MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Visual Studio 2010. Księga eksperta (2011, Helion) - Mike Snell, Lars Powers [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual Studio 2010. Księga eksperta (2011, Helion) - Mike Snell, Lars Powers [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 18-07-2021
Rozmiar: 74.48 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Visual Studio 2010. Księga eksperta
Rok: 2011
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje
Jak wykorzystać technologię ASP.NET do tworzenia profesjonalnych witryn internetowych?
Jak tworzyć aplikacje biznesowe oparte na pakiecie Office?
Jak kompleksowo testować swój kod, zaprzęgając do pracy Visual Studio?
Visual Studio 2010 to najnowsza wersja środowiska programistycznego firmy Microsoft. Każdy programista, który zdecyduje się wykorzystać bogaty zestaw zgromadzonych tu narzędzi, osiągnie maksymalną produktywność w pracy i będzie mógł tworzyć kod działający w systemie Windows oraz w sieci. Dodatkowo będzie mieć do dyspozycji technologię Silverlight i możliwość budowania aplikacji w chmurze, z użyciem platformy Microsoftu — Azure. Nie koniec na tym. W Visual Studio 2010 pojawiły się kolejne innowacje. Znajdziesz tu nowy edytor kodu, oparty na platformie WPF, rozszerzenia środowiska IDE związane z platformą MEF oraz możliwość pisania skryptów za pomocą technologii Silverlight. Ponadto języki platformy .NET wzbogacono o obsługę programowania dynamicznego. Pojawił się nowy język F#, służący do programowania funkcyjnego, oraz mechanizmy usprawniające szybkie pisanie kodu wyższej jakości.

"Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta" zawiera kompletne omówienie środowiska Visual Studio 2010, a skoncentrowanie się na wersji Professional pozwoliło autorom na stworzenie opisu bardziej szczegółowego niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się w pełni wykorzystywać możliwości platformy .NET, w tym technologii WPF (pozwalającej na tworzenie bogatych klientów), technologii WCF (stworzonej do budowania dynamicznych rozwiązań opartych na usługach) czy też technologii WF (umożliwiającej rozwijanie ustrukturyzowanych programów na podstawie procesów biznesowych). Znajdziesz tu także omówienie nowych narzędzi Microsoftu, przeznaczonych do testowania, instrumentacji aplikacji i analizowania kodu.

Języki platformy .NET
Przeglądarki i eksploratory
Tworzenie projektów WPF
Szablony XML
Testowanie, refaktoryzacja i diagnozowanie kodu
Platforma MEF
Tworzenie aplikacji ASP.NET
Bogate i inteligentne interfejsy użytkownika
Złożone aplikacje internetowe
Silverlight 4.0
Aplikacje biznesowe oparte na pakiecie Office
Technologia Windows Azure i aplikacje działające w chmurze
Wykorzystaj zdobytą wiedzę i zostań mistrzem programowania!
O autorach (21)
Wprowadzenie (23)
Dla kogo przeznaczona jest ta książka? (23)
Koncentracja na wersji Visual Studio Professional (24)
Materiały do pobrania (25)
Jak zorganizowana jest książka? (25)
Część I: Wprowadzenie do Visual Studio 2010 (25)
Część II: Szczegółowe omówienie środowiska IDE (25)
Część III: Tworzenie kodu i zarządzanie nim (25)
Część IV: Wzbogacanie środowiska Visual Studio (26)
Część V: Tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw (26)
Konwencje używane w książce (26)
Część I: Wprowadzenie do Visual Studio 2010 (27)
Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2010 (29)
Produkty z rodziny Visual Studio (31)
Wersje Express (32)
Wersja Professional (33)
Wersja Premium (34)
Wersja Ultimate (34)
MSDN (35)
Powiązane narzędzia (36)
Języki, platformy i szablony aplikacji (40)
Wybieranie języków programowania (40)
Platformy .NET (42)
Wiele aspektów aplikacji dla platformy .NET (43)
Tworzenie bogat(sz)ych interfejsów sieciowych (46)
Formularze Windows (46)
Platforma WPF (47)
Rozwiązania oparte na pakiecie Office (50)
Tworzenie klientów sieciowych (53)
Budowanie witryn za pomocą technologii ASP.NET (54)
Wzbogacanie aplikacji za pomocą AJAX-a (58)
Programowanie za pomocą technologii Silverlight (59)
Programowanie pod kątem chmury (63)
Tworzenie aplikacji działających w chmurze (64)
Uruchamianie aplikacji w chmurze (64)
Publikowanie aplikacji w chmurze (66)
Praca z danymi (67)
Projektowanie danych (67)
Oddzielanie projektu danych od modelu źródła danych (68)
Tworzenie aplikacji okresowo nawiązujących połączenie (71)
Tworzenie powiązanych rozwiązań opartych na usługach (71)
Tworzenie aplikacji i procesów biznesowych (72)
Tworzenie i konsumowanie usług (74)
Podsumowanie (76)
Rozdział 2. Środowisko IDE Visual Studio (77)
Instalowanie środowiska Visual Studio (78)
Wybór języka (78)
Konfigurowanie środowiska programistycznego (79)
Strona startowa (83)
Opcje uruchomieniowe (84)
Pierwszy projekt (85)
Wybieranie docelowego środowiska (86)
Poruszanie się po środowisku IDE (88)
Menu (89)
Liczne paski narzędzi (94)
Dostosowywanie pasków narzędzi (95)
Solution Explorer (97)
Edytory tekstu (98)
Graficzne okna projektowe (102)
Okno narzędzi (103)
Okno Properties (104)
Zarządzanie wieloma oknami środowiska IDE (105)
Przyczepianie (105)
Dokowanie (106)
Poruszanie się między oknami środowiska (108)
Dostosowywanie czcionki (110)
Podsumowanie (111)
Rozdział 3. Języki platformy .NET (113)
Wprowadzenie do języków (114)
Programowanie obiektów (115)
Typy, zmienne i stałe (129)
Operatory (133)
Podejmowanie decyzji i rozgałęzianie kodu (135)
Pętle (138)
Praca z grupami elementów (141)
Programowanie z wykorzystaniem atrybutów (145)
Tworzenie i zgłaszanie zdarzeń (147)
Mechanizmy języka (150)
Wykrywanie typu zmiennej na podstawie przypisania (151)
Tworzenie obiektów i ustawianie ich właściwości w jednym wierszu kodu (153)
Definiowanie kolekcji i inicjowanie ich wartości (nowość) (155)
Tworzenie egzemplarzy nieistniejących klas (156)
Dodawanie metod do istniejących klas (157)
Dodawanie logiki biznesowej do wygenerowanego kodu (158)
Dostęp do danych i pobieranie ich za pomocą języków .NET (160)
Pisanie prostych funkcji anonimowych w kodzie (162)
Dzielenie podzespołów na wiele plików (164)
Bezpośrednie korzystanie z elementów XML (tylko w języku Visual Basic) (164)
Usuwanie nieużywanych argumentów z metod obsługi zdarzeń (tylko w Visual Basic) (166)
Automatyczne generowanie kodu do obsługi właściwości (nowość w Visual Basic) (166)
Rezygnacja z podkreślenia przy kontynuowaniu wiersza w języku Visual Basic (nowość) (167)
Korzystanie z dynamicznych obiektów i języków (nowość) (167)
Kowariancja i kontrawariancja (nowość) (173)
Platforma .NET (175)
Podsumowanie (177)
Część II: Szczegółowe omówienie środowiska IDE (179)
Rozdział 4. Rozwiązania i projekty (181)
Wprowadzenie do rozwiązań (182)
Tworzenie rozwiązania (183)
Korzystanie z rozwiązań (188)
Zapoznawanie się z projektami (194)
Tworzenie projektu (194)
Używanie plików definicji projektu (198)
Praca z projektami (203)
Podsumowanie (209)
Rozdział 5. Przeglądarki i eksploratory (211)
Okno Solution Explorer (212)
Ikony i wskazówki graficzne (213)
Zarządzanie rozwiązaniami (217)
Zarządzanie projektami (218)
Okno Class View (219)
Pasek narzędzi (220)
Pasek wyszukiwania (220)
Panel obiektów (221)
Panel składowych (222)
Okno Server Explorer (223)
Połączenia z danymi (224)
Komponenty serwera (225)
Okno Object Browser (229)
Zmiana zasięgu (229)
Przeglądanie obiektów (230)
Okno Document Outline (232)
Modyfikowanie elementów (233)
Podsumowanie (234)
Rozdział 6. Wprowadzenie do edytorów i okien projektowych (235)
Podstawy (236)
Edytor tekstu (237)
Okna projektowe środowiska Visual Studio (240)
Pisanie kodu w edytorze (240)
Otwieranie edytora (241)
Pisanie kodu (241)
Budowa okna edytora kodu (243)
Narzędzia do nawigowania po kodzie (246)
Przeszukiwanie dokumentów (249)
Diagnozowanie w edytorze kodu (258)
Drukowanie kodu (262)
Używanie okna Code Definition (262)
Tworzenie i modyfikowanie dokumentów oraz szablonów XML (264)
Generowanie szablonów (265)
Projektowanie szablonów XML (265)
Edycja arkuszy stylów XSLT (269)
Używanie kaskadowych arkuszy stylów (270)
Dodawanie zasad stylów (271)
Definiowanie atrybutów arkuszy stylów (271)
Tworzenie aplikacji klienckich dla systemu Windows (271)
Tworzenie projektów aplikacji dla systemu Windows (272)
Tworzenie projektów WPF (280)
Tworzenie formularzy sieciowych (282)
Projektowanie aplikacji opartych na formularzach sieciowych (283)
Tworzenie komponentów i kontrolek (289)
Tworzenie nowego komponentu lub kontrolki (290)
Uwagi na temat pisania kodu komponentów (291)
Tworzenie klas za pomocą okna Class Designer (293)
Tworzenie diagramu klasy (293)
Dodawanie elementów do diagramu (294)
Definiowanie relacji między klasami (296)
Definiowanie metod, właściwości, pól i zdarzeń (298)
Podsumowanie (299)
Rozdział 7. Społeczność .NET - interakcje w internecie (301)
Możliwości Visual Studio związane ze społecznością (302)
Strona startowa Visual Studio (303)
Dostęp do systemu pomocy (312)
Zarządzanie ustawieniami systemu pomocy (312)
Zgłaszanie błędów i przesyłanie innych informacji zwrotnych (323)
Przykłady (326)
Wykrywanie i wykorzystanie współużytkowanych zasobów (328)
Rodzaje współużytkowanych zasobów (328)
Wyszukiwanie odpowiednich zasobów (328)
Instalowanie i przechowywanie udostępnianych zasobów (330)
Własny wkład w społeczność (332)
Pakiety startowe a szablony (333)
Tworzenie szablonów projektów (333)
Tworzenie szablonów elementów (340)
Tworzenie pakietów w celu ich rozpowszechniania (341)
Podsumowanie (356)
Część III: Tworzenie kodu i zarządzanie nim (359)
Rozdział 8. Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność (361)
Podstawowe narzędzia pomocnicze edytorów tekstu (364)
Śledzenie zmian (364)
Wskazówki dotyczące problemów (364)
Aktywne odnośniki (365)
Kolorowanie składni (365)
Schematy i nawigacja (367)
Schematy kodu (367)
Nawigowanie po znacznikach (370)
Inteligentne znaczniki i operacje (372)
Okno projektowe HTML-a (372)
Okno projektowe formularzy Windows (373)
Edytor kodu (373)
Mechanizm IntelliSense (375)
Uzupełnianie słów (Complete Word) (375)
Okno z informacjami podręcznymi (Quick Info) (377)
Okno z listą składowych (List Members) (378)
Okno z informacjami o parametrach (Parameter Info) (379)
Porządkowanie instrukcji Using (380)
Fragmenty kodu i kod szablonowy (380)
Dopasowywanie nawiasów (391)
Dostosowywanie mechanizmu IntelliSense do własnych potrzeb (392)
Okno Task List (393)
Zadania związane z komentarzami (394)
Zadania związane ze skrótami (395)
Zadania użytkownika (396)
Podsumowanie (396)
Rozdział 9. Testowanie kodu (397)
Podstawy testów jednostek (399)
Tworzenie projektu testów (399)
Generowanie testów na podstawie istniejącego kodu (402)
Pisanie testów jednostek (405)
Uruchamianie testów jednostek (407)
Konfigurowanie opcji i ustawień testów (409)
Platforma testów jednostek (413)
Klasa TestContext (413)
Klasy atrybutów testów (415)
Operacje wykonywane przed testami jednostek i po nich (418)
Klasy asercji (420)
Testowanie wyjątków (422)
Tworzenie testów jednostek zależnych od danych (423)
Pisanie testów jednostek działających w ASP.NET (428)
Definiowanie atrybutów środowiska ASP.NET (428)
Generowanie testów jednostek ASP.NET (429)
Konfigurowanie hosta projektu testów (430)
Konfigurowanie atrybutów testów jednostek (431)
Definiowanie połączenia za pomocą okna dialogowego Properties (431)
Tworzenie testów uporządkowanych (433)
Organizowanie testów (434)
Okno Test View (434)
Okno Test List Editor (435)
Podsumowanie (438)
Rozdział 10. Refaktoryzacja kodu (439)
Podstawy refaktoryzacji w Visual Studio (441)
Uruchamianie narzędzi do refaktoryzacji (441)
Podgląd zmian (445)
Zmienianie nazw (446)
Uruchamianie operacji Rename (447)
Używanie okna dialogowego Rename (449)
Wyodrębnianie metod (450)
Uruchamianie refaktoryzacji Extract Method (451)
Wyodrębnianie metod (451)
Generowanie szkieletu metody (457)
Wyodrębnianie interfejsów (459)
Uruchamianie refaktoryzacji Extract Interface (459)
Wyodrębnianie interfejsów (459)
Refaktoryzacja parametrów (462)
Usuwanie parametrów (462)
Zmiana kolejności parametrów (463)
Hermetyzacja pól (465)
Uruchamianie refaktoryzacji Encapsulate Field (465)
Okno dialogowe Encapsulate Field (465)
Podsumowanie (466)
Rozdział 11. Diagnozowanie kodu (467)
Podstawy diagnozowania (468)
Scenariusz (469)
Wiele etapów diagnozowania (469)
Diagnozowanie aplikacji (samodzielne sprawdzanie) (470)
Podsumowanie podstaw diagnozowania (481)
Debuger środowiska Visual Studio (481)
Menu i pasek narzędzi Debug (482)
Opcje diagnozowania (487)
Wkraczanie w kod, wychodzenie z niego i przeskakiwanie (488)
Określanie warunków wstrzymania wykonywania kodu (494)
Korzystanie z punktów śledzenia (opcja When Hit) (503)
Podglądanie danych w debugerze (505)
Korzystanie z funkcji "zmień i kontynuuj" (511)
Diagnozowanie zaawansowane (513)
Zdalne diagnozowanie (513)
Diagnozowanie usług WCF (514)
Diagnozowanie aplikacji wielowątkowych (515)
Diagnozowanie aplikacji równoległych (520)
Diagnozowanie skryptów działających po stronie klienta (526)
Diagnozowanie informacji o awarii (plików zrzutów) (527)
Podsumowanie (530)
Rozdział 12. Wdrażanie kodu (533)
Przegląd sposobów wdrażania rozwiązań po stronie klienta (534)
Wprowadzenie do wdrażania metodą ClickOnce (534)
Wprowadzenie do wdrażania za pomocą instalatora systemu Windows (535)
Publikowanie projektów za pomocą technologii ClickOnce (536)
Publikowanie projektów za pomocą instalatora systemu Windows (539)
Edytor File System (542)
Edytor Registry (543)
Edytor File Types (544)
Edytor User Interface (545)
Edytor Custom Actions (546)
Edytor Launch Conditions (546)
Publikowanie witryn i aplikacji ASP.NET (549)
Korzystanie z narzędzia Web Deployment Tool (550)
Korzystanie z narzędzia Copy Web Site Tool (554)
Podsumowanie (556)
Część IV: Wzbogacanie środowiska Visual Studio (557)
Rozdział 13. Wprowadzenie do obiektowego modelu automatyzacji (559)
Przegląd obiektowego modelu automatyzacji (561)
Wersje modelu obiektowego (561)
Kategorie automatyzacji (563)
Obiekt główny DTE (DTE2) (564)
Obiekty Solution i Project (565)
Kontrolowanie projektów wchodzących w skład rozwiązania (568)
Dostęp do kodu projektu (569)
Okna (572)
Dostęp do okien (572)
Interakcja z oknami (573)
Okna tekstowe i panele (576)
Rodzaje okien narzędzi (578)
Okna połączone (586)
Paski poleceń (588)
Dokumenty (592)
Dokumenty tekstowe (593)
Obiekty polecenia (604)
Wykonywanie poleceń (606)
Dodawanie klawiszy skrótu (607)
Obiekty debugera (608)
Zdarzenia automatyzacji (608)
Podsumowanie (609)
Rozdział 14. Tworzenie makr (611)
Rejestrowanie makr (613)
Korzystanie z okna Macro Explorer (614)
Pisanie makr za pomocą środowiska IDE Macros (616)
Projekty makr (617)
Pisanie makr (620)
Diagnozowanie (623)
Obsługa zdarzeń (623)
Wywoływanie makr (629)
Podsumowanie (633)
Rozdział 15. Tworzenie dodatków i kreatorów (635)
Tworzenie pierwszego projektu dodatku (637)
Ustawianie parametrów dodatku (637)
Struktura dodatków (645)
Cykl życia dodatków (645)
Reagowanie na polecenia (651)
Zarządzanie dodatkami (653)
Przykładowy dodatek - paleta do wybierania kolorów (654)
Początkowe operacje (655)
Tworzenie klasy kontrolki użytkownika (655)
Dopracowywanie klasy Connect (659)
Udostępnianie ustawień dodatku (662)
Tworzenie kreatorów dla środowiska Visual Studio (677)
Analiza struktury kreatorów (677)
Tworzenie kreatorów typu Add New Item (680)
Podsumowanie (686)
Rozdział 16. Rozbudowywanie edytora kodu przy użyciu platformy MEF (687)
Problem z rozszerzaniem (688)
Tworzenie dynamicznych aplikacji (688)
Architektura platformy MEF (689)
Reguły działania platformy MEF (689)
Korzystanie z platformy MEF (690)
Edytor środowiska Visual Studio i platforma MEF (691)
Punkty dołączania rozszerzeń do edytora (692)
Korzystanie z pakietu Visual Studio SDK (693)
Korzystanie z menedżera rozszerzeń (699)
Tworzenie rozszerzenia edytora za pomocą platformy MEF (701)
Podsumowanie (709)
Część V: Tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw (711)
Rozdział 17. Tworzenie aplikacji ASP.NET (713)
Podstawy tworzenia witryn w ASP.NET (715)
Tworzenie nowego projektu witryny lub aplikacji sieciowej (715)
Kontrolowanie właściwości i opcji projektu (728)
Tworzenie stron internetowych (736)
Projektowanie interfejsu użytkownika (745)
Określanie układu strony i położenia kontrolek (746)
Tworzenie jednolitego wyglądu i zachowania (753)
Tworzenie UI konfigurowanego przez użytkownika (775)
Praca z kontrolkami ASP.NET (787)
Przegląd kontrolek ASP.NET (787)
Standardowe kontrolki ASP.NET (790)
Kontrolki do sprawdzania poprawności (792)
Kontrolki logowania (794)
Kontrolki nawigacyjne witryny (797)
Kontrolki danych (798)
Kontrolki użytkownika (800)
Tworzenie aplikacji ASP.NET MVC (804)
Wprowadzenie do aplikacji ASP.NET MVC (804)
Tworzenie projektów MVC (808)
Dodawanie mechanizmów za pomocą ASP.NET MVC (811)
Podsumowanie (820)
Rozdział 18. Tworzenie aplikacji opartych na formularzach Windows (821)
Podstawy projektowania formularzy (822)
Uwzględnianie użytkownika końcowego (823)
Rola standardów UI (824)
Planowanie interfejsu użytkownika (825)
Tworzenie formularza (826)
Typ projektu Windows Application (826)
Właściwości i zdarzenia formularza (827)
Dodawanie kontrolek i komponentów (830)
Układ i pozycjonowanie kontrolek (831)
Używanie kontenerów (836)
Wygląd i zachowanie kontrolek (840)
Praca z kontrolkami ToolStrip (841)
Wyświetlanie danych (849)
Tworzenie własnych kontrolek (853)
Dziedziczenie po istniejącej kontrolce (853)
Projektowanie kontrolki użytkownika (854)
Tworzenie kontrolki niestandardowej (857)
Podsumowanie (857)
Rozdział 19. Tworzenie bogatszych i bardziej inteligentnych interfejsów użytkownika (859)
Platforma Windows Presentation Foundation (860)
Model programowania (863)
Wprowadzenie do okna projektowego WPF (865)
XAML i panele projektowe (866)
Programowanie z wykorzystaniem WPF (871)
Układ (871)
Style i szablony (878)
Wiązanie danych (881)
Zdarzenia przekazywane (883)
Tworzenie prostej przeglądarki obrazów (884)
Rozpoczynanie tworzenia układu (885)
Zapisywanie obrazów (891)
Wiązanie rysunków (893)
Metody do obsługi zdarzeń związanych z przyciskami i efekty do modyfikowania obrazu (894)
Wybór katalogu przy użyciu standardowego okna dialogowego (895)
Podsumowanie (901)
Rozdział 20. Tworzenie bogatych aplikacji internetowych (903)
Technologia ASP.NET Ajax i bogate interfejsy działające w różnych przeglądarkach (904)
Ajaksowe kontrolki w ASP.NET (905)
Tworzenie stron obsługujących częściową aktualizację (907)
ASP.NET Ajax Library i Ajax Control Toolkit (915)
Tworzenie wyjątkowych, bogatych interakcji opartych na przeglądarkach w systemie Windows (921)
Niezależne aplikacje WPF a programy XBAP WPF (922)
Tworzenie aplikacji WPF uruchamianych w przeglądarce (922)
Zagadnienia związane z zabezpieczeniami (926)
Instalowanie aplikacji XBAP (929)
Udostępnianie interaktywnych aplikacji w różnych systemach (933)
Wprowadzenie do Silverlight (933)
Tworzenie aplikacji Silverlight (934)
Silverlight 4.0 (939)
Podsumowanie (940)
Rozdział 21. Praca z bazami danych (941)
Tworzenie tabel i związków (942)
Tworzenie nowej bazy danych SQL Server (943)
Definiowanie tabel (945)
Korzystanie z Database Diagram Designer (947)
Praca z poleceniami w SQL-u (951)
Pisanie zapytań (951)
Tworzenie widoków (955)
Tworzenie procedur składowanych (956)
Tworzenie wyzwalaczy (960)
Tworzenie funkcji definiowanych przez użytkownika (961)
Używanie projektów baz danych (961)
Tworzenie projektu bazy danych (962)
Okno Schema View (967)
Kompilowanie i wdrażanie (968)
Uwagi na temat mechanizmu DAC (969)
Tworzenie obiektów bazy danych w kodzie zarządzanym (970)
Rozpoczynanie projektu SQL Server CLR (970)
Tworzenie procedury składowanej w C# (971)
Wiązanie kontrolek z danymi (974)
Wprowadzenie do wiązania danych (974)
Automatyczne generowanie związanych kontrolek Windows Forms (976)
Modyfikowanie zbiorów danych o określonym typie (981)
Ręczne wiązanie kontrolek formularzy Windows (982)
Wiązanie danych w aplikacjach WPF (986)
Wiązanie danych z kontrolkami sieciowymi (989)
Odwzorowania obiektowo-relacyjne (993)
Przegląd technologii LINQ (994)
Odwzorowywanie przy użyciu narzędzia O/R Designer (996)
Kod LINQ (998)
Korzystanie z platformy Entity (1001)
Kierowanie zapytań do modelu EDM (1006)
Podsumowanie (1008)
Rozdział 22. Aplikacje oparte na usługach (1011)
Wprowadzenie do usług (1012)
Dlaczego usługi sieciowe ASP.NET i WCF? (1014)
Aplikacje oparte na usługach sieciowych ASP.NET (1015)
Szablon projektu ASP.NET Web Service (1017)
Tworzenie usługi sieciowej ASP.NET (1020)
Konsumowanie usługi sieciowej ASP.NET (1033)
Wyjątki w usługach sieciowych ASP.NET (1039)
Aplikacje oparte na usługach WCF (1041)
Szablon projektu WCF (1043)
Tworzenie usług WCF (1045)
Konfigurowanie usług WCF (1050)
Konsumowanie usługi WCF (1055)
Hosting i instalowanie usług WCF (1058)
Podsumowanie (1060)
Rozdział 23. Dodawanie procesów do aplikacji (1061)
Podstawy technologii Windows Workflow (1063)
Składniki procesu (1063)
Szablony projektów typu Workflow (1065)
Okno projektowe procesów (1067)
Szablony elementów procesów (1068)
Podstawy tworzenia procesów (1069)
Korzystanie z wbudowanych czynności procesów (1082)
Sterowanie przepływem (1083)
Czynności Runtime i Primitives (1084)
Czynności Error Handling (1086)
Czynności Collection (1086)
Obsługa transakcji (1087)
Zarządzanie komunikatami (1089)
Tworzenie procesów typu Flowchart (1094)
Tworzenie aplikacji do zarządzania procesem (1096)
Scenariusz - zgłoszenia dotyczące podróży (1096)
Szablony projektów aplikacji (1097)
Tworzenie bazy danych i biblioteki dostępu do danych (1099)
Tworzenie usługi do obsługi rezerwacji w biurze podróży (1104)
Tworzenie niestandardowej biblioteki czynności (1105)
Projektowanie procesu zgłaszania podróży (1107)
Tworzenie aplikacji klienckiej (formularze do zgłaszania i zatwierdzania podróży) (1119)
Uruchamianie aplikacji do obsługi procesu zgłaszania podróży (1124)
Podsumowanie (1127)
Rozdział 24. Tworzenie aplikacji biznesowych opartych na pakiecie Office (1129)
Przegląd rozszerzalnych funkcji pakietu Office (1131)
Funkcje pakietu Office (1131)
Typy projektów Office w Visual Studio (1135)
Tworzenie dodatków dla pakietu Office (1136)
Modyfikowanie wstążki (1137)
Modyfikowanie panelu zadań (1141)
Tworzenie regionów formularzy aplikacji Outlook (1144)
Tworzenie rozszerzeń dokumentów Office (1147)
Kontrolki kontenerowe (1147)
Tworzenie paneli operacji (1149)
Przechowywanie danych w pamięci podręcznej (1150)
Implementowanie własnych tagów inteligentnych (1153)
Podsumowanie (1156)
Rozdział 25. Aplikacje działające w chmurze i technologia Windows Azure (1157)
Podstawy platformy Azure (1158)
Korzyści, jakie daje platforma Azure (1158)
Konfigurowanie środowiska programistycznego (1160)
Role w platformie Azure (1164)
Szablony projektów na platformę Azure (1165)
Sposoby przechowywania danych w platformie Azure (1167)
Aplikacja Hello Cloud (1170)
Rozwijanie i wdrażanie aplikacji na platformę Azure (1174)
Scenariusz (1174)
Rozwijanie aplikacji (1175)
Subskrypcja usług platformy Azure (zakładanie konta) (1188)
Tworzenie konta do przechowywania danych (1190)
Tworzenie konta usług hosted service (1194)
Przygotowywanie aplikacji do publikacji (1196)
Publikowanie i wdrażanie aplikacji w chmurze (1199)
Przenoszenie do środowiska produkcyjnego (1204)
Następne kroki (1205)
Podsumowanie (1207)
Skorowidz (1209)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
C# 3.0 dla .NET 3.5. Księga eksperta (2010, Helion) - Joseph Mayo [PL] [pdf] [LIBGEN]
C# 3.0 dla .NET 3.5. Księga eksperta (2010, Helion) - Joseph Mayo [PL] [pdf] [LIBGEN]
Windows 7 PL. Księga eksperta (2010, Helion) - Paul McFedries [PL] [pdf] [LIBGEN]
Windows 7 PL. Księga eksperta (2010, Helion) - Paul McFedries [PL] [pdf] [LIBGEN]
WPF 4.5. Księga eksperta (2015, Helion) - Adam Nathan [PL] [pdf] [LIBGEN]
WPF 4.5. Księga eksperta (2015, Helion) - Adam Nathan [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# (2018, Helion) - (2018, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [rar] [LIBGEN]
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# (2018, Helion) - (2018, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [rar] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]
XAML i MVVM w Visual Studio 2015 (2016, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [pdf] [LIBGEN]
XAML i MVVM w Visual Studio 2015 (2016, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ (2013, Helion) - Radosław Sokół [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ (2013, Helion) - Radosław Sokół [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować