MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Git. Rozproszony system kontroli wersji (2013, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
Git. Rozproszony system kontroli wersji (2013, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 16-07-2021
Rozmiar: 5.60 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Git. Rozproszony system kontroli wersji
Rok: 2013
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Git - oszczędź sobie kłopotów z synchronizacją projektu!
Praca nad niemal każdym projektem informatycznym wymaga współdziałania wielu osób, często pracujących z dala od siebie. W takich warunkach bardzo łatwo popełnić błąd, nadpisać jakiś ważny plik albo przypadkowo zdublować dane. Mały projekt po takiej wpadce da się jeszcze uratować, ale większy… można wyrzucić do kosza. Chyba że od momentu jego inicjalizacji używamy narzędzia odpowiedzialnego za właściwą synchronizację danych, czyli systemu kontroli wersji, co jest standardem we współczesnej informatyce. Jednym z takich programów jest git, napisany na potrzeby zarządzania kodem źródłowym jądra systemu Linux - taka rekomendacja mówi sama za siebie.

Możliwości programu git i sposoby jego praktycznego zastosowania w różnych projektach przedstawione zostały w tej książce. Znajdziesz tu podstawowe informacje o instalacji środowiska i tworzeniu repozytoriów, pracy z plikami, identyfikowaniu rewizji i zmienianiu historii projektu. Dowiesz się, kiedy i jak tworzyć czy łączyć gałęzie oraz całe repozytoria, korzystać z repozytorium lokalnego i zdalnego, a także synchronizować je w odpowiedni sposób. Poznasz możliwe konflikty między wersjami pliku i nauczysz się radzić sobie z nimi. Zrozumiesz, jak wykorzystywać najbardziej znane serwery hostingowe dla projektów git oraz dostępne w nich, wbudowane systemy śledzenia błędów. I wreszcie przestaniesz miewać koszmary, w których tracisz tygodnie na odszukanie zagubionego pliku. Git zrobi to za Ciebie!

Instalacja programu git, tworzenie repozytoriów i obszar roboczy
Tworzenie rewizji i przywracanie stanu plików
Stany plików, ignorowanie plików i znaczniki
Identyfikowanie rewizji, skróty komend
Modyfikowanie historii projektu oraz tworzenie i usuwanie gałęzi
Łączenie gałęzi: operacja merge i operacja rebase
Powiązanie repozytorium lokalnego i zdalnego oraz podstawy synchronizacji repozytoriów
Praktyczne wykorzystanie git i łączenie oddzielnych repozytoriów
Treść pliku: konflikty, badanie różnic, pliki tekstowe i binarne
Serwisy github.com i bitbucket.org
Praca grupowa w serwisach github.com oraz bitbucket.org i zintegrowany system śledzenia błędów
Wypróbuj git - wystarczająco dobry nawet dla jądra Linuksa!
Spis treści
Podziękowania
Część I. Repozytoria o liniowej historii
Rozdział 1. Wprowadzenie
 Git
 Jak przebiega praca nad projektem stosującym Git?
 Hosting projektów Git
 Czego się nauczysz z tego podręcznika?
 Dokumentacja
Rozdział 2. Instalacja programu Git
 Konsola Gita w systemie Windows
 Ułatwienia uruchamiania konsoli w systemie Windows
 Podstawowa konfiguracja klienta Git
 Edytor
Rozdział 3. Tworzenie repozytoriów
 Inicjalizacja nowego repozytorium
 Klonowanie repozytoriów
 Badanie historii projektu
 Wizualizacja historii projektu
Rozdział 4. Obszar roboczy
 Przywracanie stanu projektu, który zawiera nowe pliki
Rozdział 5. Tworzenie rewizji i przywracanie stanu plików
 Tworzenie rewizji
 Przywracanie stanu plików do wybranej rewizji
 Przenoszenie repozytorium
 Rezygnacja z repozytorium
Rozdział 6. Stany plików
 Uproszczony model pracy: przestrzeń robocza i repozytorium
 Indeksowanie
 Diagram stanów
 Obszar roboczy, indeks i repozytorium
 Modyfikowanie stanu plików repozytorium
 Stan repozytorium
 Uproszczony model pracy raz jeszcze
 Oznaczenia stanów pliku
 Stany dwuliterowe (mieszane)
 Repozytoria zwykłe i surowe
 Składnia poleceń Gita
Rozdział 7. Ignorowanie plików
 Uzupełnienie diagramu stanów
Rozdział 8. Znaczniki
 Znaczniki lekkie i oznaczone
 Tworzenie znaczników opisanych
 Tworzenie znaczników lekkich
 Usuwanie znaczników
 Sprawdzanie dostępnych znaczników
 Szczegółowe dane znacznika
 Użycie znaczników
 Generowanie skompresowanych plików odpowiadających konkretnej wersji projektu
Rozdział 9. Identyfikowanie rewizji
 Pełne skróty SHA-1
 Skrócona postać SHA-1
 Znaczniki
 Nazwa symboliczna HEAD
 Rewizja domyślna
 Repozytoria o historii nieliniowej
 Dziennik reflog
 Polecenia rev-parse oraz rev-list
 Znaki specjalne wiersza poleceń Windows
Rozdział 10. Skróty komend
 Komendy ułatwiające zapisywanie stanu projektu
 Komendy ułatwiające wykonywanie ćwiczeń
Rozdział 11. Modyfikowanie historii projektu
 Usuwanie ostatnich rewizji
 Modyfikowanie ostatniej rewizji
 Łączenie rewizji
 Usuwanie zmian wprowadzonych przez rewizję
 Odzyskiwanie poszczególnych plików z dowolnej rewizji
Rozdział 12. Podsumowanie części I
 Co powinieneś umieć po lekturze pierwszej części?
 Lista poznanych poleceń
Część II. Repozytoria z rozgałęzieniami
Rozdział 13. Tworzenie i usuwanie gałęzi
 Gałęzie to wskaźniki rewizji!
 Gałąź master
 Tworzenie gałęzi
 Dodawanie rewizji w bieżącej gałęzi
 Tworzenie gałęzi wskazujących dowolną rewizję
 Przełączanie gałęzi
 Tworzenie i przełączanie gałęzi
 Stan detached HEAD
 Relacja zawierania gałęzi
 Usuwanie gałęzi
 Zmiana nazwy gałęzi
 Gałęzie jako identyfikatory rewizji
 Uwagi o usuwaniu ostatnich rewizji
 Sprawdzanie różnic pomiędzy gałęziami
 Gałęzie i dziennik reflog
 Zgubione rewizje
Rozdział 14. Łączenie gałęzi: operacja merge
 Przewijanie do przodu
 Przewijanie do przodu dla wielu gałęzi
 Łączenie gałęzi rozłącznych
 Łączenie kilku rozłącznych gałęzi
 Wycofywanie operacji git merge
Rozdział 15. Łączenie gałęzi: operacja rebase
 Podobieństwa i różnice pomiędzy poleceniami merge i rebase
 Wycofywanie operacji git rebase
Rozdział 16. Podsumowanie części II
 Co powinieneś umieć po lekturze drugiej części?
 Lista poznanych poleceń
Część III. Gałęzie zdalne
Rozdział 17. Definiowanie powiązania między repozytorium lokalnym a zdalnym
 Klonowanie raz jeszcze
 Klonowanie repozytorium z dysku
 Definiowanie repozytoriów zdalnych
 Definiowanie powiązania między gałęzią lokalną a gałęzią śledzoną
 Listowanie gałęzi
Rozdział18. Podstawy synchronizacji repozytoriów
 Pobieranie gałęzi z repozytorium zdalnego do repozytorium lokalnego
 Uaktualnianie sklonowanych repozytoriów
 Repozytoria surowe
 Przesyłanie gałęzi do repozytorium zdalnego
 Wysyłanie dowolnej gałęzi
 Przełączanie na gałąź zdalną
 Przesyłanie gałęzi ze zmianą nazwy
 Usuwanie gałęzi zdalnych
 Zabezpieczanie przed utratą rewizji
 Polecenie backup
 Przesyłanie gałęzi do repozytorium zwykłego
Rozdział 19. Praktyczne wykorzystanie Gita — scenariusz pierwszy
 Inicjalizacja projektu
 Dołączanie do projektu
 Wprowadzanie zmian w projekcie
 Wykorzystywanie kilku gałęzi
Rozdział 20. Łączenie oddzielnych repozytoriów
 Graf niespójny
Rozdział 21. Podsumowanie części III
 Co powinieneś umieć po lekturze trzeciej części?
 Lista poznanych poleceń
Część IV. Treść pliku
Rozdział 22. Konflikty
 Konflikt tekstowy: wynik operacji git merge
 Konflikt tekstowy: wynik operacji git rebase
 Dublowanie konfliktów przez operacje merge i rebase
 Konflikty binarne
 Konflikt binarny: wynik operacji git merge
 Konflikt binarny: wynik operacji git rebase
 Przywracanie plików do postaci z łączonych gałęzi
 Polecenia checkout i show
Rozdział 23. Badanie różnic
 Szukanie zmienionych wyrazów
 Szukanie zmienionych plików
 Wyszukiwanie rewizji, w których podany plik został zmieniony
Rozdział 24. Pliki tekstowe i binarne
 Odróżnianie plików binarnych od tekstowych
 Atrybut diff — konflikty tekstowe i binarne
 Konwersja znaków końca wiersza
 Projekty wieloplatformowe
 Ustalenie konwersji znaków końca wiersza dla konkretnych plików
Rozdział 25. Podsumowanie części IV
 Co powinieneś umieć po lekturze czwartej części?
 Lista poznanych poleceń
Część V. Praca w sieci
Rozdział 26. Serwisy github.com i bitbucket.org
Rozdział 27. Klucze SSH
 Instalacja oprogramowania SSH w systemie Windows
 Konfiguracja klucza SSH na serwerze github.com
 Konfiguracja klucza SSH na serwerze bitbucket.org
 Repozytorium zdalne na serwerze SSH
Rozdział 28. Tworzenie i usuwanie repozytoriów w serwisach github.com i bitbucket.org
 Inicjalizowanie nowego repozytorium: serwis github.com
 Import istniejącego kodu: serwis github.com
 Inicjalizowanie nowego repozytorium: serwis bitbucket.org
Rozdział 29. Praktyczne wykorzystanie Gita — scenariusz drugi
 Scenariusz pierwszy realizowany w serwisach github.com i bitbucket.org
Rozdział 30. Praca grupowa w serwisach github.com oraz bitbucket.org
 Praca oparta na żądaniach aktualizacji
 Praca grupowa wykorzystująca żądania aktualizacji (bez gałęzi) w pigułce
 Żądania aktualizacji i gałęzie
 Opisy i dyskusje
Rozdział 31. Zintegrowany system śledzenia błędów
Rozdział 32. Podsumowanie części V
 Repozytoria do ćwiczenia znajomości Gita
Dodatki
Dodatek A. Literatura
 Książki
 Materiały dostępne w Internecie
Dodatek B. Słownik terminów angielskich
Skorowidz
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty (2013, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty (2013, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery : tablice informatyczne (2012, Helion) - Gajda, Włodzimierz [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery : tablice informatyczne (2012, Helion) - Gajda, Włodzimierz [PL] [pdf] [LIBGEN]
GIMP. Ćwiczenia praktyczne (2011, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
GIMP. Ćwiczenia praktyczne (2011, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery : tablice informatyczne (2012, Helion) - Gajda, Włodzimierz [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery : tablice informatyczne (2012, Helion) - Gajda, Włodzimierz [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery. Poradnik programisty (2010, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery. Poradnik programisty (2010, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kurs Git - System kontroli wersji - Wydawnictwo SK [PL] [rar] [FIONA9]
Kurs Git - System kontroli wersji - Wydawnictwo SK [PL] [rar]  [FIONA9]
Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania (2012, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania (2012, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych (2010, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych (2010, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować