MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: C# 3.0 dla .NET 3.5. Księga eksperta (2010, Helion) - Joseph Mayo [PL] [pdf] [LIBGEN]
C# 3.0 dla .NET 3.5. Księga eksperta (2010, Helion) - Joseph Mayo [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 18-07-2021
Rozmiar: 117.12 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: C# 3.0 dla .NET 3.5. Księga eksperta
Rok: 2010
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Kompletne źródło wiedzy na temat C# i .NET!
Jak tworzyć interfejs użytkownika?
Jak uzyskać dostęp do danych z wykorzystaniem LINQ?
Jak wdrażać napisany kod?
C# to jeden z głównych języków, który możesz wykorzystać jeżeli chcesz tworzyć rozwiązania dla platformy .NET. Jego najnowsza wersja 3.0 wniosła wiele nowości takich jak: typy domniemane, typy anonimowe, uproszczone inicjowanie obiektów oraz nowe słowa kluczowe ułatwiające korzystanie z zapytań SQL. Jednak oprócz tych nowości, w książce znajdziesz również wyczerpujący opis wszystkich elementów języka C# - począwszy od składni, skończywszy na wdrażaniu kodu. Nawiązując do najlepszych tradycji tej serii "Księga eksperta" książka "C# 3.0. Księga eksperta " stanowi kompletne źródło wiedzy na temat języka C# oraz platformy .NET w wersji 3.5.

Joe Mayo podzielił książkę na dziesięć głównych części. Wśród nich znajdziesz te poświęcone podstawom języka C#. Dowiesz się zatem, co to jest tak naprawdę platforma .NET, poznasz środowisko programistyczne Visual Studio 2008 oraz zaznajomisz się z jego elementami, składnią, wyrażeniami i instrukcjami języka C#. Część pierwsza tworzy podwaliny Twojej przygody z C# i platformą .NET. Kolejne części zawierają coraz bardziej zaawansowaną wiedzę. Szczególną uwagę warto zwrócić na te poświęcone programowaniu obiektowemu, dostępowi do danych z wykorzystaniem LINQ, tworzeniu interfejsu użytkownika czy też wdrażaniu kodu. Jeżeli jesteś programistą C# lub chcesz rozpocząć przygodę z tym językiem i platformą .NET jest to obowiązkowa pozycja w Twojej biblioteczce!

Wprowadzenie do platformy .NET
Środowisko programistyczne Visual Studio 2008
Zasady komentowania kodu
Operatory języka C#
Różnica pomiędzy typami referencyjnymi i wartościowymi
Operacje na łańcuchach
Tablice oraz typy wyliczane
Obiekty w C#
Obsługa błędów i sytuacji wyjątkowych
Programowanie oparte o zdarzenia
Przestrzenie nazw
Wykorzystanie klas abstrakcyjnych i interfejsów
Zarządzanie czasem życia obiektów
Wykorzystanie wyrażeń lambda i drzew wyrażeń
Dostęp do danych z wykorzystaniem LINQ
Zarządzanie danymi z wykorzystaniem ADO.NET
Praca z plikami XML
Tworzenie interfejsu użytkownika
Tworzenie interfejsu użytkownika opartego o strony internetowe
Wykorzystanie ASP.NET
Komunikacja sieciowa
Projektowanie aplikacji
Zasady tworzenia systemów wielowarstwowych
Zarządzanie procesami i wątkami
Wdrażanie kodu
Zabezpieczanie kodu
Przygotowywanie pakietów instalacyjnych
Twórz zaawansowane rozwiązania wykorzystując najlepsze narzędzia!
Joe Mayo – znawca platformy .NET, właściciel firmy tworzącej własne rozwiązania o nią oparte. Jego wieloletnie zaangażowanie w społecznościach programistów zostało nieraz docenione – wielokrotnie uzyskiwał tytuł Most Valuable Professional (MVP). Prowadzi serwis internetowy http://www.csharp-station.com/.
Wstęp (31)
Część I: Podstawy języka C# (37)
Rozdział 1. Wprowadzenie do platformy .NET (39)
Co to jest .NET (40)
Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR) (42)
Dlaczego wspólne środowisko uruchomieniowe jest ważne? (42)
Możliwości CLR (43)
Proces uruchamiania CLR (43)
Biblioteka klas platformy .NET (FCL) (46)
C# i inne języki platformy .NET (47)
Wspólny system typów (CTS) (48)
Specyfikacja wspólnego języka (CLS) (49)
Podsumowanie (49)
Rozdział 2. Wprowadzenie do języka C# i środowiska Visual Studio 2008 (51)
Budowanie prostego programu w języku C# (52)
Tworzenie projektu w środowisku Visual Studio 2008 (VS2008) (56)
Uruchamianie kreatora nowego projektu (57)
Rozwiązania i projekty (60)
Kodowanie w środowisku VS2008 (60)
Budowanie i uruchamianie aplikacji (63)
Ustawianie opcji kompilatora (66)
Komentowanie kodu (67)
Komentarze wielowierszowe (67)
Komentarze jednowierszowe (67)
Komentarze dokumentacji w standardzie XML (68)
Identyfikatory i słowa kluczowe (70)
Identyfikatory (70)
Słowa kluczowe (71)
Konwencje i styl (73)
Zmienne i typy (73)
Zmienne (73)
Typy proste (75)
Typ łańcuchowy (79)
Przypisanie oznaczone (80)
Komunikacja z programami (80)
Komunikacja za pomocą ekranu konsoli (81)
Komunikacja za pomocą wiersza poleceń (82)
Parametry wiersza poleceń w VS2008 (82)
Zwracanie wartości z programu (84)
Podsumowanie (85)
Rozdział 3. Wyrażenia i instrukcje języka C# (87)
Operatory języka C# (88)
Operatory jednoargumentowe (88)
Operatory dwuargumentowe (91)
Operatory relacji (93)
Operatory logiczne (95)
Operatory przypisania (98)
Operator trójargumentowy (98)
Inne operatory (99)
Instrukcje (101)
Bloki i zasięg zmiennych (102)
Etykiety (103)
Priorytet i łączność operatorów (103)
Instrukcje wyboru i pętli (104)
Instrukcje if (104)
Instrukcje switch (106)
Pętle w języku C# (109)
Instrukcje goto (113)
Instrukcje break (114)
Instrukcje continue (115)
Instrukcje return (116)
Podsumowanie (116)
Rozdział 4. Typy referencyjne i wartościowe (117)
Krótkie wprowadzenie do typów referencyjnych i wartościowych (118)
Ujednolicony system typów (119)
W jaki sposób działa ujednolicony system typów (119)
Użycie typu object w programowaniu ogólnym (120)
Wpływ opakowywania i rozpakowywania na wydajność (122)
Przydział pamięci dla typu referencyjnego i wartościowego (124)
Przydział pamięci dla typu referencyjnego (125)
Przydział pamięci dla typu wartościowego (126)
Przypisanie dla typu referencyjnego i wartościowego (127)
Przypisanie dla typu referencyjnego (127)
Przypisanie dla typu wartościowego (130)
Więcej różnic między typami referencyjnymi a wartościowymi (131)
Różnice dziedziczenia pomiędzy typami referencyjnymi a wartościowymi (132)
Różnice konstrukcyjne i finalizacyjne pomiędzy typami referencyjnymi a wartościowymi (132)
Rozważania dotyczące rozmiaru obiektów dla typów referencyjnych i wartościowych (133)
Typy języka C# i środowiska .NET Framework (134)
Zamienniki w języku C# i wspólny system typów (CTS) (134)
Użycie typu System.Guid (135)
Użycie typu System.DateTime (137)
Typy dopuszczające wartości puste (141)
Podsumowanie (144)
Rozdział 5. Operacje na łańcuchach (145)
Typ string języka C# (146)
Formatowanie łańcuchów (147)
Porównywanie łańcuchów (150)
Sprawdzanie warunku równości łańcuchów (151)
Łączenie łańcuchów (152)
Kopiowanie łańcuchów (153)
Sprawdzanie zawartości łańcucha (154)
Wyodrębnianie informacji z łańcucha (154)
Wyrównywanie i przycinanie wyjściowego łańcucha (156)
Modyfikacja zawartości łańcucha (157)
Dzielenie i łączenie łańcuchów (159)
Operacje na znakach łańcucha (160)
Wpływ puli wewnętrznej na obsługę łańcuchów CLR (161)
Klasa StringBuilder (163)
Metoda Append (163)
Metoda AppendFormat (163)
Metoda EnsureCapacity (164)
Metoda ToString (164)
Wyrażenia regularne (165)
Podstawowe operacje na wyrażeniach regularnych (165)
Więcej wyrażeń regularnych (166)
Aplikacja służąca do ćwiczeń z wyrażeniami regularnymi (167)
Podsumowanie (170)
Rozdział 6. Użycie tablic i typów wyliczeniowych (171)
Tablice (172)
Tablice jednowymiarowe (173)
Tablice wielowymiarowe (175)
Tablice postrzępione (176)
Klasa System.Array (178)
Zakresy tablic (178)
Przeszukiwanie i sortowanie (179)
Użycie typów wyliczeniowych (180)
Struktura System.Enum (184)
Przekształcenia między typami wyliczeniowymi, całkowitymi i łańcuchowymi (184)
Iteracyjne przetwarzanie elementów typu wyliczeniowego (185)
Inne elementy struktury System.Enum (186)
Podsumowanie (187)
Rozdział 7. Debugowanie aplikacji za pomocą Visual Studio 2008 (189)
Krokowe uruchamianie programu (190)
Program demonstrujący działanie debugera (190)
Ustawianie punktów wstrzymania (191)
Kontrola stanu programu (192)
Krokowe uruchamianie programu (194)
Inne przydatne polecenia ułatwiające debugowanie (195)
Użycie debugera w celu odnalezienia błędu w programie (196)
Podłączanie do procesów (200)
Podsumowanie (203)
Część II: Programowanie zorientowane obiektowo w języku C# (205)
Rozdział 8. Projektowanie obiektów (207)
Elementy obiektu (208)
Elementy statyczne i instancyjne (209)
Pola (210)
Pola stałe (210)
Pola readonly (211)
Metody (211)
Właściwości (212)
Deklarowanie właściwości (212)
Użycie właściwości (213)
Właściwości automatyczne (213)
Gotowy fragment kodu dla właściwości w środowisku VS2008 (214)
Indeksatory (215)
Gdzie mogą zostać użyte typy częściowe? (216)
Klasy statyczne (217)
Klasa System.Object (217)
Sprawdzanie typu obiektu (217)
Porównywanie referencji (218)
Sprawdzanie równości (218)
Uzyskiwanie wartości mieszających (219)
Klonowanie obiektów (219)
Używanie obiektów jako łańcuchów (220)
Podsumowanie (221)
Rozdział 9. Implementacja reguł zorientowanych obiektowo (223)
Dziedziczenie (224)
Klasy bazowe (225)
Wywoływanie elementów klasy bazowej (226)
Ukrywanie elementów klasy bazowej (227)
Obsługa wersji (227)
Klasy opieczętowane (230)
Hermetyzacja organizacji wewnętrznej obiektu (231)
Ukrywanie danych (231)
Modyfikatory wspierające hermetyzację (232)
Modyfikatory dostępu do obiektów (235)
Zawieranie i dziedziczenie (236)
Polimorfizm (237)
Rozpoznawanie problemów rozwiązywanych przez polimorfizm (238)
Rozwiązywanie problemów za pomocą polimorfizmu (241)
Właściwości polimorficzne (243)
Indeksatory polimorficzne (244)
Przesłanianie elementów klasy System.Object (245)
Podsumowanie (247)
Rozdział 10. Metody kodowania i operatory tworzone przez użytkownika (249)
Metody (250)
Definiowanie metod (250)
Zmienne lokalne (251)
Parametry metod (253)
Przeciążanie metod (260)
Przeciążanie operatorów (262)
Przeciążanie operatorów matematycznych dla typów tworzonych przez użytkownika (262)
Przeciążanie operatorów logicznych dla typów tworzonych przez użytkownika (265)
Inne wskazówki związane z przeciążaniem operatorów (266)
Konwersje i przeciążanie operatorów konwersji (268)
Konwersje niejawne i jawne (268)
Operatory konwersji typów wartościowych stworzonych przez użytkownika (271)
Operatory konwersji typów referencyjnych stworzonych przez użytkownika (275)
Metody częściowe (276)
Metody rozszerzające (278)
Podsumowanie (279)
Rozdział 11. Obsługa błędów i wyjątków (281)
Dlaczego używa się obsługi wyjątków? (282)
Składnia procedury obsługi wyjątku: podstawowy blok try/catch (283)
Zapewnianie zwalniania zasobów przy użyciu bloków finally (285)
Obsługa wyjątków (286)
Obsługa różnych typów wyjątków (286)
Obsługa i przekazywanie wyjątków (287)
Powrót ze stanu wyjątku (290)
Tworzenie wyjątków przez użytkownika (293)
Instrukcje checked i unchecked (295)
Podsumowanie (297)
Rozdział 12. Programowanie oparte na zdarzeniach: obiekty delegowane i zdarzenia (299)
Udostępnianie delegacji (301)
Definiowanie delegacji (301)
Tworzenie metod obsługujących delegacje (302)
Łączenie delegacji i metod obsługujących (302)
Wykonywanie metod poprzez delegacje (303)
Delegacje wielozakresowe (303)
Sprawdzanie równości delegacji (306)
Implementacja wnioskowania delegacji (307)
Przypisywanie metod anonimowych (307)
Kodowanie zdarzeń (309)
Definiowanie procedur obsługi zdarzeń (310)
Rejestrowanie zdarzeń (311)
Implementacja zdarzeń (312)
Uruchamianie zdarzeń (314)
Modyfikacja metod zdarzeń Add i Remove (316)
Podsumowanie (321)
Rozdział 13. Nazewnictwo i organizacja typów w przestrzeniach nazw (323)
Dlaczego przestrzenie nazw muszą istnieć? (324)
Organizowanie kodu (325)
Unikanie konfliktów (325)
Dyrektywy przestrzeni nazw (326)
Dyrektywa using (326)
Dyrektywa alias (327)
Tworzenie przestrzeni nazw (329)
Składowe przestrzeni nazw (333)
Zasięg i widoczność (333)
Kwalifikatory związane z synonimem przestrzeni nazw (335)
Synonimy zewnętrznych przestrzeni nazw (336)
Podsumowanie (338)
Rozdział 14. Implementacja klas abstrakcyjnych i interfejsów (339)
Klasy abstrakcyjne (340)
Różnice między klasami abstrakcyjnymi a interfejsami (343)
Implementacja interfejsów (343)
Definiowanie typów interfejsów (344)
Metody (345)
Właściwości (345)
Indeksatory (345)
Zdarzenia (346)
Implementacja niejawna (346)
Implementacja interfejsu dla pojedynczej klasy (346)
Symulowanie zachowania polimorficznego (350)
Implementacja jawna (355)
Odwzorowanie interfejsu (361)
Dziedziczenie interfejsu (363)
Podsumowanie (365)
Część III: Używanie zaawansowanych funkcji języka C# (367)
Rozdział 15. Zarządzanie czasem życia obiektu (369)
Inicjalizacja obiektów (370)
Konstruktory instancyjne (371)
Przeciążanie konstruktorów (372)
Konstruktory domyślne (374)
Konstruktory prywatne (374)
Dziedziczenie i kolejność konkretyzacji (375)
Konstruktory statyczne (379)
Inicjalizatory obiektów (380)
Finalizacja obiektów (381)
Automatyczne zarządzanie pamięcią (382)
Przydzielanie pamięci (383)
Wewnętrzna organizacja mechanizmu oczyszczania pamięci (384)
Optymalizacja mechanizmu oczyszczania pamięci (385)
Właściwe zwalnianie zasobów (386)
Problemy z finalizatorami (387)
Wzorzec Dispose (387)
Instrukcja using (389)
Współpraca z mechanizmem oczyszczania pamięci (390)
Sterowanie obiektami (390)
Podsumowanie (392)
Rozdział 16. Deklarowanie atrybutów i testowanie kodu za pomocą mechanizmów refleksji (393)
Użycie atrybutów (394)
Użycie pojedynczego atrybutu (395)
Użycie wielu atrybutów (396)
Użycie parametrów atrybutów (396)
Parametry pozycyjne (397)
Parametry nazwane (398)
Obiekty docelowe atrybutu (398)
Tworzenie własnych atrybutów (400)
Atrybut AttributeUsage (400)
Użycie mechanizmu refleksji (404)
Uzyskiwanie informacji o programie (404)
Wykorzystanie refleksji dla atrybutów (410)
Dynamiczne aktywowanie kodu (411)
Tworzenie pakietów kodu w trakcie działania programu przy użyciu API Reflection.Emit (413)
Podsumowanie (417)
Rozdział 17. Parametryzowanie typów poprzez szablony klas i tworzenie iteratorów (419)
Kolekcje bezszablonowe (420)
Korzyści ze stosowania szablonów (421)
Problemy rozwiązywane przez stosowanie szablonów (422)
Szablony są zorientowane obiektowo (425)
Dokonywanie wyboru między tablicami, kolekcjami bezszablonowymi i kolekcjami szablonowymi (426)
Tworzenie typów szablonowych (428)
Implementacja listy jednokierunkowej za pomocą szablonów (428)
Używanie szablonów poza kolekcjami (436)
Definiowanie typu za pomocą szablonów (439)
Implementacja iteratorów (443)
Iterator GetEnumerator (444)
Iteratory metod (446)
Iteratory właściwości (446)
Iteratory indeksatorów (447)
Iterator operatora (449)
Iteratory jako ciągi wartości (450)
Zwalnianie iteratorów (451)
Podsumowanie (452)
Rozdział 18. Wyrażenia lambda i drzewa wyrażeń (453)
Wyrażenia lambda (454)
Składnia wyrażeń lambda (454)
Użycie wyrażeń lambda (455)
Delegacje i wyrażenia lambda (456)
Drzewa wyrażeń (461)
Przekształcanie wyrażenia lambda na drzewo wyrażeń (461)
Przekształcanie drzewa wyrażeń na wyrażenie lambda (462)
Podsumowanie (463)
Część IV: Dostęp do danych przy użyciu LINQ i platformy .NET (465)
Rozdział 19. Dostęp do danych z wykorzystaniem LINQ (467)
Technologia LINQ to Objects (469)
Podstawowa składnia LINQ (469)
Wyodrębnianie projekcji (470)
Filtrowanie danych (471)
Sortowanie wyników zapytania (472)
Grupowanie danych (472)
Łączenie danych (472)
Tworzenie hierarchii za pomocą grupowania połączeń (473)
Wykonywanie zapytań do baz relacyjnych za pomocą technologii LINQ to SQL (474)
Definiowanie kontekstu danych DataContext (474)
Zapytania przy użyciu DataContext (478)
Modyfikacja obiektów DataContext (478)
Wywołanie procedur składowanych (480)
Użycie funkcji SQL (481)
Modyfikowanie bazy danych za pomocą procedur składowanych (481)
Modyfikacja logiki obsługi danych poprzez użycie metod częściowych (484)
Standardowe operatory zapytań (488)
Operatory sortujące (488)
Operatory ustawiania (489)
Operatory filtrujące (491)
Operatory kwantyfikatorów (492)
Operatory projekcji (492)
Operatory partycjonowania (493)
Operatory łączenia (494)
Operatory grupowania (495)
Operatory generujące (495)
Operatory równości (496)
Operatory elementarne (497)
Operatory konwersji (498)
Operator wiązania (498)
Operatory agregacji (499)
Podsumowanie (500)
Rozdział 20. Zarządzanie danymi z wykorzystaniem ADO.NET (501)
Architektura ADO.NET (502)
Komponenty ADO.NET (502)
Tryby otwartego i zamkniętego połączenia (504)
Dostawcy danych (505)
Wykonywanie połączeń (507)
Przeglądanie danych (508)
Modyfikacja danych (512)
Wstawianie danych (512)
Aktualizacja danych (512)
Usuwanie danych (513)
Wywoływanie procedur składowanych (514)
Obsługa danych w trybie autonomicznym (514)
Wczytywanie danych do obiektu DataSet (515)
Zapisywanie modyfikacji DataSet do bazy danych (516)
Użycie LINQ to DataSet (519)
Obiekty DataTable jako źródła danych (520)
Dostęp do pól przy zachowaniu ścisłej kontroli typów (520)
Podsumowanie (521)
Rozdział 21. Przetwarzanie danych w formacie XML (523)
Przesyłanie strumieniowe danych XML (524)
Zapisywanie danych XML (525)
Odczytywanie danych XML (527)
Użycie XML DOM (528)
Odczytywanie dokumentu XML przy użyciu XPathDocument (529)
Modyfikacja dokumentu XML przy użyciu XmlDocument (530)
Prostszy sposób przetwarzania danych przy wykorzystaniu LINQ to XML (531)
Obiekty LINQ to XML (531)
Tworzenie dokumentów XML (531)
Obsługa przestrzeni nazw dla LINQ to XML (533)
Odczytywanie dokumentów XML (534)
Wykonywanie zapytań dla dokumentów XML (534)
Modyfikacja dokumentów XML (535)
Podsumowanie (536)
Rozdział 22. Dostęp do danych za pomocą ADO.NET Entity Framework (537)
Encje (539)
Tworzenie modelu EDM (Entity Data Model) w Visual Studio 2008 (539)
Tworzenie zapytań za pomocą Entity SQL (543)
Dostęp do encji (543)
Wybieranie danych z encji (544)
Tworzenie własnych encji (545)
Schematy i odwzorowania (546)
Dodawanie własnych encji (547)
Wykorzystanie implementacji LINQ to Entities (550)
Kwerendy do encji (550)
Modyfikowanie danych encji (551)
Podsumowanie (552)
Rozdział 23. Dostęp do danych w sieci za pośrednictwem usług ADO.NET Data Services (555)
Dodanie usług ADO.NET Data Services do projektu (556)
Dostęp do usług ADO.NET Data Services za pośrednictwem HTTP i URI (558)
Wyświetlanie zestawów encji (558)
Wybieranie elementów encji (558)
Filtrowanie wyników (561)
Sortowanie encji (563)
Używanie powiązań encji (563)
Tworzenie kodu z biblioteką ADO.NET Data Services Client Library (565)
Tworzenie projektu klienta (565)
Wykonywanie zapytań do encji za pomocą WebDataQuery (565)
Dodawanie encji (567)
Aktualizacja encji (568)
Usuwanie encji (569)
Tworzenie zapytań z wykorzystaniem LINQ dla usług danych (569)
Wykorzystanie klas wygenerowanych za pomocą narzędzia DataSvcUtil.exe (570)
Podsumowanie (571)
Część V: Tworzenie interfejsów użytkownika (573)
Rozdział 24. Interfejs użytkownika w aplikacjach konsolowych (575)
Aplikacja PasswordGenerator (576)
Komunikacja programu z użytkownikiem (577)
Obsługa z wiersza poleceń (578)
Dodawanie koloru i pozycjonowanie elementów w oknie konsoli (579)
Podsumowanie (582)
Rozdział 25. Tworzenie aplikacji w oparciu o formularze Windows Forms (583)
Formularze Windows Forms - informacje podstawowe (584)
Tworzenie aplikacji Windows Forms Application w VS2008 (588)
Wizualne projektowanie interfejsu w środowisku VS2008 (588)
Pliki aplikacji Windows Forms Application (590)
Środowisko Windows Forms Designer (590)
Kontrolki dostępne w Windows Forms (597)
Kontrolki MenuStrip, StatusStrip i ToolStrip (600)
Prezentacja danych za pomocą kontrolek DataGrid i DataBind (601)
Przygotowanie projektu dla prezentacji danych (602)
Wyświetlanie danych za pomocą kontrolki ListBox (603)
Wyświetlanie danych za pomocą kontrolki DataGridView (603)
Podstawy GDI+ (605)
Obiekty Brush, Pen, Graphics - pędzel, ołówek i rysunek (605)
Wyświetlanie tekstu i czcionki (606)
Pozostałe okna dialogowe (608)
Okna modalne i niemodalne (608)
Komunikacja między oknami (610)
Pozostałe predefiniowane okna dialogowe (612)
Podsumowanie (614)
Rozdział 26. Tworzenie aplikacji Windows Presentation Foundation (WPF) (615)
Język XAML (616)
Wprowadzenie do aplikacji WPF (617)
Podstawy XAML (618)
Kontrolki w XAML (619)
Rozmieszczanie elementów w tworzonym oknie (621)
Rozmieszczanie kontrolek i określanie ich rozmiarów (621)
Powierzchnia Canvas (622)
Powierzchnia WrapPanel (623)
Powierzchnia StackPanel (623)
Powierzchnia UniformGrid (624)
Powierzchnia Grid (625)
Powierzchnia DockPanel (628)
Kontrolki WPF (629)
Kontrolka Border (629)
Kontrolka Button (630)
Kontrolka CheckBox (630)
Kontrolka ComboBox (630)
Kontrolka ContentControl (630)
Kontrolka DockPanel (631)
Kontrolka DocumentViewer (631)
Kontrolka Ellipse (632)
Kontrolka Expander (632)
Kontrolka Frame (633)
Kontrolka Grid (633)
Kontrolka GridSplitter (633)
Kontrolka GroupBox (634)
Kontrolka Image (634)
Kontrolka Label (634)
Kontrolka ListBox (635)
Kontrolka ListView (635)
Kontrolka MediaElement (635)
Kontrolka Menu (635)
Kontrolka PasswordBox (636)
Kontrolka ProgressBar (636)
Kontrolka RadioButton (636)
Kontrolka Rectangle (637)
Kontrolka RichTextBox (637)
Kontrolka ScrollBar (637)
Kontrolka ScrollViewer (637)
Kontrolka Separator (638)
Kontrolka Slider (638)
Kontrolka StackPanel (639)
Kontrolka StatusBar (639)
Kontrolka TabControl (639)
Kontrolka TextBlock (639)
Kontrolka TextBox (640)
Kontrolka ToolBar (640)
Kontrolka ToolBarPanel (640)
Kontrolka ToolBarTray (641)
Kontrolka TreeView (641)
Kontrolka UniformGrid (641)
Kontrolka Viewbox (642)
Kontrolka WindowsFormsHost (642)
Kontrolka WrapPanel (643)
Obsługa zdarzeń (643)
Powiązanie kontrolek z danymi (644)
Przekazywanie danych (644)
Wyświetlanie listy danych (645)
Style i formatowanie kontrolek (649)
Podsumowanie (651)
Część VI: Projektowanie interfejsów użytkownika w oparciu o strony internetowe (653)
Rozdział 27. Tworzenie aplikacji sieciowych za pomocą ASP.NET (655)
Model aplikacji sieciowej (656)
Wysokopoziomowy model aplikacji sieciowej (656)
Gdzie znajduje się kod C# aplikacji sieciowej? (657)
Skalowalność i zarządzanie stanem (657)
Czas reakcji aplikacji (658)
Korzyści z zastosowania ASP.NET (659)
Tworzenie projektu ASP.NET w VS2008 (660)
Strona ASP.NET (661)
Elementy formularza (661)
Kod ukryty i cykl życia strony (664)
Kontrolki (667)
Kontrolki serwerowe (667)
Kontrolki HTML (669)
Zarządzanie stanem (669)
Application - globalny stan aplikacji (670)
Cache - przechowywanie informacji, które można aktualizować (671)
Context - przechowywanie stanu pojedynczego żądania (672)
Pliki cookie (672)
Session - informacje użytkownika (673)
ViewState - informacje o stanie strony (673)
Strony wzorcowe i kontrolki użytkownika (674)
Nawigacja (678)
Rozmieszczenie elementów za pomocą pliku web.sitemap (679)
Nawigacja za pomocą kontrolki Menu (680)
Implementacja kontrolki TreeView (681)
Wykorzystanie ścieżki nawigacji (684)
Wykorzystywanie tematów (685)
Tworzenie tematu (685)
Tworzenie skórek (686)
Tworzenie arkuszy stylów (687)
Zabezpieczanie witryny (688)
Prezentacja danych (691)
Tworzenie obiektu biznesowego (691)
Przykład powiązania danych (692)
Powiązanie danych za pomocą kontrolki ObjectDataSource (693)
Podsumowanie (695)
Rozdział 28. Wykorzystanie ASP.NET AJAX w aplikacjach sieciowych (697)
Czym jest AJAX? (698)
Tworzenie witryny z wykorzystaniem ASP.NET AJAX (699)
Cykl życia strony AJAX (700)
Wykorzystywanie bibliotek skryptowych (701)
Kontrolki ASP.NET AJAX (703)
Kontrolka UpdatePanel (704)
Kontrolka UpdateProgress (705)
Kontrolka Timer (706)
Dostęp do kontrolek z poziomu kodu JavaScript (707)
Kontrolki z identyfikatorami prostymi (707)
Kontrolki z identyfikatorami złożonymi (709)
Wywołanie usługi sieciowej z użyciem ASP.NET AJAX (714)
Za i przeciw wykorzystaniu technologii AJAX z usługami sieciowymi (714)
Wykorzystanie technologii AJAX z usługami sieciowymi (715)
Podsumowanie (718)
Rozdział 29. Tworzenie zaawansowanych aplikacji sieciowych za pomocą Silverlight (721)
Z czego składa się Silverlight? (722)
Miejsce WPF i XAML w technologii Silverlight (722)
Zależności pomiędzy Silverlight a ASP.NET, JavaScript i AJAX (723)
Projekty Silverlight w środowisku VS2008 (723)
Tworzenie projektu Silverlight (724)
Elementy projektu Silverlight (724)
Obsługa zdarzeń w aplikacji Silverlight (728)
Kod obsługi zdarzenia kontrolki Silverlight (730)
Silverlight i źródła danych (731)
Prezentacja plików multimedialnych (734)
Wykorzystanie kontrolki MediaPlayer w formularzu aplikacji sieciowej (734)
Zarządzanie kontrolką MediaElement z poziomu języka C# (736)
Animacja elementów interfejsu użytkownika (738)
Podsumowanie (740)
Część VII: Komunikacja za pomocą technologii dostępnych w .NET (741)
Rozdział 30. Technologie komunikacji sieciowej w .NET (743)
Implementacja programu z wykorzystaniem gniazd (744)
Program serwera (744)
Program klienta (747)
Implementacja programu z wykorzystaniem protokołu HTTP (751)
Transfer plików za pomocą protokołu FTP (753)
Umieszczanie plików w serwerze FTP (753)
Pobieranie plików z serwera FTP (755)
Wysyłanie wiadomości za pomocą protokołu SMTP (757)
Sposób na szybkie wysłanie wiadomości e-mail (757)
Wysyłanie wiadomości z załącznikami (758)
Podsumowanie (758)
Rozdział 31. Tworzenie usług dla systemu Windows (761)
Tworzenie projektu usługi w VS2008 (762)
Kreator Windows Service Wizard (762)
Elementy projektu usługi dla Windows (762)
Tworzenie kodu usług dla Windows (765)
Przesłaniane metody w usługach dla Windows (765)
Implementacja metod usługi (767)
Konfiguracja usługi (770)
Instalowanie usługi w systemie Windows (771)
Konfiguracja komponentu ServiceProcessInstaller (771)
Konfiguracja komponentu ServiceInstaller (772)
Wdrażanie usługi (773)
Kontroler komunikacji z usługą (774)
Podsumowanie (776)
Rozdział 32. Technologia .NET Remoting (777)
Podstawy technologii Remoting (778)
Serwer w technologii Remoting (779)
Klient w technologii Remoting (781)
Uruchomienie aplikacji (784)
Kanały (788)
Zarządzanie życiem obiektów (791)
Podsumowanie (793)
Rozdział 33. Tworzenie tradycyjnych usług sieciowych ASMX (795)
Podstawy usług sieciowych (796)
Technologie usług sieciowych (796)
Prosta usługa sieciowa (797)
Wyświetlanie informacji o usłudze sieciowej (798)
Wykorzystywanie usług sieciowych (802)
Podsumowanie (807)
Rozdział 34. Tworzenie usług sieciowych z wykorzystaniem WCF (809)
Tworzenie aplikacji WCF w VS2008 (810)
Kontrakt usługi sieciowej (812)
Interfejs usługi WCF (812)
Deklaracja atrybutu ServiceContract (814)
Deklaracja atrybutów OperationsContract (815)
Tworzenie kontraktów danych (815)
Implementacja logiki usługi sieciowej (817)
Konfigurowanie usługi sieciowej (819)
Element service (820)
Element endpoint (punkt końcowy) (820)
Element behavior (821)
Wykorzystywanie usługi sieciowej (822)
Referencja do usługi (822)
Tworzenie kodu aplikacji klienta w celu wywołania usługi sieciowej (823)
Podsumowanie (824)
Część VIII: Architektura i projektowanie aplikacji (825)
Rozdział 35. Kreator klas - Visual Studio 2008 Class Designer (827)
Wizualizacja kodu (828)
Prezentacja obiektów (828)
Prezentacja związków, dziedziczenia i interfejsów (831)
Tworzenie modelu obiektowego za pomocą narzędzia Class Designer (834)
Podsumowanie (839)
Rozdział 36. Wzorce projektowe w C# (841)
Przegląd wzorców projektowych (842)
Wzorzec Iterator (842)
Implementacja interfejsu IEnumerable (843)
Implementacja interfejsu IEnumerator (844)
Wykorzystanie iteratora (849)
Niezwykłe zachowanie pętli foreach (850)
Uproszczenie wzorca Iterator z wykorzystaniem iteratorów C# (853)
Wzorzec Proxy (854)
Przykład wzorca Proxy (855)
Użycie obiektu Proxy (857)
Wzorzec Template (858)
Wykorzystanie wzorca Template w .NET Framework (859)
Przykład implementacji wzorca Template (860)
Podsumowanie (863)
Rozdział 37. Tworzenie systemów wielowarstwowych (865)
Problemy związane z technologią RAD (866)
Aplikacja RAD w pięć minut (866)
Narzędzia RAD a tworzenie wydajnych rozwiązań (867)
Architektura wielowarstwowa (869)
Architektura aplikacji (869)
Architektura wielowarstwowa - podział logiczny (869)
Architektura warstwowa - podział fizyczny (871)
Podejście do architektury aplikacji (872)
Przykłady architektury wielowarstwowej (872)
Aplikacje wielowarstwowe, umieszczone w pojedynczych komponentach (873)
Aplikacje wielowarstwowe, umieszczone w kilku komponentach (880)
Podsumowanie (884)
Rozdział 38. Windows Workflow (885)
Tworzenie projektu aplikacji przebiegu (886)
Tworzenie sekwencji przebiegu (887)
Tworzenie przebiegu (887)
Kod wygenerowany dla przebiegu (890)
Tworzenie przebiegu stanów (891)
Model przebiegu stanów wizyty lekarskiej (892)
Tworzenie przebiegu stanów (892)
Przekazywanie informacji pomiędzy hostem a przebiegiem za pomocą ExternalDataExchangeService (894)
Obsługa zdarzeń w przebiegu stanów (899)
Podsumowanie (903)
Część IX: Przegląd biblioteki .NET Framework Class Library (905)
Rozdział 39. Zarządzanie procesami i wątkami (907)
Zarządzanie procesami z wykorzystaniem biblioteki .NET (908)
Uruchamianie nowego procesu (909)
Praca z uruchomionymi procesami (912)
Wielowątkowość (914)
Tworzenie nowych wątków (914)
Uruchomienie wątku - wariant uproszczony (915)
Przekazywanie parametrów do wątków (915)
Obiekt ThreadPool (916)
Synchronizacja wątków (917)
Instrukcja lock (917)
Klasa Monitor - rzeczywista implementacja instrukcji lock (918)
Zachowanie równowagi pomiędzy wątkami zapisu i odczytu (919)
Podsumowanie (921)
Rozdział 40. Tworzenie różnych wersji językowych aplikacji (923)
Pliki zasobów (924)
Tworzenie pliku zasobów (924)
Zapis do pliku zasobów (927)
Odczyt z pliku zasobów (928)
Konwersja pliku zasobów (929)
Tworzenie zasobów graficznych (931)
Ustawienia regionalne (936)
Implementacja ustawień dla wielu regionów (937)
Wyszukiwanie zasobów (942)
Podsumowanie (943)
Rozdział 41. Używanie mechanizmu Interop (usługi P/Invoke i COM) oraz tworzenie kodu nienadzorowanego (945)
Kod nienadzorowany (946)
Znaczenie pojęcia "kod nienadzorowany" (947)
Magia wskaźników (947)
Operator sizeof() (951)
Operator stackalloc (952)
Instrukcja fixed (954)
Usługa Platform Invoke (957)
Komunikacja z komponentami COM w .NET (959)
Wczesne wiązanie (959)
Późne wiązanie (961)
Udostępnianie komponentów środowiska .NET w formie komponentów COM (962)
Wprowadzenie do obsługi usług COM+ (964)
Transakcje (966)
Aktywacja kompilacji JIT (967)
Tworzenie puli obiektów (968)
Inne usługi (969)
Podsumowanie (969)
Rozdział 42. Debugowanie aplikacji z wykorzystaniem typów przestrzeni System.Diagnostics (971)
Debugowanie w formie podstawowej (973)
Debugowanie warunkowe (974)
Śledzenie działania programu (977)
Tworzenie asercji (979)
Wykorzystywanie wbudowanych liczników wydajności (980)
Implementacja zegarów (987)
Tworzenie własnego licznika wydajności (988)
Analiza wydajności na podstawie zebranych próbek (997)
Podsumowanie (1005)
Część X: Wdrażanie kodu (1007)
Rozdział 43. Złożenia i wersjonowanie (1009)
Składniki złożenia (1010)
Pliki manifestu (1011)
Atrybuty (1011)
Funkcjonalności złożeń (1013)
Identyfikacja (1014)
Zakres (1014)
Wersjonowanie (1014)
Zabezpieczenie (1014)
Konfiguracja (1016)
Sekcja Startup (1016)
Sekcja Runtime (1017)
Wdrażanie złożeń (1019)
Podsumowanie (1019)
Rozdział 44. Zabezpieczanie kodu (1021)
Zabezpieczanie dostępu do kodu (1022)
Dowody (1022)
Uprawnienia (1023)
Grupy kodowe (1023)
Poziomy zabezpieczeń (1025)
Żądania uprawnień (1026)
Implementacja zasad bezpieczeństwa (1028)
Zabezpieczanie za pomocą ról (1031)
Narzędzia związane z systemami zabezpieczeń (1033)
Podsumowanie (1033)
Rozdział 45. Tworzenie pakietów instalacyjnych w środowisku Visual Studio 2008 (1035)
Kreator tworzenia programów instalacyjnych w VS2008 (1036)
Dodatkowe ustawienia konfiguracyjne programu instalacyjnego (1039)
System plików (1039)
Zapisy w rejestrze (1040)
Typy plików (1040)
Interfejs użytkownika (1040)
Warunki instalacji (1042)
Akcje niestandardowe (1042)
Podsumowanie (1043)
Rozdział 46. Wdrażanie aplikacji desktopowych (1045)
Wdrożenie aplikacji z wykorzystaniem ClickOnce (1046)
Konfigurowanie narzędzia ClickOnce (1049)
Podsumowanie (1050)
Rozdział 47. Rozpowszechnianie aplikacji sieciowych (1051)
Anatomia aplikacji sieciowej (1052)
Tworzenie serwera aplikacji sieciowych (1052)
Tworzenie katalogu wirtualnego (1054)
Wdrażanie aplikacji w serwerze (1055)
Publikowanie aplikacji sieciowej bezpośrednio ze środowiska VS2008 (1056)
Podsumowanie (1057)
Część XI: Dodatki (1059)
Dodatek A: Opcje kompilatora (1061)
Opcje zaawansowane (1062)
Opcje dla złożeń (1063)
Dodatek B: System pomocy w .NET Framework (1065)
Książka (1066)
Indeks (1066)
Dokumentacja .NET Framework Class Library (1067)
Mechanizmy wyszukiwania (1067)
Ulubione strony internetowe (1068)
Podsumowanie (1068)
Skorowidz (1069)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Windows 7 PL. Księga eksperta (2010, Helion) - Paul McFedries [PL] [pdf] [LIBGEN]
Windows 7 PL. Księga eksperta (2010, Helion) - Paul McFedries [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual Studio 2010. Księga eksperta (2011, Helion) - Mike Snell, Lars Powers [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual Studio 2010. Księga eksperta (2011, Helion) - Mike Snell, Lars Powers [PL] [pdf] [LIBGEN]
WPF 4.5. Księga eksperta (2015, Helion) - Adam Nathan [PL] [pdf] [LIBGEN]
WPF 4.5. Księga eksperta (2015, Helion) - Adam Nathan [PL] [pdf] [LIBGEN]
Access 2000. Księga eksperta Helion [doc]
Access 2000. Księga eksperta Helion [doc]
WPF 4.5. Księga eksperta - Adam Nathan (2015) [PDF] [LIBGEN] [mistefo] [PL]
WPF 4.5. Księga eksperta - Adam Nathan (2015) [PDF] [LIBGEN] [mistefo] [PL]
Linux Księga Eksperta [PL] [.doc]
Linux Księga Eksperta [PL] [.doc]
UML dla każdego (2003, Helion) - Joseph Schmuller [PL] [PDF] [LIBGEN]
UML dla każdego (2003, Helion) - Joseph Schmuller [PL] [PDF] [LIBGEN]
Sieci komputerowe - Księga eksperta [PL] [.pdf]
Sieci komputerowe - Księga eksperta [PL] [.pdf]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować