MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny (2003, PZWL) - Bilikiewicz Adam [PL] [PDF] [LIBGEN]
Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny (2003, PZWL) - Bilikiewicz Adam [PL] [PDF] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 20-02-2021
Rozmiar: 83.21 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 3
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
Jest to podstawowy podręcznik psychiatrii dla studentów medycyny, rekomendowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W obecnym, zmienionym i uzupełnionym, trzecim wydaniu książki uwzględniono ogromny postęp wiedzy, jaki dokonał się w ostatnim czasie w psychiatrii w zakresie diagnostyki, terapii i profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz przedstawiono rozwój nowych kierunków w tej dziedzinie. Omówiono najistotniejsze zagadnienia psychiatrii klinicznej, a także wybrane problemy psychiatrii stosowanej (m. in. zasady kierowania chorego na leczenie, sprawy dobrowolności i przymusu leczenia, zagadnienia psychiatrii środowiskowej, sądowej, wojskowej). Uwzględniono także kryteria klasyfikacyjno-diagnostyczne Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-10), a także kryteria Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV). Na końcu książki zamieszczono krótki słownik terminów psychiatrycznych z ich definicjami.

Prof. dr hab. med. Adam Bilikiewicz jest kierownikiem Katedry Psychiatrii i II Kliniki Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku. zespół autorów stanowią wybitni znawcy przedmiotu z większości ośrodków akademickich w Polsce.Jest to podstawowy podręcznik psychiatrii dla studentów medycyny, rekomendowany przez zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Table of contents :
PSYCHIATRIA
......Page 1
DO TRZECIEGO WYDANIA
......Page 3
SPIS TREŚCI
......Page 5
ORAZ JEJ MIEJSCE W KULTURZE I WŚRÓD INNYCH DYSCYPLIN NAUKI
......Page 11
ZARYS DZIEJÓW PSYCHIATRII. KIERUNKI W PSYCHIATRII
......Page 21
al
......Page 29
FIZJOLOGICZNE PODSTAWY CZYNNOŚCI PSYCHICZNYCH
......Page 41
a!
......Page 47
BIOLOGICZNY SUBSTRAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
......Page 48
CZYNNIKI GENETYCZNE W ETIOPATOGENEZIE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
......Page 49
rd
......Page 51
ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
......Page 52
ANALIZY PSYCHOPATOLOGICZNEJ
......Page 54
OBJAWY ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
......Page 56
ZABURZENIA UWAGI
......Page 57
ZABURZENIA PAMIĘCI
......Page 58
ZABURZENIA SPOSTRZEGANIA
......Page 60
ZABURZENIA MYŚLENIA, JĘZYKA I POROZUMIEWANIA SIĘ
......Page 66
I MOTYWACYJNYCH
......Page 72
ZABURZENIA UCZUCIOWOŚCI
......Page 73
ZABURZENIA AKTYWNOŚCI (MOTYWACJI)
......Page 78
a!
......Page 79
Zaburzenia intencjonalności
......Page 83
ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI
......Page 86
Zaburzenia przytomności
......Page 87
Zaburzenia poczucia otoczenia
......Page 89
Zaburzenia poczucia siebie
......Page 90
ZABURZENIA ORIENTACJI
......Page 93
ZABURZENIA SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ (INTELIGENCJI)
......Page 94
ZABURZENIA OSOBOWOŚCI
......Page 95
ZESPOŁY PSYCHOTYCZNE I NIEPSYCHOTYCZNE
......Page 96
ZESPOŁY DEFINIOWANE PATOGENETYCZNIE
......Page 97
ZESPOŁY DEFINIOWANE OBJAWOWO
......Page 98
Ol
......Page 105
UWAGI OGÓLNE
......Page 108
MIĘDZYNARODOWA STATYSTYCZNA KLASYFIKACJA CHORÓB I PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH
......Page 110
TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO
......Page 112
Klasyfikacja DSM-IV obejmuje następujące główne kategorie diagnostyczne:
......Page 114
a!
......Page 115
WSTĘP
......Page 116
POMIARY STANU ZDROWIA LUDNOŚCI
......Page 117
EPIDEMIOLOGICZNYCH
......Page 119
NARZĘDZIA STOSOWANE W BADANIACH EPIDEMIOLOGICZNYCH W PSYCHIATRII
......Page 120
UWAGI OGÓLNE
......Page 123
nl
......Page 125
PSYCHIATRYCZNYM
......Page 126
SCHEMAT BADANIA PSYCHIATRYCZNEGO
......Page 130
BADANIE STANU CIELESNEGO
......Page 132
PLAN POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO
......Page 133
ZACHOWANIA TERAPEUTYCZNE
......Page 135
Dostrzeganie pacjenta i spostrzeganie zmian. Chodzi tutaj o właściwe, tj. nacechowane szacunkiem zwracanie się do pacjenta. Ważne jest też dostrzega¬
......Page 136
ZACHOWANIA PODTRZYMUJĄCE KONTAKT I KOMUNIKACJĘ
......Page 137
ZACHOWANIA POGŁĘBIAJĄCE KOMUNIKACJĘ
......Page 138
ZACHOWANIA KONFRONTUJĄCE Z RZECZYWISTOŚCIĄ
......Page 139
ZACHOWANIA NIETERAPEUTYCZNE I JATROPATOGENIZUJĄCE
......Page 140
Dl
......Page 141
WYWIAD
......Page 142
METODY SWOISTE DLA PSYCHOLOGII
......Page 143
Testy Matryc Ravena
......Page 144
Kwestionariusze (inwentarze) osobowości
......Page 145
Testy projekcyjne
......Page 146
METODY BADANIA FUNKCJI PSYCHICZNYCH I SPRAWNOŚCI
......Page 147
Zdjęcie przeglądowe czaszki
......Page 149
Badania izotopowe
......Page 151
Tomografia komputerowa (TK)
......Page 152
Jądrowy rezonans magnetyczny
......Page 153
Pozytronowa emisyjna tomografia (PET)
......Page 157
BADANIE ELEKTROENCEFALOGRAFICZNE
......Page 158
a!
......Page 161
NEUROHORMONALNE I IMMUNOLOGICZNE
......Page 163
-IMMUNOLOGICZNA
......Page 164
nl
......Page 165
REAKCJA STRESOWA
......Page 166
BADANIA BIOCHEMICZNE I IMMUNOLOGICZNE W WYBRANYCH ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH
......Page 168
BADANIA METABOLITÓW AMIN BIOGENNYCH
......Page 170
2. Wzrost sekrecji kortyzolu (prolaktyny) po podaniu buspironu (agonisty receptora 5-HT]A).
......Page 171
BADANIA IMMUNOLOGICZNE
......Page 173
ZABURZENIA PSYCHICZNE A CHOROBA SOMATYCZNA
......Page 174
WPROWADZENIE
......Page 175
DEFINICJA OTĘPIENIA
......Page 176
PRZYCZYNY OTĘPIEŃ
......Page 177
LECZENIE
......Page 178
PIERWOTNE ZESPOŁY OTĘPIENNE CHOROBA ALZHEIMERA (CH.A.)
......Page 179
Etiologia i patogeneza
......Page 181
Leczenie
......Page 184
OTĘPIENIE CZOŁOWO-SKRONIOWE (CHOROBA PICKA)
......Page 185
OTĘPIENIE Z CIAŁAMI LEWY’EGO
......Page 186
CHOROBA HUNTINGTONA (PLĄSAWICA HUNTINGTONA)
......Page 187
(ZWYRODNIENIE WĄTROBOWO-SOCZEWKOWE)
......Page 188
OTĘPIENIE WIELOZAWAŁOWE (WIELOZATOROWE)
......Page 189
ROZPOWSZECHNIENIE
......Page 192
WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU
......Page 193
CEREBRASTENIA POURAZOWA
......Page 194
USZKODZENIE PŁATÓW SKRONIOWYCH
......Page 195
NERWICE POURAZOWE
......Page 196
GUZY WEWNĄTRZCZASZKOWE
......Page 197
GUZY OKOLICY RUCHOWO-CZUCIOWEJ
......Page 198
GUZY PNIA
......Page 199
W GUZACH WEWNĄTRZCZASZKOWYCH
......Page 200
GRUŹLICZE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH
......Page 201
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH I MÓZGU
......Page 202
KIŁA UKŁADU NERWOWEGO
......Page 203
ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (AIDS - ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME)
......Page 207
PODOSTRE STWARDNIAJĄCE ZAPALENIE MÓZGU
......Page 208
PASAŻOWALNE ENCEFALOPATIĘ GĄBCZASTE
......Page 209
DEFINICJA, ETIOLOGIA I PATOGENEZA
......Page 211
PADACZKOWYCH
......Page 213
KLINIKA NAPADÓW PADACZKOWYCH
......Page 215
OSTRE ZABURZENIA PSYCHICZNE W PADACZKACH
......Page 218
W PADACZKACH
......Page 219
LECZENIE
......Page 220
pl
......Page 221
PODSUMOWANIE
......Page 222
CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU
......Page 223
ROLA NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW ETIOPATOGENETYCZNYCH SOMATOGENNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
......Page 225
a!
......Page 227
Choroby narządu krążenia
......Page 230
Dl
......Page 231
nl
......Page 237
ZABURZENIA PSYCHICZNE SPOWODOWANE PRZYJMOWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
......Page 238
RODZAJE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
......Page 239
UZALEŻNIENIE OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
......Page 241
PICIE RYZYKOWNE
......Page 242
PICIE SZKODLIWE (NADUŻYWANIE ALKOHOLU)
......Page 243
UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU
......Page 244
POWIKŁANIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
......Page 248
OPIOIDY (OPIATY)
......Page 250
Dl
......Page 251
UZALEŻNIENIE
......Page 252
Pl
......Page 253
LECZENIE OPIOIDOWEGO ZESPOŁU ABSTYNENCYJNEGO (TZW. DETOKSYKACJA)
......Page 254
LECZENIE UZALEŻNIENIA
......Page 255
TAK ZWANE PROGRAMY REHABILITACYJNE
......Page 256
KANABINOLE
......Page 257
UZALEŻNIENIE
......Page 258
Dl
......Page 259
UZALEŻNIENIE
......Page 260
a!
......Page 261
LECZENIE UZALEŻNIENIA
......Page 262
UŻYWANIE SZKODLIWE
......Page 263
POWIKŁANIA UZALEŻNIENIA
......Page 264
UŻYWANIE SZKODLIWE
......Page 265
UZALEŻNIENIE
......Page 266
UZALEŻNIENIE
......Page 267
LOTNE ROZPUSZCZALNIKI
......Page 268
POWIKŁANIA UZALEŻNIENIA
......Page 269
DEFINICJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
......Page 270
Dl
......Page 271
PODSTAWOWE CECHY
......Page 272
a!
......Page 273
GRANICE POJĘCIA
......Page 274
EPIDEMIOLOGIA
......Page 276
PRZESŁANKI EPIDEMIOLOGICZNE
......Page 277
PRZESŁANKI GENETYCZNE
......Page 278
PRZESŁANKI INFEKCYJNO-IMMUNOLOGICZNE
......Page 279
PRZESŁANKI NEUROFUNKCJONALNE
......Page 280
a!
......Page 281
WSPÓŁCZESNE HIPOTEZY
......Page 282
Dl
......Page 283
ISTOTA ZABURZEŃ
......Page 285
OBJAWY EPIZODU CHOROBY
......Page 286
OBJAWY W OKRESIE PRZEDCHOROBOWYM
......Page 289
OBJAWY W OKRESIE DALSZEGO ROZWOJU CHOROBY
......Page 290
KRYTERIA ROZPOZNAWANIA
......Page 291
POSTACI I WYMIARY
......Page 293
PRZEBIEG I ROKOWANIE
......Page 295
Dl
......Page 297
FARMAKOTERAPIA
......Page 298
Dl
......Page 299
TERAPIA ELEKTROWSTRZĄSOWA
......Page 300
PSYCHOTERAPIA
......Page 301
TERAPIA SPOŁECZNA
......Page 302
7. Chory na schizofrenię pozostaje człowiekiem, osobą, obywatelem -
......Page 304
TYPOWE SYTUACJE KLINICZNE
......Page 305
ZABURZENIE SCHIZOTYPOWE
......Page 307
ZABURZENIA SCHIZOAFEKTYWNE
......Page 308
DEFINICJA I POZYCJA NOZOLOGICZNA
......Page 310
ETIOLOGIA I PATOGENEZA
......Page 312
e!
......Page 313
a!
......Page 315
LECZENIE, ROKOWANIE
......Page 316
DEFINICJA I POZYCJA NOZOLOGICZNA
......Page 318
OBRAZ KLINICZNY
......Page 319
POSTACIE
......Page 320
e!
......Page 321
HISTORYCZNYM
......Page 323
ETIOLOGIA I PATOGENEZA
......Page 325
Dl
......Page 327
DEPRESJE PORONNE (SUBDEPRESJA, D MASKOWANE, DEPRESJE ATYPOWE)
......Page 330
MANIA (ZESPÓŁ MANIAKALNY, EPIZOD MANIAKALNY)
......Page 332
PRZEBIEG CHORÓB AFEKTYWNYCH, ROKOWANIE
......Page 335
DYSTYMIA
......Page 337
CYKLOTYMIA
......Page 338
Dl
......Page 339
Depresja
......Page 340
KRYTERIUM KLASYFIKACYJNE
......Page 341
KRYTERIUM ETIOLOGICZNE
......Page 342
KLASYFIKACJE
......Page 343
Dl
......Page 345
ETIOLOGIA I PATOGENEZA
......Page 346
FENOMENOLOGIA
......Page 348
ZABURZENIA LĘKOWE
......Page 349
ROZPOZNANIE I OBRAZ KLINICZNY
......Page 353
Nerwica depresyjna lub dystymia
......Page 355
Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43)
......Page 362
Pl
......Page 363
LECZENIE I ZAPOBIEGANIE
......Page 364
Dl
......Page 365
FARMAKOTERAPIA
......Page 367
KLASYFIKACJA
......Page 370
OBRAZ KLINICZNY
......Page 371
Problem udawania choroby psychicznej (symulacja)
......Page 374
LECZENIE
......Page 375
Dl
......Page 377
PODZIAŁ ZABURZEŃ
......Page 379
DIAGNOSTYKA
......Page 380
Dl
......Page 381
WSTĘP
......Page 383
OBRAZ KLINICZNY I KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE
......Page 384
Leczenie
......Page 385
LUB PSYCHOPOCHODNA
......Page 386
a!
......Page 387
Leczenie
......Page 388
e!
......Page 389
al
......Page 393
HIPERSOMNIA
......Page 394
PARASOMNIE
......Page 397
ZABURZENIA SNU WYNIKAJĄCE ZE SCHORZEŃ PSYCHICZNYCH
......Page 398
ZE SCHORZEŃ SOMATYCZNYCH
......Page 399
ZABURZENIA SNU SPOWODOWANE DZIAŁANIEiM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
......Page 400
WPROWADZENIE
......Page 401
KLASYFIKACJA ZABURZEŃ SEKSUALNYCH
......Page 402
ETIOLOGIA I PATOGENEZA ZABURZEŃ SEKSUALNYCH
......Page 404
W ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH
......Page 405
NA SEKSUALNOŚĆ
......Page 406
nl
......Page 407
Brak reakcji genitalnej
......Page 408
Zaburzenie podniecenia seksualnego u kobiet
......Page 409
Pochwica
......Page 410
Sadomasochizm
......Page 411
LECZENIE ZABURZEŃ SEKSUALNYCH
......Page 412
WSTĘP
......Page 414
DEFINICJE
......Page 415
PATOGENEZA I EPIDEMIOLOGIA
......Page 416
Dl
......Page 417
2) trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej.
......Page 423
Dl
......Page 425
LECZENIE
......Page 426
B!
......Page 427
GENEZA SAMOBÓJSTW
......Page 428
EPIDEMIOLOGIA SAMOBÓJSTW
......Page 429
ZABURZENIA PSYCHICZNE I SAMOBÓJSTWA
......Page 430
I MŁODZIEŻY
......Page 434
ETIOLOGIA I PATOGENEZA
......Page 435
ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECKA
......Page 436
CYKL ŻYCIA RODZINY
......Page 437
ki
......Page 439
Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka F80
......Page 441
W DZIECIŃSTWIE I WIEKU MŁODZIEŃCZYM F98
......Page 444
SPECYFICZNE ZABURZENIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH F81
......Page 445
ZABURZENIA HIPERKINETYCZNE F90
......Page 446
OKRES DORASTANIA - 5 FAZA CYKLU ŻYCIA RODZINY
......Page 447
pl
......Page 449
al
......Page 451
DEPRESJA MŁODZIEŃCZA
......Page 452
Upośledzenie umysłowe lekkie
......Page 454
UWAGI OGÓLNE - WSTĘP
......Page 457
DANE DEMOGRAFICZNE WIEKU PODESZŁEGO
......Page 458
TEORIE STARZENIA
......Page 459
ZMIANY W STARZEJĄCYM SIĘ ORGANIZMIE
......Page 462
e!
......Page 463
DOTYK
......Page 464
ZMIANY ANATOMICZNE I STRUKTURALNE STARZEJĄCEGO SIĘ MÓZGU
......Page 465
FUNKCJONOWANIE PSYCHOSPOŁECZNE CZŁOWIEKA STAREGO
......Page 468
Dl
......Page 469
ZABURZENIA PSYCHICZNE NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE W STAROŚCI
......Page 470
ZABURZENIA LĘKOWE W POSTACI FOBII
......Page 471
ZABURZENIA SNU
......Page 472
ROZPOWSZECHNIENIE
......Page 473
PRZYCZYNY
......Page 475
CZYNNIKI RYZYKA
......Page 476
OBRAZ KLINICZNY
......Page 477
RÓŻNICOWANIE
......Page 480
LECZENIE
......Page 481
ROZPOWSZECHNIENIE
......Page 483
OBRAZ KLINICZNY
......Page 484
LECZENIE
......Page 485
ROZPOWSZECHNIENIE
......Page 486
ETIOLOGIA
......Page 487
OBRAZ KLINICZNY
......Page 488
RÓŻNICOWANIE
......Page 490
OTĘPIENIE I DEPRESJA
......Page 491
1. Leczenie przyczynowe.
......Page 492
4. Leczenie objawowe zaburzeń zachowania i objawów psychotycznych.
......Page 493
CZYNNIKI RYZYKA
......Page 494
ETIOPATOGENEZA
......Page 495
OBRAZ KLINICZNY
......Page 496
RÓŻNICOWANIE
......Page 498
Rozpoznawanie
......Page 499
PSYCHOGERIATRYCZNEJ
......Page 500
WSTĘP
......Page 503
LECZENIE WSTRZĄSOWE (SEJSMOTERAPIA)
......Page 504
LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
......Page 506
KLASYFIKACJA LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH
......Page 507
PRZECIWPSYCHOTYCZNYCH
......Page 508
e!
......Page 509
KLASYFIKACJA I PROFIL DZIAŁANIA
......Page 510
LECZNICZEGO
......Page 512
Bl
......Page 513
I POWIKŁANIA
......Page 514
INTERAKCJE
......Page 517
MECHANIZMY DZIAŁANIA
......Page 518
TRÓJPIERŚCIENIOWE LEKI PRZECIWDEPRESYJNE TLPD (NIESELEKTYWNE INHIBITORY WYCHWYTU MONOAMIN)
......Page 521
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GRUPY TLPD
......Page 522
SEROTONINY (SSRI)
......Page 527
INNE LEKI PRZECIWDEPRESYJNE
......Page 532
MILNACIPRAN
......Page 533
MOKLOBEMID
......Page 534
REBOKSETYNA
......Page 535
TRAZODON
......Page 536
OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH W TERAPII DEPRESJI
......Page 537
PRZECIWLĘKOWYCH
......Page 540
MECHANIZMY DZIAŁANIA
......Page 541
CHARAKTERYSTYKA I DZIAŁANIE KLINICZNE
......Page 542
OBJAWY UBOCZNE (NIEPOŻĄDANE)
......Page 544
I KLASYFIKACJA
......Page 545
SEROTONINERGICZNYM
......Page 547
KIERUNKI POSZUKIWAŃ ŚRODKÓW HAMUJĄCYCH PROCES NEUROZWYRODNIENIOWY
......Page 548
WSKAZANIA
......Page 549
I KLASYFIKACJA
......Page 550
OBJAWY UBOCZNE (NIEPOŻĄDANE) I ZATRUCIA
......Page 551
UWAGI OGÓLNE
......Page 552
OBJAWY UBOCZNE I POWIKŁANIA
......Page 553
KLASYFIKACJA
......Page 554
SPOSÓB PODAWANIA I DAWKOWANIE
......Page 555
KLASYFIKACJA
......Page 556
OKREŚLENIE, PODSTAWOWE CECHY
......Page 557
POJĘCIE FARMAKOLOGICZNEJ PROFILAKTYKI W PSYCHIATRII
......Page 558
CHOROBA AFEKTYWNA DWUBIEGUNOWA
......Page 559
ni
......Page 562
eJ
......Page 564
Dl
......Page 566
ODMIANY I CELE PSYCHOTERAPII
......Page 567
PACJENT
......Page 572
PRZEBIEG PSYCHOTERAPII
......Page 575
TECHNIKI I METODY PSYCHOTERAPII
......Page 577
al
......Page 578
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
......Page 580
POMOCY DORAŹNEJ
......Page 586
UDZIELANIA POMOCY W TRYBIE DORAŹNYM
......Page 588
POSTĘPOWANIE
......Page 589
al
......Page 590
PRZEWLEKŁE ZESPOŁY ORGANICZNE, OTĘPIENIE
......Page 591
POSTĘPOWANIE
......Page 592
OBRAZ KLINICZNY
......Page 593
PACJENT DEPRESYJNY
......Page 594
OBRAZ KLINICZNY
......Page 595
POSTĘPOWANIE
......Page 596
PACJENT Z AKTYWNOŚCIĄ SAMOBÓJCZĄ I DOKONUJĄCY SAMOUSZKODZENIA
......Page 598
SAMOBÓJCZE
......Page 599
a!
......Page 600
28
......Page 601
MODELE KONSULTACJI
......Page 602
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ PRACY KONSULTANTA
......Page 603
al
......Page 604
BADANIA NAUKOWE (LIAISON RESEARCH)
......Page 605
a!
......Page 606
PSYCHIATRYCZNEJ
......Page 608
PSYCHIATRIA ŚRODOWISKOWA W POLSCE
......Page 610
ORGANIZACJA PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
......Page 611
ECZNICTWO SZPITALNE (PEŁNODOBOWE)
......Page 612
FORMY POŚREDNIE LECZNICTWA
......Page 613
ZDROWOTNEJ
......Page 614
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
......Page 615
OPIEKA SZPITALNA (CAŁODOBOWA)
......Page 617
e!
......Page 618
KOSZTY LECZENIA W PSYCHIATRII
......Page 619
KOSZTY ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
......Page 621
B. Niskie wskaźniki rozpoznawania i niewystarczająco dobra odpowiedź na leczenie.
......Page 622
REDUKCJA KOSZTÓW
......Page 625
a!
......Page 626
USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO I JEJ REALIZACJA
......Page 628
I SPOŁECZNYM
......Page 629
WYNIKI REALIZACJI
......Page 630
Dl
......Page 632
OCHRONA PRAW PACJENTÓW PODDAWANYCH PRZYMUSOWEMU POSTĘPOWANIU
......Page 635
WYNIKI WDRAŻANIA
......Page 641
PSYCHIATRIA SĄDOWA I ORZECZNICTWO
......Page 644
DOWÓD Z OPINII
......Page 647
a!
......Page 648
ZAGADNIENIE POCZYTALNOŚCI W KODEKSIE KARNYM
......Page 649
W STANACH UPICIA ALKOHOLOWEGO
......Page 650
al
......Page 652
ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE
......Page 655
OPINIOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH
......Page 659
Z INNYMI SPECJALISTAMI
......Page 662
ZDOLNOŚĆ PRAWNA
......Page 663
UBEZWŁASNOWOLNIENIE CAŁKOWITE
......Page 664
UBEZWŁASNOWOLNIENIE CZĘŚCIOWE
......Page 665
OŚWIADCZENIE WOLI
......Page 666
ol
......Page 668
POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
......Page 669
Dl
......Page 670
Dl
......Page 672
ORZEKANIE O ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA ZAWODU
......Page 674
NIEKTÓRE PROBLEMY ETYCZNO-DEONTOLOGICZNE W PSYCHIATRII
......Page 675
SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY
......Page 684
al
......Page 698
pl
......Page 700
Bl
......Page 714
T
......Page 728
Dl
......Page 730
Dl
......Page 732
Z
......Page 733
SKOROWIDZ
......Page 737
a!
......Page 740
Ol
......Page 746
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Chemia Leków. Podręcznik dla studentów farmacji i farmaceutów (2008, Wydawnictwo Lekarskie PZWL) - Zejc Alfred [PL] [pdf] [LIBGEN]
Chemia Leków. Podręcznik dla studentów farmacji i farmaceutów (2008, Wydawnictwo Lekarskie PZWL) - Zejc Alfred [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zadania i przykłady z fizyki. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych (2003, Politechniki Krakowskiej) - Antoni Gajewski, Anna Foryś, Andrzej Foryś [PL] [PDF] [LIBGEN]
Zadania i przykłady z fizyki. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych  (2003, Politechniki Krakowskiej) - Antoni Gajewski, Anna Foryś, Andrzej Foryś [PL] [PDF] [LIBGEN]
Marta Skorko - Fizyka. podręcznik dla studentów wyższych technicznych studiów zawodowych dla pracujących (1979, PWN) [PL] [PDF] [LIBGEN]
Marta Skorko - Fizyka. podręcznik dla studentów wyższych technicznych studiów zawodowych dla pracujących (1979, PWN) [PL] [PDF] [LIBGEN]
Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek (2009, PZWL) - Arkadiusz Jeziorski [PL] [rar] [LIBGEN]
Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek (2009, PZWL) - Arkadiusz Jeziorski [PL] [rar] [LIBGEN]
Choroby skóry. Dla studentów medycyny i lekarzy - Tadeusz Chorzelski , Stefania Jabło [PL] [PDF] [FIONA6]
Choroby skóry. Dla studentów medycyny i lekarzy - Tadeusz Chorzelski , Stefania Jabło [PL] [PDF] [FIONA6]
Bilikiewicz Adam - Zarys metod leczenia w psychiatrii [PL] [PDF] [FIONA6]
Bilikiewicz Adam - Zarys metod leczenia w psychiatrii [PL] [PDF] [FIONA6]
Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych. - J. Heitzman [PL] [PDF] [FIONA6]
Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych. - J. Heitzman [PL] [PDF] [FIONA6]
Podstawy budowy tuneli: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych (2005, Wydaw. PK) - Kazimierz Furtak, Maciej Kędracki [PL] [pdf] [LIBGEN]
Podstawy budowy tuneli: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych (2005, Wydaw. PK) - Kazimierz Furtak, Maciej Kędracki [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować