dam andy  /  et.  ...  155
Kochowski W espazjan  /   et.  ...  156
Kojałowicz W ojciech W ijuk  /   et.  ...  158
Kolberg O skar  /   wa.-Sz.  ...  159
Kołłątaj  H ugo  /  e a .  ...  161
Kołodziej  Piotr  /   a.p.  ...  165
Kom arnicki Lucjusz  /  a.p.  ...  166
Kom edia rybałtow ska now a /   et.  ...  167
Kom ierowski Józef  /   w.a.-Sz.  ...  167
K om ornicka M aria  /  w.a.-Sz.  ...  168
Kom orowski B ronisław   /   a.p.  ...  169
Konarski Stanisław H ieronim   /   e a .  ...  169
Konczyński Tadeusz  /   a.p.  ...  173
K ondratow icz Ludwik  /   wa.-Sz.  ...  175
Konopacki Szym on  /   wa.-Sz.  ...  178
K onopnicka Maria  /   wa.-Sz.  ...  179
Kopczyński O nufry Andrzej  /   e.a.  ...  185
K opernik Mikołaj  /   et.  ...  188
K orbut G abriel  /  i.t.  ...  192
Korczak Janusz  /   a.p.  ...  193
Korczewski Wit  /   et.  ...  197
Korczyński Adam  /   t.w.  ...  197
Kordecki Augustyn  /   et.  ...  198
Korotyński W incenty  /   a.p.  ...  199
Korsak Julian  /   wa.-sz.  ...  200
Korsak R ajm und  /   e a .  ...  201
Korwin W awrzyniec  /   et.  ...  202
Korycki Michał  /   e a .  ...  203
Korytyński  O nufiy Tomasz  /  e a .  ...  204
Korzeniowski Apollo Nałęcz  /  w.R.-s., wa.-Sz.  ...  206
Korzeniowski Jó zef  /   wa.-sł  ...  207
Kosiakiewicz W incenty  /   wa.-Sz.  ...  212
Kosiński Adam Amilkar  /  wa.-Sz.  ...  213
Kossakowski A ntoni  /   e a .  ...  214
Kossakowski Jan  N epom ucen  /   e a .  ...  216
Kossakowski Józef Kazimierz  /  e a .  ...  217
Kostecki  Platon  /   wa.-sz.  ...  218
Kostyn M iron  /   et.  ...  219
Koszutski Stanisław   /   et.  ...  220
Kościałkowska W ilhelm ina Zyndram   /   et.  ...  221
Kościelski Jó zef  /   a.p.  ...  222
Kotarbiński Jó zef  /  a.p.  ...  223
Kowalski  Franciszek  /   h.g.  ...  224
Kowerska Zofia  /   a.p.  ...  225
Koziebrodzki W ładysław Bolesta  /   a.p.  ...  226
Kozłowski  Stanisław Gabriel  /  a.p.  ...  227
Koźmian Andrzej  Edw ard  /   w.a.-Sz.  ...  228
K o źm ianjan  /  wa.-sz.  ...  229
Koźmian Kajetan  /   e a .  ...  230
Koźm ian Stanisław   /   WA.-Sz.  ...  233
Koźmian Stanisław  Egbert  /  wa.-sz.  ...  235
Kraiński Krzysztof  /   i.t.  ...  236
Krajewski Michał Dym itr  /  e.a.  ...  237
Krakowowa Paulina  /   w.a.-Sz.  ...  239
Krasicki Ignacy  /   e.a.  ...  240
Krasiński Jó zef W awrzyniec  /  e a .  ...  248
Krasiński Zygm unt  /  h .g.  ...  250
Kraszewski Józef Ignacy  /   w.r.-s., wa.-sz.  ...  259
Kraszewski  Kajetan  /  w.r.-s., wa.-sz.  ...  270
K raushar A leksander  /  wa.-sz.  ...  271
Krćek Franciszek  /  a.p.  ...  273
Krechow iecki Adam  /   a.p.  ...  274
K rem er Jó zef  /   wa.-sz.  ...  275
Krofey Szym on  /   t.w.  ...  276
K rom er M arcin  /   et.  ...  277
Kronika książąt polskich /   t.w.  ...  280
Kronika w ielkopolska /  t.w.  ...  281
K ropiński  Ludwik  /  e a .  ...  281
Krowicki M arcin  /  i.t.  ...  283
Królikowski Jó zef Franciszek  /   e a .  ...  284
Królikowski  Ludwik  /   WA.-Sz.  ...  285
Krum łowski  K onstanty  /  a.p.  ...  287
K rupiński Franciszek  /  w.a.-sz.  ...  287
Kruszyński Jan   /   ea .  ...  288K rzem ieniecka H anna  /   LT.  ... 289
K rzem iński Stanisław   /  w.a.-sz.  ...  290
Krzycki Andrzej  /   LT.  ...  291
Krzym uska  Maria  /   w.a.-sz.  ...  293
Krzym uska-Iw anow ska Maria  /  w.a.-Si .  ...  293
Krzywicki Teodozjusz  /   w.a -Sz.  ...  294
Krzywoszewski Stefan  /   a.p.  ...  294
Krzyżanowska N atalia  /   LT.  ...  295
Krzyżanowski Adrian  /  e a .  ...  296
Księga henrykow ska /  t.w.  ...  297
K u b iszjan   /  wa.-Sz.  ...  298
Kublicki  Stanisław   /  ea .  ...  298
Kucharski Andrzej  Franciszek  /   e.a.  ...  299
Kucz  Karol  /   a.r  ...  300
Kuczborski W alenty  /   LT.  ...  301
Kuligowski  M ateusz Ignacy  /   i.t.  ...  302
Kulikowska M arcelina  /   wa.-sz.  ...  302
Kułakowski  Feliks  /  w.r.-s., w.a.- sz.  ...  303
Kunicki  Leon  /   h .g .  ...  303
Kupiec Jan  /   w.a.-sz.  ...  304
Kuraś  Ferdynand  /   a.p.  ...  305
Kwiatkowski  Kajetan  /  e a .  ...  306
Lachnicki  Ignacy E m anuel  /  e a .  ...  307
Lach  Szyrma Krystyn  /  h.g.  ...  307
Lack Stanisław   /   LT.  ...  309
Lam Jan  /  w.a.-Sz.  ...  310
Lam ent chłopski  na pany /  i.t.  ...  311
Lange Antoni  /   i.t.  ...  312
Laskarys Jerzy  /  w.a.-Sz.  ...  314
Laskowski  Kazimierz  /  a.p.  ...  315
Lasocki Franciszek  /   a.r  ...  316
Lasocki Mikołaj  /   t.w.  ...  316
Laterna M arcin  /   LT.  ...  317
Legatowicz  Ignacy Piotr  /   w.r.-s„ w.a.-sz.  ...  318
Legenda o św.  Aleksym /   t.w.  ...  319
Legenda złota /  t.w.  ...  320
Lelewel Joachim   /  w.a.-Sz.  ...  320
Lem ański Jan   /   i.t.  ...  325
Lenartow icz Teofil  /  w.a.-sz.  ...  326
Lengnich G odfryd  /   e.a.  ...  330
L eo p o litajan   /  i.t.  ...  331
Leszczyński E dw ard  /   i.t.  ...  332
Leszczyński Rafał  /   i.t.  ...  333
Leszczyński Sam uel  /   i.t.  ...  334
Leszczyński Stanisław   /   e.a.  ...  334
Leśmian Bolesław   /  i.t.  ...  337
Leśniewski  Franciszek  /  e a .  ...  341
Lewestam  Fryderyk H enryk  /   a.r  ...  342
Lewocka Katarzyna  /   a.p.  ...  344
Libanus Jerzy  /   i.t.  ...  344
Libelt Karol  /   w.a.-sz.  ...  346
Libera Anna  /  wa.-sz.  ...  348
Libicki Jan  /   i.t.  ...  349
Liciński Ludwik Stanisław   /  a.p.  ...  349
Lieder Wacław Rolicz  /   a.p.  ...  350
Ligoń Juliusz  /   a.p.  ...  352
Linde Samuel Bogumił (Gottlieb Teofil)  / ea . ... 353
SPIS TREŚCI
Linowski A leksander  /  e a .  ...  356
Lipiński Józef  /   e.a.  ...  357
Lipski Tadeusz Stanisław   /  e a .  ...  358
Lisiecki  D om inik  /  e a .  ...  359
Lom pa Józef  /   a.p.  ...  360
Londzin Józef  /   a.r  ...  363
Lorentow icz Jan  /  a.p.  ...  363
Lubelczyk Jakub  /   t.w.  ...  365
Lubieniecki Andrzej  (starszy)  /  i.t.  ...  367
Lubieniecki Stanisław  (m łodszy)  /   i.t.  ...  367
Lubom irski Stanisław H erakliusz  /   i.t.  ...  368
Lubowski  Edward  /   a.p.  ...  372
Ludycyje w iesne /  i.t.  ...  373
Lutosławski W incenty  /   a.p.  ...  374
Łabuński Józef  /   w.a -sz.  ...  376
Łańcucki Józef W incenty  /  e a .  ...  377
Łapsiński Józef  /  wa.-sz.  ...  378
Łaski Jan  /   i.t.  ...  379
Łaski  Stanisław  /   i.t.  ...  380
Łętowski Julian  /   w.A.-Sz.  ...  381
Łętowski  Ludwik  /   w.A.-Sz.  ...  382
Łodzią z Kępy Jan   /   T.w.  ...  383
Łojko Feliks  /   e.a.  ...  384
Łoś Jan  /   wa.-sz.  ...  386
Łoś W incenty  /   wa.-sz.  ...  387
Łoziński Walery  /   wa.-sz.  ...  388
Łoziński W ładysław  /   w.a.-sz.  ...  389
Łubieńska Konstancja  /   wa.-sz.  ...  391
Łubieńska Tekla  /  e a .  ...  392
Łubieński Stanisław   /   i.t.  ...  393
Łucki A leksander  /   w.a.-Sz.  ...  393
Łukaszewicz Jó zef  /  a.p.  ...  394
Łukaszewicz Lesław  /   a.p.  ...  395
Łuniewski  Kazimierz  /  a.r  ...  396
Łuskina Ewa  /  LT.  ...  397
Łuskina Stefan  /   e a .  ...  397
Łuszczewska Jadw iga  /   w.r.-s., w.a.-sz.  ...  399
Maciej  z  M iechowa /  i.t.  ...  401
Maciejowski  Ignacy  /  a.p.  ...  402
M aciejowski Wacław A leksader  /  a.r  ...  404
M agier A ntoni  /  e.a.  ...  406
M agnuszewski  D om inik  /  h.g .  ...  407
M ajchrowicz Szym on  /   e a .  ...  409
M ajeranowski  K onstanty  /  e.a.  ...  409
Majewski W alenty Skorochód  /  f.a .  ...  411
M ajkowski Aleksander  /   a.p.  ...  412
M ajorkiewicz Jan  /   a.p.  ...  413
Makulski  Franciszek Jaxa  /  e a .  ...  414
Malczewski A ntoni  /  h .g.  ...  415
Małecki H ieronim   /  i.t.  ...  418
Maleszewski W ładysław  /   wa.-Sz.  ...  419
Maliszewski  Edw ard  /  wa.-sz.  ...  420
Małecki A ntoni  /   h.g.  ... 420
M ałpa-człowiek /  t.w.  ...  422
M ann Maurycy  /  a.p.  ...  422
M ańkowska B ogusław a  /   wa.-sz.  ...  423
M ańkowski A leksander  /   wa.-sz.  ...  424SPIS TREŚCI
Marcinkowski Antoni Jaxa  /   w.a.-sz.  ... 424
Marcinkowski Kajetan Jaxa  /   e.a.  ...  425
Marek Andrzej  /  a.p.  ...  426
Marek z Opatowca /  LT. ... 427
Marewicz Wincenty Ignacy  /  e.a.  ... 427
Marrenć Morzkowska Waleria  /  wr.-s., w.A.-Sz. ... 429
Marycjusz Szymon  /  i.t.  ... 430
Maskiewicz Samuel  /   i.t.  ... 431
Massalski  Edward Tomasz  /  h.g.  ... 432
Massalski Józef  /  h.g. ...  433
Mateusz z Krakowa /  t.w.  ... 433
Matkowski Zygmunt  /   w.a.-sz.  ...  434
Matlakowski Władysław  /   a.p.  ... 435
Matuszewic Marcin  /   e.a.  ...  436
Matuszewski  Ignacy  /   i.t.  ... 437
Mazanowski Antoni  /   a.p.  ... 438
Mączyńskijan  /   i.t.  ...  439
Mecherzyński Karol  /  a.p.  ... 440
Meciszewski Hilary  /  wa  sz.  ... 441
Mellerowa Zofia  /  a.p.  ... 442
Merzbach Henryk  /   h.g.  ... 443
Metelicki Michał Koroway  /   w.a.-sz.  ... 444
Mćyet Leopold  /  a.p  ...  444
Wykaz skrótów  wa.-sz.  ...  447
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 5, U - Ż, uzupełnienia, indeksy. (2004) - Koordynacja całości Roman Loth [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 5, U - Ż, uzupełnienia, indeksy. (2004) - Koordynacja całości  Roman  Loth [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku: słownik biograficzny (1998, Wydawnictwo DiG) - Śliwowska Wiktoria [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku: słownik biograficzny (1998, Wydawnictwo DiG) - Śliwowska Wiktoria [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wielcy pisarze amerykańscy (1958, Instytut Wydawniczy PAX) - Roman Dyboski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wielcy pisarze amerykańscy (1958, Instytut Wydawniczy PAX) - Roman Dyboski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dzieje literatury polskiej. Tom 7. Literatura Młodej Polski - Ziomek J. (red.) [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dzieje literatury polskiej. Tom 7. Literatura Młodej Polski - Ziomek J. (red.) [PL] [pdf] [LIBGEN]
Podstawy i metody chemii kwantowej Wyklady (2001, PWN) - Roman Nalewajski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Podstawy i metody chemii kwantowej Wyklady (2001, PWN) - Roman Nalewajski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Współczesny język polski (2001, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Bartmiński J.; et al. [PL] [pdf] [LIBGEN]
Współczesny język polski (2001, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Bartmiński J.; et al. [PL] [pdf] [LIBGEN]
Współczesny język polski (2001, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej) - Bartmiński J. (red.) [PL] [pdf] [LIBGEN]
Współczesny język polski (2001, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej) - Bartmiński J. (red.) [PL] [pdf] [LIBGEN]
Współczesny język polski (2001, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Bartmiński J.; et al. [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Współczesny język polski (2001, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Bartmiński J.; et al. [PL] [djvu2] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować