MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: ApowerRecover 14.2.1.0 Professional / Technician / WinPE [PL] [Crack] [azjatycki]
ApowerRecover 14.2.1.0 Professional / Technician / WinPE [PL] [Crack] [azjatycki]
Dodał: azjatycki
Data: 17-07-2021
Rozmiar: 58.57 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 5
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
Multilanguage.

ApowerRecover może łatwo odzyskać Twoje pliki. Niezależnie od tego, czy było to spowodowane przypadkowym usunięciem, formatowaniem, infekcją wirusową czy niewłaściwymi działaniami.

Główne cechy:

Inteligentne odzyskiwanie usuniętych plików
Program oferuje trzy tryby, które pomagają użytkownikom w inteligentnym odzyskiwaniu utraconych plików. Jeśli pamiętasz, gdzie przechowywane są Twoje pliki, możesz bezpośrednio wybrać ich lokalizację i odzyskać je. Jeśli nie pamiętasz, możesz przeskanować cały komputer, aby je znaleźć. A jeśli nie możesz znaleźć partycji, aplikacja może nawet pozwolić Ci wybrać i przeszukać dysk w celu odzyskania danych. Co więcej, jeśli nadal nie możesz znaleźć danych, których szukasz, możesz przejść do „Głębokiego skanowania” pod wynikiem wyszukiwania, aby odkryć obszar głębiej, aby pomóc Ci uzyskać żądane elementy.

Wygodna operacja odzyskiwania danych
W przeciwieństwie do innych narzędzi do odzyskiwania, to oprogramowanie ma przejrzysty i intuicyjny interfejs, który nawet początkujący może łatwo zrozumieć, jak odzyskać utracone pliki. Możesz wybrać wszystkie typy plików, a także określony typ danych do skanowania i odzyskiwania. Możesz także wybrać konkretny skan lub dokładne wyszukiwanie, jak chcesz. Podczas procesu skanowania możesz w dowolnym momencie wstrzymać, wznowić lub zatrzymać skanowanie. Po zakończeniu wykrywania będziesz mógł zobaczyć szczegółowe informacje o usuniętych elementach, co może pomóc Ci zaoszczędzić czas i miejsce na dysku, ponieważ nie otrzymasz niechcianych plików przez pomyłkę. Korzystając z tego oprogramowania, możesz czuć się bezpiecznie, ponieważ Twoje dane można łatwo odzyskać bez utraty.

Łatwe odzyskiwanie usuniętych plików
Ten program jest naprawdę łatwy w użyciu. Po prostu uruchom go na swoim komputerze, sprawdź typ plików, które chcesz odzyskać, i wybierz odpowiedni tryb w zależności od sytuacji. Aplikacja automatycznie rozpocznie skanowanie komputera lub dysków. Następnie elementy zostaną wyświetlone na dwa sposoby - Ścieżka i Typ pliku. Jak sugerują nazwy, ścieżka pokaże, skąd usunąłeś element, a typ pliku podzieli znalezione elementy na różne kategorie zgodnie z ich typami. Wybierz pliki i przywróć je do określonej lokalizacji.

------------

[ENG]

No matter how you lost your precious data stored in hard drives, you can find and retrieve it with the help of this excellent program. Whether you are a tech expert or a beginner, you can easily operate this software and master in how to restore deleted files. Specialized in recovering, the application works well in assisting people obtaining lost data and offers best services for users while they are using the program. These make it the best option one can have when encountering such problems.

Recover Deleted Files Comprehensively
Data can be easily lost by accidental deleting, formatting, virus infection and improper actions. The software will help you get it back. It can safely recover deleted files on the Windows PC or Mac, whether they are in the computer hard drive, external hard disk, memory cards, digital cameras, camcorders, or flash drives. And it can retrieve various types of data in almost all kinds of formats, such as photos, audios, videos, documents, archives, emails, etc.

Restore Deleted Files Intelligently
The program offers three modes to help its users to restore lost files in a smart way. If you remember where your files are stored, you can choose their location directly and get them back. If you don't remember, you can scan the whole computer to find them. And if you can't find your partition, the application can even let you select and search the drive to recover your data. Better yet, if you still cannot find the data you want, you can go to "Deep Scan" below the search result and it will detect the area more deeply to help you get the needed items.

User-friendly Data Recovery Operation
Unlike other recovery tools, this software has a clean and clear interface that even the newbie can easily understand how to retrieve their lost files. You can choose all kinds of files as well as a certain type of data to scan and recover. Also, you can choose a specific scan or a thorough search as you like. During the scanning process, you can pause, continue or stop scanning at any time. When the detection is finished, you can see the details of the deleted items which may help you save time and storage space, because you won't get the unwanted files mistakenly. And you can feel safe utilizing this software as your data can be easily restored without loss.

Restore Deleted Files Easily
This software is really easy to use. Just launch it on the computer, check the files type you want to recover and select the appropriate mode according to your situation. The application will start scanning your computer or drives automatically. After that, the items will be displayed in two ways - Path and File Type. As the names imply, Path will show you where you delete the item from, while File Type will separate the detected items into different categories according to their types. Choose the files and recover them to the specific location.

------------

strona producenta: https://www.apowersoft.com/
system operacyjny: Windows 11/10/8.1/8/7 (32bit-64bit)

------------

Do wypakowania torrenta użyj najnowszej wersji programu WinRAR.

------------

- ODŁACZ INTERNET
- zainstaluj program, nie uruchamiaj
- w zależności od systemu operacyjnego, zawartość folderu "Crack" do wyboru Professional, Technician lub WinPE przekopiuj domyślnie do: C:/Program Files/Apowersoft/ApowerRecover/
- uruchom program
- zablokuj program w firewall (w KIS: Ustawienia > Ochrona > Zapora sieciowa > Reguły aplikacji > folder "APOWERSOFT" plik "ApowerRecover")
- włącz internet

------------

Win 11 64bit - screen po instalacji, wersja Professional:DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Hasleo BitLocker Anywhere 8.2 Professional / Enterprise / Technician [PL] [Crack UZ1] [azjatycki]
Hasleo BitLocker Anywhere 8.2 Professional / Enterprise / Technician [PL] [Crack UZ1] [azjatycki]
EaseUS Partition Master 15.5 Professional / Unlimited / Server / Technician [PL] [Crack & Reg File] [azjatycki]
EaseUS Partition Master 15.5 Professional / Unlimited / Server / Technician [PL] [Crack & Reg File] [azjatycki]
AOMEI Partition Assistant 9.3 Professional / Technician / Server / Unlimited Edition [PL] [Crack ARMOUR] [azjatycki]
AOMEI Partition Assistant 9.3 Professional / Technician / Server / Unlimited Edition [PL] [Crack ARMOUR] [azjatycki]
Lazesoft Recovery Suite 4.5.1 Professional Edition [PL] [Serial] + [Boot Unlimited WinPE - 64bit] [ENG] [.iso] [azjatycki]
Lazesoft Recovery Suite 4.5.1 Professional Edition [PL] [Serial] + [Boot Unlimited WinPE - 64bit] [ENG] [.iso] [azjatycki]
CCleaner Professional / Business / Technician 5.83.9050 [PL] [Serial] [azjatycki]
CCleaner Professional / Business / Technician 5.83.9050 [PL] [Serial] [azjatycki]
CCleaner 5.05.5176 Incl. Business, Technician and Professional Edition + Crack [PL][2015]
CCleaner 5.05.5176 Incl. Business, Technician and Professional Edition + Crack [PL][2015]
EaseUS Partition Master 16.0 Professional / Unlimited / Server / Technician [PL] [Activator by DE!] [azjatycki]
EaseUS Partition Master 16.0 Professional / Unlimited / Server / Technician [PL] [Activator by DE!] [azjatycki]
MiniTool Partition Wizard Pro Ultimate & Technician 12.5 - 64bit [ENG] [Crack FreeUserBR] [azjatycki]
MiniTool Partition Wizard Pro Ultimate & Technician 12.5 - 64bit [ENG] [Crack FreeUserBR] [azjatycki]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować