MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych (2006, Helion) - Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski [PL] [rar] [LIBGEN]
Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych (2006, Helion) - Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski [PL] [rar] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 16-07-2021
Rozmiar: 6.77 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 2
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych
Rok: 2006
Wydawca: Helion
Format: rar

..::(Opis)::..

Poznaj uniwersalne narzędzie projektowania obiektowego
Diagramy języka UML
Modelowanie biznesowe
Metodyki projektowe oparte na UML
Narzędzia CASE
Rosnąca popularność programowania obiektowego zmieniła również metody modelowania systemów informatycznych. Modelowanie strukturalne zostało zastąpione przez modelowanie obiektowe. Standardem w tej dziedzinie stał się język UML (Unified Modelling Language) -- graficzny system wizualizacji, specyfikowania oraz dokumentowania składników systemów informatycznych. Opis systemu wykonany za pomocą języka UML jest jednoznaczny, co bardzo ułatwia napisanie kodu źródłowego w oparciu o modele. Narzędzia do modelowania obiektowego umożliwiają wygenerowanie szkieletu klas i obiektów, a po odpowiednim zintegrowaniu ze środowiskiem programistycznym -- pozwalają na dwukierunkową synchronizację modelu z kodem źródłowym. W oparciu o język UML stworzona została metodyka projektowania oprogramowania nosząca nazwę RUP (Rational Unified Process) zyskująca coraz większe uznanie. Znajomość języka UML i metodologii RUP jest dziś istotnym elementem kwalifikacji kierownika projektów informatycznych. Znajomość języka UML i metodyki RUP jest aktualnie istotnym elementem kwalifikacji analityków, projektantów i kierowników projektów informatycznych a także składnikiem nowoczesnych programów studiów informatycznych.

Książka "Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych" to szczegółowy opis najnowszej specyfikacji tego języka w kontekście zastosowania go w procesie wytwarzania oprogramowania. Zawiera omówienie elementów języka UML oraz zasad projektowania obiektowego. Przedstawia sposoby prezentacji kolejnych etapów projektowania systemu za pomocą diagramów oraz różnice pomiędzy modelowaniem analitycznym i biznesowym. Czytając tę książkę poznasz również metodykę RUP oraz narzędzia, które można wykorzystać do tworzenia modeli w języku UML.

Definiowanie wymagań funkcjonalnych systemu za pomocą diagramów przypadków użycia
Strukturyzacja przypadków użycia i tworzenie diagramów klas
Opis działania systemu w postaci diagramu czynności i diagramu stanów
Prezentacja komunikacji pomiędzy elementami systemu za pomocą diagramu interakcji
Tworzenie diagramów wdrożeniowych
Modelowanie biznesowe i analityczne w metodyce RUP
Narzędzia CASE
Plakat syntetycznie ujmujący notację UML 2.0
Modelowanie obiektowe to technologia przyszłości.
Poznaj ją już dziś.
Wstęp (9)

Część I Podstawy języka UML 2.0 (13)

Rozdział 1. Język UML - rozwój, struktura, pojęcia (15)

Znaczenie obiektowości w modelowaniu systemów informatycznych (15)
Geneza i ewolucja języka UML (17)
Diagramy UML 2.0 (21)
Perspektywy w opisie architektury systemu (25)
Mechanizmy rozszerzalności (27)
Stereotyp (27)
Ograniczenie (28)
Metka (28)
Podstawowe pojęcia (29)
Pytania i zadania (30)
Rozdział 2. Diagramy przypadków użycia (33)

Znaczenie diagramów przypadków użycia (33)
Podstawowe kategorie pojęciowe oraz notacja graficzna (34)
Przypadek użycia (34)
Aktor (35)
Związek (36)
Zaawansowane składniki diagramu (39)
Rozbudowa DPU poprzez różnicowanie związków (40)
Zależności zawierania (40)
Zależności rozszerzania (41)
Uogólnienia (43)
Rodzaje aktorów (45)
Liczebność (46)
Nawigacja (47)
Realizacja (49)
Przypadki użycia typu CRUD (49)
Stosowanie nazw ścieżkowych (50)
Diagram kontekstowy (50)
Dokumentacja przypadków użycia (51)
Proces tworzenia diagramu przypadków użycia (54)
Studium diagramu przypadków użycia (55)
Podstawowe pojęcia (56)
Pytania i zadania (57)
Rozdział 3. Diagramy klas (61)

Znaczenie diagramów klas (61)
Podstawowe kategorie pojęciowe oraz notacja graficzna (61)
Asocjacja (64)
Nazwy asocjacji (65)
Role (66)
Nawigacja (66)
Liczebność (66)
Agregacja (67)
Zaawansowane składniki diagramu (70)
Rodzaje diagramów klas (71)
Zobowiązania (71)
Widoczność (72)
Atrybuty i operacje statyczne (73)
Nazwy klas, atrybutów i operacji (73)
Notacja atrybutów i składnia operacji (74)
Klasy asocjacyjne (77)
Asocjacje zwrotne i wielokrotne (79)
Kwalifikacja (79)
Uogólnienia, klasy abstrakcyjne oraz konkretne (80)
Zależność (83)
Realizacja (83)
Diagramy obiektów (85)
Proces tworzenia diagramu klas (86)
Studium diagramu klas (87)
Podstawowe pojęcia (89)
Pytania i zadania (91)
Rozdział 4. Diagramy czynności (95)

Znaczenie diagramów czynności (95)
Podstawowe kategorie pojęciowe oraz notacja graficzna (96)
Czynności a akcje (96)
Zaawansowane składniki diagramu (99)
Przepływy sterowania (99)
Znacznik sterowania (99)
Przepływy decyzyjne (100)
Decyzja (100)
Łącznik (104)
Złączenie (104)
Przepływy współbieżne (106)
Akcje (107)
Przepływy danych (111)
Przekaźniki danych (112)
Parametr czynności (116)
Wagi (117)
Sygnały (118)
Bufor centralny (118)
Składnica danych (120)
Partycje diagramów czynności (121)
Obszar rozszerzenia (127)
Obszar przerwania (130)
Manipulator wyjątków (131)
Proces tworzenia diagramu czynności (132)
Studium diagramu czynności (133)
Podstawowe pojęcia (135)
Pytania i zadania (136)
Rozdział 5. Diagramy maszyny stanowej (143)

Znaczenie diagramów maszyny stanowej (143)
Podstawowe kategorie pojęciowe oraz notacja graficzna (144)
Zaawansowane składniki diagramu (146)
Sekcje symbolu graficznego stanu (146)
Klasyfikacja stanów (148)
Obszary współbieżne (150)
Pseudostany (152)
Rodzaje przejść (157)
Protokołowe maszyny stanowe (158)
Maszyny stanowe zachowania (161)
Zdarzenia (163)
Proces tworzenia diagramu maszyny stanowej (164)
Studium diagramu maszyny stanowej (165)
Podstawowe pojęcia (168)
Pytania i zadania (169)
Rozdział 6. Diagramy interakcji (173)

Interakcje (173)
Diagramy interakcji (173)
Składnia komunikatu (174)
Podstawowe pojęcia (177)
Pytania i zadania (177)
Rozdział 7. Diagramy sekwencji (179)

Znaczenie diagramów sekwencji (179)
Podstawowe kategorie pojęciowe oraz notacja graficzna (180)
Rodzaje diagramów sekwencji (180)
Klasyfikator, komunikat i linia życia (181)
Rodzaje klasyfikatorów (183)
Ośrodek sterowania (184)
Zaawansowane składniki diagramu (185)
Rodzaje komunikatów (187)
Tworzenie i niszczenie obiektów (190)
Warunki (191)
Samowywołanie (192)
Iteracja (192)
Rozgałęzienie (194)
Fragmenty wyodrębnione i operatory interakcji (196)
Przywoływane wystąpienia interakcji (214)
Bramy (216)
Proces tworzenia diagramu sekwencji (219)
Studium diagramu sekwencji (219)
Podstawowe pojęcia (223)
Pytania i zadania (224)
Rozdział 8. Diagramy komunikacji (231)

Znaczenie diagramów komunikacji (231)
Podstawowe kategorie pojęciowe oraz notacja graficzna (232)
Numerowanie komunikatów (233)
Zasady wprowadzania komunikatów do diagramu (234)
Zaawansowane składniki diagramu (235)
Izomorfizm (235)
Zagnieżdżenie (235)
Poprzednik (239)
Współbieżność (239)
Obiekty wielokrotne (240)
Klasy aktywne (241)
Inne kategorie zaawansowane (242)
Proces tworzenia diagramu komunikacji (244)
Studium diagramu komunikacji (245)
Podstawowe pojęcia (247)
Pytania i zadania (247)
Rozdział 9. Diagramy harmonogramowania (251)

Znaczenie diagramów harmonogramowania (251)
Podstawowe kategorie pojęciowe oraz notacja graficzna (252)
Zaawansowane składniki diagramu (253)
Zdarzenia i ograniczenia czasowe (253)
Alternatywne sposoby prezentacji stanów (254)
Harmonizacja linii zmiany stanów (254)
Przesyłanie komunikatów (256)
Diagramy sekwencji a harmonogramowanie (258)
Proces tworzenia diagramu harmonogramowania (259)
Podstawowe pojęcia (260)
Pytania i zadania (260)
Rozdział 10. Diagramy sterowania interakcją (263)

Znaczenie diagramów sterowania interakcją (263)
Podstawowe kategorie pojęciowe oraz notacja graficzna (264)
Zaawansowane składniki diagramu (266)
Proces tworzenia diagramu sterowania interakcją (268)
Studium diagramu sterowania interakcją (268)
Podstawowe pojęcia (270)
Pytania i zadania (271)
Rozdział 11. Diagramy wdrożeniowe (273)

Znaczenie diagramów wdrożeniowych (273)
Diagramy komponentów (273)
Interfejsy (277)
Specyfikacja komponentów (278)
Porty (280)
Konektory (280)
Implementacyjny diagram komponentów (281)
Diagramy rozlokowania (282)
Węzły (284)
Ścieżki komunikowania (285)
Osadzone artefakty i komponenty (286)
Manifestowanie (287)
Specyfikacja rozlokowania (289)
Diagramy rozlokowania na poziomie fizycznym (290)
Proces tworzenia diagramów wdrożeniowych (291)
Podstawowe pojęcia (292)
Pytania i zadania (293)
Rozdział 12. Diagramy struktur połączonych (299)

Znaczenie diagramów struktur połączonych (299)
Podstawowe kategorie pojęciowe oraz notacja graficzna (300)
Proces tworzenia diagramu struktur połączonych (302)
Podstawowe pojęcia (303)
Pytania i zadania (303)
Rozdział 13. Diagramy pakietów (305)

Znaczenie diagramów pakietów (305)
Podstawowe kategorie pojęciowe oraz notacja graficzna (305)
Pakiet (306)
Zależność (307)
Zagnieżdżenie pakietów (308)
Zaawansowane składniki diagramu (309)
Stereotypowanie pakietów (310)
Stereotypowanie zależności (311)
Proces tworzenia diagramu pakietów (312)
Studium diagramu pakietów (312)
Podstawowe pojęcia (314)
Pytania i zadania (314)
Część II Metodyki, modele i narzędzia wspomagające UML 2 (317)

Rozdział 14. Metodyka RUP (319)

Znaczenie iteracyjno-przyrostowego procesu projektowania systemów (319)
Struktura RUP (321)
Dyscypliny (323)
Fazy (325)
Podstawowe pojęcia (327)
Pytania i zadania (328)
Rozdział 15. Modelowanie biznesowe (329)

Znaczenie modelowania biznesowego (329)
Podstawowe kategorie pojęciowe oraz notacja graficzna (330)
Studium modelu biznesowego (331)
Podstawowe pojęcia (341)
Pytania i zadania (341)
Rozdział 16. Modelowanie analityczne (343)

Znaczenie modelowania analitycznego (343)
Podstawowe kategorie pojęciowe oraz notacja graficzna (344)
Proces tworzenia modelu analitycznego (346)
Studium modelu analitycznego (349)
Podstawowe pojęcia (350)
Pytania i zadania (350)
Rozdział 17. Komputerowe wspomaganie modelowania systemu (353)

Pakiety CASE wspomagające UML i RUP (353)
Zakres wspomagania diagramów UML (355)
Generowanie szkieletowego kodu źródłowego (356)
Inżynieria zwrotna (357)
Obsługiwane platformy (358)
Sparx Systems Enterprise Architect (359)
Narzędzia CASE firmy IBM pod marką Rational (362)
IBM Software Development Platform (362)
Zastosowanie IBM Rational Software Modeler (363)
Poseidon for UML (366)
Platforma Eclipse (366)
UML i RUP w zasobach Internetu (368)
Podstawowe pojęcia (369)
Pytania i zadania (369)
Dodatki (371)

Dodatek A Definicje i pojęcia (373)

Dodatek B Notacja graficzna (381)

Dodatek C Diagramy (389)

Dodatek D UML 2.0 w liczbach (399)

Dodatek E Słownik polsko-angielski (401)

Dodatek F Słownik angielsko-polski (409)

Dodatek G Spis rysunków (417)

Dodatek H Spis tabel (423)

Dodatek I Literatura (425)

Contents (431)

Skorowidz (437)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Język inżynierii systemów SysML. Architektura i zastosowania. Profile UML 2.x w praktyce (2010, Helion) - Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język inżynierii systemów SysML. Architektura i zastosowania. Profile UML 2.x w praktyce (2010, Helion) - Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Podręcznik pentestera. Bezpieczeństwo systemów informatycznych Peter Kim [PL] [pdf] [FIONA9]
Podręcznik pentestera. Bezpieczeństwo systemów informatycznych Peter Kim [PL] [pdf] [FIONA9]
Język C++. Szkoła programowania. Wydanie V (2006, Helion) - Stephen Prata [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język C++. Szkoła programowania. Wydanie V (2006, Helion) - Stephen Prata [PL] [pdf] [LIBGEN]
Szkoła twórczego pisania : jak zostać autorem bestsellerowych powieści (2011, Wydawnictwo Helion) - Wrycza, Joanna [PL] [pdf] [LIBGEN]
Szkoła twórczego pisania : jak zostać autorem bestsellerowych powieści (2011, Wydawnictwo Helion) - Wrycza, Joanna [PL] [pdf] [LIBGEN]
Szkoła twórczego pisania : jak zostać autorem bestsellerowych powieści (2011, Wydawnictwo Helion) - Wrycza, Joanna [PL] [pdf] [LIBGEN]
Szkoła twórczego pisania : jak zostać autorem bestsellerowych powieści (2011, Wydawnictwo Helion) - Wrycza, Joanna [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wydajne systemy komputerowe. Przewodnik dla administratorów systemów lokalnych i w chmurze (2014, Helion) - Brendan Gregg [PL] [PDF] [LIBGEN]
Wydajne systemy komputerowe. Przewodnik dla administratorów systemów lokalnych i w chmurze (2014, Helion) - Brendan Gregg [PL] [PDF] [LIBGEN]
Język polski à la carte - Mędak Stanisław. [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język polski à la carte - Mędak Stanisław. [PL] [pdf] [LIBGEN]
Windows 10 PL. Dla seniorów (2016, Helion) - Bartosz Danowski [PL] [rar] [LIBGEN]
Windows 10 PL. Dla seniorów (2016, Helion) - Bartosz Danowski [PL] [rar] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować