MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: PHP. Obiekty, wzorce, narzędzia (2011, Helion) - Matt Zandstra [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP. Obiekty, wzorce, narzędzia (2011, Helion) - Matt Zandstra [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 18-07-2021
Rozmiar: 72.69 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: PHP. Obiekty, wzorce, narzędzia
Rok: 2011
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Kompendium wiedzy na temat obiektów w PHP!
Jak wykorzystać techniki obiektowe w PHP?
Jaka obsługiwać wyjątkowe sytuacje?
Jak zapewnić ciągłą integrację kodu?
PHP jest dowodem na to, że czas potrzebny na opanowanie języka programowania oraz uzyskanie pierwszych efektów wcale nie musi zmierzać do nieskończoności! Łatwa konfiguracja środowiska programistycznego, tanie i ogólnodostępne serwery do umieszczania własnych aplikacji oraz witryn opartych o PHP, a ponadto duża liczba publikacji i chętna do pomocy społeczność użytkowników sprawiły, że język PHP błyskawicznie zdobył uznanie. W ciągu ostatnich lat język ten przeszedł obiektową rewolucję. Dostęp do zaawansowanych narzędzi, wzrost świadomości oraz zmiany w samym języku wystarczyły, by programiści coraz powszechniej zaczęli stosować techniki obiektowe w trakcie tworzenia rozwiązań w PHP.

W trakcie lektury tej książki zostaniesz wprowadzony w świat obiektów w PHP. Poznasz pojęcia ściśle związane z tym podejściem do programowania — klasa, obiekt, metoda, dziedziczenie czy widoczność zmiennych to słowa, które nabiorą dla Ciebie nowego znaczenia. Na kolejnych stronach przeczytasz o tym, jak obsługiwać wyjątkowe sytuacje, korzystać z interfejsów, domknięć i funkcji zwrotnych. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat projektowania obiektowego. Zasada hermetyzacji i diagramy UML staną się dla Ciebie całkowicie jasne. Autor bardzo dużo czasu poświęca wzorcom projektowym w PHP. Dzięki nim Twój kod stanie się przejrzysty, a nawet najtrudniejsze problemy będą zdecydowanie łatwiejsze do rozwiązania. Na sam koniec sprawdzisz, jak najlepiej dokumentować kod, korzystać z dodatkowych bibliotek oraz wykonywać testy jednostkowe. Książka ta stanowi kompendium wiedzy na temat obiektowego programowania w PHP, dlatego musi się znaleźć na półce każdej osoby choć trochę związanej z tym popularnym językiem programowania!

Historia obiektowości w PHP
Elementarz pojęć z programowania obiektowego
Obsługa błędów
Wykorzystanie interfejsów, klas abstrakcyjnych oraz metod statycznych
Projektowanie obiektowe — diagramy UML, hermetyzacja
Wzorce projektowe
Wykorzystanie PEAR i Pyrus
Generowanie dokumentacji za pomocą phpDocumentor
Zarządzanie kodem za pomocą Subversion
Przygotowywanie testów jednostkowych
Automatyzacja instalacji
Ciągła integracja kodu
Twórz lepszy, czytelniejszy i wydajniejszy kod w PHP!
O autorze (11)
O recenzencie technicznym (13)
Podziękowania (15)
Przedmowa do trzeciego wydania (17)
Część I: Wprowadzenie (19)
Rozdział 1. PHP - projektowanie i zarządzanie (21)
Problem (21)
PHP a inne języki programowania (22)
O książce (24)
Obiekty (24)
Wzorce (24)
Narzędzia (25)
Nowości w trzecim wydaniu (26)
Podsumowanie (26)
Część II: Obiekty (27)
Rozdział 2. PHP a obiekty (29)
Nieoczekiwany sukces obiektów w PHP (29)
PHP/FI - u zarania języka (29)
PHP3 - składniowy lukier (30)
Cicha rewolucja - PHP4 (30)
PHP5 - nieuchronne zmiany (31)
W przyszłości (32)
Debata obiektowa - za czy przeciw? (32)
Podsumowanie (32)
Rozdział 3. Obiektowy elementarz (33)
Klasy i obiekty (33)
Pierwsza klasa (33)
Pierwszy obiekt (lub dwa) (34)
Definiowanie składowych klasy (35)
Metody (37)
Metoda konstrukcji obiektu (38)
Typy argumentów metod (39)
Typy elementarne (40)
Typy obiektowe (42)
Dziedziczenie (44)
Problemy związane z dziedziczeniem (44)
Stosowanie dziedziczenia (48)
Zarządzanie dostępem do klasy - słowa public, private i protected (52)
Podsumowanie (56)
Rozdział 4. Zaawansowana obsługa obiektów (57)
Metody i składowe statyczne (57)
Składowe stałe (60)
Klasy abstrakcyjne (61)
Interfejsy (62)
Późne wiązanie statyczne: słowo static (64)
Obsługa błędów (66)
Wyjątki (68)
Klasy i metody finalne (72)
Przechwytywanie chybionych wywołań (73)
Definiowanie destruktorów (77)
Wykonywanie kopii obiektów (78)
Reprezentacja obiektu w ciągach znaków (80)
Wywołania zwrotne, funkcje anonimowe i domknięcia (81)
Podsumowanie (85)
Rozdział 5. Narzędzia obiektowe (87)
PHP a pakiety (87)
Pakiety i przestrzenie nazw w PHP (87)
Ratunek - przestrzenie nazw (88)
Symulowanie systemu pakietów na bazie systemu plików (92)
Nazwy a la PEAR (93)
Ścieżki przeszukiwania (93)
Automatyczne wczytywanie kodu (95)
Klasy i funkcje pomocnicze (96)
Szukanie klasy (97)
Badanie obiektów i klas (98)
Badanie metod (99)
Badanie składowych (100)
Badanie relacji dziedziczenia (100)
Badanie wywołań metod (101)
Interfejs retrospekcji - Reflection API (102)
Zaczynamy (102)
Pora zakasać rękawy (103)
Badanie klasy (104)
Badanie metod (106)
Badanie argumentów metod (107)
Korzystanie z retrospekcji (108)
Podsumowanie (111)
Rozdział 6. Obiekty a projektowanie obiektowe (113)
Czym jest projektowanie? (113)
Programowanie obiektowe i proceduralne (114)
Odpowiedzialność (117)
Spójność (117)
Sprzęganie (118)
Ortogonalność (118)
Zasięg klas (118)
Polimorfizm (119)
Hermetyzacja (121)
Nieważne jak (122)
Cztery drogowskazy (122)
Zwielokrotnianie kodu (123)
Przemądrzałe klasy (123)
Złota rączka (123)
Za dużo warunków (123)
Język UML (123)
Diagramy klas (124)
Diagramy sekwencji (129)
Podsumowanie (131)
Część III: Wzorce (133)
Rozdział 7. Czym są wzorce projektowe? Do czego się przydają? (135)
Czym są wzorce projektowe? (135)
Wzorzec projektowy (137)
Nazwa (137)
Problem (138)
Rozwiązanie (138)
Konsekwencje (138)
Format wzorca według Bandy Czworga (138)
Po co nam wzorce projektowe? (139)
Wzorzec projektowy definiuje problem (139)
Wzorzec projektowy definiuje rozwiązanie (139)
Wzorce projektowe są niezależne od języka programowania (139)
Wzorce definiują słownictwo (140)
Wzorce są wypróbowane (140)
Wzorce mają współpracować (141)
Wzorce promują prawidła projektowe (141)
Wzorce projektowe a PHP (141)
Podsumowanie (141)
Rozdział 8. Wybrane prawidła wzorców (143)
Olśnienie wzorcami (143)
Kompozycja i dziedziczenie (144)
Problem (144)
Zastosowanie kompozycji (147)
Rozprzęganie (149)
Problem (149)
Osłabianie sprzężenia (150)
Kod ma używać interfejsów, nie implementacji (151)
Zmienne koncepcje (153)
Nadmiar wzorców (153)
Wzorce (154)
Wzorce generowania obiektów (154)
Wzorce organizacji obiektów i klas (154)
Wzorce zadaniowe (154)
Wzorce korporacyjne (154)
Wzorce baz danych (154)
Podsumowanie (154)
Rozdział 9. Generowanie obiektów (157)
Generowanie obiektów - problemy i rozwiązania (157)
Wzorzec Singleton (161)
Problem (161)
Implementacja (162)
Konsekwencje (163)
Wzorzec Factory Method (164)
Problem (164)
Implementacja (166)
Konsekwencje (167)
Wzorzec Abstract Factory (168)
Problem (168)
Implementacja (169)
Konsekwencje (171)
Prototyp (172)
Problem (173)
Implementacja (173)
Ależ to oszustwo! (175)
Podsumowanie (177)
Rozdział 10. Wzorce elastycznego programowania obiektowego (179)
Strukturalizacja klas pod kątem elastyczności obiektów (179)
Wzorzec Composite (179)
Problem (180)
Implementacja (182)
Konsekwencje (185)
Composite - podsumowanie (188)
Wzorzec Decorator (188)
Problem (188)
Implementacja (190)
Konsekwencje (193)
Wzorzec Facade (193)
Problem (193)
Implementacja (195)
Konsekwencje (195)
Podsumowanie (196)
Rozdział 11. Reprezentacja i realizacja zadań (197)
Wzorzec Interpreter (197)
Problem (197)
Implementacja (198)
Ciemne strony wzorca Interpreter (204)
Wzorzec Strategy (205)
Problem (205)
Implementacja (206)
Wzorzec Observer (210)
Implementacja (211)
Wzorzec Visitor (216)
Problem (216)
Implementacja (217)
Wady wzorca Visitor (221)
Wzorzec Command (222)
Problem (222)
Implementacja (222)
Podsumowanie (225)
Rozdział 12. Wzorce korporacyjne (227)
Przegląd architektury (227)
Wzorce (228)
Aplikacje i warstwy (228)
Małe oszustwo na samym początku (231)
Wzorzec Registry (231)
Implementacja (232)
Warstwa prezentacji (240)
Wzorzec Front Controller (240)
Wzorzec Application Controller (249)
Wzorzec Page Controller (259)
Wzorce Template View i Helper View (263)
Warstwa logiki biznesowej (266)
Wzorzec Transaction Script (266)
Wzorzec Domain Model (270)
Podsumowanie (273)
Rozdział 13. Wzorce bazodanowe (275)
Warstwa danych (275)
Wzorzec Data Mapper (276)
Problem (276)
Implementacja (276)
Wzorzec Identity Map (288)
Problem (288)
Implementacja (288)
Konsekwencje (291)
Wzorzec Unit of Work (291)
Problem (291)
Implementacja (291)
Konsekwencje (295)
Wzorzec Lazy Load (295)
Problem (295)
Implementacja (296)
Konsekwencje (297)
Wzorzec Domain Object Factory (297)
Problem (298)
Implementacja (298)
Konsekwencje (299)
Wzorzec Identity Object (300)
Problem (300)
Implementacja (301)
Konsekwencje (305)
Wzorce Selection Factory i Update Factory (306)
Problem (306)
Implementacja (306)
Konsekwencje (309)
Co zostało z wzorca Data Mapper? (309)
Podsumowanie (311)
Część IV: Narzędzia (313)
Rozdział 14. Dobre (i złe) praktyki (315)
Nie tylko kod (315)
Pukanie do otwartych drzwi (316)
Jak to zgrać? (317)
Uskrzydlanie kodu (318)
Dokumentacja (319)
Testowanie (320)
Ciągła integracja (320)
Podsumowanie (321)
Rozdział 15. PEAR i Pyrus (323)
Czym jest PEAR? (323)
Pyrus (324)
Instalowanie pakietu (325)
Kanały PEAR (327)
Korzystanie z pakietu z PEAR (328)
Obsługa błędów w pakietach PEAR (330)
Tworzenie własnych pakietów PEAR (333)
Plik package.xml (333)
Składniki pakietu (333)
Element contents (335)
Zależności (337)
Dookreślanie instalacji - phprelease (339)
Przygotowanie pakietu do dystrybucji (340)
Konfigurowanie własnego kanału PEAR (340)
Podsumowanie (344)
Rozdział 16. Generowanie dokumentacji - phpDocumentor (345)
Po co nam dokumentacja? (345)
Instalacja (346)
Generowanie dokumentacji (347)
Komentarze DocBlock (348)
Dokumentowanie klas (349)
Dokumentowanie plików (351)
Dokumentowanie składowych (351)
Dokumentowanie metod (352)
Tworzenie odnośników w dokumentacji (354)
Podsumowanie (356)
Rozdział 17. Zarządzanie wersjami projektu z Subversion (357)
Po co mi kontrola wersji? (357)
Skąd wziąć Subversion? (358)
Konfigurowanie repozytorium Subversion (359)
Tworzenie repozytorium (359)
Dostęp do repozytorium Subversion (360)
Rozpoczynamy projekt (361)
Aktualizacja i zatwierdzanie zmian (363)
Dodawanie i usuwanie plików i katalogów (367)
Dodawanie pliku (367)
Usuwanie pliku (367)
Dodawanie katalogu (367)
Usuwanie katalogów (368)
Etykietowanie i eksportowanie wydania (368)
Etykietowanie projektu (368)
Eksportowanie projektu (369)
Rozgałęzianie projektu (369)
Podsumowanie (373)
Rozdział 18. Testy jednostkowe z PHPUnit (375)
Testy funkcjonalne i testy jednostkowe (375)
Testowanie ręczne (376)
PHPUnit (378)
Tworzenie przypadku testowego (378)
Metody asercji (379)
Testowanie wyjątków (380)
Uruchamianie zestawów testów (381)
Ograniczenia (382)
Atrapy i imitacje (383)
Dobry test to oblany test (386)
Testy dla aplikacji WWW (389)
Przygotowanie aplikacji WWW do testów (389)
Proste testy aplikacji WWW (391)
Selenium (393)
Słowo ostrzeżenia (397)
Podsumowanie (398)
Rozdział 19. Automatyzacja instalacji z Phing (401)
Czym jest Phing? (402)
Pobieranie i instalacja pakietu Phing (402)
Montowanie dokumentu kompilacji (403)
Różnicowanie zadań kompilacji (404)
Właściwości (406)
Typy (410)
Operacje (414)
Podsumowanie (418)
Rozdział 20. Ciągła integracja kodu (419)
Czym jest ciągła integracja? (419)
Przygotowanie projektu do ciągłej integracji (421)
CruiseControl i phpUnderControl (427)
Instalowanie CruiseControl (427)
Instalowanie phpUnderControl (428)
Instalowanie projektu do integracji ciągłej (430)
Podsumowanie (439)
Część V: Konkluzje (441)
Rozdział 21. Obiekty, wzorce, narzędzia (443)
Obiekty (443)
Wybór (444)
Hermetyzacja i delegowanie (444)
Osłabianie sprzężenia (444)
Zdatność do wielokrotnego stosowania kodu (445)
Estetyka (445)
Wzorce (446)
Co dają nam wzorce? (446)
Wzorce a zasady projektowe (447)
Narzędzia (448)
Testowanie (449)
Dokumentacja (449)
Zarządzanie wersjami (449)
Automatyczna kompilacja (instalacja) (450)
System integracji ciągłej (450)
Co pominęliśmy? (450)
Podsumowanie (451)
Część VI: Dodatki (453)
Dodatek A: Bibliografia (455)
Książki (455)
Publikacje (456)
Witryny WWW (456)
Dodatek B: Prosty analizator leksykalny (459)
Skaner (459)
Analizator leksykalny (466)
Skorowidz (477)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
PHP. Obiekty, wzorce, narzędzia (2014, Helion) - Matt Zandstra [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP. Obiekty, wzorce, narzędzia (2014, Helion) - Matt Zandstra [PL] [pdf] [LIBGEN]
Inżynieria oprogramowania w ujęciu obiektowym. UML, wzorce projektowe i Java (2011, Helion) - Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit [PL] [pdf] [LIBGEN]
Inżynieria oprogramowania w ujęciu obiektowym. UML, wzorce projektowe i Java (2011, Helion) - Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP. Wzorce projektowe (2013, Helion) - William Sanders [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP. Wzorce projektowe (2013, Helion) - William Sanders [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wzorce imPLementacyjne (2014, Helion) - Kent Beck [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wzorce imPLementacyjne (2014, Helion) - Kent Beck [PL] [pdf] [LIBGEN]
Ajax. Wzorce projektowe (2007, Helion) - Michael Mahemoff [PL] [pdf] [LIBGEN]
Ajax. Wzorce projektowe (2007, Helion) - Michael Mahemoff [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP 5. Narzędzia dla ekspertów (2010, Helion) - Dirk Merkel [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP 5. Narzędzia dla ekspertów (2010, Helion) - Dirk Merkel [PL] [pdf] [LIBGEN]
Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe (2012, Helion) - Jenifer Tidwell [PL] [pdf] [LIBGEN]
Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe (2012, Helion) - Jenifer Tidwell [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Praktyczne narzędzia (2009, Helion) - John Ferguson Smart [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Praktyczne narzędzia (2009, Helion) - John Ferguson Smart [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować