MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: TCP/IP. Szkoła programowania (2006, Helion) - Heather Osterloh [PL] [pdf] [LIBGEN]
TCP/IP. Szkoła programowania (2006, Helion) - Heather Osterloh [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 16-07-2021
Rozmiar: 14.32 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: TCP/IP. Szkoła programowania
Rok: 2006
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Szczegółowe omówienie zagadnień
związanych z działaniem sieci internetowej
Adresowanie i routing
Sterowanie transmisją
Protokoły internetowe
TCP/IP to podstawa działania sieci komputerowych. Protokoły wchodzące w skład zestawu TCP/IP odpowiadają za poprawne funkcjonowanie wszystkiego, z czego korzystamy we współczesnych sieciach, szczególnie w internecie, czyli stron WWW, poczty elektronicznej, przesyłania plików, adresów IP i wielu innych elementów. Znajomość zasad stosowania i konfigurowania tych protokołów w różnych systemach operacyjnych jest jedną z kluczowych umiejętności administratora sieci spotykającego się w swojej pracy z problemami, których rozwiązanie wymaga takiej wiedzy.

"TCP/IP. Szkoła programowania" to podręcznik gruntownie opisujący zagadnienia związane z TCP/IP. Czytając go, poznasz podstawy modeli OSI i DoD, ze szczególnym uwzględnieniem warstw łącza danych i fizycznej. Znajdziesz w nim bardzo dokładne omówienie różnych protokołów umieszczonych w kolejnych warstwach modelu OSI. Każde zagadnienie przedstawione jest w sposób praktyczny, bez zbędnego wgłębiania się w teorię, a zatem wiedzę zdobytą dzięki tej książce z łatwością wykorzystasz w swojej pracy.

Warstwy modelu OSI
Adresowanie IP
Protokoły routingu
Protokoły warstwy transportowej
Przesyłanie plików
Protokół HTTP
Poczta elektroniczna
Ta książka powinna znaleźć się w biblioteczce każdego administratora sieci.
O autorce (15)
wstęp (17)
Rozdział 1. Omówienie modeli i standardów branżowych (19)
Omówienie modelu referencyjnego OSI (19)
Omówienie modelu Departamentu Obrony (22)
Zalety warstwowej konstrukcji OSI (22)
Jasne sprecyzowanie funkcji warstw (23)
Dobrze określony schemat dla dostawców (23)
Mniejsza złożoność pracy w sieci (23)
Popieranie specjalizacji (24)
Opis ogólny warstw OSI (24)
Warstwa aplikacji (26)
Warstwa prezentacji (27)
Warstwa sesji (27)
Warstwa transportowa (28)
Warstwa sieciowa (29)
Warstwa łącza danych (30)
Warstwa fizyczna (31)
Architektura i topologie łącza danych (31)
Ethernet i IEEE 802.3 (31)
Powolny Ethernet (38)
Szybki Ethernet (39)
Gigabitowy Ethernet (40)
Token-Ring i IEEE 802.5 (40)
FDDI i ANSI X3T9.5 (42)
Technologie sieci rozległych (WAN) (43)
Protokoły hermetyzacji WAN (46)
Dokumenty RFC (47)
Internet kontra intranet (48)
Grupy odpowiedzialne za technologię Internetu (49)
Podsumowanie (49)
Pytania sprawdzające (49)
Rozdział 2. Adresowanie IP (51)
Istota konwersji dwójkowo-dziesiętnej (51)
Adresowanie IP (52)
Klasy adresów (53)
Maski sieci i podsieci (58)
Podział na podsieci. Przykłady (61)
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) (73)
Statyczne (74)
Dynamiczne (74)
Podsumowanie (75)
Pytania sprawdzające (76)
Rozdział 3. Protokoły internetowe i warstwa sieciowa (77)
Protokół IP (77)
Nagłówek IP (79)
Protokół ICMP (90)
Format nagłówków i komunikatów ICMP (91)
Kod komunikatów ICMP a ich rodzaje (92)
Suma kontrolna (93)
Typ komunikatu ICMP (94)
Ping: żądanie i odpowiedź echa - typy 8 i 0 (94)
Odbiorca nieosiągalny - typ 3 (96)
Tłumienie nadawcy - typ 4 (100)
Przekierowanie - typ 5 (100)
Ogłaszanie i poszukiwanie routera - typy 9 i 10 (101)
Przekroczony czas - typ 11 (101)
Problem z parametrami - typ 12 (103)
Żądanie i odpowiedź znacznika czasu - typy 13 i 14 (103)
Żądanie i odpowiedź informacji - typy 15 i 16 (103)
Żądanie i odpowiedź maski adresu - typy 17 i 18 (104)
Podsumowanie (104)
Pytania sprawdzające (104)
Rozdział 4. Zamiana adresów (105)
Protokół ARP (107)
Działanie protokołu ARP (107)
Mechanizmy bufora ARP (110)
Proxy ARP (111)
Działanie proxy ARP (111)
Nagłówek ARP (113)
Typ sprzętu (Hardware Type) (114)
Typ protokołu (Protocol Type) (114)
Długość adresu sprzętowego (Hardware address Length, HLen) (115)
Długość adresu protokolarnego (Protocol address Length, PLen) (115)
Kod operacji (Operation code, Opcode) (115)
HA nadawcy (Sender's HA) (115)
PA nadawcy (Sender's PA) (115)
HA odbiorcy (Target HA) (115)
PA odbiorcy (Target PA) (116)
Protokół RARP (116)
Działanie protokołu RARP (116)
Działanie ARP a działanie RARP (117)
Wady protokołu RARP (119)
Nagłówek RARP (119)
Typ sprzętu (119)
Typ protokołu (119)
Długość adresu sprzętowego (HLen) (120)
Długość adresu protokolarnego (PLen) (120)
Kod operacji (Opcode) (120)
HA nadawcy (120)
PA nadawcy (120)
HA odbiorcy (121)
PA odbiorcy (121)
Protokół BOOTP (121)
Nagłówek BOOTP (122)
Żądanie i odpowiedź BOOTP (126)
Protokół DHCP (127)
Przydzielanie informacji konfiguracyjnych (128)
Komunikaty DHCP (128)
Wymiany komunikatów DHCP (129)
Nagłówek DHCP (136)
Podsumowanie (139)
Pytania sprawdzające (140)
Rozdział 5. Routing IP (141)
Podstawy routingu IP (141)
Interfejs podłączony bezpośrednio (142)
Routing statyczny (142)
Routing domyślny (143)
Routing dynamiczny (144)
Protokoły routingu i najlepsza ścieżka (145)
Protokoły wektora odległości (145)
Protokoły stanu łącza (148)
Protokoły hybrydowe (149)
Podsumowanie (151)
Pytania sprawdzające (151)
Rozdział 6. Protokoły routingu (153)
Wprowadzenie (153)
Protokół RIP (154)
RIP w.1 (155)
Nagłówek RIP w.1 (158)
Wady protokołu RIP w.1 (160)
Czasomierze RIP (163)
Protokół RIP a obwody tworzone na żądanie (164)
RIP w.2 (167)
Protokół OSPF (169)
Charakterystyka OSPF (170)
Bazy danych OSPF (171)
Działanie OSPF (172)
Nagłówek LSA (176)
Stany routera OSPF (178)
Typy routerów OSPF (183)
Działanie OSPF w różnych architekturach łącza danych (184)
Typy obszarów (187)
Standardowe pola pakietu OSPF (190)
Nagłówki dodatkowe (192)
Protokół IGRP (199)
Sieci IGRP (200)
Protokół EIGRP (202)
Działanie EIGRP (202)
Typy pakietów EIGRP (205)
Protokół BGP (205)
Protokoły IGP versus protokoły EGP (206)
Routery BGP (207)
Działanie BGP (209)
Nagłówek BGP (209)
Atrybuty ścieżki (214)
BGP w.3 a BGP w.4 (217)
Podsumowanie (217)
Pytania sprawdzające (218)
Rozdział 7. Warstwa transportowa (221)
Protokoły warstwy transportowej (221)
Protokoły połączeniowe (223)
Protokoły bezpołączeniowe (225)
Protokoły bezpołączeniowe a protokoły połączeniowe (225)
Porty i gniazda (226)
Podsumowanie (228)
Pytania sprawdzające (229)
Rozdział 8. Protokół sterowania transmisją (TCP) (231)
Wprowadzenie (231)
Nagłówek TCP (232)
Port źródłowy (Source Port) (233)
Port docelowy (Destination Port) (233)
Numer kolejny (Sequence Number) (234)
Numer potwierdzenia (Acknowledgement Number) (234)
Przesunięcie danych (Data Offset) (236)
Zarezerwowane (Reserved) (236)
Flagi (Flags) (236)
Okno (Window) (237)
Suma kontrolna (Checksum) (237)
Wskaźnik pilności (Urgent Pointer) (237)
Opcje (Options) (238)
Podstawowe zasady działania TCP (238)
Ustanawianie i zrywanie połączenia (239)
Zwielokrotnianie (240)
Przesył danych (241)
Sterowanie przepływem (241)
Niezawodność (242)
Priorytety i zabezpieczenia (242)
Cechy charakterystyczne połączeniowości (244)
Ustanawianie sesji (244)
Zrywanie sesji (249)
Sekwencjonowanie i potwierdzenia (250)
Komunikaty utrzymywania przy życiu (255)
Sterowanie przepływem (255)
Porty TCP (258)
Podsumowanie (259)
Pytania sprawdzające (259)
Rozdział 9. Protokół datagramów użytkownika (UDP) (261)
Działanie UDP (262)
Aplikacje UDP (263)
Porty UDP (263)
Nagłówek UDP (264)
Port źródłowy (Source Port) (265)
Port docelowy (Destination Port) (265)
Długość (Length) (265)
Suma kontrolna (Checksum) (266)
Podsumowanie (267)
Pytania sprawdzające (267)
Rozdział 10. Protokoły górnej warstwy (269)
Wprowadzenie do protokołów górnej warstwy (269)
Warstwa aplikacji (270)
World Wide Web (sieć WWW) i HTTP (protokół przesyłania hipertekstu) (271)
Poczta elektroniczna oraz SMTP (prosty protokół przesyłania poczty elektronicznej) (272)
Telnet (sieć telekomunikacyjna) (272)
Przesyłanie plików (273)
Warstwa prezentacji (273)
Warstwa sesji (274)
NetBIOS (Network Basic Input Output System) - interfejs programowy aplikacji (275)
Sieciowy system plików NFS (Network File System) oraz protokoły ONC (275)
Podsumowanie (275)
Pytania sprawdzające (276)
Rozdział 11. Telnet (277)
Komunikacja zewnętrzna (277)
Usługi podstawowe (279)
Wirtualny terminal sieciowy (280)
NVT ASCII (American Standard Code for Information Interchange - standardowy amerykański kod wymiany informacji) (280)
Polecenia protokołu Telnet (281)
Negocjacja opcji (283)
Opcje protokołu Telnet (284)
Negocjacje subopcji (287)
Podsumowanie (288)
Pytania sprawdzające (288)
Rozdział 12. Protokół przesyłu plików (FTP) (289)
Wprowadzenie do przesyłania plików (289)
Sesja FTP (291)
Reprezentacja danych (294)
Typy danych FTP (295)
Kontrola formatu (296)
Struktury danych FTP (297)
Tryby transmisji FTP (298)
Polecenia FTP (298)
Odpowiedzi FTP (301)
Działanie FTP oraz przykłady (302)
Anonimowy FTP (303)
Podsumowanie (304)
Pytania sprawdzające (305)
Rozdział 13. Prosty Protokół Przesyłania Poczty Elektronicznej (SMTP) (307)
Model nazewniczy X.400 (310)
Agenci Transferu Wiadomości (MTA) (311)
Format SMTP (311)
Polecenia SMTP (313)
Odpowiedzi SMTP (314)
MIME (316)
Podsumowanie (317)
Pytania sprawdzające (317)
Rozdział 14. Przekształcanie nazw (319)
Dlaczego potrzebujemy przekształcenia nazw? (319)
Przestrzeń nazw (320)
Delegacja zarządu domenami DNS (322)
Nazwy domen internetowych (325)
Zapytania i mapowanie (326)
Buforowanie (caching) (326)
Format wiadomości serwera domen (327)
Identyfikator (ID) (327)
QR (327)
Opcode (328)
Flagi (328)
Rcode (329)
Nagłówki pytań i odpowiedzi (330)
Typy nazw domen (330)
Przykłady DNS (331)
NetBIOS (334)
NetBIOS a TCP/IP (335)
Typy węzłów (node types) (337)
B-node (337)
P-node (337)
M-node (338)
H-node (338)
WINS (Windows Internet Naming Server - internetowy serwer nazewniczy Windows) (338)
Agent proxy WINS (339)
Przykłady działania NetBIOS (339)
Podsumowanie (340)
Pytania sprawdzające (341)
Rozdział 15. Protokół przesyłania hipertekstu (HTTP) (343)
HTTP oraz World Wide Web (343)
Cechy HTTP (344)
Komponenty HTTP (345)
Widoczni i niewidoczni agenci proxy (345)
Sesje HTTP (346)
Format wiadomości HTTP (348)
Wiersz startowy (348)
Nagłówek ogólny (349)
Kontrola bufora (349)
Połączenie (349)
Data (349)
Pragma (350)
Stopka (trailer) (350)
Kodowanie transferu (350)
Aktualizacja (350)
Via (350)
Ostrzeżenie (351)
Nagłówki wiadomości (zapytania, odpowiedzi lub obiektu) (351)
Nagłówek zapytania (351)
Nagłówek odpowiedzi (352)
Obiekt (352)
Pusty wiersz (CRLF) (352)
Treść wiadomości (352)
Wiadomości odpowiedzi, stan i kody błędów HTTP (353)
Wiadomości o błędzie HTTP (355)
Podsumowanie (355)
Pytania sprawdzające (356)
Rozdział 16. Trywialny protokół przesyłania plików (TFTP) (357)
Wprowadzenie do protokołów przesyłania plików (357)
Typy pakietów TFTP (358)
Pakiety RRQ i WRQ (360)
Pakiety danych (360)
Pakiet ACK (360)
Pakiety błędu (361)
Działanie TFTP (362)
Rozszerzenia TFTP (364)
Pakiet OACK (365)
Podsumowanie (365)
Pytania sprawdzające (366)
Rozdział 17. Prosty protokół zarządzania siecią (SNMP) (367)
Wprowadzenie do zarządzania siecią (367)
SNMP (369)
Menadżer SNMP (369)
Agenci SNMP (370)
Widoki MIB (370)
Proxy (370)
Format wiadomości SNMP (371)
Wersja (371)
Nazwa społeczności (372)
Jednostki danych protokołu (PDU) (373)
Pułapka PDU (373)
Podsumowanie (374)
Pytania sprawdzające (375)
Rozdział 18. Protokoły otwartego przetwarzania sieciowego (ONCP) (377)
Wprowadzenie do protokołów otwartego przetwarzania sieciowego (377)
Cechy NFS (378)
Działanie NFS (380)
Klient NFS (381)
Serwer NFS (383)
Składniki i działanie automountera (383)
Auto-polecenie (384)
XDR (384)
RPC (385)
Wiadomość wywołująca (386)
ID transakcji (387)
Typ (387)
Wersja (387)
Program (387)
Procedura (389)
Rodzaj uwierzytelniania (390)
Rozmiar uwierzytelniania w bajtach (390)
Dane uwierzytelniania (390)
Weryfikacja uwierzytelniania (390)
Odpowiedź (391)
Stan (391)
Stan akceptacji (391)
Przykłady działania NFS (391)
Podsumowanie (393)
Pytania sprawdzające (393)
Dodatek A Dokumenty RFC wg rozdziałów (395)
Dodatek B Skróty i akronimy (467)
Dodatek C Numery portów TCP/UDP (477)
Dodatek D Słowniczek (479)
Dodatek E Odpowiedzi do pytań sprawdzających (521)
Skorowidz (539)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Język C++. Szkoła programowania. Wydanie V (2006, Helion) - Stephen Prata [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język C++. Szkoła programowania. Wydanie V (2006, Helion) - Stephen Prata [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wstęp do programowania w języku C# (2006, Helion) - Adam Boduch [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wstęp do programowania w języku C# (2006, Helion) - Adam Boduch [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zrozumieć Javascript - Wprowadzenie do programowania (2015, Helion) - M. Haverbeke [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zrozumieć Javascript - Wprowadzenie do programowania (2015, Helion) - M. Haverbeke  [PL] [pdf] [LIBGEN]
Python dla każdego. Podstawy programowania (2014, Helion) - Michael Dawson [PL] [pdf] [LIBGEN]
Python dla każdego. Podstawy programowania (2014, Helion) - Michael Dawson [PL] [pdf] [LIBGEN]
JavaScript. Zasady programowania obiektowego (2014, Helion) - Nicholas C. Zakas [PL] [pdf] [LIBGEN]
JavaScript. Zasady programowania obiektowego (2014, Helion) - Nicholas C. Zakas [PL] [pdf] [LIBGEN]
C++. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami (2011, Helion) - Mirosław J. Kubiak [PL] [pdf] [LIBGEN]
C++. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami (2011, Helion) - Mirosław J. Kubiak [PL] [pdf] [LIBGEN]
C#. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami (2012, Helion) - Mirosław J. Kubiak [PL] [pdf] [LIBGEN]
C#. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami (2012, Helion) - Mirosław J. Kubiak [PL] [pdf] [LIBGEN]
SQL. Sztuka Programowania (2007, Helion) - Stephane Faroult, Peter Robson [PL] [pdf] [LIBGEN]
SQL. Sztuka Programowania (2007, Helion) - Stephane Faroult, Peter Robson [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować