MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: PHP. Zaawansowane programowanie (2012, Helion) - Peter MacIntyre, Brian Danchilla, Mladen Gogala [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP. Zaawansowane programowanie (2012, Helion) - Peter MacIntyre, Brian Danchilla, Mladen Gogala [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 16-07-2021
Rozmiar: 5.73 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: PHP. Zaawansowane programowanie
Rok: 2012
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Zacznij tam, gdzie inni kończą!
PHP jest obecnie najpopularniejszym językiem programowania aplikacji internetowych, a jego znajomość staje się koniecznością dla każdego programisty. "PHP Zaawansowane programowanie" zapozna Cię z nowymi możliwościami wersji 5.3.x, takimi jak przestrzenie nazw, funkcje anonimowe, Nowdoc, SPL oraz archiwa Phar. Doświadczeni programiści PHP znajdą tu przejrzyste wyjaśnienia i przydatne fragmenty kodów dotyczących programowania obiektowego, mobilnych urządzeń klienckich, skalowalnych źródeł danych, XML-a, AJAX-a, JSON-a oraz bezpieczeństwa.

Autorzy tej książki skupiają się na zaawansowanych zagadnieniach związanych z językiem PHP. W trakcie lektury dowiesz się, jak stworzyć aplikację dla platform mobilnych, zintegrować swój serwis z takimi portalami, jak Facebook i Twitter. Znajdziesz tu rozdziały poświęcone ważnemu tematowi programowania baz danych — poczynając od mało znanych baz NoSQL, poprzez CouchDB, MongoDB i SQLite, aż do Oracle, rozszerzeń MySQLi, PDO, ADOdb oraz systemu wyszukiwania pełnotekstowego Sphinx. Nauczysz się korzystać z bibliotek open source oraz parsować wiadomości RSS, generować dokumenty PDF, pobierać dane ze stron WWW, korzystać z bibliotek Map Google i Google Chart, a także tworzyć wiadomości e-mail i SMS. Ta książka zaczyna się w miejscu, w którym inne kończą omawianie PHP. Jeżeli tworzysz nowatorskie aplikacje albo chcesz zintegrować się z serwisami społecznościowymi, musisz ją mieć!

Integracja z serwisami Facebook i Twitter
Dokumentowanie kodu
Wykorzystanie wyspecjalizowanych baz danych
Wsparcie dla platform mobilnych
Nawet nie wiedziałeś, że PHP ma takie możliwości!
Spis treści
O autorach
O korektorze merytorycznym
Przedmowa
Wprowadzenie do PHP
Geneza PHP
Czym jest PHP?
Szczegółowy przegląd treści książki
 Rozdział 1. Obiektowość
 Rozdział 2. Wyjątki i referencje
 Rozdział 3. Mobilne PHP
 Rozdział 4. Media społecznościowe
 Rozdział 5. Nowości technologiczne
 Rozdział 6. Tworzenie formularzy i zarządzanie nimi
 Rozdziały 7. i 8. Integracja z bazami danych. Część I i II
 Rozdział 9. Integracja z bazami danych. Część III
 Rozdział 10. Biblioteki
 Rozdział 11. Bezpieczeństwo
 Rozdział 12. Programowanie zwinne z wykorzystaniem Zend Studio dla Eclipse, Bugzilli, Mylyn i Subversion
 Rozdział 13. Refaktoryzacja, testy jednostkowe i ciągła integracja
 Rozdział 14. XML
 Rozdział 15. JSON i Ajax
 Rozdział 16. Konkluzja
Przyszłość PHP
Rozdział 1. Obiektowość
Klasy
Dziedziczenie i przeciążanie
„Magiczne” funkcje
 Metody __get i __set
 Metoda __isset
 Metoda __call
 Metoda __toString()
Kopiowanie, klonowanie oraz porównywanie obiektów
Interfejsy, iteratory i klasy abstrakcyjne
Kontekst klasy i elementy statyczne
Podsumowanie
Rozdział 2. Wyjątki i referencje
Wyjątki
Referencje
Podsumowanie
Rozdział 3. Mobilne PHP
Różnorodność urządzeń
Rozpoznanie urządzenia
 Aplikacja kliencka
 Wbudowane funkcje PHP
Rozpoznawanie możliwości urządzenia
 WURFL
 Tera-WURFL
Narzędzia renderujące
 WALL
 Reagujący CSS
Emulatory i SDK
 Tworzenie dla systemu Android
 Adobe Flash Builder dla PHP
Kody QR
Podsumowanie
Rozdział 4. Media społecznościowe
OAuth
Twitter
 API publicznego wyszukiwania
 Prywatne REST API
 Wykorzystanie mechanizmu OAuth w celu powiązania strony z systemem logowania
 Dodatkowe metody API i przykłady jego wykorzystania
Facebook
 Dodanie linku wylogowania z Facebooka
 Żądanie dodatkowych uprawnień
 Graph API
Podsumowanie
Rozdział 5. Nowości technologiczne
Przestrzenie nazw
 Przestrzenie nazw i autoładowanie
 Przestrzenie nazw — podsumowanie
Funkcje anonimowe
Nowdoc
Lokalne instrukcje goto
Standardowa biblioteka PHP — SPL
 SPL — podsumowanie
Rozszerzenie phar
Podsumowanie
Rozdział 6. Tworzenie formularzy i zarządzanie nimi
Walidacja danych
Wczytywanie plików i obrazów
Konwersja obrazów i miniatury
Wyrażenia regularne
Integracja języków
Podsumowanie
Rozdział 7. Integracja z bazami danych. Część I
Wprowadzenie do MongoDB
 Zapytania w MongoDB
 Modyfikowanie dokumentów w MongoDB
 Agregacje w MongoDB
 Podsumowanie MongoDB
Wprowadzenie do CouchDB
 Wykorzystanie interfejsu Futon
 Podsumowanie CouchDB
Wprowadzenie do SQLite
 Podsumowanie SQLite
Podsumowanie
Rozdział 8. Integracja z bazami danych. Część II
Wprowadzenie do rozszerzenia MySQLi
 Podsumowanie rozszerzenia MySQLi
Wprowadzenie do PDO
 Podsumowanie PDO
Wprowadzenie do ADOdb
 Podsumowanie ADOdb
Wyszukiwanie pełnotekstowe przy wykorzystaniu Sphinksa
Podsumowanie
Rozdział 9. Integracja z bazami danych. Część III
Wprowadzenie do Oracle
Podstawy. Połączenie i wykonywanie zapytań
Interfejs tablicowy
Procedury i kursory w PL/SQL
Praca z typami LOB
Inne podejście do połączeń — pule połączeń
Zestawy znaków w bazie danych i PHP
Podsumowanie
Rozdział 10. Biblioteki
SimplePie
TCPDF
 Pobieranie danych ze stron internetowych
Integracja z Mapami Google
Wiadomości e-mail i SMS
gChartPHP — biblioteka wykorzystująca Google Chart API
Podsumowanie
Rozdział 11. Bezpieczeństwo
Nigdy nie ufaj danym
 register_globals
 Białe i czarne listy
 Dane formularzy
 $_COOKIES, $_SESSION i $_SERVER
 Żądania Ajax
Powszechne ataki
 Polityka tego samego pochodzenia
 XSS (Cross Site Scripting)
 CSRF (Cross-Site Request Forgery)
Sesje
Zapobieganie atakom typu SQL injection
Wyrażenia filtrujące
Plik php.ini i ustawienia serwera
 Środowisko serwerowe
 Zabezpieczanie pliku php.ini
Algorytmy haseł
Podsumowanie
Rozdział 12. Programowanie zwinne z wykorzystaniem Zend Studio dla Eclipse, Bugzilli, Mylyn i Subversion
Zasady programowania zwinnego
Rajd programowania zwinnego
Wprowadzenie do programu Bugzilla
Mylyn dla Eclipse
Bugzilla i Mylyn w połączeniu z Eclipse
Maksymalizowanie korzyści
Podsumowanie
Rozdział 13. Refaktoryzacja, testy jednostkowe i ciągła integracja
Refaktoryzacja
 Niewielka refaktoryzacja
 Większy przykład
Testy jednostkowe
Ciągła integracja
 Serwer ciągłej integracji
 System kontroli wersji
 Analiza statyczna
 Budowanie automatyzacji
 Uruchomienie serwera Jenkins
Podsumowanie
Rozdział 14. XML
Podstawy XML
Schematy
SimpleXML
 Parsowanie XML z tekstu
 Parsowanie XML z pliku
 Przestrzenie nazw
 RSS
 Generowanie dokumentów XML za pomocą SimpleXML
DOMDocument
XMLReader i XMLWriter
Podsumowanie
Rozdział 15. JSON i Ajax
JSON
 PHP i JSON
Ajax
 Tradycyjny model WWW
 Model Ajax
 Zdarzenia synchroniczne kontra asynchroniczne
 Obiekt XMLHttpRequest
 Wykorzystanie obiektu XMLHttpRequest
 API JavaScript wyższego poziomu
 Przykłady jQuery
 Przesyłanie danych z Ajaksa do skryptu PHP
Prosty program graficzny
 Utrzymanie stanu
Podsumowanie
Rozdział 16. Konkluzja
Zasoby
 www.php.net
 www.zend.com
 devzone.zend.pl
 www.phparch.com
Konferencje
Certyfikacja PHP
Podsumowanie
Dodatek. Wyrażenia regularne
Składnia wyrażeń regularnych
Przykłady wyrażeń regularnych
 Opcje wewnętrzne
 Chciwość
Funkcje wykorzystujące wyrażenia regularne
 Zamiana ciągów — preg_replace
Inne funkcje
Skorowidz
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie (2015, Helion) - Adam Freeman [PL] [pdf] [LIBGEN]
ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie (2015, Helion) - Adam Freeman [PL] [pdf] [LIBGEN]
Programowanie usług WCF (2012, Helion) - Juval Löwy [PL] [pdf] [LIBGEN]
Programowanie usług WCF (2012, Helion) - Juval Löwy [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5 Programowanie Aplikacji (2012, Helion) - Kessin Zachary [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5 Programowanie Aplikacji (2012, Helion) - Kessin Zachary [PL] [pdf] [LIBGEN]
Ruby. Programowanie (2012, Helion) - David Flanagan, Yukihiro Matsumoto [PL] [pdf] [LIBGEN]
Ruby. Programowanie (2012, Helion) - David Flanagan, Yukihiro Matsumoto [PL] [pdf] [LIBGEN]
C# Programowanie (2012, Helion) - Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty [PL] [rar] [LIBGEN]
C# Programowanie (2012, Helion) - Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty [PL] [rar] [LIBGEN]
Programowanie C# (2012, Helion) - Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty [PL] [pdf] [LIBGEN]
Programowanie C# (2012, Helion) - Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ (2013, Helion) - Radosław Sokół [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ (2013, Helion) - Radosław Sokół [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować