MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur / Ceramika osadowa kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego (2017, Edition Topoi) - Michael Meyer, Piotr Łuczkiewicz, Björn Rauchfuß (Hrsg.) [Topoi. Berlin Studies of the Ancient World, 5
Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur / Ceramika osadowa kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego (2017, Edition Topoi) - Michael Meyer, Piotr Łuczkiewicz, Björn Rauchfuß (Hrsg.) [Topoi. Berlin Studies of the Ancient World, 5
Dodał: umezrorv
Data: 10-01-2021
Rozmiar: 18.00 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 2
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur / Ceramika osadowa kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego
Rok: 2017
Wydawca: Edition Topoi
Seria: Topoi. Berlin Studies of the Ancient World, 50
Format: pdf

..::(Opis)::..

Die Przeworsk-Kultur prägt in ihrem polnischen Kerngebiet und mit ihrem Ausstrahlen in benachbarte Regionen die jüngere vorrömische Eisenzeit (Ende 3.–1. Jhd. v. Chr.) im östlichen Mitteleuropa. Bislang wird sie fast ausschließlich anhand ihrer Grabfunde definiert und bewertet. Die vorliegenden Beiträge, die auf einen Workshop des Exzellenzclusters Topoi zurückgehen, nehmen erstmals die Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur ausführlich in den Blick. Die intensiven Diskussionen prägen die Beiträge des hier vorgelegten Bandes.

Oblicze kulturowe młodszego okresu przedrzymskiego w całej wschodniej części Europy Środkowej, od końca III w. p.n.e. po koniec I w. p.n.e., było w dużej mierze kształtowane przez kulturę przeworską. Dotychczas była ona definiowana głównie na podstawie materiałów sepulkralnych. Zgromadzone tu artykuły, powstałe na bazie referatów wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanej w Berlinie przez Exzellenzcluster Topoi, koncentrują się atomiast na ceramice pochodzącej z osad. W dużej mierze  odzwierciedlają też intensywne dyskusje toczone w czasie obrad.
Michael Meyer, Piotr Łuczkiewicz and Björn Rauchfuß / Einleitung – Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur: Internationaler Workshop, 24.–27.10.2013, Berlin // Wstęp – Ceramika osadowa kultury przeworskiej w młodszym okresieprzedrzymskim: międzynarodowa konferencja, 24.–27.10.2013, Berlin 9
Björn Rauchfuß / Die Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur von Leimbach, Lkr. Nordhausen // Ceramika osadowa kultury przeworskiej z Leimbach, powiat Nordhausen 15
Mathias Seidel / Zum archäologischen Kontext ausgewählter siedlungskeramischer Zeugnisse der Przeworsk-Kultur aus Gorsleben, Kyffhäuserkreis (Thüringen) // Kontekst archeologiczny ceramiki kultury przeworskiej z osady w Gorsleben, pow. Kyffhäuser (Turyngia) 33
Thomas Grasselt / Przeworsk-Einflüsse in Fundkomplexen der Latènezeit zwischen Ilm und Saale // Wpływy kultury przeworskiej w materiałach z okresu lateńskiego pomiędzyrzekami Ilm i Soławą 57
Robert Knechtel / Keramik im Stil der Przeworsk-Kultur von der Funkenburg bei Westgreußen // Ceramika w stylu kultury przeworskiej z Funkenburga koło Westgreußen 81
Klaus Frank / Frühe Germanen am Rhein // Wcześni Germanie nad Renem 99
Ralf Keller / Spuren der Przeworsk-Kultur im Taubertal // Ślady kultury przeworskiej w dolinie rzeki Tauber 123
Jens Martens / Settlement Pottery of the Kraghede Group // Ceramika osadowa grupy Kraghede 153
Michał Grygiel / Die Besiedlung der Tyniec-Gruppe in Zagórzyce, Landkreis Kazimierza Wielka // Osadnictwo ludności grupy tynieckiej w Zagórzycach, pow. Kazimierza Wielka 199
Milena Teska & Andrzej Michałowski / Die Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit in Großpolen // Ceramika osadowa kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Wielkopolsce 233
Daniel Żychliński & Milena Teska / Die Keramik der Przeworsk-Kultur aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit in der Provinz Wielkopolska (Großpolen) im Kontext der großflächigen Rettungsgrabungen // Ceramika kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Wielkopolsce w aspekcie szerokopłaszczyznowych ratowniczych badań archeologicznych 253
Artur Błażejewski / Keramik aus der Siedlung der Przeworsk-Kultur aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit in Brodno (Niederschlesien). Einleitende Bemerkungen // Ceramika z osady kultury przeworskiej z młodszego okresuprzedrzymskiego w Brodnie na Dolnym Śląsku. Uwagi wstępne 281
Marcin Bohr / Bemerkungen über die Keramik der Przeworsk-Kultur aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit von Wrocław-Widawa, Fdst. 17 // Uwagi na temat ceramiki kultury przeworskiej z młodszego okresuprzedrzymskiego, odkrytej na stanowisku Wrocław-Widawa 17 299
Piotr Łuczkiewicz, Keramik der Przeworsk-Kultur in Ostpolen: Referenzpunkt Sobieszyn, Kr.Ryki, Wojw. Lubelskie // Ceramika kultury przeworskiej we wschodniej Polsce: przykład osady w Sobieszynie, pow. Ryki, woj. Lubelskie 317
Radosław Prochowicz / Siedlungen der Przeworsk-Kultur in Tomasze und Magnuszew Duży im nördlichen Masowien – einleitende Charakteristik // Osady kultury przeworskiej w Tomaszach i Magnuszewie Dużym napółnocnym Mazowszu – wstępna charakterystyka 341
Anna Strobin / Keramik aus der Siedlung der Oksywie- und Wielbark-Kultur in Lipianki, Kr. Kwidzyn, Woiwodschaft Pommern // Ceramika z osady kultury oksywskiej i wielbarskiej w Lipiankach, pow. Kwidzyn, woj. Pomorskie 365
Bartłomiej Rogalski / Die Siedlungskeramik der Oksywie-Kultur in Westpommern // Ceramika osadowa kultury oksywskiej na Pomorzu Zachodnim 393
Vasile Iarmulschi & Octavian Munteanu / Hand-made Ceramics from the Lucașeuca II Settlement, 2nd–1st cal. B.C. Orhei Dictrict, Moldova // Ręcznie lepiona ceramika z osady Lukaševka II, II–I w. p.n.e. (region Orgiejów, Mołdawia) 415
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Veterans, Victims, and Memory: The Politics of the Second World War in Communist Poland (2015, Peter Lang Edition) - Wawrzyniak, J.;Lewis, S. [Volume 4 of Studies in Contemporary History - Verlag Peter Lang] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Veterans, Victims, and Memory: The Politics of the Second World War in Communist Poland (2015, Peter Lang Edition) - Wawrzyniak, J.;Lewis, S. [Volume 4 of Studies in Contemporary History - Verlag Peter Lang] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Berlin, Berlin: Lolle ucieka / Berlin, Berlin: Lolle on the Run / Berlin, Berlin (2020) [480p] [WEB-DL] [XviD] [DD5.1-K83] [Lektor PL]
Berlin, Berlin: Lolle ucieka / Berlin, Berlin: Lolle on the Run / Berlin, Berlin (2020) [480p] [WEB-DL] [XviD] [DD5.1-K83] [Lektor PL]
Berlin, Berlin: Lolle ucieka / Berlin, Berlin: Lolle on the Run / Berlin, Berlin (2020) [720p] [WEB-DL] [XviD] [DD5.1-K83] [Lektor PL]
Berlin, Berlin: Lolle ucieka / Berlin, Berlin: Lolle on the Run / Berlin, Berlin (2020) [720p] [WEB-DL] [XviD] [DD5.1-K83] [Lektor PL]
Berlin, Berlin: Lolle ucieka / Berlin, Berlin: Lolle on the Run / Berlin, Berlin (2020) [WEB-DL] [XviD-KiT] [Lektor PL]
Berlin, Berlin: Lolle ucieka / Berlin, Berlin: Lolle on the Run / Berlin, Berlin (2020) [WEB-DL] [XviD-KiT] [Lektor PL]
Berlin, Berlin: Lolle ucieka - Berlin, Berlin (2020) [NF] [WEB-DL] [480p] [XviD] [AC3-H1] [Lektor PL]
Berlin, Berlin: Lolle ucieka - Berlin, Berlin (2020) [NF] [WEB-DL] [480p] [XviD] [AC3-H1] [Lektor PL]
7 wonders of the Ancient World [ENG] [EUR]
7 wonders of the Ancient World [ENG] [EUR]
Lost Treasures of the Ancient World odc 6 [XviD]
Lost Treasures of the Ancient World odc 6 [XviD]
Lost Treasures of the Ancient World odc 5 [XviD]
Lost Treasures of the Ancient World odc 5 [XviD]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować