MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych (2010, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych (2010, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 16-07-2021
Rozmiar: 5.78 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Rok: 2010
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Model architektoniczny MVC
Szablony PHP i szablony Smarty
Wizualne projektowanie baz danych
Mapowanie relacyjno-obiektowe
Oprogramowanie Propel oraz Doctrine
Formaty TXT, XML oraz XLS
Duża część popularnych serwisów internetowych dostępnych obecnie w sieci działa w oparciu o relacyjne bazy danych i język PHP. Tandem ten stał się już niemal standardem w dziedzinie tworzenia rozbudowanych, dynamicznych witryn i aplikacji WWW zarówno w przypadku wielkich przedsiębiorstw, jak i hobbystów pragnących dzielić się swoimi doświadczeniami za pośrednictwem internetu. PHP i MySQL doskonale nadają się do praktycznej realizacji wzorca architektonicznego MVC, ułatwiającego opracowywanie nawet najbardziej złożonych projektów. Dzięki odseparowaniu poszczególnych komponentów aplikacji i podzieleniu jej na mniejsze elementy funkcjonalne tworzona witryna jest znacznie wygodniejsza w zarządzaniu i modyfikacji niż serwisy oparte na innych wzorcach.

Wzorzec architektoniczny MVC — choć opracowany z myślą o uproszczeniu życia programistom i twórcom witryn WWW — początkowo bardzo trudno zrozumieć, a postęp w dziedzinie tworzenia stron internetowych wymusza ciągłe dostosowywanie się do panujących na rynku trendów i stałe odświeżanie wiedzy na ten temat. Pomocą posłuży tu odpowiednia książka — z pewnością może nią być "PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych ". W przystępny sposób prezentuje ona podstawy zastosowania architektury MVC, pokazuje wykorzystanie dwóch najważniejszych rozwiązań do mapowania obiektowo-relacyjnego, podsuwa techniki tworzenia funkcjonalnych interfejsów użytkownika aplikacji WWW oraz proponuje stosowanie różnych formatów do przechowywania danych. Poszczególne zagadnienia ilustrowane są przykładami i praktycznymi projektami, dzięki czemu łatwiej zrozumieć opisywane techniki i wykorzystać je w swoich aplikacjach. Zdobytą wiedzę pomagają utrwalić liczne ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

Podstawy użycia wzorca MVC
Moduły, akcje, widoki, szablony PHP i szablony Smarty
Reguły translacji przyjaznych adresów URL
Używanie baz danych w projektach WWW
Wizualne projektowanie baz danych i mapowanie relacyjno-obiektowe
Wykorzystanie oprogramowania Propel oraz Doctrine
Metody zwiększania funkcjonalności interfejsów aplikacji internetowych
Stronicowanie wyników i przewijanie rekordów
Chmura tagów
Korzystanie z formatów TXT, XML, XLS
Odczyt plików i wypełnianie bazy danych
Pliki skompresowane i osadzanie danych binarnych w plikach XML
Poznaj w praktyce nowoczesne metody
tworzenia zaawansowanych aplikacji WWW!
Wszystkie projekty omówione w książce umieszczono na płycie dołączonej do książki. Każdy z projektów jest dostępny jako kompletne, działające rozwiązanie, dokładnie przetestowane.
Spis treści
Wstęp
Część I. Akcje, widoki, translacje adresów URL i bazy danych, czyli podstawy użycia MVC
Rozdział 1. Hello world — pierwsza aplikacja korzystająca z MVC
 Projekt 1.1. Hello world!
  Krok pierwszy: utworzenie modułu main
  Krok drugi: utworzenie akcji hello w module main
  Krok trzeci: utworzenie układu witryny WWW
  Krok czwarty: reguła translacji adresu pierwszy-projekt.html na wykonanie akcji main/hello
  Krok piąty: skrypt index.php
  Pliki, które należy utworzyć
  Uruchomienie projektu
  Przebieg wykonania
Rozdział 2. Dołączanie zewnętrznych zasobów .css, .jpg, .js
 Projekt 2.1. Wlazł kotek na schody…
 Analiza ścieżek zawartych w kodzie HTML
Rozdział 3. Błędy 404
 Projekt 3.1. Żółta Turnia
  Oglądanie strony błędu oraz nagłówka HTTP
Rozdział 4. Zmienne i widoki
 Projekt 4.1. Data i godzina — szablon PHP
 Projekt 4.2. Data i godzina — szablon Smarty
 Projekt 4.3. Ojciec i syn — szablon PHP
 Projekt 4.4. Ojciec i syn — szablony Smarty
 Projekt 4.5. Stefan Żeromski: Zmierzch — szablon PHP
 Projekt 4.6. Stefan Żeromski: Zmierzch — szablony Smarty
 Projekt 4.7. Kolory CSS
 Projekt 4.8. Kolory CSS — szablony Smarty
Rozdział 5. Pre- i postprzetwarzanie
 Projekt 5.1. Fraszki
 Projekt 5.2. Fraszki — szablony Smarty
Rozdział 6. Translacja adresów URL
 Projekt 6.1. Kolędy
 Analiza różnych rodzajów adresów URL
 Dwukierunkowość konwersji adresów
 Konwersje adresów w generowanych stronach WWW
 Włączanie i wyłączanie translacji wyjściowych
 Konwersja adresów URL przy użyciu funkcji pomocniczych
 Implementacja funkcji pomocniczych w postaci wtyczek Smarty
 Kilka zmiennych w adresach URL
 Projekt 6.2. Ligi piłkarskie
  Zmienne $path_prefix oraz ###PATH_PREFIX###
Rozdział 7. Bazy danych
 Wizualne projektowanie bazy danych
 Oprogramowanie ORM
 Konwersja pliku .mwb do formatu Propel XML
 Konwersja pliku .mwb do formatu Doctrine YML
 db-frame-tool
 Propel — generowanie klas dostępu do bazy
 ORM Propel — pierwsze kroki
  Zestawienie wygenerowanych klas oraz najważniejszych metod
  Podstawy użycia klas wygenerowanych przez Propel
 Doctrine — generowanie klas dostępu do bazy
 ORM Doctrine — pierwsze kroki
  Zestawienie wygenerowanych klas oraz najważniejszych metod
  Podstawy użycia klas wygenerowanych przez Doctrine
 Projekt 7.1. Tatry (szablony PHP, Propel)
  Krok pierwszy: projekt bazy danych
  Krok drugi: generowanie klas dostępu do bazy danych
  Krok trzeci: tworzenie pustej bazy danych
  Krok czwarty: wypełnianie bazy danych na podstawie pliku tekstowego
  Krok piąty: zrzut wypełnionej bazy danych
  Krok szósty: aplikacja prezentująca zawartość bazy danych
 Projekt 7.2. Tatry (szablony PHP, Doctrine)
  Krok pierwszy: projekt bazy danych
  Krok drugi: generowanie klas dostępu do bazy danych
  Krok trzeci: tworzenie pustej bazy danych
  Krok czwarty: wypełnianie bazy danych na podstawie pliku tekstowego
  Krok piąty: zrzut wypełnionej bazy danych
  Krok szósty: aplikacja prezentująca zawartość bazy danych
 Projekt 7.3. Tatry (szablony Smarty, Propel)
 Projekt 7.4. Tatry (szablony Smarty, Doctrine)
Rozdział 8. Czego powinieneś nauczyć się z części pierwszej?
Część II. Operowanie klasami wygenerowanymi przez Propel oraz Doctrine
Rozdział 9. Wybieranie wszystkich rekordów z tabeli w zadanym porządku
 Propel — sortowanie rekordów
 Doctrine — sortowanie rekordów
 Projekt 9.1. Słownik (Propel, PHP)
  Krok pierwszy: projekt bazy danych
  Krok drugi: generowanie klas dostępu do bazy danych
  Krok trzeci: tworzenie pustej bazy danych
  Krok czwarty: wypełnianie bazy danych na podstawie pliku tekstowego
  Krok piąty: zrzut wypełnionej bazy danych
  Krok szósty: aplikacja prezentująca zawartość bazy danych
 Projekt 9.2. Słownik (Doctrine, PHP)
  Krok pierwszy: projekt bazy danych
  Krok drugi: generowanie klas dostępu do bazy danych
  Krok trzeci: tworzenie pustej bazy danych
  Krok czwarty: wypełnianie bazy danych na podstawie pliku tekstowego
  Krok piąty: zrzut wypełnionej bazy danych
  Krok szósty: aplikacja prezentująca zawartość bazy danych
Rozdział 10. Wybieranie pojedynczego rekordu
 Propel
 Doctrine
 Projekt 10.1. Treny (Propel, PHP)
  Identyfikacja trenu wewnątrz akcji tren/show
 Projekt 10.2. Treny (Doctrine, PHP)
Rozdział 11. Relacje 1:n
 Metody generowane przez Propel dla relacji 1:n
 Doctrine i relacje 1:n
 Projekt 11.1. Kontynenty, państwa, miasta (Propel, PHP)
  Przygotowanie bazy danych
  Aplikacja
 Projekt 11.2. Kontynenty, państwa, miasta (Doctrine, PHP)
  Rozszerzanie właściwości klas generowanych przez Doctrine
  Wstawianie rekordów
  Aplikacja
Rozdział 12. Relacje n:m
 Metody generowane przez Propel dla relacji n:m
 Doctrine i relacje n:m
 Projekt 12.1. Filmy (Propel, PHP)
  Przygotowanie bazy danych
  Aplikacja
 Projekt 12.2. Filmy (Doctrine, PHP)
 Propel. Sortowanie rekordów stojących w relacji n:m
 Projekt 12.3. Filmy (Propel, PHP, sortowanie)
 Doctrine. Sortowanie rekordów stojących w relacji n:m
 Projekt 12.4. Filmy (Doctrine, PHP, sortowanie)
Rozdział 13. Zagadnienia dodatkowe dotyczące warstw M oraz V
 Czyszczenie zawartości bazy danych
 Konwersja obiektu w napis
 Konwersje toArray(), fromArray()
 Warunkowe wstawianie nieistniejących obiektów
 Wielokrotne wykorzystanie widoku
 Projekt 13.1. Aparaty foto (Propel, PHP)
  Warstwa M
  Wypełnianie bazy danych
  Aplikacja
 Projekt 13.2. Aparaty foto (Doctrine, PHP)
  Rozszerzanie funkcjonalności klas wygenerowanych przez Doctrine
  Wstawianie rekordów do bazy danych
  Aplikacja
Rozdział 14. Zapisywanie w bazie danych obrazów i plików binarnych
 Zapisywanie w bazie danych zdjęć JPG
 Prezentowanie zdjęć JPG zapisanych w bazie danych na stronie WWW
 Zapisywanie w bazie danych dowolnych plików binarnych
 Wysyłanie danych binarnych z bazy do przeglądarki
 Projekt 14.1. NotH (Propel, PHP)
  Skrypt wstaw.php
  Aplikacja
  Tytuły stron
  Rozwijane menu pionowe
  Wartości atrybutów href oraz src w tekstach zapisanych w bazie danych
 Projekt 14.2. NotH (Doctrine, PHP)
  Skrypt wstaw.php
  Aplikacja
Rozdział 15. Akcje list i show, czyli publikowanie zawartości bazy danych w postaci witryny WWW
 Projekt 15.1. Czcionki projektów CSS Zen Garden (Propel, PHP)
  Aplikacja
  Menu główne witryny oraz tytuły podstron
Rozdział 16. Czego powinieneś nauczyć się z części drugiej?
Część III. Zwiększanie funkcjonalności interfejsu aplikacji internetowej
Rozdział 17. Kontekstowe hiperłącza do stron ze szczegółowymi informacjami
 Projekt 17.1. Angaże (szablony PHP, Propel)
  Unikatowość kolumny slug
  Pliki tekstowe o bardziej złożonej strukturze
  Rozszerzenia warstwy M
  Filtry konwertujące generowany kod HTML
  Aplikacja
  Hiperłącza kontekstowe
  Menu kontekstowe
Rozdział 18. Następny, poprzedni, czyli przewijanie zawartości witryny WWW
 Projekt 18.1. PHP. Praktyczne projekty
  Ograniczenia kluczy obcych
  Wstępne opracowanie aplikacji
  Implementacja hiperłączy następny/poprzedni
  Hiperłącza link zawarte w nagłówku strony WWW
Rozdział 19. Wskaźnik położenia
 Projekt 19.1. Kolekcja płyt DVD z fotografiami
  Rozszerzanie klas dostępu do bazy danych
  Wypełnianie bazy danych rekordami
  Aplikacja
  Translacje adresów stosujących cztery zmienne URL
  Tabela zdjęć wykonana bez użycia tabel HTML
  Wskaźniki następny/poprzedni do przewijania zdjęć i kategorii
  Efekt rollover ze wskaźnikiem wybranej opcji
  Fotografie podążające za wskaźnikiem myszki
  Wskaźnik breadcrumbs
Rozdział 20. Sortowanie tabel
 Projekt 20.1. Piłka nożna — sezon 2002/2003
  Wielokrotne klucze obce z tej samej tabeli
  Sortowanie złączeń dla wielokrotnych kluczy
  Wypełnianie bazy danych
  Zarys aplikacji
  Implementacja sortowalnych tabelek HTML
Rozdział 21. Stronicowanie
 Projekt 21.1. 33 1/3
  Automatyczne generowanie identyfikatorów slug dla rekordów o zdublowanych tytułach
  Klasa Pager
  Widok wskaźnika stronicowania
  Prezentacja rekordów poddanych stronicowaniu
  Kontekstowe stronicowanie rekordów
Rozdział 22. Alfabet
 Projekt 22.1. Imiona
  Wybieranie alfabetu liter
 Komponent wyświetlający alfabet
  Prezentacja liter rozpoczynających się od wybranej litery na stronie WWW
  Umieszczanie kontrolki z listą liter w szablonie layout.html
Rozdział 23. Chmura tagów
 Projekt 23.1. Katalog Open Clipart
  Wypełnianie bazy danych
  Waga słów kluczowych
  Aplikacja
Rozdział 24. Spis treści
 Projekt 24.1. Artykuły
  Wypełnianie bazy danych rekordami
  Funkcje odpowiedzialne za odczytywanie i usuwanie fragmentów kodu HTML
  Funkcje odpowiedzialne za tworzenie spisu treści
  Kolorowanie składni
  Aplikacja
Rozdział 25. Czego powinieneś nauczyć się z części trzeciej?
Część IV. Formaty danych
Rozdział 26. Podstawy przetwarzania dokumentów XML w PHP
 Klasa SimpleXML
  Tworzenie obiektu SimpleXMLElement
  Dostęp do węzłów drzewa
  Lista identycznych elementów
  Dostęp do atrybutów
  Przetwarzanie wszystkich elementów i ich atrybutów
  Wielokrotne zagnieżdżenia
  Język XPath
 Przykładowe dokumenty XML dostępne w internecie
  Kursy walut
  Książki wydawnictwa Helion
 Projekt 26.1. Turniej Czterech Skoczni
  Aplikacja
Rozdział 27. Generowanie dokumentów XML w PHP
 Statyczne pliki XML
 Generowanie dokumentu XML w PHP
 Echo — drukowanie kodu XML
 Generowanie XML na podstawie tablicy
 Generowanie XML na podstawie pliku tekstowego
 Zapisywanie kodu XML do pliku
 Konwersja pliku tekstowego do formatu XML
 Dane w formacie XML opisujące witrynę WWW
  Mapa witryny: sitemap.xml
  Kanał RSS
 Projekt 27.1. Kursy walut
  Ustalanie adresów dokumentów XML z kursami walut
  Projekt bazy danych
  Wypełnianie bazy danych rekordami
  Aplikacja
  Kanał RSS
  Mapa witryny
  Wykresy kursów walut
Rozdział 28. XML_Serializer, XML_Unserializer — dwukierunkowe transformacje tablic w XML
 XML_Serializer
  Konwersja tablicy w kod XML
  Tablica asocjacyjna
  Opcje
  Tablica opcji
  Jednowymiarowa tablica indeksowana
  Wielowymiarowe tablice indeksowane
  Atrybuty
  Wybiórcze stosowanie atrybutów
  Przekształcenia
 XML_Serializer — przykłady
 Projekt 28.1. Konwersja pliku nobel.txt
 Projekt 28.2. Konwersja pliku mecze.txt
 Projekt 28.3. Konwersja pliku tcs.txt
 Klasa XML_Unserializer
  Podstawowe użycie
  Odczyt pliku
  Parsing atrybutów
 Konwersja formatu XML
 Projekt 28.4. Konwersja jeden-w-wiele
 Projekt 28.5. Konwersja wiele-w-jeden
 Projekt 28.6. Klasyfikacja zwierząt
  Wypełnianie bazy danych rekordami
  Moduły i akcje aplikacji
  Akcja main/drzewo
  Kanał RSS
  Generowanie statycznego dokumentu sitemap.xml
Rozdział 29. Arkusze kalkulacyjne MS Excel XLS
 Odczyt pliku XLS
  Odczyt kilku arkuszy
 Tworzenie pliku XLS
 Wysyłanie arkusza do przeglądarki
  Konwersja pliku tekstowego do formatu XLS
 Konwersja pliku XLS do formatu tekstowego
 Projekt 29.1. Generowanie danych autokomisu
 Projekt 29.2. Autokomis
  Wypełnianie bazy danych rekordami
  Aplikacja
Rozdział 30. Konwersja plików z danymi
 Format danych tekstowych
 Format danych XML
 Format danych XLS
 Projekt 30.1. Konwersja formatu TXT do formatu XML
 Projekt 30.2. Konwersja formatu TXT do formatu XLS
 Projekt 30.3. Konwersja formatu XML do formatu TXT
 Projekt 30.4. Konwersja formatu XML do formatu XLS
 Projekt 30.5. Konwersja formatu XLS do formatu TXT
 Projekt 30.6. Konwersja formatu XLS do formatu XML
 Projekt 30.7. Zestawienia artykułów „Magazynu INTERNET”
  Aplikacja
  Akcja list prezentująca sortowalną i stronicowaną tabelkę HTML
  Akcja show prezentująca sortowalną i stronicowaną tabelkę HTML
Rozdział 31. Skompresowane dokumenty XML zawierające dane binarne
 Kodowanie base64
 Dekodowanie base64
 Kompresja danych
 Dekompresja danych
 Projekt 31.1. Format danych systemu do publikowania artykułów
  Umieszczanie ilustracji, listingów, ramek i tabel w treści artykułu
 Projekt 31.2. Konwersja artykułu z formatu tekstowego do spakowanego pliku XML
 Projekt 31.3. System publikacji artykułów w postaci witryny WWW
  Baza danych
  Propel i dostęp tylko do wybranych kolumn tabeli
  Wypełnianie bazy danych
  Aplikacja
Rozdział 32. Czego powinieneś nauczyć się z części czwartej?
Skorowidz
Dodatkowe materiały
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV (2010, Helion) - Kevin Yank [PL] [PDF] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV (2010, Helion) - Kevin Yank [PL] [PDF] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV (2010, Helion) - Kevin Yank [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV (2010, Helion) - Kevin Yank [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP5, Apache i MySQL od podstaw: tworzenie dynamicznych witryn WWW za pomocą technologii open source (2005, Wydawnictwo Helion) - Elizabeth Naramore [PL] [djvu2] [LIBGEN]
PHP5, Apache i MySQL od podstaw: tworzenie dynamicznych witryn WWW za pomocą technologii open source (2005, Wydawnictwo Helion) - Elizabeth Naramore [PL] [djvu2] [LIBGEN]
jQuery. Poradnik programisty (2010, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery. Poradnik programisty (2010, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
H. Williams, D. Lane - Bazy danych w Internecie - tworzenie za pomocą PHP i MySQL (2002) [DJVU] [PL] [LIBGEN]
H. Williams, D. Lane - Bazy danych w Internecie - tworzenie za pomocą PHP i MySQL (2002) [DJVU] [PL] [LIBGEN]
H Williams, D Lane - Bazy danych w Internecie - tworzenie za pomocą PHP i MySQL (2002) [DJVU] [PL] [libgen]
H Williams, D Lane - Bazy danych w Internecie - tworzenie za pomocą PHP i MySQL (2002) [DJVU] [PL] [libgen]
jQuery : tablice informatyczne (2012, Helion) - Gajda, Włodzimierz [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery : tablice informatyczne (2012, Helion) - Gajda, Włodzimierz [PL] [pdf] [LIBGEN]
GIMP. Ćwiczenia praktyczne (2011, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
GIMP. Ćwiczenia praktyczne (2011, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować