MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: HTML5. Podręcznik programisty (2013, Helion) - Chuck Hudson, Tom Leadbetter [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5. Podręcznik programisty (2013, Helion) - Chuck Hudson, Tom Leadbetter [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 16-07-2021
Rozmiar: 10.81 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: HTML5. Podręcznik programisty
Rok: 2013
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Najlepsze przepisy na udane aplikacje internetowe!
HTML5 pozwala twórcom stron internetowych tworzyć oparte o standardy sieciowe, działające w przeglądarkach, niezwykle bogate aplikacje o dużych możliwościach. Aplikacje te są zaopatrzone w najróżniejsze funkcjonalności - od przeciągania i upuszczania do natywnego dźwięku i wideo - i wszystko to oferują bez żadnych dodatkowych wtyczek. Krótko mówiąc, każdy twórca stron internetowych musi opanować HTML5, a im szybciej to zrobi, tym większą będzie miał przewagę. "HTML5. Podręcznik programisty" zawiera rady ekspertów i sprawdzony kod, potrzebne do tego, by od razu rozpocząć budowę wysokiej jakości aplikacji HTML5.

Autorzy tej książki, Chuck Hudson i Tom Leadbetter, prezentują przetestowane, modularne przepisy na poziomach dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Dowiesz się konkretnie, jak zapewniać nowoczesne zachowania aplikacji poprzez integrację nowych i ulepszonych elementów HTML5 z CSS3, multimediami i API języka JavaScript. Zgodnie z obecnymi standardami książka skupia się w pierwszym rzędzie na funkcjach HTML5 obsługiwanych w przeglądarkach oraz określa dla nich poziom wsparcia.

Tematyka książki obejmuje:

zrozumienie i stosowanie nowych strukturalnych elementów HTML5
wykorzystanie grupowania, poziomu tekstu i zmienionej semantyki
zarządzanie obsługą HTML5 w przeglądarkach
używanie nowych technik dotyczących układu i stylizacji w CSS3
maksymalizację interaktywności za pomocą formularzy internetowych HTML5
osadzanie przy użyciu HTML5 dźwięku i wideo
rysowanie na elemencie canvas
sterowanie historią przeglądarki
integrowanie informacji o położeniu za pomocą API Geolocation
implementowanie przechowywania danych po stronie klienta
obsługę plików lokalnych
zarządzanie komunikacją i wątkami
optymalizację zachowań przeglądarki w HTML5
integrację danych urządzeń
Poznaj możliwości języka HTML5 w praktyce!
Spis treści
Wstęp
Podziękowania
O autorach
Rozdział 1. Nowe elementy strukturalne w HTML5
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Budowa startowego dokumentu HTML5
 doctype
 Kodowanie znaków
 JavaScript i łącza CSS
 Styl używanej składni
Skąd pochodzą wszystkie nowe elementy?
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Wykorzystanie elementu header do utworzenia nagłówka witryny
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Wykorzystanie elementu hgroup do grupowania nagłówków
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Tworzenie nawigacji przy użyciu elementu nav
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Użycie elementu article
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Grupowanie treści przy użyciu elementu section
 Którego elementu powinieneś używać: article czy section?
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Tworzenie paska bocznego za pomocą elementu aside
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Użycie elementu footer
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Wykorzystanie narzędzia HTML5 Outliner do utworzenia prawidłowej struktury dokumentu
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Wykorzystanie wszystkich nowych elementów do utworzenia strony z wiadomościami
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Wykorzystanie wszystkich nowych elementów do utworzenia strony z wynikami wyszukiwania
 Podsumowanie
Rozdział 2. Grupowanie, poziom tekstu i zmiany semantyczne
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Oznaczanie rysunków i ich podpisów elementami figure i figcaption
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Oznaczanie daty i czasu za pomocą elementu time
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Tworzenie widżetu przełącznika za pomocą elementu details
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Użycie elementu address do danych kontaktowych
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Podświetlanie tekstu za pomocą elementu mark
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Użycie elementu s do pokazania niepoprawnej lub nieistotnej treści
Zmiany dotyczące istniejących elementów
 Element cite
 Element ol
 Element dl
 Element small
 Elementy b oraz strong
 Elementy i oraz em
 Element abbr
 Element hr
 Elementy, których już nie ma
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Opakowywanie elementów łączami
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Dodawanie informacji semantycznych za pomocą mikrodanych
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Stosowanie WAI-ARIA z HTML5
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Oznaczanie komentarzami strony z artykułem
Podsumowanie
Rozdział 3. Obsługa przeglądarek w HTML5
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Obsługa Internet Explorera
 Użycie JavaScriptu do uzyskania kompatybilności z HTML5
 Uzyskiwanie kompatybilności CSS-a
Szablony (boilerplates)
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Testowanie działania nowych możliwości HTML5
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Wykorzystanie jQuery do zastąpienia kalendarza
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Wykorzystanie biblioteki Modernizr do wykrywania możliwości
Polyfilling (wielowypełnianie)
Użyteczne strony sprawdzające HTML5
Podsumowanie
Rozdział 4. Nowe techniki dotyczące układu i stylizacji w CSS3
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Tworzenie dostosowującego się projektu za pomocą CSS3 Media Queries
 Kiedy używać zapytań o media
 Obsługa iPhone’a i urządzeń z systemem Android
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Korzystanie z własnych czcionek przy użyciu @font-face
 Formaty plików i działanie czcionek w różnych przeglądarkach
 Usługi związane z krojami pisma
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Tworzenie przycisków za pomocą gradientów CSS i wielu teł
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Upiększanie witryny za pomocą transformacji i przejść
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Tworzenie animacji za pomocą CSS-a
Podsumowanie
Rozdział 5. Formularze internetowe HTML5
Walidacja
Typy wejściowe HTML 4
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Tworzenie formularza do danych kontaktowych
 input type="email"
 input type="tel"
 input type="url"
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Tworzenie formularza wyszukiwania przy użyciu input type="search"
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Tworzenie kontrolek kalendarza i czasu
 input type="datetime"
 input type="datetime-local"
 input type="date"
 input type="time"
 input type="month"
 input type="week"
 Nakładanie ograniczeń na daty i godziny
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Tworzenie pola do wprowadzania liczby
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Tworzenie suwaka (bez potrzeby użycia JavaScriptu)
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Tworzenie próbnika kolorów
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Wyświetlanie wyników za pomocą elementu output
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Użycie tekstu zastępczego formularza
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Autouzupełnianie za pomocą atrybutu list i elementu datalist
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Śledzenie postępu wykonania zadania za pomocą elementu progress
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Wskazywanie wyniku pomiaru za pomocą elementu meter
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Przechodzenie do elementu form po załadowaniu strony
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Zezwalanie na wiele wartości
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Prosta walidacja przy użyciu atrybutu required
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Pisanie własnych reguł walidacji
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Nakładanie ograniczeń na wprowadzane dane
 step
 min i max
 formnovalidate i novalidate
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Dostosowywanie formularza i nadawanie mu stylu
Komunikaty błędów
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Wszystko razem — tworzenie formularza rejestracyjnego
Podsumowanie
Rozdział 6. Rysowanie na płótnie
Element canvas — informacje ogólne
 Początki
 Współrzędne x i y
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Nałożenie siatki na płótno
Narzędzia płótna
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Tworzenie prostych kształtów i linii
 Rysowanie i formatowanie prostokąta lub kwadratu
 Stosowanie gradientów w kształtach
 Rysowanie linii i ścieżek
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Rysowanie wielokątów za pomocą ścieżki
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Rysowanie łuków i okręgów
 Rysowanie krzywych
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Dodawanie tekstu
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Wstawianie obrazka
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Przycinanie obrazka
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Animacja mapy sprite’ów
Przekształcenia płótna
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Animowanie obrazka
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Animacja pionowego wykresu słupkowego
Podsumowanie
Rozdział 7. Osadzanie wideo w HTML5
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Dołączanie filmów za pomocą elementu video
 Obsługa w przeglądarkach i urządzeniach
 HTML5 i kodeki wideo
 Dlaczego kodeki powinny Cię interesować?
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Włączanie wideo we wszystkich przeglądarkach
 Dodawanie zastępczej treści dla starszych przeglądarek
 Nowe atrybuty wideo
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Tworzenie wideo z napisami
 Inne możliwości formatowania napisów
API mediów
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Tworzenie niestandardowych kontrolek
Podsumowanie
Rozdział 8. Osadzanie dźwięku w HTML5
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Umieszczanie dźwięku za pomocą elementu audio
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Umieszczanie dźwięku we wszystkich przeglądarkach
 Dodawanie zastępczej treści dla starszych przeglądarek
Nowe atrybuty elementu audio
API mediów
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Tworzenie miksera
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Dodawanie internetowego radia
Podsumowanie
Rozdział 9. Dokonywanie zmian w historii przeglądarki
Podstawy historii
 Kompatybilność przeglądarek
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Dodawanie do historii wpisów za pomocą pushState
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Tworzenie przeglądarki obrazków
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Pobieranie stanu w przeglądarce obrazków
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Zmiana historii za pomocą replaceState
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Zmiana historii strony
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Używanie zaawansowanych obiektów danych stanu do przenoszenia informacji pomiędzy stronami
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Testowanie bezpieczeństwa historii
Pomocne biblioteki
Podsumowanie
Rozdział 10. Wykorzystanie Geolocation API do uzyskania informacji o położeniu geograficznym
Omówienie Geolocation API
 Kompatybilność przeglądarek
 Gdzie na świecie się znajdujesz — getCurrentPosition
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Ustalanie położenia geograficznego za pomocą zwykłego wywołania getCurrentPosition
 Poufność informacji o położeniu
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Wyświetlanie na mapie informacji o lokalizacji przy użyciu getCurrentPosition
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Określanie odległości za pomocą opcji lokalizacji
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Podążanie za poruszającym się obiektem dzięki watchPosition
Podsumowanie
Rozdział 11. Przechowywanie danych po stronie klienta
Przechowywanie danych po stronie klienta — przegląd
 Bezpieczeństwo danych
 Klucze i wartości — sessionStorage i localStorage
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Pobieranie i ustawianie danych w pamięci sesji
 Narzędzia dla programistów Chrome służące do oglądania zawartości pamięci
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Nadawanie stylów z pamięci sesji
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Zapisywanie formularzy za pomocą lokalnego przechowywania danych
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Przechwytywanie zdarzeń w pamięci lokalnej
Web SQL Database API
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Użycie sieciowej bazy danych do stworzenia listy zakupów
Podsumowanie
Rozdział 12. Komunikacja i wątki
Przegląd WebSocket API
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Rozmawianie przez gniazda sieciowe
Realizacja wielowątkowości za pomocą wątków roboczych
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Tworzenie wątku roboczego
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Dodawanie dwukierunkowej komunikacji
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Wykorzystywanie współdzielonych wątków roboczych
Podsumowanie
Rozdział 13. Zachowanie przeglądarek w HTML5
Drag and Drop API
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Przeciąganie i upuszczanie pomiędzy elementami div
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Wykorzystanie zdarzeń i obiektu dataTransfer
Pamięć podręczna aplikacji i jej API
 Pamięć podręczna przeglądarki a bezpieczeństwo
 Odwołania do pliku manifestu
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Tworzenie pliku manifestu
 CACHE
 FALLBACK
 NETWORK
 Aktualizacja pamięci podręcznej poprzez manifest
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Korzystanie ze stron internetowych offline
API pamięci podręcznej aplikacji
Notification API
 Uprawnienia dotyczące powiadomień
 Kompatybilność przeglądarek
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Wyświetlanie prostego powiadomienia
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Tworzenie strony powiadomień o tweetach
Podsumowanie
Rozdział 14. Praca z plikami lokalnymi
Przegląd File API
 Bezpieczeństwo File API
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Odczyt atrybutów pliku
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Przetwarzanie wielu plików za pomocą przeciągania i upuszczania
Interfejs FileReader
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Podgląd obrazków przy użyciu readAsDataURL
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Parsowanie pliku CSV za pomocą readAsText
Rozszerzone specyfikacje File API
PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH Tworzenie lokalnego pliku
Podsumowanie
Rozdział 15. Integracja z urządzeniami przenośnymi
Krótka historia API urządzeń
Contacts API
PRZEPIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH Pobieranie wszystkich kontaktów i numerów telefonu
Messaging API
Network Information API
HTML Media Capture
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Przechwytywanie obrazu za pomocą elementu input typu file
DeviceOrientation Event Specification
PRZEPIS DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH Tworzenie poziomicy
Podsumowanie
Przepisy
Skorowidz
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
HTML5. Nieoficjalny podręcznik (2012, Helion) - Matthew MacDonald [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5. Nieoficjalny podręcznik (2012, Helion) - Matthew MacDonald [PL] [pdf] [LIBGEN]
C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty (2014, Helion) - Nicolai M. Josuttis [PL] [rar] [LIBGEN]
C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty (2014, Helion) - Nicolai M. Josuttis [PL] [rar] [LIBGEN]
Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty (2014, Helion) - Robert C. Martin [PL] [pdf] [LIBGEN]
Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty (2014, Helion) - Robert C. Martin [PL] [pdf] [LIBGEN]
Arduino dla początkujących. Podstawy i szkice. Podręcznik programisty Arduino! (2014, Helion) - Simon Monk [PL] [pdf] [LIBGEN]
Arduino dla początkujących. Podstawy i szkice. Podręcznik programisty Arduino! (2014, Helion) - Simon Monk [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5 Canvas. Receptury (2013, Helion) - Eric Rowell [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5 Canvas. Receptury (2013, Helion) - Eric Rowell [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty (2013, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty (2013, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
Inteligentny dom. Automatyzacja mieszkania za pomocą platformy Arduino, systemu Android i zwykłego komputera (2013, Helion) - Mike Riley [Baza programisty] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Inteligentny dom. Automatyzacja mieszkania za pomocą platformy Arduino, systemu Android i zwykłego komputera (2013, Helion) - Mike Riley [Baza programisty] [PL] [pdf] [LIBGEN]
CSS3. Nieoficjalny podręcznik (2013, Helion) - David Sawyer, McFarland [PL] [pdf] [LIBGEN]
CSS3. Nieoficjalny podręcznik (2013, Helion) - David Sawyer, McFarland [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować