MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Programowanie Python (2002, RM) - David Beazley [PL] [pdf] [LIBGEN]
Programowanie Python (2002, RM) - David Beazley [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 16-07-2021
Rozmiar: 3.04 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Programowanie Python
Rok: 2002
Wydawca: RM
Format: pdf

..::(Opis)::..

To jest bardzo stara książka. Wersja OCR więc jest tu pełno literówek. Odradzam się z niej uczyć.

Python, obiektowo-zorientowany język skryptowy, zdobywa sobie coraz więcej zwolenników. Książka jest dokumentacją tego języka w wersji 2.1. Czytelnik mniej wyrobiony nie znajdzie tu lekcji programowania ani szczególnie rozbudowanej dokumentacji. Książka ta ma służyć jako kompendium obejmujące zasadniczą część tego języka. Skierowana jest do programistów znających już język C lub Java. Czytelnicy znajdą tu istotne informacje na temat operatorów i wyrażeń, funkcji, programowania obiektowego, wykonywania środowiskowego, obsługi wejścia/wyjścia oraz biblioteki. Układ zawartości książki jest niezwykle przejrzysty. Ułatwia znajdowanie poszukiwanych treści i łatwe ich zapamiętywanie.
Spis treści  
Wstęp..................................................XVII
Co jest w książce?.........................................XVII
Stosowane konwencje......................................XVIII
Witryna WWW..........................................XVIII
Rozdział 1: Wprowadzenie do języka..................................1
Uruchamianie programów w Pythonie...............................1
Zmienne i wyrażenia arytmetyczne.................................3
Instrukqe warunkowe........................................4
Pliki wejściowe i wyjściowe.....................................5
Napisy.................................................5
Listy i tupie...............................................6
Pętle...................................................8
Słowniki................................................9
Funkqe................................................10
Klasy.................................................11
Wyjątki................................................11
Moduły................................................12
Rozdział 2: Konwencje leksykalne i składnia.............................15
Struktura linii i wcięcia.......................................15
Identyfikatory i słowa zarezerwowane..............................16
Literały................................................17
Operatory, ograniczniki i symbole speqalne...........................20
Napisy dokumentacyjne......................................20
Rozdział 3: Typy i obiekty.......................................  21
Terminologia.............................................  21
Tożsamość i typ obiektu.......................................  22
Zliczanie odniesień i odzyskiwanie pamięci............................  22
Odniesienia i kopie..........................................  23
Typywbudowane..........................................  24
Typ None.............................................  25
Typy numeryczne........................................  25
Typy sekwencyjne........................................  26
Typy mapujące..........................................  30
Typy wy woły walne.......................................  31
Moduły..............................................  33
Klasy...............................................  34
Instanqeklas...........................................  34
Pliki................................................  35
Typy wewnętrzne........................................  35
Metody speqalne...........................................  37
Tworzenie, usuwanie i reprezentowanie obiektów.....................  37
Dostęp do atrybutów......................................  38
Metody sekwencji i mapowania................................  39
Operacje matematyczne....................................  41 VIII  
Python  
Operacje porównania......................................43
Obiekty wywoływalne.....................................44
Uwagi na temat wydajności i pamięci...............................44
Rozdział 4: Operatory i wyrażenia...................................47
Działania na liczbach........................................47
Działania na sekwenq'ach......................................49
Działania na słownikach.......................................53
Przypisania rozszerzone......................................53
Operator atrybutu (.).........................................54
Konwersja typów.........................................54
Napisy Unicode...........................................55
Wyrażenia i wartości boolowskie..................................58
Równość i tożsamość obiektów...................................58
Kolejność obliczeń..........................................58
Rozdział 5: Przepływ sterowania....................................61
Warunki................................................61
Pętle..................................................61
Wyjątki................................................63
Definiowanie nowych wyjątków..................................66
Aserqe i wartość__debug__....................................67
Rozdział 6: Funkcje i programowanie funkcjonalne.........................69
Funkqe................................................69
Przekazywanie parametrów i wartości powrotnych.......................71
Reguły obowiązywania zasięgu..................................72
Rekurencja..............................................73
Funkcja applyO............................................73
Operator lambda...........................................74
map(), zip(), reduceO i filterO....................................74
Wybieranie listowe..........................................75
eval(), execO, execfileO i compileO.................................76
Rozdział 7: Klasy i programowanie obiektowe............................79
Instrukqa class............................................79
Instanqe klasy............................................80
Zliczanie odniesień i usuwanie instanqi..............................81
Dziedziczenie.............................................82
Polimorfizm.............................................83
Ukrywanie informaqi........................................83
Przeciążanie operatorów......................................84
Klasy, typy i sprawdzanie przynależności.............................85
Rozdział 8: Moduły i pakiety......................................87
Moduły................................................87
Ścieżka poszukiwań modułu....................................89
Ładowanie i kompilowanie modułów...............................89
Przeładowywanie modułu.....................................90
Pakiety................................................91
Rozdział 9: Wejście i wyjście......................................95
Czytanie opq'i i zmiennych środowiskowych...........................95
Pliki..................................................96
Standardowe strumienie: wejściowy, wyjściowy i diagnostyczny...............98
Instrukqa print............................................99
Przechowywanie obiektów....................................100
Spis treści  
IX
Wejście/wyjście z użyciem Unicode...............................100
Kodowanie danych Unicode.................................102
Właściwości znaków Unicode................................104
Rozdział 10: Środowisko wykonania programu...........................  105
Opqe interpretera i środowisko..................................  105 Sesje interakcyjne..........................................  107
Uruchamianie aplikaqi napisanych w Pythonie.........................  108
Pliki konfiguracyjne środowiska.................................  108
Udostępnianie nowych możliwości................................  109
Kończenie działania programu..................................  109
Dodatek A: Biblioteka Pythona....................................111
Funkqe i wyjątki wbudowane...................................112
Funkqe wbudowane......................................112
Wyjątki wbudowane......................................119
Usługi Pythona...........................................122
atexit...............................................122
copy...............................................122
copy_reg............................................123
gc.................................................124
marshal.............................................125
new...............................................126
operator.............................................126
piekle i cPickle.........................................127
site...............................................130
sys................................................131
traceback............................................134
types...............................................135
warnings............................................136
weakref.............................................138
UserDict, UserList i UserString................................141
Matematyka.............................................142
array...............................................142
cmath..............................................144
math...............................................144
random.............................................145
Obsługa napisów..........................................147
codecs..............................................147
re.................................................151
string..............................................157
StringlOicStringlO......................................160
struct...............................................160
unicodedata...........................................162
Zarządzanie danymi i trwałe przechowywanie obiektów....................165
anydbm.............................................166
bsddb..............................................167
dbhash..............................................168
dbm...............................................168
dumbdbm............................................168
gdbm..............................................169
shelve..............................................169
whichdb.............................................170
Usługi systemu operacyjnego...................................171
commands...........................................171
crypt...............................................172 Python  
errno...............................................172
fcntl...............................................177
filecmp..............................................179
fileinput.............................................181
findertools...........................................182
fnmatch.............................................182
getopt..............................................183
getpass..............................................184
gettext..............................................184
glob...............................................187
grp................................................188
gzip...............................................188
locale...............................................189
macfs..............................................190
macostools...........................................194
mmap..............................................195
msvcrt..............................................197
os.................................................198
os.path..............................................213
popen2..............................................215
pwd...............................................216
readline.............................................217
resource.............................................218
shutil...............................................219
signal..............................................220
stat................................................223
statvfs..............................................224
tempfile.............................................224
termios.............................................225
time...............................................229
tty................................................232
_winreg.............................................232
zipfile..............................................235
zlib................................................238
Wątki.................................................240
Podstawy wątków.......................................240
WątkiwPythonie.......................................241
thread..............................................241
threading............................................242
Queue..............................................248
Programowanie sieciowe.....................................249
asyncore.............................................252
BaseHTTPServer........................................255
cgi................................................258
CGIHTTPServer........................................262
Cookie..............................................262
ftplib...............................................265
httplib..............................................266
imaplib.............................................271
nntplib..............................................272
poplib..............................................272
robotparser...........................................272
select...............................................273
SimpleHTTPServer......................................274
Spis treści  
XI
smtplib.............................................275
socket..............................................275
SocketServer..........................................282
urllib...............................................284 urlparse.............................................286
webbrowser...........................................287
Obsługa i kodowanie danych internetowych..........................287
base64..............................................288
binascii.............................................288
binhex..............................................289
mailcap.............................................290
mimetools............................................290
mimetypes...........................................292
MimeWriter...........................................295
multifile.............................................297
quopri..............................................299
rfc822..............................................299
uu................................................302
xdrlib..............................................302
Działanie w trybie ograniczonym.................................305
rexec...............................................306
Bastion..............................................309
Inne moduły.............................................310
bisect...............................................310
cmd...............................................310
md5...............................................313
sha................................................313
shlex...............................................314
DebugerPythona..........................................315
Profiler Pythona...........................................318
profile..............................................318
pstats..............................................319
Moduły nieudokumentowane...................................320
Usługi Pythona.........................................320
Przetwarzanie napisów....................................321
Moduły systemu operacyjnego................................321
Sieć................................................321
Obsługa danych internetowych...............................321
Usługi multimedialne.....................................322
SGIIrix.............................................322
Usługi specyficzne dla Sun-a.................................322
Różne..............................................322
Dodatek B: Rozszerzanie i osadzanie Pythona...........................323
Udostępnianie dodatkowych modułów.............................323
Przykład modułu rozszerzenia................................324
Kompilowanie rozszerzeń.....................................326
Konwertowanie danych z Pythona na C.............................328
Konwertowanie danych z C na Pythona.............................331
Obsługabłędów...........................................333
Zliczanie odwołań.........................................335
Wywoływanie Pythona z poziomu C...............................336
Warstwa obiektów abstrakcyjnych................................337
Funkqe niskiego poziomu dla typów wbudowanych......................341 XII
Python  
Definiowanie nowych typów...................................  345
Metody specjalne typów......................................  352
Wątki.................................................  356
Osadzanie..............................................  356
Narzędzia do budowy rozszerzeń................................  358
Extension Classes.......................................  358
Boost Python Library.....................................  359
Dodatek C: Podsumowanie zmian..................................361
Pythonl.6..............................................361
Python2.0..............................................361
Python2.1..............................................362
Indeks..................................................363
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Ruby. Programowanie (2009) - David Flanagan, Yukihiro Matsumoto [LIBGEN] [PDF] [PL]
Ruby. Programowanie (2009) - David Flanagan, Yukihiro Matsumoto [LIBGEN] [PDF] [PL]
Ruby. Programowanie (2012, Helion) - David Flanagan, Yukihiro Matsumoto [PL] [pdf] [LIBGEN]
Ruby. Programowanie (2012, Helion) - David Flanagan, Yukihiro Matsumoto [PL] [pdf] [LIBGEN]
Python dla dzieci. Programowanie na wesoło Jason R. Briggs [PL] [PDF] [FIONA9]
Python dla dzieci. Programowanie na wesoło Jason R. Briggs [PL] [PDF] [FIONA9]
Black Hat Python. Język Python dla hakerów i pentesterów (2015) - Justin Seitz [PL] [PDF] [LIBGEN]
Black Hat Python. Język Python dla hakerów i pentesterów (2015) - Justin Seitz [PL] [PDF] [LIBGEN]
Black Hat Python. Język Python dla hakerów i pentesterów (2015, Helion) - Justin Seitz [PL] [pdf] [LIBGEN]
Black Hat Python. Język Python dla hakerów i pentesterów (2015, Helion) - Justin Seitz [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java Servlet. Programowanie (2002, Helion) - Jason Hunter, William Crawford [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java Servlet. Programowanie (2002, Helion) - Jason Hunter, William Crawford [PL] [pdf] [LIBGEN]
Android. Programowanie aplikacji. Rusz głową! (2016) - Dawn Griffiths, David Griffiths [PL] [pdf] [LIBGEN]
Android. Programowanie aplikacji. Rusz głową! (2016) - Dawn Griffiths, David Griffiths [PL] [pdf] [LIBGEN]
Android. Programowanie aPLikacji. Rusz głową! Wydanie I (2016, Helion) - Dawn Griffiths, David Griffiths [713 strony] [PL] [PDF] [LIBGEN]
Android. Programowanie aPLikacji. Rusz głową! Wydanie I (2016, Helion) - Dawn Griffiths, David Griffiths [713 strony] [PL] [PDF] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować