MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aPLikacji - Henry Lee, Eugene Chuvyrov (2012) [PDF] [LIBGEN] [PL]
Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aPLikacji - Henry Lee, Eugene Chuvyrov (2012) [PDF] [LIBGEN] [PL]
Dodał: umezrorv
Data: 20-02-2021
Rozmiar: 23.39 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 2
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Format PDF

..::(Opis)::..

Windows phone to umierająca platforma.

Jak wykorzystać funkcje geolokalizacji?
Jak przygotować pakiet instalacyjny i udostępnić go użytkownikom?
Jak zapewnić bezpieczeństwo aplikacji mobilnej?
Na rynku systemów operacyjnych dla telefonów komórkowych najwięcej mówi się obecnie o systemach Android oraz iOS. Nie można jednak zapominać o platformie firmy Microsoft! Jej najnowsza wersja - Windows Phone 7 - dopiero co ujrzała światło dzienne, a już zbiera pozytywne opinie. Wygodny interfejs, ogrom możliwości oraz świetna integracja z otoczeniem to tylko niektóre atuty nowego systemu. Zobacz, jak je wykorzystać!

Dzięki tej książce błyskawicznie rozpoczniesz tworzenie nowych aplikacji dla systemu Windows Phone. Na wstępie zapoznasz się z wymaganymi elementami stanowiska pracy oraz ich konfiguracją. Na kolejnych stronach znajdziesz przydatne INFOrmacje o przechowywaniu danych w chmurze, obsłudze błędów, zarządzaniu pakietami instalacyjnymi oraz udostępnianiu aplikacji użytkownikom. W dalszej części książki autorzy omawiają technologie systemu Windows Phone 7. W trakcie lektury nauczysz się używać akcelerometru, paska aplikacji, przeglądarki internetowej, aparatu fotograficznego oraz multimediów. Ponadto zobaczysz, jak tworzyć aplikacje testowe, obsługiwać wiele języków oraz lokalizować użytkownika telefonu w terenie. Książka stanowi bogaty zbiór niezwykle przydatnych INFOrmacji na temat platformy Windows Phone 7. Musisz ją mieć!

System Windows Phone 7 - wprowadzenie
Przygotowanie środowiska programistycznego
Chmura - miejsce składowania danych
Przechwytywanie i usuwanie błędów
Pakowanie i udostępnianie aplikacji
Zarządzanie pakietami instalacyjnymi
Korzystanie z akcelerometru
Wykorzystanie paska aplikacji
Przeglądarka internetowa
Dostępne kontrolki interfejsu użytkownika
Integracja aplikacji z systemem operacyjnym Windows Phone
Aplikacje testowe
Obsługa wielu języków
Geolokalizacja
Obsługa multimediów
Przetwarzanie zdjęć
Obsługa powiadomień
Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych
Stwórz własną niepowtarzalną aplikację mobilną!
Table of contents :
O autorach (13)
O redaktorze merytorycznym (15)
Podziękowania (17)
Wprowadzenie (19)
Część I: Podstawy tworzenia aplikacji Windows Phone 7 (21)
Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu Windows Phone 7 i platformy Windows Phone (23)
Ogólne INFOrmacje na temat systemu Windows Phone (23)
Specyfikacja sprzętowa Windows Phone (25)
Platforma programistyczna Windows Phone (25)
Technologia Silverlight w systemie Windows Phone (27)
Technologia XNA w systemie Windows Phone (27)
Narzędzia (27)
Usługi pracy w chmurze (30)
Interfejs Metro (31)
Proces przygotowywania aplikacji (31)
Podsumowanie (32)
Rozdział 2. Tworzenie aplikacji Windows Phone 7 (33)
Przygotowanie środowiska programistycznego (33)
Utworzenie pierwszej aplikacji Windows Phone 7 (33)
Tworzenie projektu Windows Phone (34)
Wykorzystanie kontrolek Silverlight (35)
Utworzenie kodu pierwszej aplikacji Windows Phone (39)
Uruchomienie pierwszej aplikacji Windows Phone (40)
Dostosowywanie pierwszej aplikacji Windows Phone (41)
Zmiana wyglądu aplikacji (42)
Podsumowanie (45)
Rozdział 3. Wykorzystanie usług pracy w chmurze jako przestrzeni składowania danych (47)
Wzorzec projektowy MVVM (48)
Usługi Microsoft Azure oraz SQL Azure (49)
Utworzenie usługi zapewniającej dostęp do bazy danych (49)
Utworzenie bazy danych (50)
Utworzenie bazy danych SQL Azure (50)
Zarządzanie bazą danych SQL Azure (56)
Utworzenie projektu Windows Azure (59)
Generowanie modelu obiektowego odpowiedzialnego za dostęp do bazy danych (60)
Implementacja usługi WCF pośredniczącej w dostępie do bazy danych SQL Azure (63)
Aplikacja kliencka korzystająca z usługi działającej w chmurze (68)
Utworzenie projektu aplikacji Windows Phone (70)
Przygotowanie interfejsu użytkownika (70)
Kod strony głównej (75)
Kod konwertera BoolToVisibilityConverter (77)
Dodanie odwołania do usługi NotepadService (79)
Kod klasy NotepadViewModel (79)
Testowanie współdziałania aplikacji z usługą uruchomioną lokalnie (86)
Uruchomienie usługi w serwisie Windows Azure (86)
Testowanie współdziałania aplikacji Notepad z usługą NotepadService (94)
Podsumowanie (95)
Rozdział 4. Przechwytywanie i usuwanie błędów (97)
Debugowanie wyjątków aplikacji (97)
Obsługa wyjątków związanych z ładowaniem strony głównej (98)
Debugowanie wyjątków usługi sieciowej (102)
Testowanie aplikacji (105)
Rejestrowanie urządzenia Windows Phone na potrzeby procedury uruchomieniowej (106)
Obsługa wyjątków urządzenia (109)
Utworzenie projektu CatchingDeviceExceptionsDemo (110)
Przygotowanie interfejsu użytkownika (111)
Kod aplikacji (113)
Testowanie gotowej aplikacji (114)
Podsumowanie (114)
Rozdział 5. Pakowanie i udostępnianie aplikacji oraz zarządzanie pakietami instalacyjnymi (115)
Udostępnianie aplikacji Windows Phone (115)
Wymagania certyfikacyjne dla aplikacji Windows Phone (117)
Założenia funkcjonalne (Application Policies) (117)
Założenia dotyczące przekazywanych treści (Content Policies) (119)
Wymagania związane z walidacją aplikacji (119)
Wymagania związane z certyfikacją aplikacji (120)
Przesyłanie aplikacji Windows Phone do serwisu Windows Phone Marketplace (121)
Pakowanie aplikacji (121)
Przesyłanie aplikacji (122)
Aktualizacja aplikacji (127)
Wyszukiwanie własnych aplikacji w serwisie Marketplace (130)
Podsumowanie (130)
Część II: Technologie systemu Windows Phone 7 (131)
Rozdział 6. Akcelerometr (133)
Położenie i przemieszczenie (133)
Obliczanie odległości (134)
Pochylenie i przechylenie (135)
Wykorzystanie narzędzi SDK do obsługi akcelerometrów (137)
Pobieranie danych z akcelerometru (137)
Utworzenie projektu CaptureAccelerometerData (138)
Przygotowanie interfejsu użytkownika (139)
Kod aplikacji (140)
Testowanie ukończonej aplikacji (143)
Przesuwanie kulki za pomocą akcelerometru (144)
Utworzenie projektu (144)
Przygotowanie interfejsu użytkownika (144)
Kod aplikacji (146)
Testowanie ukończonej aplikacji (148)
Podsumowanie (149)
Rozdział 7. Pasek aplikacji (151)
Podstawowe INFOrmacje na temat paska aplikacji (152)
Dodawanie paska aplikacji do projektu Windows Phone 7 (153)
Dodawanie obrazów paska zadań (153)
Dodawanie globalnego paska aplikacji w kodzie XAML (155)
Dodawanie lokalnego paska aplikacji w kodzie XAML (155)
Dodawanie tekstowych pozycji menu (157)
Dodawanie paska aplikacji za pomocą zarządzanego kodu (158)
Obsługa zdarzeń paska aplikacji (160)
Utworzenie kodu łącznikowego i funkcji wykonawczej (160)
Reakcja na zdarzenie kliknięcia przycisku "dodaj" (161)
Reakcja na zdarzenie kliknięcia przycisku "zapisz" (163)
Reakcja na wybranie pozycji menu (164)
Dodawanie procedur obsługi zdarzeń w kodzie XAML (164)
Podsumowanie (165)
Rozdział 8. Kontrolka przeglądarki (167)
Podstawowe INFOrmacje na temat kontrolki WebBrowser (167)
Użycie kontrolki WebBrowser (168)
Wykorzystanie kontrolki WebBrowser do wyświetlania stron internetowych (169)
Wykorzystanie kontrolki WebBrowser do wyświetlania lokalnych plików HTML (170)
Wykorzystanie kontrolki WebBrowser do wyświetlania dynamicznie generowanych treści (173)
Zapisywanie stron internetowych w pamięci telefonu (174)
Wybór wyświetlacza oraz ustawienia systemu zabezpieczeń (176)
Obszar prezentacji (176)
CSS (176)
Zabezpieczenia (177)
Podsumowanie (178)
Rozdział 9. Kontrolki i kompozycje graficzne (179)
Podstawowe INFOrmacje na temat systemu graficznego Metro (179)
Obszary Windows Phone Chrome (180)
Ułożenie ekranu (181)
Kompozycje graficzne urządzeń Windows Phone 7 (182)
Ustawienie kompozycji graficznej (182)
Zmiana kompozycji graficznej (184)
Sprawdzenie bieżącej kompozycji graficznej (186)
Kontrolki Panorama i Pivot (187)
Kontrolka Panorama (187)
Kontrolka Pivot (189)
Ramki i nawigacja między stronami (190)
Utworzenie interfejsu użytkownika w projekcie NavigationTest (191)
Dodanie kodu nawigacji (191)
Kod przekazywania parametrów między stronami (191)
Efekty przejścia (192)
Utworzenie interfejsu użytkownika (192)
Pobranie pliku TiltEffect.cs i wykorzystanie właściwości zależnej (193)
Podsumowanie (194)
Rozdział 10. Integracja aplikacji z systemem operacyjnym Windows Phone (195)
Podstawowe INFOrmacje na temat funkcji uruchamiania i wyboru (195)
Funkcje uruchamiania (196)
Funkcje wyboru (197)
Wykorzystanie funkcji uruchamiania i wyboru (197)
Utworzenie interfejsu użytkownika (197)
Kod aplikacji (197)
Cykl życia aplikacji Windows Phone 7 (199)
Analizowanie zdarzeń w cyklu życia aplikacji (199)
Stan aplikacji (203)
Zalecane techniki zarządzania cyklem pracy aplikacji Windows Phone 7 (207)
Centra Windows Phone 7 (208)
Podsumowanie (209)
Rozdział 11. Budowanie aplikacji testowych (211)
Testowa i pełna wersja aplikacji (211)
Wykorzystanie metody IsTrial (212)
Interfejs API serwisu Marketplace (213)
Symulowanie pracy w trybach testowym i pełnym (215)
Budowanie aplikacji testowej (218)
Tworzenie interfejsu użytkownika (218)
Połączenie z usługą sieciową (222)
Nawigacja między stronami (224)
Sprawdzenie pracy w trybie testowym i pełnym (225)
Ostatnie zmiany (226)
Podsumowanie (228)
Rozdział 12. Internacjonalizacja (229)
Podstawowe INFOrmacje o internacjonalizacji (229)
Ustawienia kulturowe metody ToString w formatowaniu dat, czasu i tekstu (231)
Neutralność kulturowa aplikacji - hierarchia kultur (233)
Zapisywanie i odtwarzanie bieżących ustawień kulturowych (234)
Wykorzystanie plików zasobów do lokalizacji treści (238)
Podsumowanie (243)
Rozdział 13. Izolowana pamięć masowa (245)
Korzystanie z izolowanej pamięci masowej (246)
Utworzenie projektu IsolatedStorageStoreImageDemo (247)
Kod interfejsu użytkownika (247)
Kod aplikacji (249)
Izolowana pamięć ustawień (253)
Utworzenie nowego projektu (254)
Utworzenie interfejsu użytkownika (w kodzie XAML) (254)
Kod aplikacji (256)
Podsumowanie (258)
Rozdział 14. Usługi pozycjonowania (259)
Architektura usług pozycjonowania w systemie Windows Phone (259)
Interfejs programistyczny usługi pozycjonowania w telefonie Windows Phone (260)
Symulowanie pracy usługi pozycjonowania (261)
Utworzenie projektu GeoCoordinateWatcherDemo (261)
Kod interfejsu użytkownika (261)
Kod aplikacji (263)
Testowanie ukończonej aplikacji (265)
Wykorzystanie klasy GeoCoordinateWatcher i kontrolki serwisu Bing Maps do śledzenia zmian pozycji (266)
Rejestracja w serwisie Bing Maps i instalacja pakietu SDK Bing Maps (266)
Utworzenie projektu BingMapDemo (268)
Utworzenie interfejsu użytkownika (268)
Kod aplikacji (270)
Testowanie ukończonej aplikacji (274)
Zaznaczanie adresu na mapie i korzystanie z usługi Bing Maps (274)
Utworzenie aplikacji AddressPlottingDemo (274)
Odwołanie do usługi Bing Maps GeoCodeService (275)
Utworzenie interfejsu użytkownika (275)
Kod aplikacji (278)
Testowanie ukończonej aplikacji (280)
Podsumowanie (280)
Rozdział 15. Multimedia (281)
Podstawowe INFOrmacje na temat komponentu MediaElement (281)
Odtwarzanie plików audiowizualnych (282)
Utworzenie projektu MediaPlayerDemo (283)
Utworzenie interfejsu użytkownika (283)
Kod aplikacji (286)
Dźwięki aplikacji (291)
Utworzenie projektu RobotSoundDemo (291)
Utworzenie interfejsu użytkownika (292)
Kod aplikacji (295)
Podsumowanie (296)
Rozdział 16. Aparat fotograficzny i przetwarzanie zdjęć (297)
Funkcje fotograficzne telefonu Windows Phone 7 (297)
Wykonywanie fotografii za pomocą komponentu CameraCaptureTask (299)
Przeglądanie zdjęć za pomocą komponentu PhotoChooserTask (302)
Zapisywanie fotografii w pamięci telefonu (303)
Integracja aplikacji z systemem Windows Phone 7 (304)
Wykorzystanie funkcji Extras do uruchomienia aplikacji (305)
Wykorzystanie funkcji Share do przesłania zdjęć do serwisu TwitPic (307)
Podsumowanie (311)
Rozdział 17. Powiadomienia (313)
Podstawowe INFOrmacje o powiadomieniach (313)
Powiadomienia wyskakujące (314)
Powiadomienia kafelkowe (314)
Powiadomienia niesformatowane (315)
Architektura systemu powiadomień (316)
Cykl życia powiadomienia (317)
Środowisko programistyczne systemu powiadomień (318)
Implementacja powiadomień wyskakujących (318)
Utworzenie aplikacji klienckiej (318)
Utworzenie aplikacji wysyłającej powiadomienia (323)
Implementacja powiadomień kafelkowych (327)
Utworzenie aplikacji klienckiej (327)
Utworzenie aplikacji wysyłającej powiadomienia (328)
Implementacja powiadomień niesformatowanych (330)
Utworzenie aplikacji klienckiej (330)
Utworzenie aplikacji wysyłającej powiadomienia (333)
Sprawdzenie mechanizmu dostarczania powiadomień (334)
Wykorzystanie usługi sieciowej do rejestrowania klientów powiadomień (335)
Utworzenie usługi WCF rejestrującej odbiorców (335)
Dodanie wywołania usługi WCF w aplikacji klienckiej (339)
Sprawdzenie mechanizmu rejestracji programów odbierających powiadomienia (341)
Praktyczne zastosowanie powiadomień (342)
Podsumowanie (343)
Rozdział 18. Reactive Extensions (345)
Wprowadzenie do programowania reaktywnego (346)
Implementacja wzorca obserwatora w środowisku Rx.NET (347)
Utworzenie projektu Windows Phone (347)
Kod utworzenia i odczytania kolekcji Observable (348)
Wykorzystanie mechanizmu Rx.NET do przeszukiwania zbioru fotografii serwisu Flickr (350)
Utworzenie projektu aplikacji Windows Phone (350)
Przygotowanie interfejsu użytkownika (351)
Kod wyszukiwania zdjęć w serwisie Flickr (351)
Udoskonalenie wyszukiwarki (352)
Wyświetlanie animacji podczas ładowania zdjęć (354)
Zastosowanie środowiska Rx.NET do asynchronicznego pobierania danych o pogodzie z usługi sieciowej (358)
Utworzenie projektu aplikacji Windows Phone (358)
Utworzenie interfejsu użytkownika (359)
Kod aplikacji pogodowej (360)
Obsługa błędów w środowisku Rx.NET (363)
Obsługa błędów połączeń internetowych w środowisku Rx.NET (363)
Obsługa połączeń o niskiej jakości w aplikacji WeatherRx (365)
Obsługa wywołań równoległych w środowisku Rx.NET (367)
Podsumowanie (370)
Rozdział 19. Bezpieczeństwo (371)
Bezpieczeństwo aplikacji (371)
Windows Phone Marketplace (372)
Dostarczanie aplikacji do serwisu Windows Phone Marketplace (373)
Izolowane środowisko pracy i menedżer uruchamiania (375)
Bezpieczeństwo komunikacji sieciowej (375)
Zabezpieczanie połączeń za pomocą protokołu SSL (376)
Testowanie połączenia SSL (376)
Utworzenie samopodpisanego certyfikatu (377)
Eksportowanie samopodpisanych certyfikatów (380)
Instalacja samopodpisanego certyfikatu w telefonie (382)
Bezpieczeństwo danych (383)
Wykorzystanie algorytmów HMACSHA1 i HMACSHA256 (384)
Wykorzystanie algorytmów Rfc2898DeriveBytes i AES do szyfrowania INFOrmacji (386)
Fizyczne zabezpieczenie telefonu (390)
Odnajdowanie (390)
Dzwonienie (390)
Blokowanie i wyświetlanie komunikatów (390)
Usuwanie danych (390)
Lista zgodności (391)
Spełnienie wymagań certyfikacyjnych (391)
Aplikacja musi się składać z kodu MSIL (391)
Aplikacja nie może zawierać kodu krytycznego pod względem bezpieczeństwa (393)
Podsumowanie (394)
Skorowidz (395)

..::(Screeny)::..
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aPLikacji (2012, Helion) - Henry Lee, Eugene Chuvyrov [PL] [pdf] [LIBGEN]
Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aPLikacji (2012, Helion) - Henry Lee, Eugene Chuvyrov [PL] [pdf] [LIBGEN]
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework (2013, Helion) - Ian Griffiths [PL] [rar] [LIBGEN]
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework (2013, Helion) - Ian Griffiths [PL] [rar] [LIBGEN]
Visual Studio 2017. Tworzenie aPLikacji Windows w języku C# (2018, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [EPUB, PDF] [LIBGEN]
Visual Studio 2017. Tworzenie aPLikacji Windows w języku C# (2018, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [EPUB, PDF] [LIBGEN]
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aPLikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework - Ian Griffiths (2013) [PDF] [EPUB] [MOBI] [PL] [LIBGEN]
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aPLikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework - Ian Griffiths (2013) [PDF] [EPUB] [MOBI] [PL] [LIBGEN]
Java ME. Tworzenie zaawansowanych aPLikacji na smartfony - Ovidiu Iliescu (2012) [PDF] [LIBGEN] [PL]
Java ME. Tworzenie zaawansowanych aPLikacji na smartfony - Ovidiu Iliescu (2012) [PDF] [LIBGEN] [PL]
Java ME. Tworzenie zaawansowanych aplikacji na smartfony (2012, Helion) - Ovidiu Iliescu [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java ME. Tworzenie zaawansowanych aplikacji na smartfony (2012, Helion) - Ovidiu Iliescu [PL] [pdf] [LIBGEN]
Google App ENGine. Tworzenie wydajnych aPLikacji w Javie - Adriaan de Jonge (2012) [PDF] [LIBGEN] [mistefo] [PL]
Google App ENGine. Tworzenie wydajnych aPLikacji w Javie - Adriaan de Jonge (2012) [PDF] [LIBGEN] [mistefo] [PL]
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty (2012, Helion) - Sławomir Orłowski, Maciej Grabek [PL] [pdf] [LIBGEN]
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty (2012, Helion) - Sławomir Orłowski, Maciej Grabek [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować