MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Wstęp do programowania w języku C# (2006, Helion) - Adam Boduch [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wstęp do programowania w języku C# (2006, Helion) - Adam Boduch [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 18-07-2021
Rozmiar: 3.35 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Wstęp do programowania w języku C#
Rok: 2006
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

C# jest uważany przez wielu programistów za najlepszy język stosowany do tworzenia aplikacji dla platformy .NET. Język ten, opracowany w firmie Microsoft, łączy w sobie najbardziej wartościowe cechy C++ i Javy, ścisłą integrację z komponentami .NET, wysoki poziom bezpieczeństwa i ogromne możliwości. Świetnie nadaje się do tworzenia aplikacji sieciowych i bazodanowych przeznaczonych zarówno dla systemu Windows, jak i dla urządzeń przenośnych, takich jak PocketPC. Popularność C# stale rośnie, a nieodpłatne udostępnienie przez firmę Microsoft środowiska programistycznego Visual C# Express Edition sprawiło, że coraz więcej twórców oprogramowania wykorzystuje je w swojej pracy.

Książka "Wstęp do programowania w języku C#" to podręcznik przeznaczony dla tych, którzy chcą poznać ten język od podstaw. Czytając ją, poznasz możliwości C# i platformy .NET. Nauczysz się tworzyć własne aplikacje, korzystając ze środowiska Visual C# Express Edition. W książce znajdziesz omówienie składni i elementów języka C#, wyjaśnienie zasad programowania obiektowego i sposobów realizacji różnych zadań programistycznych. Napiszesz aplikacje dla Windows wykorzystujące biblioteki klas .NET i obsługujące pliki w formacie XML.

Konstrukcja platformy .NET
Składnia C#
Elementy języka
Programowanie obiektowe
Obsługa zdarzeń
Korzystanie z tablic i kolekcji
Obsługa wyjątków
Biblioteka Windows Forms
Stosowanie komponentów .NET
Operacje na plikach i strumieniach
Obsługa formatu XML
Rozdział 1. Wprowadzenie (13)
Czym jest programowanie (13)
Mnogość języków programowania (14)
Edytory kodu (15)
Kompilatory (15)
Mity związane z programowaniem (16)
Języki programowania (17)
Asembler (18)
Fortran (19)
C (19)
C++ (19)
Perl (20)
PHP (20)
Turbo Pascal (20)
Java (21)
Język maszynowy (21)
Działanie kompilatorów (22)
Tworzenie kodu źródłowego (22)
Prekompilacja (23)
Kompilacja do kodu Asemblera (23)
Optymalizacja kodu (23)
Asemblacja (23)
Konsolidacja (24)
Języki interpretowane (24)
Język C# (24)
Instalacja środowiska (24)
Jak się uczyć (25)
Nie ucz się na pamięć! (25)
Początkowe trudności (25)
Pomoc systemowa (25)
Praktyka (26)
Pierwsza aplikacja (26)
Kompilacja i uruchamianie (26)
Komponenty (28)
Piszemy kod (29)
Zapisywanie projektu (29)
Podsumowanie (30)
Rozdział 2. Podstawy platformy .NET (31)
Interfejs programistyczny (32)
API systemu Windows (32)
Wizja .NET (33)
Składniki platformy .NET (34)
Konkluzja (37)
C# a .NET (37)
Rodzaje aplikacji (38)
Aplikacje konsolowe (38)
Windows Forms (38)
Formularze Web Forms (38)
Składniki .NET Framework (39)
Usługi sieciowe (39)
Niezależność (40)
Uniwersalność (40)
Podsumowanie (41)
Rozdział 3. Podstawy języka C# (43)
Podstawowa składnia (43)
Najprostszy program (45)
Jak kompilatory czytają kod (45)
Wielkość znaków (45)
Program musi posiadać metodę Main (46)
Średnik kończy instrukcję (46)
Program musi posiadać klasę (47)
Wcięcia, odstępy (47)
Słowa kluczowe (47)
Symbole (47)
Komentarze (48)
Podzespoły, metody, klasy (49)
Funkcje (49)
Metody (50)
Klasy (50)
Przestrzenie nazw (51)
Operator kropki (51)
Słowo kluczowe using (52)
Zmienne (53)
Deklarowanie zmiennych (53)
Przydział danych (54)
Typy danych (55)
Restrykcje w nazewnictwie (55)
Stałe (56)
Operacje na konsoli (57)
Metody klasy Console (58)
Właściwości klasy Console (58)
Operatory (59)
Operatory porównania (60)
Operatory arytmetyczne (60)
Operator inkrementacji oraz dekrementacji (61)
Operatory logiczne (62)
Operatory bitowe (62)
Operatory przypisania (63)
Inne operatory (63)
Instrukcje warunkowe (63)
Instrukcja if (64)
Słowo kluczowe else (68)
Instrukcja else if (69)
Instrukcja switch (70)
Pętle (73)
Pętla while (73)
Pętla do-while (75)
Pętla for (76)
Instrukcja break (77)
Instrukcja continue (78)
Operator warunkowy (79)
Konwersja danych (80)
Rzutowanie (81)
Przykładowa aplikacja (81)
Dyrektywy preprocesora (83)
Deklarowanie symboli (84)
Instrukcje warunkowe (84)
Błędy i ostrzeżenia (85)
Podsumowanie (86)
Rozdział 4. Przegląd .NET Framework (87)
Środowisko CLR (87)
Kod pośredni IL (88)
Kod zarządzany i niezarządzany (89)
Moduł zarządzany (89)
Podzespoły (90)
Działanie CLR (90)
System CTS (91)
Specyfikacja CLS (92)
Biblioteka klas (93)
Moduły, przestrzenie nazw (93)
Wieloznaczność (95)
Główne przestrzenie nazw (96)
Podsumowanie (97)
Rozdział 5. Programowanie obiektowe (99)
Na czym polega programowanie obiektowe (99)
Podstawowy kod formularza WinForms (101)
Moduł Form1.Designer.cs (103)
Generowanie kodu (104)
Ukrywanie kodu (105)
Programowanie zdarzeniowe (106)
Generowanie zdarzeń (106)
Obsługa zdarzeń (110)
Klasy (110)
Składnia klasy (110)
Do czego służą klasy (111)
Instancja klasy (112)
Klasy zagnieżdżone (114)
Pola (114)
Metody (115)
Zwracana wartość (116)
Parametry metod (116)
Przeciążanie metod (118)
Przekazywanie parametrów (119)
Dziedziczenie (122)
Klasa domyślna (123)
Hermetyzacja (123)
Modyfikatory dostępu (123)
Sekcja private (124)
Sekcja public (125)
Sekcja protected (126)
Sekcja internal (127)
Konstruktor (127)
Pola tylko do odczytu (128)
Destruktor (129)
Właściwości (129)
Modyfikatory dostępu (132)
Elementy statyczne (132)
Metody statyczne (133)
Klasy statyczne (134)
Polimorfizm (135)
Ukrywanie elementów klas (135)
Słowo kluczowe base (137)
Metody wirtualne (139)
Przedefiniowanie metod (140)
Elementy abstrakcyjne (141)
Elementy zaplombowane (142)
.NET Framework Class Library (142)
Przestrzenie nazw (143)
Klasa System.Object (143)
Opakowywanie typów (145)
Interfejsy (146)
Implementacja wielu interfejsów (147)
Typy wyliczeniowe (148)
Wartości elementów (149)
Struktury (150)
Konstruktory struktur (152)
Operatory is i as (154)
Przeładowanie operatorów (155)
Słowo kluczowe operator (156)
Dzielenie klas (158)
Podsumowanie (158)
Rozdział 6. Delegaty i zdarzenia (159)
Delegaty (159)
Tworzenie delegatów (160)
Użycie delegatów (161)
Funkcje zwrotne (163)
Delegaty złożone (165)
Metody anonimowe (165)
Zdarzenia (166)
Podsumowanie (169)
Rozdział 7. Tablice i kolekcje (171)
Czym są tablice (171)
Deklarowanie tablic (172)
Indeks (172)
Inicjalizacja danych (173)
Tablice wielowymiarowe (173)
Pętla foreach (174)
Pętla foreach a tablice wielowymiarowe (176)
Tablice tablic (177)
Tablice struktur (177)
Parametr args w metodzie Main() (178)
Klasa System.Array (179)
Metody klasy (180)
Słowo kluczowe params (185)
Przykład - gra kółko i krzyżyk (186)
Zasady gry (186)
Specyfikacja klasy (186)
Ustawienie symbolu na planszy (190)
Sprawdzenie wygranej (191)
Interfejs aplikacji (196)
Mechanizm indeksowania (201)
Indeksy łańcuchowe (203)
Kolekcje (204)
Interfejsy System.Collections (204)
Stosy (206)
Kolejki (208)
Klasa ArrayList (209)
Listy (209)
Typy generyczne (210)
Korzystanie z list (212)
Słowniki (214)
Przykładowy program (215)
Podsumowanie (217)
Rozdział 8. Obsługa wyjątków (219)
Czym są wyjątki (220)
Obsługa wyjątków (220)
Blok finally (221)
Zagnieżdżanie wyjątków (222)
Klasa System.Exception (223)
Selektywna obsługa wyjątków (223)
Wywoływanie wyjątków (224)
Własne klasy wyjątków (224)
Deklarowanie własnej klasy (225)
Przykładowa aplikacja (226)
Przepełnienia zmiennych (229)
Podsumowanie (230)
Rozdział 9. Łańcuchy w C# (231)
Typ System.String (231)
Unicode w łańcuchach (232)
Niezmienność łańcuchów (232)
Konstruktory klasy (233)
Operacje na łańcuchach (234)
Łańcuchy w WinForms (239)
Klasa StringBuilder (241)
Metody klasy StringBuilder (242)
Zastosowanie klasy StringBuilder (242)
Formatowanie łańcuchów (244)
Specyfikatory formatów (246)
Własne specyfikatory formatowania (248)
Specyfikatory typów wyliczeniowych (249)
Typ System.Char (250)
Podsumowanie (251)
Rozdział 10. Biblioteka Windows Forms (253)
Podzespół System.Windows.Forms (253)
Okno Object Browser (254)
Przestrzeń System.Windows.Forms (254)
Podstawowe klasy (255)
System.ComponentModel.Component (256)
System.Windows.Forms.Control (256)
System.Windows.Forms.Application (256)
Przykład działania (261)
Przygotowanie klasy (261)
Projektowanie interfejsu (261)
Rozwiązania programistyczne (262)
Technika "przeciągnij i upuść" (266)
Tworzenie menu (270)
Właściwości menu (271)
Ikony dla menu (271)
Skróty klawiaturowe (274)
Menu podręczne (274)
Paski narzędziowe (275)
Pasek statusu (276)
Zakładki (276)
Kontrolki tekstowe (277)
Komponent RichTextBox (280)
Okna dialogowe (281)
Właściwości okien dialogowych (282)
Aplikacja - edytor tekstów (283)
Tworzenie nowego formularza (284)
Podsumowanie (285)
Rozdział 11. Podzespoły .NET (287)
Czym jest COM (287)
Kontrolka w rozumieniu COM (288)
Odrobinę historii (288)
ActiveX (288)
DCOM (289)
Podstawowy podzespół (289)
Deasembler .NET (289)
Komponenty .NET (291)
Przygotowanie komponentu w Delphi (291)
Przygotowanie komponentu C# (293)
Zalety stosowania podzespołów (295)
Budowa podzespołu (296)
Atrybuty podzespołu (297)
Mechanizm refleksji (298)
Funkcja GetType (299)
Klasa System.Type (300)
Ładowanie podzespołu (301)
Przykład działania - program Reflection (301)
Własne atrybuty (306)
Aplikacje .NET Framework SDK (311)
Global Assembly Cache Tool (311)
WinCV (313)
Narzędzie konfiguracji .NET Framework (313)
PEVerify - narzędzie weryfikacji (314)
.NET a COM (314)
PInvoke (316)
Użycie funkcji Win32 API (316)
Użycie atrybutu DLLImport (318)
Podsumowanie (319)
Rozdział 12. Pliki i obsługa strumieni (321)
Czym są strumienie (321)
Klasy przestrzeni System.IO (322)
Operacje na katalogach (322)
Tworzenie i usuwanie katalogów (322)
Kopiowanie i przenoszenie (323)
Odczytywanie informacji o katalogu (325)
Obsługa plików (326)
Tworzenie i usuwanie plików (327)
Kopiowanie i przenoszenie plików (328)
Odczytywanie informacji o pliku (328)
Strumienie (330)
Obsługa plików tekstowych (330)
Operacje na danych binarnych (334)
Serializacja (335)
Formaty zapisu danych (335)
Przykład serializacji (336)
Podsumowanie (337)
Rozdział 13. Obsługa formatu XML (339)
Niezależność XML (340)
XHTML (340)
Budowa dokumentu (340)
Prolog (341)
Znaczniki (341)
Atrybuty (343)
Podstawowa terminologia (344)
Węzeł główny (345)
Komentarze (345)
Przestrzenie nazw (345)
Składnia przestrzeni nazw (346)
Przestrzenie nazw i atrybuty (346)
DTD (347)
Deklaracja elementu (347)
Deklaracja atrybutu (349)
DTD w osobnym pliku (350)
Encje tekstowe (350)
XSD (351)
Nagłówek XSD (352)
Elementy XSD (353)
Typy danych (353)
Typy proste (353)
XML a bazy danych (356)
XSL (357)
DOM (357)
SAX (358)
Korzystanie z System.XML (359)
Ładowanie pliku XML (359)
Odczyt dowolnego elementu (360)
Odczyt wartości atrybutów (362)
Tworzenie pliku XML (364)
Dokumentacja XML (369)
Podsumowanie (371)
Skorowidz (373)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Tablice informatyczne. Delphi (2004, Helion) - Adam Boduch [PL] [PDF] [LIBGEN]
Tablice informatyczne. Delphi (2004, Helion) - Adam Boduch [PL] [PDF] [LIBGEN]
Myśl w języku Python! Nauka programowania (2017, Helion) - Allen B. Downey [PL] [pdf] [LIBGEN]
Myśl w języku Python! Nauka programowania (2017, Helion) - Allen B. Downey [PL] [pdf] [LIBGEN]
Tablice informatyczne Delphi (2004, Helion) - Adam Boduch [Tablice informatyczne] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Tablice informatyczne Delphi (2004, Helion) - Adam Boduch [Tablice informatyczne] [PL] [pdf] [LIBGEN]
TCP/IP. Szkoła programowania (2006, Helion) - Heather Osterloh [PL] [pdf] [LIBGEN]
TCP/IP. Szkoła programowania (2006, Helion) - Heather Osterloh [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język C++. Szkoła programowania. Wydanie V (2006, Helion) - Stephen Prata [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język C++. Szkoła programowania. Wydanie V (2006, Helion) - Stephen Prata [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wstęp do programowania w C# (2018) - Anna Kempa, Tomasz Staś [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wstęp do programowania w C# (2018) - Anna Kempa, Tomasz Staś [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wstęp do programowania w C# (2018) - Anna Kempa, Tomasz Staś [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wstęp do programowania w C# (2018) - Anna Kempa, Tomasz Staś [PL] [pdf] [LIBGEN]
Myśl w języku Python! Nauka programowania. Wydanie II (2017) - Allen B. Downey [PL] [PDF] [LIBGEN]
Myśl w języku Python! Nauka programowania. Wydanie II (2017) - Allen B. Downey  [PL] [PDF] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować