MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Od matematyki do programowania uogólnionego (2015, Helion) - Daniel E. Rose, Alexander A. Stepanov [PL] [epub] [LIBGEN]
Od matematyki do programowania uogólnionego (2015, Helion) - Daniel E. Rose, Alexander A. Stepanov [PL] [epub] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 20-02-2021
Rozmiar: 6.57 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 3
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Format : EPUB
Wersja Językowa : PL
Jakość : Dobra
Autor : Daniel E. Rose, Alexander A. Stepanov
Kategoria : INFOrmatyka
Wydawnictwo : Helion
Data wydania : 2015

..::(Opis)::..

Program to nic innego jak ciąg poleceń realizujących zadany algorytm. A gdy mówimy o algorytmach, jesteśmy tylko o krok od matematyki! To wyjątkowo interesująca dziedzina, którą w praktyce powinien znać każdy programista. Jeżeli chciałbyś zrozumieć uogólnione zasady programowania oraz podstawy matematycznych abstrakcji, na których się ono opiera, to trzymasz w rękach odpowiednią publikację.
Na kolejnych stronach znajdziesz interesujące INFOrmacje na temat pierwszych algorytmów, historii zera oraz nowoczesnych teorii liczb. Po zdobyciu podstawowych wiadomości oraz poznaniu ogólnej historii matematyki przejdziesz do zaznajamiania się z abstrakcjami, takimi jak grupy, monoidy, półgrupy. Następnie opanujesz m.in. takie zagadnienia, jak wyprowadzanie algorytmu uogólnionego, struktury algebraiczne oraz sposoby organizacji wiedzy matematycznej. Sprawdzisz też, jak wyglądają najważniejsze koncepcje programowania, co to są algorytmy permutacyjne i czym zajmuje się kryptologia. Książka ta jest doskonałą lekturą, która pochłonie Cię na wiele godzin!

Podziękowania       7
O autorach       9
Nota od autorów       11
1. O czym jest ta książka       13
1.1. Programowanie a matematyka       14
1.2. Perspektywa historyczna       15
1.3. Wymagania       15
1.4. Przewodnik       16
2. Pierwszy algorytm       19
2.1. Mnożenie po egipsku       20
2.2. Ulepszenie algorytmu       23
2.3. Przemyślenia związane z rozdziałem       26
3. Teoria liczb według starożytnych Greków       27
3.1. Geometryczne proporcje liczb całkowitych       27
3.2. Odsiewanie liczb pierwszych       30
3.3. Implementacja i optymalizacja kodu       33
3.4. Liczby doskonałe       38
3.5. Program pitagorejski       42
3.6. Fatalny błąd w tym programie       43
3.7. Przemyślenia związane z rozdziałem       47
4. Algorytm Euklidesa       49
4.1. Ateny i Aleksandria       49
4.2. Algorytm Euklidesa znajdowania największej wspólnej miary       51
4.3. Tysiąc lat bez matematyki       57
4.4. Dziwna historia zera       584 Spis treści
4.5. Algorytmy obliczania reszty i ilorazu       60
4.6. Współużytkowanie kodu       63
4.7. Uprawomocnienie tego algorytmu       65
4.8. Przemyślenia związane z rozdziałem       67
5. Pojawienie się nowoczesnej teorii liczb       69
5.1. Liczby pierwsze Mersenne’a i liczby pierwsze Fermata       69
5.2. Małe twierdzenie Fermata       74
5.3. Skracanie       78
5.4. Udowodnienie małego twierdzenia Fermata       82
5.5. Twierdzenie Eulera       84
5.6. Zastosowania arytmetyki modularnej       88
5.7. Przemyślenia związane z rozdziałem       89
6. Abstrakcja w matematyce       91
6.1. Grupy       91
6.2. Monoidy i półgrupy       95
6.3. Niektóre twierdzenia o grupach       98
6.4. Podgrupy i grupy cykliczne       101
6.5. Twierdzenie Lagrange’a       103
6.6. Teorie i modele       107
6.7. Przykłady teorii kategorycznych i niekategorycznych       110
6.8. Przemyślenia związane z rozdziałem       113
7. Wyprowadzenie algorytmu uogólnionego       115
7.1. Rozwikłanie wymagań dotyczących algorytmu       115
7.2. Wymagania dotyczące A       116
7.3. Wymagania dotyczące N       120
7.4. Nowe wymagania       122
7.5. Zamiana mnożenia na potęgowanie       123
7.6. Uogólnianie operacji       124
7.7. Obliczanie liczb Fibonacciego       127
7.8. Przemyślenia związane z rozdziałem       130
8. Więcej struktur algebraicznych       131
8.1. Wielomiany Stevina i NWD       131
8.2. Getynga i matematyka niemiecka       137
8.3. Noether i narodziny algebry abstrakcyjnej       142
8.4. Pierścienie       144
8.5. Mnożenie macierzy i półpierścienie       147
8.6. Zastosowanie: sieci społeczne i najkrótsze ścieżki       149
8.7. Dziedziny euklidesowe       151
8.8. Ciała i inne struktury algebraiczne       152
8.9. Przemyślenia związane z rozdziałem       154

Spis treści 5
9. Uporządkowanie wiedzy matematycznej       157
9.1. Dowody       157
9.2. Pierwsze twierdzenie       160
9.3. Euklides i metoda aksjomatyczna       163
9.4. Geometrie alternatywne wobec euklidesowej       165
9.5. Formalistyczne podejście Hilberta       168
9.6. Peano i jego aksjomaty       171
9.7. Budowanie arytmetyki       174
9.8. Przemyślenia związane z rozdziałem       177
10. Podstawowe koncepcje programowania       179
10.1. Arystoteles i abstrakcja       179
10.2. Wartości i typy       182
10.3. Koncepty       183
10.4. Iteratory       187
10.5. Kategorie, cechy i operacje iteratorowe       188
10.6. Przedziały       191
10.7. Wyszukiwanie liniowe       193
10.8. Wyszukiwanie binarne       194
10.9. Przemyślenia związane z rozdziałem       199
11. Algorytmy permutacyjne       201
11.1. Permutacje i transpozycje       201
11.2. Zamiana przedziałów       205
11.3. Rotacja       208
11.4. Zastosowanie cykli       211
11.5. Odwracanie       215
11.6. Złożoność przestrzenna       218
11.7. Algorytmy dostosowujące się do pamięci       219
11.8. Przemyślenia związane z rozdziałem       220
12. Rozszerzenia NWD       221
12.1. Ograniczenia sprzętowe i efektywniejsze algorytmy       221
12.2. Uogólnienie algorytmu Steina       224
12.3. Tożsamość Bézouta       227
12.4. Rozszerzony NWD       231
12.5. Zastosowania NWD       235
12.6. Przemyślenia związane z rozdziałem       236
13. Zastosowanie praktyczne       237
13.1. Kryptologia       237
13.2. Sprawdzanie pierwszości       240
13.3. Test Millera-Rabina       243
13.4. Algorytm RSA — jak działa i dlaczego       245
13.5. Przemyślenia związane z rozdziałem       248

6 Spis treści
14. Wnioski       249
Lektury uzupełniające       251
A Notacja       257
B Typowe techniki dowodowe       261
B.1. Dowód nie wprost       261
B.2. Dowód przez indukcję       262
B.3. Zasada klatek w gołębniku       263
C C++ dla nieprogramujących w C++       265
C.1. Funkcje szablonowe       265
C.2. Koncepty       266
C.3. Składnia deklaracji i stałe z typami       267
C.4. Obiekty funkcyjne       268
C.5. Warunki początkowe i końcowe oraz asercje       269
C.6. Algorytmy STL i struktury danych       269
C.7. Iteratory i przedziały       271
C.8. Zastosowanie synonimów i funkcji typów w C++11       272
C.9. Listy inicjatorów w C++11       272
C.10. Funkcje lambda w C++11       273
C.11. Uwaga o podprogramach otwartych       273
Literatura       275
Skorowidz       279
Źródła materiału zdjęciowego       285

DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Od matematyki do programowania uogólnionego (2015, Helion) - Daniel E. Rose, Alexander A. Stepanov [PL] [epub] [LIBGEN]
Od matematyki do programowania uogólnionego (2015, Helion) - Daniel E. Rose, Alexander A. Stepanov [PL] [epub] [LIBGEN]
Od matematyki do programowania uogólnionego (2015, Helion) - Daniel E. Rose, Alexander A. Stepanov [PL] [pdf] [LIBGEN]
Od matematyki do programowania uogólnionego (2015, Helion) - Daniel E. Rose, Alexander A. Stepanov [PL] [pdf] [LIBGEN]
Od matematyki do programowania uogólnionego (2015, Helion) - Daniel E. Rose, Alexander A. Stepanov [PL] [PDF] [LIBGEN]
Od matematyki do programowania uogólnionego (2015, Helion) - Daniel E. Rose, Alexander A. Stepanov [PL] [PDF] [LIBGEN]
Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien (2011, Helion) - Wiesław Rychlicki [PL] [pdf] [LIBGEN]
Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien (2011, Helion) - Wiesław Rychlicki [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zrozumieć Javascript - Wprowadzenie do programowania (2015, Helion) - M. Haverbeke [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zrozumieć Javascript - Wprowadzenie do programowania (2015, Helion) - M. Haverbeke  [PL] [pdf] [LIBGEN]
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania (2015, Helion) - Piotr Wróblewski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania (2015, Helion) - Piotr Wróblewski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien (2011) - Wiesław Rychlicki [PL] [PDF] [LIBGEN]
Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien (2011) - Wiesław Rychlicki [PL] [PDF] [LIBGEN]
C#. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami (2012, Helion) - Mirosław J. Kubiak [PL] [pdf] [LIBGEN]
C#. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami (2012, Helion) - Mirosław J. Kubiak [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować