MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: C++ dla każdego (2002, Helion) - Jesse Liberty [PL] [pdf] [LIBGEN]
C++  dla każdego (2002, Helion) - Jesse Liberty [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 16-07-2021
Rozmiar: 6.23 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: C++  dla każdego
Rok: 2002
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Materiał zawarty w tej książce to podstawowe zagadnienia i koncepcje związane z programowaniem w C++, tak więc nie musisz posiadać żadnego doświadczenia w programowaniu w tym języku. Liczne przykłady składni oraz szczegółowa analiza kodu stanowią doskonały przewodnik na początku podróży, której celem jest opanowanie programowania w języku C++. Bez względu na to, czy jesteś początkujący, czy też posiadasz pewne doświadczenie w programowaniu, przekonasz się, że dzięki przejrzystej organizacji tej książki nauka C++ będzie szybka i łatwa.
Książka ta stanowi wprowadzenie do programowania w języku C++. Nie koncentruje się na konkretnej implementacji, lecz raczej opisuje standard ANSI/ISO; znajdziesz w niej również omówienie biblioteki STL (Standard Template Library). Jeśli nawet nie masz doświadczenia w pisaniu programów, to dzięki tej książce:

Będziesz tworzył szybkie i wydajne programy w C++.
Zrozumiesz standard ANSI/ISO i skorzystasz z wprowadzonych w nim zmian.
Opanujesz zaawansowane programowanie z użyciem funkcji, tablic, zmiennych i wskaźników.
Poznasz C++ oraz obiektowo zorientowane projektowanie, programowanie i analizę.
Nauczysz się wzbogacać swoje programy za pomocą dziedziczenia i polimorfizmu.
Będziesz mógł korzystać z dowolnego kompilatora zgodnego ze standardem ANSI/ISO C++.
O autorze
Jesse Liberty - jest prezesem firmy Liberty Associates, Inc., która ma w ofercie szkolenia dotyczące .NET, tworzenie programów na zamówienie, a także konsultacje. Był wiceprezesem działu informatycznego Citibanku, a także inżynierem i architektem oprogramowania w firmach AT&T, Ziff Davis, Xerox oraz PBS.

Jesse Liberty jest autorem kilkunastu książek dotyczących programowania dla sieci WWW oraz programowania zorientowanego obiektowo.
Spis treści
O Autorze (15)
Wstęp (17)
Część I (19)
Rozdział 1. Zaczynamy (21)
Wprowadzenie (21)
Krótka historia języka C++ (21)
Rozwiązywanie problemów (22)
Programowanie proceduralne, strukturalne i obiektowe (23)
C++ i programowanie zorientowane obiektowo (25)
Jak ewoluowało C++ (26)
Czy należy najpierw poznać C? (26)
C++ a Java i C# (27)
Standard ANSI (27)
Przygotowanie do programowania (28)
Twoje środowisko programowania (28)
Tworzenie programu (29)
Tworzenie pliku obiektowego za pomocą kompilatora (29)
Tworzenie pliku wykonywalnego za pomocą linkera (30)
Cykl tworzenia programu (30)
HELLO.cpp - twój pierwszy program w C++ (32)
Zaczynamy pracę z kompilatorem (34)
Budowanie projektu Hello World (34)
Błędy kompilacji (36)
Rozdział 2. Anatomia programu C++ (37)
Prosty program (37)
Rzut oka na obiekt cout (39)
Używanie przestrzeni nazw standardowych (41)
Komentarze (43)
Rodzaje komentarzy (44)
Używanie komentarzy (44)
Jeszcze jedna uwaga na temat komentarzy (45)
Funkcje (45)
Korzystanie z funkcji (46)
Rozdział 3. Zmienne i stałe (49)
Czym jest zmienna? (49)
Dane są przechowywane w pamięci (49)
Przydzielanie pamięci (50)
Rozmiar liczb całkowitych (51)
Zapis ze znakiem i bez znaku (52)
Podstawowe typy zmiennych (53)
Definiowanie zmiennej (54)
Uwzględnianie wielkości liter (55)
Słowa kluczowe (56)
Tworzenie kilku zmienych jednocześnie (56)
Przypisywanie zmiennym wartości (56)
typedef (58)
Kiedy używać typu short, a kiedy typu long? (59)
Zawinięcie liczby całkowitej bez znaku (60)
Zawinięcie liczby całkowitej ze znakiem (61)
Znaki (62)
Znaki i liczby (62)
Znaki specjalne (63)
Stałe (64)
Literały (64)
Stałe symboliczne (64)
Stałe wyliczeniowe (66)
Rozdział 4. Wyrażenia i instrukcje (69)
Instrukcje (69)
Białe spacje (70)
Bloki i instrukcje złożone (70)
Wyrażenia (70)
Operatory (72)
Operator przypisania (72)
Operatory matematyczne (73)
Dzielenie całkowite i reszta z dzielenia (73)
Łączenie operatora przypisania z operatorem matematycznym (74)
Inkrementacja i dekrementacja (75)
Przedrostki i przyrostki (75)
Kolejność działań (77)
Zagnieżdżanie nawiasów (78)
Prawda i fałsz (79)
Operatory relacji (79)
Instrukcja if (80)
Styl wcięć (83)
else (84)
Zaawansowane instrukcje if (86)
Użycie nawiasów klamrowych w zagnieżdżonych instrukcjach if (87)
Operatory logiczne (89)
Logiczne I (90)
Logiczne LUB (90)
Logiczne NIE (90)
Skrócone obliczanie wyrażeń logicznych (91)
Kolejność operatorów logicznych (91)
Kilka słów na temat prawdy i fałszu (92)
Operator warunkowy (trójelementowy) (93)
Rozdział 5. Funkcje (95)
Czym jest funkcja? (95)
Zwracane wartości, parametry i argumenty (96)
Deklarowanie i definiowanie funkcji (97)
Deklarowanie funkcji (97)
Prototypy funkcji (98)
Definiowanie funkcji (99)
Wykonywanie funkcji (100)
Zmienne lokalne (101)
Zakres (102)
Zmienne globalne (102)
Zmienne globalne: ostrzeżenie (104)
Kilka słów na temat zmiennych lokalnych (104)
Instrukcje funkcji (106)
Kilka słów na temat argumentów funkcji (106)
Użycie funkcji jako parametrów funkcji (106)
Parametry są zmiennymi lokalnymi (107)
Kilka słów na temat zwracanych wartości (109)
Parametry domyślne (111)
Przeciążanie funkcji (113)
Zagadnienia związane z funkcjami (116)
Funkcje typu inline (116)
Rekurencja (118)
Jak działają funkcje - rzut oka "pod maskę" (123)
Poziomy abstrakcji (123)
Podział pamięci (123)
Stos i funkcje (126)
Rozdział 6. Programowanie zorientowane obiektowo (129)
Czy C++ jest zorientowane obiektowo? (129)
Tworzenie nowych typów (130)
Po co tworzyć nowy typ? (131)
Klasy i składowe (131)
Deklarowanie klasy (132)
Kilka słów o konwencji nazw (132)
Definiowanie obiektu (133)
Klasy a obiekty (133)
Dostęp do składowych klasy (134)
Przypisywać należy obiektom, nie klasom (134)
Czego nie zadeklarujesz, tego klasa nie będzie miała (134)
Prywatne i publiczne (135)
Oznaczanie danych składowych jako prywatnych (137)
Prywatność a ochrona (138)
Implementowanie metod klasy (140)
Konstruktory i destruktory (142)
Domyślne konstruktory i destruktory (143)
Użycie domyślnego konstruktora (143)
Funkcje składowe const (146)
Interfejs a implementacja (147)
Gdzie umieszczać deklaracje klasy i definicje metod (150)
Implementacja inline (151)
Klasy, których danymi składowymi są inne klasy (153)
Struktury (157)
Dlaczego dwa słowa kluczowe spełniają tę samą funkcję (157)
Rozdział 7. Sterowanie przebiegiem działania programu (159)
Pętle (159)
Początki pętli: instrukcja goto (159)
Dlaczego nie jest zalecane stosowanie instrukcji goto? (160)
Pętle while (160)
Bardziej skomplikowane instrukcje while (162)
continue oraz break (163)
Pętla while (true) (166)
Pętla do...while (167)
do...while (168)
Pętle for (170)
Zaawansowane pętle for (171)
Puste pętle for (174)
Pętle zagnieżdżone (175)
Zakres zmiennych w pętlach for (177)
Podsumowanie pętli (178)
Instrukcja switch (180)
Użycie instrukcji switch w menu (182)
Program podsumowujący wiadomości (186)
Część II (191)
Rozdział 8. Wskaźniki (193)
Czym jest wskaźnik? (193)
Kilka słów na temat pamięci (193)
Użycie operatora adresu (&) (194)
Przechowywanie adresu we wskaźniku (195)
Puste i błędne wskaźniki (195)
Nazwy wskaźników (196)
Operator wyłuskania (197)
Wskaźniki, adresy i zmienne (197)
Operowanie danymi poprzez wskaźniki (199)
Sprawdzanie adresu (200)
Do czego służą wskaźniki? (202)
Stos i sterta (203)
Operator new (204)
delete (204)
Wycieki pamięci (206)
Tworzenie obiektów na stercie (207)
Usuwanie obiektów (207)
Dostęp do składowych klasy (208)
Dane składowe na stercie (210)
Wskaźnik this (212)
Utracone wskaźniki (214)
Wskaźniki const (217)
Wskaźniki const i funkcje składowe const (218)
Wskaźniki const this (219)
Działania arytmetyczne na wskaźnikach - temat dla zaawansowanych (220)
Rozdział 9. Referencje (223)
Czym jest referencja? (223)
Użycie operatora adresu z referencją (225)
Nie można zmieniać przypisania referencji (226)
Do czego mogą odnosić się referencje? (227)
Zerowe wskaźniki i zerowe referencje (229)
Przekazywanie argumentów funkcji przez referencję (229)
Tworzenie funkcji swap() otrzymującej wskaźniki (231)
Implementacja funkcji swap() za pomocą referencji (233)
Nagłówki i prototypy funkcji (234)
Zwracanie kilku wartości (235)
Zwracanie wartości przez referencję (237)
Przekazywanie przez referencję zwiększa efektywność działania programu (238)
Przekazywanie wskaźnika const (241)
Referencje jako metoda alternatywna (243)
Kiedy używać wskaźników, a kiedy referencji (245)
Łączenie referencji i wskaźników (246)
Nie pozwól funkcji zwracać referencji do obiektu, którego nie ma w zakresie! (247)
Zwracanie referencji do obiektu na stercie (249)
Wskaźnik, wskaźnik, kto ma wskaźnik? (251)
Rozdział 10. Funkcje zaawansowane (253)
Przeciążone funkcje składowe (253)
Użycie wartości domyślnych (255)
Wybór pomiędzy wartościami domyślnymi a przeciążaniem funkcji (257)
Konstruktor domyślny (258)
Przeciążanie konstruktorów (258)
Inicjalizowanie obiektów (260)
Konstruktor kopiujący (261)
Przeciążanie operatorów (265)
Pisanie funkcji inkrementacji (266)
Przeciążanie operatora przedrostkowego (267)
Zwracanie typów w przeciążonych funkcjach operatorów (268)
Zwracanie obiektów tymczasowych bez nadawania im nazw (270)
Użycie wskaźnika this (271)
Dlaczego stała referencja? (273)
Przeciążanie operatora przyrostkowego (273)
Różnica pomiędzy przedrostkiem a przyrostkiem (273)
Operator dodawania (275)
Przeciążanie operatora dodawania (277)
Zagadnienia związane z przeciążaniem operatorów (278)
Ograniczenia w przeciążaniu operatorów (278)
Co przeciążać? (279)
Operator przypisania (279)
Obsługa konwersji typów danych (282)
Operatory konwersji (285)
Rozdział 11. Analiza i projektowanie zorientowane obiektowo (287)
Budowanie modeli (287)
Projektowanie oprogramowania: język modelowania (288)
Projektowanie oprogramowania: proces (289)
Programowanie ekstremalne (292)
Pomysł (292)
Analiza wymagań (293)
Przypadki użycia (293)
Analiza aplikacji (303)
Analiza systemów (304)
Tworzenie dokumentacji (304)
Wizualizacje (305)
Dokumentacja produktu (305)
Projektowanie (306)
Czym są klasy? (306)
Przekształcenia (308)
Model statyczny (309)
Model dynamiczny (318)
Rozdział 12. Dziedziczenie (321)
Czym jest dziedziczenie? (321)
Dziedziczenie i wyprowadzanie (322)
Królestwo zwierząt (323)
Składnia wyprowadzania (323)
Prywatne kontra chronione (325)
Konstruktory i destruktory (327)
Przekazywanie argumentów do konstruktorów bazowych (329)
Przesłanianie funkcji (333)
Ukrywanie metod klasy bazowej (335)
Wywoływanie metod klasy bazowej (337)
Metody wirtualne (338)
Jak działają funkcje wirtualne (342)
Nie możesz przejść stąd dotąd (343)
Okrajanie (344)
Destruktory wirtualne (346)
Wirtualne konstruktory kopiujące (346)
Koszt metod wirtualnych (349)
Rozdział 13. Tablice i listy połączone (351)
Czym jest tablica? (351)
Elementy tablicy (352)
Zapisywanie za końcem tablicy (353)
Błąd słupka w płocie (356)
Inicjalizowanie tablic (356)
Deklarowanie tablic (357)
Tablice obiektów (358)
Tablice wielowymiarowe (360)
Inicjalizowanie tablic wielowymiarowych (360)
Kilka słów na temat pamięci (362)
Tablice wskaźników (363)
Deklarowane tablic na stercie (364)
Wskaźnik do tablicy a tablica wskaźników (365)
Wskaźniki a nazwy tablic (365)
Usuwanie tablic ze sterty (367)
Tablice znaków (368)
strcpy() oraz strncpy() (370)
Klasy łańcuchów (371)
Listy połączone i inne struktury (378)
Analiza listy połączonej (378)
Przeniesienie odpowiedzialności (379)
Części składowe (379)
Czego się nauczyłaś, Dorotko? (388)
Klasy tablic (388)
Rozdział 14. Polimorfizm (391)
Problemy z pojedynczym dziedziczeniem (391)
Przenoszenie w górę (394)
Rzutowanie w dół (394)
Połączenie dwóch list (397)
Dziedziczenie wielokrotne (397)
Części obiektu z dziedziczeniem wielokrotnym (400)
Konstruktory w obiektach dziedziczonych wielokrotnie (401)
Eliminowanie niejednoznaczności (403)
Dziedziczenie ze wspólnej klasy bazowej (404)
Dziedziczenie wirtualne (408)
Problemy z dziedziczeniem wielokrotnym (411)
Mixiny i klasy metod (412)
Abstrakcyjne typy danych (413)
Czyste funkcje wirtualne (416)
Implementowanie czystych funkcji wirtualnych (417)
Złożone hierarchie abstrakcji (420)
Które typy są abstrakcyjne? (424)
Program podsumowujący wiadomości (425)
Część III (435)
Rozdział 15. Specjalne klasy i funkcje (437)
Statyczne dane składowe (437)
Statyczne funkcje składowe (442)
Wskaźniki do funkcji (444)
Dlaczego warto używać wskaźników do funkcji? (447)
Tablice wskaźników do funkcji (450)
Przekazywanie wskaźników do funkcji innym funkcjom (452)
Użycie instrukcji typedef ze wskaźnikami do funkcji (455)
Wskaźniki do funkcji składowych (457)
Tablice wskaźników do funkcji składowych (459)
Rozdział 16. Dziedziczenie zaawansowane (463)
Zawieranie (463)
Dostęp do składowych klasy zawieranej (469)
Filtrowany dostęp do składowych zawieranych (469)
Koszt zawierania (470)
Kopiowanie przez wartość (473)
Implementowanie poprzez dziedziczenie i zawieranie oraz poprzez delegację (476)
Delegacja (477)
Dziedziczenie prywatne (485)
Klasy zaprzyjaźnione (493)
Funkcje zaprzyjaźnione (501)
Funkcje zaprzyjaźnione i przeciążanie operatorów (501)
Przeciążanie operatora wstawiania (505)
Rozdział 17. Strumienie (511)
Przegląd strumieni (511)
Kapsułkowanie (512)
Buforowanie (512)
Strumienie i bufory (514)
Standardowe obiekty wejścia-wyjścia (514)
Przekierowywanie (515)
Wejście z użyciem cin (516)
Łańcuchy (517)
Problemy z łańcuchami (517)
Zwracanie referencji do obiektu istream przez operator>> (520)
Inne funkcje składowe w dyspozycji cin (520)
Wprowadzanie pojedynczych znaków (521)
Odczytywanie łańcuchów z wejścia standardowego (523)
Użycie cin.ignore() (526)
peek() oraz putback() (527)
Wyjście poprzez cout (528)
Zrzucanie zawartości bufora (528)
Powiązane funkcje (528)
Manipulatory, znaczniki oraz instrukcje formatowania (530)
Użycie cout.width() (530)
Ustawianie znaków wypełnienia (531)
Funkcja setf() (532)
Strumienie kontra funkcja printf() (534)
Wejście i wyjście z użyciem plików (537)
ofstream (538)
Stany strumieni (538)
Otwieranie plików dla wejścia i wyjścia (538)
Zmiana domyślnego zachowania obiektu ofstream w trakcie otwierania pliku (540)
Pliki binarne a pliki tekstowe (542)
Przetwarzanie linii polecenia (544)
Rozdział 18. Przestrzenie nazw (549)
Zaczynamy (549)
Funkcje i klasy są rozpoznawane poprzez nazwy (550)
Tworzenie przestrzeni nazw (553)
Deklarowanie i definiowanie typów (554)
Definiowanie funkcji poza przestrzenią nazw (554)
Dodawanie nowych składowych (555)
Zagnieżdżanie przestrzeni nazw (555)
Używanie przestrzeni nazw (556)
Słowo kluczowe using (558)
Dyrektywa using (558)
Deklaracja using (559)
Alias przestrzeni nazw (561)
Nienazwana przestrzeń nazw (561)
Standardowa przestrzeń nazw std (562)
Rozdział 19. Wzorce (565)
Czym są wzorce? (565)
Typy parametryzowane (566)
Tworzenie egzemplarza wzorca (566)
Definicja wzorca (566)
Użycie nazwy (568)
Implementowanie wzorca (568)
Funkcje wzorcowe (571)
Wzorce i przyjaciele (572)
Niewzorcowe zaprzyjaźnione klasy i funkcje (572)
Ogólne wzorcowe zaprzyjaźnione klasy i funkcje (575)
Użycie elementów wzorca (579)
Funkcje specjalizowane (582)
Wzorce i składowe statyczne (588)
Standardowa biblioteka wzorców (591)
Kontenery (591)
Kontenery sekwencyjne (592)
Kontener vector (592)
Kontener list (598)
Kontener deque (599)
Stosy (600)
Kolejki (601)
Kontenery asocjacyjne (601)
Kontener map (601)
Inne kontenery asocjacyjne (604)
Klasy algorytmów (604)
Bezmutacyjne operacje sekwencyjne (605)
Mutacyjne algorytmy sekwencyjne (606)
Rozdział 20. Wyjątki i obsługa błędów (609)
Pluskwy, błędy, pomyłki i "psujący" się kod (609)
Wyjątki (610)
Wyjątki (611)
Jak używane są wyjątki (611)
Użycie bloków try oraz bloków catch (616)
Wychwytywanie wyjątków (616)
Wychwytywanie więcej niż jednego rodzaju wyjątków (617)
Hierarchie wyjątków (620)
Dane w wyjątkach oraz nazwane obiekty wyjątków (622)
Wyjątki i wzorce (629)
Wyjątki bez błędów (631)
Kilka słów na temat "psującego" się kodu (632)
Pluskwy i odpluskwianie (633)
Punkty wstrzymania (633)
Śledzenie wartości zmiennych (633)
Sprawdzanie pamięci (634)
Asembler (634)
Rozdział 21. Co dalej (635)
Preprocesor i kompilator (635)
Przeglądanie formy pośredniej (636)
Użycie dyrektywy #define (636)
Użycie #define dla stałych (636)
Użycie #define do definiowania symboli (636)
Dyrektywa #else preprocesora (637)
Dołączanie i wartowniki dołączania (638)
Funkcje makro (640)
Po co te wszystkie nawiasy? (641)
Makra a funkcje i wzorce (642)
Funkcje inline (642)
Manipulacje łańcuchami (644)
Zamiana w łańcuch (644)
Konkatenacja (644)
Makra predefiniowane (645)
Makro assert() (645)
Debuggowanie za pomocą makra assert() (647)
Makro assert() a wyjątki (647)
Efekty uboczne (648)
Niezmienniki klas (648)
Wypisywanie wartości tymczasowych (653)
Poziomy debuggowania (654)
Operacje na bitach (660)
Operator AND (661)
Operator OR (661)
Operator XOR (661)
Operator negacji (661)
Ustawianie bitów (661)
Zerowanie bitów (662)
Zmiana stanu bitów na przeciwny (662)
Pola bitowe (663)
Styl (666)
Wcięcia (666)
Nawiasy klamrowe (666)
Długość linii (666)
Instrukcje switch (667)
Tekst programu (667)
Nazwy identyfikatorów (668)
Komentarze (669)
Dostęp (670)
Definicje klas (670)
Dołączanie plików (670)
assert() (671)
const (671)
Następne kroki (671)
Gdzie uzyskać pomoc i poradę (671)
Przejść do C#? (672)
Bądź w kontakcie (672)
Program podsumowujący wiadomości (672)
Dodatki (683)
Dodatek A Dwójkowo i szesnastkowo (685)
Inne podstawy (686)
Wokół podstaw (686)
Dwójkowo (688)
Dlaczego podstawa 2? (689)
Bity, bajty, nible (689)
Co to jest KB? (690)
Liczby dwójkowe (690)
Szesnastkowo (691)
Dodatek B Słowa kluczowe C++ (695)
Dodatek C Kolejność operatorów (697)
Skorowidz (699)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
ASP.NET 3.5. Programowanie (Helion, Helion) - Jesse Liberty, Dan Maharry, Dan Hurwitz [PL] [pdf] [LIBGEN]
ASP.NET 3.5. Programowanie (Helion, Helion) - Jesse Liberty, Dan Maharry, Dan Hurwitz [PL] [pdf] [LIBGEN]
Programowanie C# (2012, Helion) - Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty [PL] [pdf] [LIBGEN]
Programowanie C# (2012, Helion) - Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty [PL] [pdf] [LIBGEN]
C# Programowanie (2012, Helion) - Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty [PL] [rar] [LIBGEN]
C# Programowanie (2012, Helion) - Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty [PL] [rar] [LIBGEN]
Poznaj C++ w 24 godziny (połowa książki) (1999, Intersofland) - Jesse Liberty [PL] [rar] [LIBGEN]
Poznaj C++ w 24 godziny (połowa książki) (1999, Intersofland) - Jesse Liberty [PL] [rar] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Dla każdego (Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Dla każdego (Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
SEO dla każdego (2014, Helion) - Evan Bailyn [PL] [pdf] [LIBGEN]
SEO dla każdego (2014, Helion) - Evan Bailyn [PL] [pdf] [LIBGEN]
UML dla każdego (2003, Helion) - Joseph Schmuller [PL] [PDF] [LIBGEN]
UML dla każdego (2003, Helion) - Joseph Schmuller [PL] [PDF] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Dla każdego (2013, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Dla każdego (2013, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować