MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: JavaServer Faces i Eclipse Galileo. Tworzenie aplikacji WWW (2010, Helion) - Andrzej Marciniak [PL] [pdf] [LIBGEN]
JavaServer Faces i Eclipse Galileo. Tworzenie aplikacji WWW (2010, Helion) - Andrzej Marciniak [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 18-07-2021
Rozmiar: 38.32 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: JavaServer Faces i Eclipse Galileo. Tworzenie aplikacji WWW
Rok: 2010
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Jak projektować estetyczne i wygodne interfejsy użytkownika aplikacji WWW?
Od czego zacząć projekt wykorzystujący JavaServer Faces?
Co oferuje środowisko Eclipse Galileo, a co narzędzia Web Tools Platform?
Dobry interfejs aplikacji WWW to połowa jej sukcesu. Osiągnij go z JavaServer Faces! Język Java od lat zdobywa i ugruntowuje swoją popularność wśród programistów i twórców aplikacji WWW, a rozmaite platformy i rozwiązania, w których jest on wykorzystywany, zostały na stałe włączone do pakietu narzędzi stosowanych przez wielu z nich na co dzień. Jednym z najbardziej popularnych tego typu narzędzi jest JavaServer Faces. Można dzięki niemu w prosty sposób tworzyć interfejsy użytkownika aplikacji, wykorzystujące platformę Java EE. Ten spójny i kompletny szkielet programistyczny jest obecnie najbardziej elastycznym, najlepiej dopracowanym i najprostszym w użyciu rozwiązaniem, opartym na technologii serwletów.

Jednak "najprostszy" wcale nie musi oznaczać "prosty", o czym z pewnością miało okazję przekonać się wielu studentów kierunków informatycznych i profesjonalnych programistów, którzy postanowili praktycznie zapoznać się z możliwościami tej technologii. Nieocenioną pomocą okaże się dla nich książka "JavaServer Faces i Eclipse Galileo. Tworzenie aplikacji WWW ", dzięki której można uniknąć wielu typowych błędów i nauczyć się biegle korzystać z JSF, zdobywając przy tym kompletną wiedzę na temat mechanizmów i rozwiązań zapewniających działanie tej platformy. Co więcej, opisano tu nie tylko samą technologię, lecz również sposób jej praktycznego wykorzystania w konkretnych projektach, co w przyszłości zaowocuje z pewnością opracowaniem niejednej doskonałej i cieszącej oko aplikacji WWW.

Mechanizmy działania aplikacji WWW i sposoby ich projektowania w oparciu o język Java
Podstawowe informacje na temat szkieletu programistycznego JSF
Realizacja praktycznego projektu z wykorzystaniem JavaServer Faces
Rozszerzanie standardowej implementacji JSF i tworzenie niestandardowych interfejsów użytkownika
Opis środowiska programistycznego Eclipse Galileo oraz pakietu narzędzi Web Tools Platform
Naucz się szybko i sprawnie tworzyć rozbudowane interfejsy użytkownika aplikacji WWW za pomocą szkieletu programistycznego JavaServer Faces.
Wstęp (7)
Geneza książki (7)
Cele (9)
Czytelnicy (10)
Układ zagadnień (10)
Materiały pomocnicze (11)
Podziękowania (12)
Rozdział 1. Przed przystąpieniem do pracy z JSF (13)
1.1. Dlaczego JSF? (13)
1.1.1. Wersje JSF (15)
1.2. JSF i Java EE (J2EE) (17)
1.2.1. Serwlety i strony JSP (19)
1.2.2. Technologie prezentacji (23)
1.2.3. MVC w aplikacjach webowych (27)
1.2.4. Implementacja MVC w JSF (32)
1.2.5. Kluczowe elementy JSF - podsumowanie (38)
1.3. Pierwsza aplikacja JSF w środowisku Eclipse (38)
1.3.1. Instalacja kontenera serwletów (40)
1.3.2. Instalacja środowiska Eclipse Galileo (40)
1.3.3. Integracja kontenera serwletów ze środowiskiem Eclipse (43)
1.3.4. Tworzenie projektu JSF (44)
1.3.5. Praca z JSF w oknie roboczym (48)
1.3.6. Definiowanie modelu (53)
1.3.7. Definiowanie komponentu wspierającego (54)
1.3.8. Utworzenie strony do wprowadzania danych (56)
1.3.9. Utworzenie strony do wyświetlania wyniku (59)
1.3.10. Deklarowanie reguł nawigacji (62)
1.3.11. Uruchamianie aplikacji (63)
1.3.12. Podsumowanie przykładu (65)
Rozdział 2. Planowanie, modelowanie i projektowanie aplikacji JSF na platformie Java EE (67)
2.1. Modelowanie interfejsu użytkownika przy wykorzystaniu techniki scenopisu (68)
2.1.1. Przypadki użycia (69)
2.1.2. Model ekranów interfejsu użytkownika (70)
2.1.3. Model nawigacji (72)
2.1.4. Prototypy ekranów (73)
2.1.5. Diagram maszyny stanowej (75)
2.2. Warstwa biznesowa (77)
2.2.1. Rola i elementy warstwy biznesowej (77)
2.2.2. Interfejs do warstwy trwałości danych (85)
2.3. Organizacja kodu aplikacji w Eclipse (95)
2.3.1. Projekty i moduły Java EE w Eclipse (95)
2.3.2. Zastosowanie projektu użytkowego do przechowywania kodu warstwy biznesowej (96)
2.3.3. Moduły zależne (99)
Rozdział 3. Używanie JSF (101)
3.1. Komponenty zarządzane (101)
3.1.1. Deklaracja komponentu (102)
3.1.2. Zasięg komponentów (105)
3.1.3. Inicjalizacja właściwości komponentów (106)
3.1.4. Odwołania do komponentów zarządzanych (113)
3.1.5. Komponenty referowane (115)
3.1.6. Komponenty wspierające (116)
3.1.7. Język wyrażeń UEL (118)
3.1.8. Konfiguracja komponentów i innych zasobów (123)
3.2. Obsługa zdarzeń (127)
3.2.1. Typy zdarzeń i metody ich obsługi (127)
3.2.2. Natychmiastowe wykonywanie metod obsługi zdarzeń (136)
3.2.3. Parametryzacja komponentów UI (137)
3.3. Nawigacja (140)
3.3.1. Definiowanie reguł nawigacji (140)
3.3.2. Nawigacja statyczna i dynamiczna (143)
3.3.3. Rozstrzyganie niejednoznaczności w regułach (144)
3.3.4. Przekierowanie i nawigacja poza JSF (144)
3.4. Przetwarzanie pakietów zasobów i internacjonalizacja (146)
3.4.1. Lokalizatory (147)
3.4.2. Pakiety zasobów (150)
3.4.3. Pakiety komunikatów (154)
3.4.4. Internacjonalizacja w warstwie biznesowej (157)
3.5. Konwersja (159)
3.5.1. Standardowe konwertery (159)
3.5.2. Obsługa błędów konwersji (162)
3.6. Walidacja (164)
3.6.1. Implementacja metod walidacji (165)
3.6.2. Standardowe walidatory (168)
3.6.3. Kombinowanie różnych walidatorów (168)
3.6.4. Wymuszanie wprowadzania danych (169)
3.6.5. Pomijanie weryfikacji (169)
3.7. Standardowe znaczniki i komponenty UI (169)
3.7.1. Komponenty i znaczniki biblioteki html (170)
3.7.2. Komponenty i znaczniki biblioteki core (201)
Rozdział 4. Dopasowywanie JSF (211)
4.1. Przetwarzanie żądań (211)
4.1.1. Scenariusze obsługi żądań (211)
4.1.2. Standardowy cykl przetwarzania żądania JSF (214)
4.1.3. Kolejka zdarzeń (225)
4.1.4. Kolejka komunikatów (228)
4.2. Konfigurowanie i rozszerzanie standardowej implementacji (229)
4.2.1. Infrastruktura aplikacji JSF (229)
4.2.2. Mechanizm nawigacji (238)
4.2.3. Mechanizm zarządzania widokami (238)
4.2.4. Mechanizm zarządzania stanem (239)
4.2.5. Mechanizm przetwarzania wyrażeń EL (239)
4.2.6. Mechanizm obsługi akcji (243)
4.3. Model komponentów (243)
4.3.1. Struktura klas (244)
4.3.2. Identyfikatory komponentów (251)
4.4. Praktyczne zastosowania obiektów PhaseListener (255)
4.4.1. Wzorzec POST-Redirect-GET (256)
4.4.2. Generowanie danych binarnych (258)
4.5. Złożone tabele (260)
4.5.1. Modele danych (260)
4.5.2. Przykład tabeli interaktywnej (261)
4.6. JSF i bezpieczeństwo (264)
4.6.1. Bezpieczeństwo zarządzane przez kontener (265)
4.6.2. Bezpieczeństwo zarządzane przez aplikację (270)
Rozdział 5. Tworzenie komponentów użytkownika (275)
5.1. Komponenty interfejsu użytkownika (UI) (275)
5.1.1. Implementacja komponentu (276)
5.1.2. Przechowywanie stanu komponentu (280)
5.1.3. Rejestracja komponentu (282)
5.1.4. Generowanie i obsługa zdarzeń (282)
5.1.5. Integracja z JSP (284)
5.2. Renderery (289)
5.2.1. Podstawy implementacji rendererów (290)
5.2.2. Renderery i JavaScript (291)
5.2.3. Rejestracja rendererów (295)
5.3. Konwertery (296)
5.3.1. Podstawy implementacji konwerterów (297)
5.3.2. Rejestracja konwerterów (300)
5.3.3. Integracja konwerterów z JSP (302)
5.4. Walidatory (304)
5.4.1. Podstawy implementacji walidatorów (305)
5.4.2. Rejestracja walidatorów (306)
5.4.3. Integracja walidatorów z JSP (308)
5.5. Komponenty JSF i AJAX (309)
5.5.1. Podstawy AJAX-a (310)
5.5.2. Biblioteka AJAX4JSF (313)
5.5.3. Biblioteki AJAX-a (315)
Rozdział 6. Narzędzia wsparcia i integracja z innymi szkieletami (327)
6.1. Narzędzia Web Tools Platform (327)
6.1.1. Zarządzanie serwerem aplikacji (328)
6.1.2. Monitorowanie portów (330)
6.1.3. Narzędzia ułatwiające pracę z bazami danych (333)
6.2. Technologie widoku (338)
6.2.1. Facelets (339)
6.2.2. Apache Tiles 2 (344)
6.2.3. Smile (350)
Dodatek A: Standardy kodowania IANA (353)
Dodatek B: Założenia JSF 2.0 (355)
Dodatek C: Wspólne elementy konfiguracji (357)
Dodatek D: Komunikaty o błędach (359)
Komunikaty o błędach komponentów (359)
Komunikaty o błędach konwerterów (359)
Komunikaty o błędach walidatorów (360)
Dodatek E: Atrybuty przekazywane HTML i zdarzenia DHTML (361)
Literatura (363)
Skorowidz (365)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Core JavaServer™ Faces (2008, Helion) - David Geary, Cay S. Horstmann [PL] [pdf] [LIBGEN]
Core JavaServer™ Faces (2008, Helion) - David Geary, Cay S. Horstmann [PL] [pdf] [LIBGEN]
Oracle Database. Tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP (2010, Helion) - Lee Barney, Michael McLaughlin [PL] [pdf] [LIBGEN]
Oracle Database. Tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP (2010, Helion) - Lee Barney, Michael McLaughlin [PL] [pdf] [LIBGEN]
Oracle Database : tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP (2010, Helion) - Barney Lee; McLaughlin Michael [PL] [pdf] [LIBGEN]
Oracle Database : tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP (2010, Helion) - Barney Lee; McLaughlin Michael [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# (2018, Helion) - (2018, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [rar] [LIBGEN]
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# (2018, Helion) - (2018, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [rar] [LIBGEN]
PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup (2009, Helion) - Shu-Wai Chow [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup (2009, Helion) - Shu-Wai Chow [PL] [pdf] [LIBGEN]
Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury (2015, Helion) - Terry Matula [PL] [pdf] [LIBGEN]
Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury (2015, Helion) - Terry Matula [PL] [pdf] [LIBGEN]
Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury (2015, Helion) - Terry Matula [PL] [pdf] [LIBGEN]
Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury (2015, Helion) - Terry Matula [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java EE 6. Tworzenie aplikacji w NetBeans 7 (2014, Helion / Packt) - David R. Heffelfinger [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java EE 6. Tworzenie aplikacji w NetBeans 7 (2014, Helion / Packt) - David R. Heffelfinger [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować