MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source (2004, Helion) - Diomidis Spinellis [PL] [pdf] [LIBGEN]
Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source (2004, Helion) - Diomidis Spinellis [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 16-07-2021
Rozmiar: 12.61 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source
Rok: 2004
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Książka "Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania" open source to pierwszy na rynku podręcznik poświęcony czytaniu kodu źródłowego jako osobnej dziedzinie wiedzy, której znajomość jest przydatna każdemu programiście. Ponad 600 przykładów, w których wykorzystywane są kody oprogramowania open source , przedstawia sposoby identyfikowania dobrego i złego kodu, czytania go, przeszukiwania pod kątem konkretnych funkcji oraz wykorzystywania umiejętności czytania kodu do poprawy jakości kodów źródłowych pisanych samodzielnie.

Podstawowe konstrukcje sterujące działaniem programu
Proste i złożone typy danych
Struktury i unie
Dynamiczne zarządzanie pamięcią
Metody analizy projektów informatycznych
Konwencje pisania i formatowania kodu źródłowego
Tworzenie i czytanie dokumentacji
Architektura systemów
Poznaj umiejętność czytania kodu źródłowego i popraw samodzielnie pisany kod.
Przedmowa (7)
Wstęp (11)
Rozdział 1. Wprowadzenie (15)
1.1. Motywy i metody czytania kodu (16)
1.1.1. Kod jako literatura (16)
1.1.2. Kod jako model (19)
1.1.3. Utrzymanie kodu (20)
1.1.4. Rozwój (21)
1.1.5. Ponowne wykorzystanie (22)
1.1.6. Inspekcje (23)
1.2. Jak czytać tę książkę? (24)
1.2.1. Konwencje typograficzne (24)
1.2.2. Diagramy (25)
1.2.3. Ćwiczenia (27)
1.2.4. Materiał dodatkowy (27)
1.2.5. Narzędzia (28)
1.2.6. Zarys treści (28)
1.2.7. Debata na temat najlepszego języka (29)
Dalsza lektura (30)
Rozdział 2. Podstawowe konstrukcje programistyczne (33)
2.1. Pełny program (33)
2.2. Funkcje i zmienne globalne (39)
2.3. Pętle while, instrukcje warunkowe i bloki (42)
2.4. Instrukcja switch (45)
2.5. Pętle for (47)
2.6. Instrukcje break i continue (50)
2.7. Wyrażenia znakowe i logiczne (52)
2.8. Instrukcja goto (55)
2.9. Refaktoryzacja w skrócie (57)
2.10. Pętle do i wyrażenia całkowite (63)
2.11. Podsumowanie wiadomości o strukturach sterujących (65)
Dalsza lektura (71)
Rozdział 3. Zaawansowane typy danych języka C (73)
3.1. Wskaźniki (73)
3.1.1. Powiązane struktury danych (74)
3.1.2. Dynamiczne przydzielanie struktur danych (74)
3.1.3. Wywołania przez referencję (75)
3.1.4. Uzyskiwanie dostępu do elementów danych (76)
3.1.5. Tablice jako argumenty i wyniki (77)
3.1.6. Wskaźniki na funkcje (78)
3.1.7. Wskaźniki jako aliasy (81)
3.1.8. Wskaźniki a ciągi znaków (82)
3.1.9. Bezpośredni dostęp do pamięci (84)
3.2. Struktury (85)
3.2.1. Grupowanie elementów danych (85)
3.2.2. Zwracanie wielu elementów danych z funkcji (85)
3.2.3. Odwzorowanie organizacji danych (86)
3.2.4. Programowanie obiektowe (87)
3.3. Unie (89)
3.3.1. Wydajne wykorzystanie pamięci (89)
3.3.2. Implementacja polimorfizmu (90)
3.3.3. Uzyskiwanie dostępu do różnych reprezentacji wewnętrznych (91)
3.4. Dynamiczne przydzielanie pamięci (92)
3.4.1. Zarządzanie wolną pamięcią (95)
3.4.2. Struktury z dynamicznie przydzielanymi tablicami (97)
3.5. Deklaracje typedef (98)
Dalsza lektura (100)
Rozdział 4. Struktury danych języka C (101)
4.1. Wektory (102)
4.2. Macierze i tabele (106)
4.3. Stosy (110)
4.4. Kolejki (112)
4.5. Mapy (114)
4.5.1. Tablice mieszające (117)
4.6. Zbiory (119)
4.7. Listy (120)
4.8. Drzewa (127)
4.9. Grafy (131)
4.9.1. Przechowywanie wierzchołków (132)
4.9.2. Reprezentacje krawędzi (133)
4.9.3. Przechowywanie krawędzi (136)
4.9.4. Właściwości grafu (137)
4.9.5. Struktury ukryte (138)
4.9.6. Inne reprezentacje (138)
Dalsza lektura (139)
Rozdział 5. Zaawansowane techniki sterowania przebiegiem programów (141)
5.1. Rekurencja (141)
5.2. Wyjątki (147)
5.3. Równoległość (151)
5.3.1. Równoległość sprzętowa i programowa (151)
5.3.2. Modele sterowania (153)
5.3.3. Implementacja wątków (158)
5.4. Sygnały (161)
5.5. Skoki nielokalne (165)
5.6. Podstawienie makr (167)
Dalsza lektura (171)
Rozdział 6. Metody analizy dużych projektów (173)
6.1. Techniki projektowe i implementacyjne (173)
6.2. Organizacja projektu (175)
6.3. Proces budowy i pliki Makefile (183)
6.4. Konfiguracja (190)
6.5. Kontrola wersji (194)
6.6. Narzędzia związane z projektem (201)
6.7. Testowanie (205)
Dalsza lektura (212)
Rozdział 7. Standardy i konwencje pisania kodu (213)
7.1. Nazwy plików i ich organizacja wewnętrzna (214)
7.2. Wcięcia (216)
7.3. Formatowanie (218)
7.4. Konwencje nazewnictwa (221)
7.5. Praktyki programistyczne (224)
7.6. Standardy związane z procesem rozwojowym (226)
Dalsza lektura (227)
Rozdział 8. Dokumentacja (229)
8.1. Rodzaje dokumentacji (229)
8.2. Czytanie dokumentacji (230)
8.3. Problemy dotyczące dokumentacji (241)
8.4. Dodatkowe źródła dokumentacji (242)
8.5. Popularne formaty dokumentacji w środowisku open-source (246)
Dalsza lektura (251)
Rozdział 9. Architektura (253)
9.1. Struktury systemów (253)
9.1.1. Podejście scentralizowanego repozytorium i rozproszone (254)
9.1.2. Architektura przepływu danych (259)
9.1.3. Struktury obiektowe (261)
9.1.4. Architektury warstwowe (264)
9.1.5. Hierarchie (266)
9.1.6. Przecinanie (267)
9.2. Modele sterowania (269)
9.2.1. Systemy sterowane zdarzeniami (269)
9.2.2. Menedżer systemowy (273)
9.2.3. Przejścia stanów (274)
9.3. Pakietowanie elementów (277)
9.3.1. Moduły (277)
9.3.2. Przestrzenie nazw (279)
9.3.3. Obiekty (283)
9.3.4. Implementacje ogólne (295)
9.3.5. Abstrakcyjne typy danych (298)
9.3.6. Biblioteki (299)
9.3.7. Procesy i filtry (302)
9.3.8. Komponenty (304)
9.3.9. Repozytoria danych (306)
9.4. Wielokrotne użycie architektury (308)
9.4.1. Schematy strukturalne (308)
9.4.2. Generatory kodu (309)
9.4.3. Wzorce projektowe (310)
9.4.4. Architektury dziedzinowe (312)
Dalsza lektura (316)
Rozdział 10. Narzędzia pomocne w czytaniu kodu (319)
10.1. Wyrażenia regularne (320)
10.2. Edytor jako przeglądarka kodu (323)
10.3. Przeszukiwanie kodu za pomocą narzędzia grep (326)
10.4. Znajdowanie różnic między plikami (333)
10.5. Własne narzędzia (335)
10.6. Kompilator jako narzędzie pomocne w czytaniu kodu (338)
10.7. Przeglądarki i upiększacze kodu (342)
10.8. Narzędzia używane w czasie uruchomienia (347)
10.9. Narzędzia nieprogramowe (351)
Dostępność narzędzi oraz dalsza lektura (353)
Rozdział 11. Pełny przykład (355)
11.1. Przegląd (355)
11.2. Plan działania (356)
11.3. Wielokrotne użycie kodu (358)
11.4. Testowanie i uruchamianie (363)
11.5. Dokumentacja (368)
11.6. Uwagi (369)
Dodatek A Struktura dołączonego kodu (371)
Dodatek B Podziękowania dla autorów kodu źródłowego (375)
Dodatek C Pliki źródłowe (377)
Dodatek D Licencje kodu źródłowego (385)
D.1. ACE (385)
D.2. Apache (386)
D.3. ArgoUML (387)
D.4. DemoGL (388)
D.5. hsqldb (388)
D.6. NetBSD (389)
D.7. OpenCL (390)
D.8. Perl (390)
D.9. qtchat (393)
D.10. socket (393)
D.11. vcf (393)
D.12. X Window System (394)
Dodatek E Porady dotyczące czytania kodu (395)
Bibliografia (413)
Skorowidz (427)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Techniki twórców złośliwego oprogramowania. Elementarz programisty (2014, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Techniki twórców złośliwego oprogramowania. Elementarz programisty (2014, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Techniki twórców złośliwego oprogramowania. Elementarz programisty (2014) - Dawid Farbaniec [LIBGEN] [PDF] [PL]
Techniki twórców złośliwego oprogramowania. Elementarz programisty (2014) - Dawid Farbaniec [LIBGEN] [PDF] [PL]
PHP5, Apache i MySQL od podstaw: tworzenie dynamicznych witryn WWW za pomocą technologii open source (2005, Wydawnictwo Helion) - Elizabeth Naramore [PL] [djvu2] [LIBGEN]
PHP5, Apache i MySQL od podstaw: tworzenie dynamicznych witryn WWW za pomocą technologii open source (2005, Wydawnictwo Helion) - Elizabeth Naramore [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Praktyczne podejscie do inzynierii oprogramowania (2004, WNT) - Roger S. Pressman [inżynieria oprogramowania] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Praktyczne podejscie do inzynierii oprogramowania (2004, WNT) - Roger S. Pressman [inżynieria oprogramowania] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Praktyczne podejscie do inzynierii oprogramowania (2004, WNT) - Roger S. Pressman [inżynieria oprogramowania] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Praktyczne podejscie do inzynierii oprogramowania (2004, WNT) - Roger S. Pressman [inżynieria oprogramowania] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Praktyczne podejscie do inzynierii oprogramowania (2004, WNT) - Roger S. Pressman [inżynieria oprogramowania] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Praktyczne podejscie do inzynierii oprogramowania (2004, WNT) - Roger S. Pressman [inżynieria oprogramowania] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Praktyczne podejscie do inzynierii oprogramowania (2004, WNT) - Roger S. Pressman [inżynieria oprogramowania] [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Praktyczne podejscie do inzynierii oprogramowania (2004, WNT) - Roger S. Pressman [inżynieria oprogramowania] [PL] [djvu2] [LIBGEN]
Techniki twórców złośliwego oprogramowania. Elementarz programisty - Dawid Farbaniec [PL] [PDF] [FIONA9]
Techniki twórców złośliwego oprogramowania. Elementarz programisty - Dawid Farbaniec [PL] [PDF]  [FIONA9]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować