MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Bezpieczny system w praktyce. Wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne - Georiga Weidman (2015) [PDF] [LIBGEN] [mistefo] [PL]
Bezpieczny system w praktyce. Wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne - Georiga Weidman (2015) [PDF] [LIBGEN] [mistefo] [PL]
Dodał: umezrorv
Data: 20-02-2021
Rozmiar: 12.33 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Format PDF

..::(Opis)::..
Obroń Twój system — zaatakuj go!

Chcesz sprawdzić, czy Twój system jest bezpieczny? Zaatakuj go! Najskuteczniej zrobisz to z wykorzystaniem testów penetracyjnych. W trakcie tych prób pentesterzy (osoby prowadzące testy penetracyjne) próbują wcielić się w rolę włamywacza i przełamać zabezpieczenia testowanego systemu. Jeżeli system się obroni, to oczywiście zda test, ale nie przestawaj być czujny! Jeżeli nie — otrzymasz szczegółowy raport ze wskazaniem, które obszary są podatne na atak oraz jak zwiększyć bezpieczeństwo Twojego systemu.

Jeżeli interesujesz się bezpieczeństwem systemów INFOrmatycznych i chciałbyś wcielić się w rolę pentestera, ta książka wprowadzi Cię w świat testów penetracyjnych. Sięgnij po nią i przekonaj się, jak przygotować środowisko do testów oraz nauki. W kolejnych rozdziałach poznasz Kali Linux (specjalną dystrybucję Linuksa), a także nauczysz się tworzyć skrypty Bash oraz Python. Gdy już poznasz podstawy, czas zabrać się za analizę pierwszego systemu. Część druga książki została poświęcona temu tematowi. Zobaczysz, jak zbierać INFOrmacje o systemie, wyszukiwać podatności na atak i luki w zabezpieczeniach oraz przechwytywać ruch sieciowy. Część trzecia książki skupia się na przeprowadzaniu ataku. Odkryjesz, jak atakować hasła, omijać programy antywirusowe, prowadzić ataki socjotechniczne, weryfikować aplikacje internetowe oraz sieci bezprzewodowe. Na sam koniec nauczysz się tworzyć exploity oraz testować bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Książka ta jest doskonałym źródłem INFOrmacji, które błyskawicznie wprowadzi Cię w świat testów penetracyjnych.

Dzięki tej książce:
poznasz elementarz pentestera
przygotujesz swoje środowisko pracy
opanujesz dystrybucję Linuksa — Kali Linux
nauczysz się tworzyć skrypty
przygotujesz się i przeprowadzisz atak na weryfikowany system INFOrmatyczny
pewnie wkroczysz w pasjonujący świat testów penetracyjnych
Sprawdź bezpieczeństwo Twojego systemu!
Table of contents :
Słowo wstępne (17)
Podziękowania (21)
Wprowadzenie (23)
Kilka słów podziękowania (24)
Kilka słów o książce (25)
Część I. Podstawy (25)
Część II. Przygotowania (26)
Część III. Ataki (26)
Część IV. Tworzenie exploitów (27)
Część V. Ataki na urządzenia mobilne (28)
0. Elementarz testów penetracyjnych (29)
Etapy testów penetracyjnych (30)
Faza wstępna (31)
Zbieranie INFOrmacji (32)
Mapowanie zagrożeń (33)
Wykrywanie i analiza podatności (33)
Atak (33)
Powłamaniowa eksploracja skompromitowanego systemu (33)
Raportowanie (34)
Podsumowanie (36)
I. PODSTAWY
1. Tworzenie wirtualnego środowiska testowego (39)
Instalowanie pakietu VMware (39)
Instalacja i konfiguracja systemu Kali Linux (40)
Konfiguracja połączeń sieciowych maszyny wirtualnej (44)
Instalowanie pakietu Nessus (48)
Instalowanie dodatkowych pakietów oprogramowania (52)
Instalowanie emulatorów systemu Android (54)
SPF - Smartphone Pentest Framework (60)
Instalacja wirtualnych celów ataku (61)
Tworzenie maszyny-celu z systemem Windows XP (62)
VMware Player w systemie Microsoft Windows (62)
VMware Fusion w systemie Mac OS (65)
Instalowanie i aktywacja systemu Windows (65)
Instalowanie pakietu VMware Tools (68)
Wyłączanie zapory sieciowej systemu Windows XP (70)
Ustawianie haseł dla kont użytkowników (70)
Ustawianie statycznego adresu IP (71)
Konfiguracja systemu Windows XP do pracy jak w domenie (73)
Instalowanie oprogramowania podatnego na ataki (75)
Instalowanie pakietów Immunity Debugger oraz Mona (81)
Tworzenie maszyny-celu z systemem Ubuntu 8.10 (82)
Tworzenie maszyny-celu z systemem Windows 7 (83)
Tworzenie konta użytkownika (83)
Wyłączanie automatycznego instalowania aktualizacji (85)
Ustawianie statycznego adresu IP (85)
Dodawanie kolejnego interfejsu sieciowego (87)
Instalowanie dodatkowego oprogramowania (88)
Podsumowanie (90)
2. Praca z systemem Kali Linux (91)
Wiersz poleceń systemu Linux (92)
System plików w Linuksie (92)
Zmiana katalogów (92)
Dokumentacja poleceń - strony podręcznika man (93)
Uprawnienia użytkowników (94)
Dodawanie kont użytkowników (95)
Dodawanie konta użytkownika do pliku sudoers (96)
Przełączanie kont użytkowników i korzystanie z polecenia sudo (96)
Tworzenie nowych plików i katalogów (97)
Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików (97)
Dodawanie tekstu do pliku (98)
Dołączanie tekstu do pliku (99)
Prawa dostępu do plików (99)
Edytowanie plików (100)
Wyszukiwanie tekstu (101)
Edytowanie plików przy użyciu edytora vi (101)
Przetwarzanie danych (102)
Zastosowanie polecenia grep (103)
Zastosowanie polecenia sed (104)
Dopasowywanie wzorców za pomocą polecenia awk (104)
Zarządzanie zainstalowanymi pakietami oprogramowania (105)
Procesy i usługi (106)
Zarządzanie połączeniami sieciowymi (106)
Ustawianie statycznego adresu IP (107)
Przeglądanie połączeń sieciowych (108)
Netcat - uniwersalne narzędzie do połączeń TCP/IP (108)
Sprawdzanie, czy system zdalny nasłue na danym porcie (109)
Proces nasłuący poleceń powłoki (110)
"Wypychanie" powłoki do procesu nasłuącego (111)
Automatyzacja zadań za pomocą procesu cron (112)
Podsumowanie (113)
3. Programowanie (115)
Skrypty powłoki bash (115)
Polecenie ping (115)
Prosty skrypt powłoki bash (116)
Uruchamianie skryptu (117)
Dodawanie nowych możliwości za pomocą polecenia if (117)
Pętla for (118)
Zwiększanie przejrzystości wyników działania (120)
Skrypty w języku Python (123)
Łączenie z wybranym portem sieciowym (124)
Instrukcja if w języku Python (124)
Pisanie i kompilowanie programów w języku C (125)
Podsumowanie (127)
4. Pakiet Metasploit Framework (129)
Uruchamianie pakietu Metasploit (131)
Wyszukiwanie modułów pakietu Metasploit (132)
Baza modułów pakietu Metasploit (133)
Wbudowane polecenie search (134)
Ustawianie opcji modułu exploita (137)
Opcja RHOST (138)
Opcja RPORT (138)
Opcja SMBPIPE (138)
Opcja Exploit Target (139)
Ładunki (kod powłoki) (140)
Wyszukiwanie kompatybilnych ładunków (140)
Przebieg testowy (141)
Rodzaje powłok (142)
Bind shell (142)
Reverse shell (143)
Ręczne wybieranie ładunku (143)
Interfejs wiersza poleceń Msfcli (145)
Uzyskiwanie pomocy (146)
Wyświetlanie opcji (146)
Ładunki (147)
Tworzenie samodzielnych ładunków za pomocą narzędzia Msfvenom (148)
Wybieranie ładunku (149)
Ustawianie opcji (149)
Wybieranie formatu ładunku (150)
Dostarczanie ładunków (151)
Zastosowanie modułu multi/handler (151)
Zastosowanie dodatkowych modułów (153)
Podsumowanie (155)
II. PRZYGOTOWANIA
5. Zbieranie INFOrmacji (159)
OSINT - biały wywiad (160)
Netcraft (160)
Zapytania whois (161)
Zapytania DNS (162)
Poszukiwanie adresów poczty elektronicznej (165)
Maltego (166)
Skanowanie portów (170)
Ręczne skanowanie portów (170)
Skanowanie portów przy użyciu programu Nmap (172)
Podsumowanie (180)
6. Wyszukiwanie podatności i luk w zabezpieczeniach (181)
Od skanu z detekcją wersji do wykrycia potencjalnej luki w zabezpieczeniach (182)
Nessus (182)
Karta Policies - tworzenie polityki skanowania Nessusa (183)
Skanowanie za pomocą Nessusa (186)
Kilka słów na temat rankingu podatności i luk w zabezpieczeniach (189)
Dlaczego powinieneś używać skanerów podatności? (189)
Eksportowanie wyników skanowania (190)
Odkrywanie podatności i luk w zabezpieczeniach (191)
NSE - Nmap Scripting Engine (191)
Uruchamianie wybranego skryptu NSE (194)
Moduły skanerów pakietu Metasploit (196)
Sprawdzanie podatności na exploity za pomocą polecenia check pakietu Metasploit (197)
Skanowanie aplikacji internetowych (199)
Pakiet Nikto (199)
Ataki na pakiet XAMPP (200)
Poświadczenia domyślne (201)
Samodzielna analiza podatności (202)
Eksploracja nietypowych portów (202)
Wyszukiwanie nazw kont użytkowników (204)
Podsumowanie (205)
7. Przechwytywanie ruchu sieciowego (207)
Przechwytywanie ruchu w sieci (208)
Zastosowanie programu Wireshark (208)
Przechwytywanie ruchu sieciowego (209)
Filtrowanie ruchu sieciowego (210)
Rekonstruowanie sesji TCP (211)
Analiza zawartości pakietów (212)
Ataki typu ARP Cache Poisoning (213)
Podstawy protokołu ARP (214)
Przekazywanie pakietów IP (216)
Zatruwanie tablicy ARP przy użyciu polecenia arpspoof (217)
Zastosowanie zatruwania tablic ARP do podszywania się pod domyślną bramę sieciową (219)
Ataki typu DNS Cache Poisoning (220)
Zatruwanie DNS - podstawy (222)
Zatruwanie DNS przy użyciu polecenia dnsspoof (222)
Ataki SSL (224)
SSL - podstawy (224)
Zastosowanie programu Ettercap do przeprowadzania ataków SSL MiTM (224)
Ataki typu SSL Stripping (226)
Zastosowanie programu SSLstrip (228)
Podsumowanie (230)
III. ATAKI
8. Eksploracja środowiska celu (233)
Powracamy do luki MS08-067 (234)
Ładunki Metasploita (234)
Meterpreter (236)
Wykorzystywanie domyślnych poświadczeń logowania w dodatku WebDAV (237)
Uruchamianie skryptów na atakowanym serwerze WWW (238)
Kopiowanie ładunku przygotowanego za pomocą programu Msfvenom (239)
Wykorzystywanie otwartej konsoli phpMyAdmin (241)
Pobieranie plików za pomocą TFTP (243)
Pobieranie wrażliwych plików (244)
Pobieranie pliku konfiguracyjnego (244)
Pobieranie pliku Windows SAM (245)
Wykorzystywanie błędów przepełnienia bufora w innych aplikacjach (246)
Wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach innych aplikacji internetowych (248)
Wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach usług (250)
Wykorzystywanie otwartych udziałów NFS (251)
Podsumowanie (253)
9. Ataki na hasła (255)
Zarządzanie hasłami (255)
Ataki typu online (256)
Listy haseł (257)
Odnajdowanie nazw kont użytkowników i haseł przy użyciu programu Hydra (261)
Ataki typu offline (263)
Odzyskiwanie haszy haseł systemu Windows z pliku SAM (264)
Pozyskiwanie zahaszowanych haseł z wykorzystaniem fizycznego dostępu do systemu (266)
Algorytm LM kontra NTLM (269)
Problem z haszami haseł w formacie LM (270)
John the Ripper (271)
Łamanie haseł systemu Linux (272)
Łamanie haseł przechowywanych w plikach konfiguracyjnych (274)
Tęczowe tablice (275)
Usługi łamania haseł dostępne w sieci (275)
Pozyskiwanie haseł z pamięci operacyjnej za pomocą programu Windows Credentials Editor (276)
Podsumowanie (277)
10. Wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach po stronie klienta (279)
Omijanie filtrowania za pomocą ładunków pakietu Metasploit (280)
Ładunek AllPorts (280)
Ładunki HTTP i HTTPS (282)
Ataki po stronie klienta (283)
Luki w zabezpieczeniach przeglądarek sieciowych (284)
Exploity dla plików PDF (292)
Luki w zabezpieczeniach środowiska Java (298)
Moduł browser_autopwn (304)
Winamp (307)
Podsumowanie (309)
11. Ataki socjotechniczne (311)
Pakiet SET - Social-Engineer Toolkit (313)
Ukierunkowane ataki phishingowe (314)
Wybieranie ładunku (315)
Ustawianie opcji (315)
Wybieranie nazwy generowanego pliku (316)
Jeden czy wielu adresatów? (316)
Tworzenie szablonu wiadomości e-mail (316)
Definiowanie celu ataku (317)
Tworzenie procesu nasłuącego (318)
Ataki z wykorzystaniem stron internetowych (319)
Masowe ataki e-mailowe (322)
Ataki wielopłaszczyznowe (325)
Podsumowanie (326)
12. Omijanie programów antywirusowych (327)
Trojany (328)
Msfvenom (328)
Jak działają aplikacje antywirusowe? (331)
Microsoft Security Essentials (332)
VirusTotal (333)
Omijanie programów antywirusowych (334)
Kodowanie (335)
Niestandardowe metody kompilowania (338)
Szyfrowanie plików wykonywalnych przy użyciu programu Hyperion (341)
Omijanie programów antywirusowych przy użyciu pakietu Veil-Evasion (343)
Ukrywanie na widoku, czyli najciemniej jest pod latarnią (347)
Podsumowanie (347)
13. Powłamaniowa eksploracja skompromitowanego systemu (349)
Meterpreter (350)
Zastosowanie polecenia upload (351)
Polecenie getuid (352)
Inne polecenia Meterpretera (352)
Skrypty Meterpretera (353)
Moduły Metasploita wspomagające powłamaniową eksplorację systemu (354)
Railgun (356)
Lokalne podnoszenie uprawnień użytkownika (356)
Polecenie getsystem w systemie Windows (357)
Moduły typu Local Escalation dla systemu Windows (358)
Omijanie mechanizmu UAC w systemie Windows (359)
Podnoszenie uprawnień w systemie Linux (361)
Wyszukiwanie INFOrmacji w skompromitowanym systemie (366)
Wyszukiwanie plików (367)
Przechwytywanie naciśniętych klawiszy (keylogging) (367)
Gromadzenie poświadczeń logowania (368)
Polecenie net (370)
Inne sposoby (371)
Sprawdzanie historii poleceń powłoki bash (372)
Przechodzenie na kolejne systemy (372)
PsExec (373)
Uwierzytelnianie za pomocą skrótów - ataki typu pass the hash (374)
SSHExec (376)
Tokeny personifikacji (377)
Incognito (378)
Moduł SMB Capture (379)
Pivoting (382)
Dodawanie tras za pomocą polecenia route (384)
Skanery portów w pakiecie Metasploit (384)
Wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach za pośrednictwem pivota (385)
Moduł Socks4a i program ProxyChains (386)
Utrzymywanie dostępu do skompromitowanego systemu (388)
Tworzenie nowego konta użytkownika (388)
Zapewnianie dostępu za pomocą Metasploita (389)
Tworzenie zadań cron w systemie Linux (391)
Podsumowanie (392)
14. Testowanie aplikacji internetowych (393)
Burp Proxy (394)
Wstrzykiwanie kodu SQL (399)
Testowanie podatności na wstrzykiwanie kodu (400)
Wykorzystywanie podatności na ataki typu SQL Injection (401)
Zastosowanie programu SQLMap (402)
Wstrzykiwanie kodu XPath (403)
Ataki typu LFI - Local File Inclusion (405)
Ataki typu RFI - Remote File Inclusion (408)
Wykonywanie poleceń (409)
Ataki typu XSS - Cross Site Scripting (411)
Sprawdzanie podatności na ataki typu reflected XSS (412)
Przeprowadzanie ataków typu XSS za pomocą pakietu Browser Exploitation Framework (BeEF) (414)
Ataki typu CSRF - Cross-Site Request Forgery (418)
Skanowanie aplikacji internetowych za pomocą programu w3af (419)
Podsumowanie (421)
15. Ataki na sieci bezprzewodowe (423)
Przygotowania (423)
Wyświetlanie listy dostępnych bezprzewodowych interfejsów sieciowych (425)
Wyszukiwanie bezprzewodowych punktów dostępowych (425)
Tryb monitora (426)
Przechwytywanie pakietów (427)
Sieci bezprzewodowe z otwartym dostępem (428)
Protokół WEP (428)
Słabości protokołu WEP (431)
Łamanie kluczy szyfrowania WEP za pomocą pakietu Aircrack-ng (432)
Protokół WPA - WiFi Protected Access (437)
Protokół WPA2 (438)
Podłączanie klientów w sieciach WPA/WPA2 Enterprise (438)
Podłączanie klientów w sieciach WPA/WPA2 Personal (439)
Czteroetapowa negocjacja uwierzytelniania (439)
Łamanie kluczy szyfrowania WPA/WPA2 (440)
Protokół WPS - WiFi Protected Setup (444)
Problemy z protokołem WPS (445)
Łamanie PIN-u protokołu WPS za pomocą programu Bully (445)
Podsumowanie (445)
IV. TWORZENIE EXPLOITÓW
16. Przepełnienie bufora na stosie w systemie linux (449)
Kilka słów o pamięci (450)
Przepełnienie bufora na stosie w systemie Linux (453)
Program podatny na przepełnienie bufora na stosie (454)
Wymuszanie awarii programu (456)
Praca z debuggerem GDB (457)
Wywoływanie awarii programu w debuggerze GDB (463)
Kontrolowanie wskaźnika EIP (465)
Przejmowanie kontroli nad działaniem programu (467)
Kolejność (starszeństwo) bajtów (469)
Podsumowanie (471)
17. Przepełnienie bufora na stosie w systemie Windows (473)
Wyszukiwanie znanych podatności i luk w zabezpieczeniach serwera War-FTP (474)
Wymuszanie awarii programu (476)
Lokalizowanie rejestru EIP (479)
Wyszukiwanie offsetu adresu powrotu za pomocą cyklicznego wzorca (480)
Weryfikacja znalezionych offsetów (484)
Przejmowanie kontroli nad działaniem programu (486)
Uruchomienie powłoki (492)
Podsumowanie (498)
18. Zastępowanie strukturalnej obsługi wyjątków (499)
Exploity nadpisujące procedury SEH (500)
Przekazywanie sterowania do procedur SEH (506)
Wyszukiwanie ciągu znaków exploita w pamięci (506)
POP POP RET (511)
SafeSEH (512)
Zastosowanie krótkich skoków (516)
Wybieranie ładunku (517)
Podsumowanie (520)
19. Fuzzing, przenoszenie kodu exploitów i tworzenie modułów Metasploita (521)
Fuzzowanie programów (522)
Wyszukiwanie błędów poprzez analizę kodu źródłowego (522)
Fuzzowanie serwera TFTP (523)
Próba wywołania awarii programu (525)
Dostosowywanie kodu publicznie dostępnych exploitów do własnych potrzeb (529)
Wyszukiwanie adresu powrotu (532)
Zamiana kodu powłoki (533)
Edytowanie kodu exploita (533)
Tworzenie nowych modułów Metasploita (535)
Tworzenie podobnego modułu exploita (538)
Tworzenie kodu naszego exploita (538)
Techniki zapobiegania atakom (543)
Technika Stack Cookies (543)
Mechanizm ASLR - randomizacja układu przestrzeni adresowej (544)
Mechanizm DEP - zapobieganie wykonywaniu danych (545)
Obowiązkowe cyfrowe podpisywanie kodu (545)
Podsumowanie (546)
V. ATAKI NA URZĄDZENIA MOBILNE
20. Pakiet Smartphone Pentest Framework (549)
Wektory ataków na urządzenia mobilne (550)
Wiadomości tekstowe (550)
Połączenia NFC (551)
Kody QR (552)
Pakiet Smartphone Pentest Framework (552)
Konfiguracja pakietu SPF (552)
Emulatory systemu Android (554)
Dołączanie urządzeń mobilnych (555)
Budowanie aplikacji SPF dla systemu Android (555)
Instalowanie aplikacji SPF (556)
Łączenie serwera SPF z aplikacją mobilną (557)
Ataki zdalne (559)
Domyślne poświadczenia logowania SSH na telefonach iPhone (559)
Ataki po stronie klienta (561)
Powłoka po stronie klienta (561)
Zdalna kontrola nad urządzeniami mobilnymi za pomocą mechanizmu USSD (563)
Złośliwe aplikacje (565)
Tworzenie złośliwych agentów SPF (566)
Powłamaniowa eksploracja urządzeń mobilnych (573)
Zbieranie INFOrmacji (573)
Zdalne sterowanie (575)
Pivoting z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (575)
Podnoszenie uprawnień (582)
Podsumowanie (583)
Materiały dodatkowe (585)
Skorowidz (591)
Pobieranie oprogramowania dla środowiska testowego (608)

..::(Screeny)::..
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Bezpieczny system w praktyce. Wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne (2015, Helion) - Georiga Weidman [PL] [pdf] [LIBGEN]
Bezpieczny system w praktyce. Wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne (2015, Helion) - Georiga Weidman [PL] [pdf] [LIBGEN]
Bezpieczny system w praktyce (2014, Helion) - Georgia Weidman [PL] [pdf] [LIBGEN]
Bezpieczny system w praktyce (2014, Helion) - Georgia Weidman [PL] [pdf] [LIBGEN]
Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej (1997, Wyższa Szkoła Pedagogiczna) - Ankudowicz-Bieńkowska Maria [Studia i Materiały - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, 116] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej (1997, Wyższa Szkoła Pedagogiczna) - Ankudowicz-Bieńkowska Maria [Studia i Materiały - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, 116] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Policja w Polsce Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich (2015, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) - Ferdynand Skiba [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Policja w Polsce Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich (2015, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) - Ferdynand Skiba [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami - Stuart McClure (2013) [PDF] [LIBGEN] [mistefo] [PL]
Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami - Stuart McClure (2013) [PDF] [LIBGEN] [mistefo] [PL]
Muniz J. - Kali Linux. Testy penetracyjne. [PL] [PDF] [FIONA6]
Muniz J. - Kali Linux. Testy penetracyjne. [PL] [PDF] [FIONA6]
Joseph Muniz, Aamir Lakhani - Kali Linux. Testy penetracyjne [PL] [PDF] [FIONA9]
Joseph Muniz, Aamir Lakhani - Kali Linux. Testy penetracyjne [PL] [PDF] [FIONA9]
Podstawy architektury komputerów osobistych (2001, Wyższa Szkoła Informatyki) - Zbigniew Gmyrek [PL] [pdf] [LIBGEN]
Podstawy architektury komputerów osobistych (2001, Wyższa Szkoła Informatyki) - Zbigniew Gmyrek [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować