MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Java Servlet i Java Server Pages (2002, Helion) - Marty Hall [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java Servlet i Java Server Pages (2002, Helion) - Marty Hall [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 18-07-2021
Rozmiar: 5.89 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Java Servlet i Java Server Pages
Rok: 2002
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Niniejsza książka przeznaczona jest dla prawdziwych programistów. Jej celem nie jest przedstawienie potencjału internetowego handlu ani sposobów, w jaki aplikacje internetowe mogą zrewolucjonizować przedsiębiorstwo. Jest to praktyczna książka przeznaczona dla programistów, którzy już doskonale rozumieją, jak istotne jest tworzenie dynamicznych witryn WWW. Zadaniem niniejszej książki jest przedstawienie poprawnego sposobu prowadzenia takiej pracy. Prezentując metody tworzenia dynamicznych witryn WWW autor starał się uwzględnić najważniejsze używane techniki i opisać najczęściej napotykane problemy. Jednocześnie przedstawiono bardzo dużo praktycznych zastosowań (na przykład -- ponad sto klas Javy). Podano szczegółowe przykłady dla wszystkich najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych możliwości, a także zamieszczono podsumowania przedstawiające również rzadziej wykorzystywane zastosowania i wskazano dostępne w Internecie źródła informacji dotyczące interfejsów programistycznych (API) umożliwiających wykorzystanie tych najrzadziej stosowanych możliwości.
Nie ma tu wielu pobieżnych opisów licznych technologii. Nie było zamierzeniem autora, aby niniejsza książka stała się ostatecznym źródłem informacji na wszystkie omawiane w niej tematy. Są to zagadnienia bardzo obszerne. Przykładowo, istnieje kilka książek o porównywalnej objętości poświęconych wyłącznie JDBC. Należy podkreślić, że poszczególne zagadnienia zostały tutaj przedstawione na tyle szczegółowo, aby Czytelnik mógł samodzielnie rozpocząć tworzenie programów nadających się do praktycznego zastosowania. Jedynym warunkiem jest znajomość podstaw języka Java: jego zastosowania i wykorzystywania. W razie braku tych umiejętności Czytelnik powinien zaznajomić się z zasadami programowania w tym języku.
O Autorze (13)
Wprowadzenie (15)
Część I Serwlety 2.1 i 2.2 (23)
Rozdział 1. Podstawowe informacje o serwletach i Java Server Pages (25)
Serwlety (25)
Zalety serwletów w porównaniu ze zwykłymi programami CGI (27)
Efektywność (27)
Wygoda (27)
Duże możliwości (28)
Przenośność (28)
Bezpieczeństwo (28)
Niewielkie koszty (29)
Java Server Pages (29)
Zalety JSP (30)
W porównaniu z Active Server Pages (ASP) (30)
W porównaniu z PHP (30)
W porównaniu z serwletami (30)
W porównaniu z Server-Side Includes (SSI) (31)
W porównaniu z językiem JavaScript (31)
W porównaniu ze statycznym kodem HTML (31)
Instalacja i konfiguracja (32)
Zdobywanie oprogramowania do obsługi serwletów i dokumentów JSP (32)
Zapamiętaj adres lub zainstaluj dokumentację Java Servlet oraz JSP API (34)
Wskazanie klas używanych przez kompilator Javy (34)
Umieszczanie klasy w pakietach (35)
Konfiguracja serwera (36)
Uruchomienie serwera (37)
Kompilacja i instalacja własnych serwletów (37)
Rozdział 2. Pierwsze serwlety (41)
Podstawowa struktura serwletów (41)
Prosty serwlet generujący zwykły tekst (43)
Kompilacja i instalacja serwletów (43)
Wywoływanie serwletów (45)
Serwlety generujące kod HTML (45)
Umieszczanie serwletów w pakietach (47)
Tworzenie serwletów należących do konkretnego pakietu (48)
Kompilacja serwletów należących do pakietów (49)
Wywoływanie serwletów należących do pakietów (50)
Proste narzędzia pomocne podczas tworzenia dokumentów HTML (51)
Cykl istnienia serwletów (53)
Metoda init (54)
Metoda service (55)
Metody doGet, doPost oraz doXxx (56)
Interfejs SingleThreadModel (57)
Metoda destroy (57)
Przykład zastosowania parametrów inicjalizacyjnych (58)
Przykład wykorzystania inicjalizacji serwletu i daty modyfikacji strony (62)
Testowanie serwletów (64)
WebClient: interaktywna wymiana informacji z serwerem WWW (68)
WebClient (68)
HttpClient (71)
NetworkClient (72)
SocketUtil (74)
CloseableFrame (74)
LabeledTextField (75)
Interruptible (77)
Rozdział 3. Obsługa żądań: dane przesyłane za pomocą formularzy (79)
Znaczenie informacji przesyłanych za pomocą formularzy (79)
Odczytywanie danych formularzy w serwletach (80)
Przykład: odczytanie trzech konkretnych parametrów (81)
Przykład: odczytanie wszystkich parametrów (84)
Serwis rejestracji życiorysów (87)
Filtrowanie łańcuchów w poszukiwaniu znaków specjalnych HTML (97)
Implementacja filtrowania (98)
Przykład (99)
Rozdział 4. Obsługa żądań: nagłówki żądań HTTP (103)
Odczytywanie wartości nagłówków żądania w serwletach (104)
Wyświetlanie wszystkich nagłówków (105)
Nagłówki żądań protokołu HTTP 1.1 (107)
Przesyłanie skompresowanych stron WWW (113)
Ograniczanie dostępu do stron WWW (115)
Rozdział 5. Dostęp do standardowych zmiennych CGI (121)
Odpowiedniki zmiennych CGI dostępne w serwletach (122)
Serwlet wyświetlający wartości zmiennych CGI (125)
Rozdział 6. Generowanie odpowiedzi: kody statusu (127)
Określanie kodów statusu (128)
Kody statusu protokołu HTTP 1.1 oraz ich przeznaczenie (129)
Interfejs użytkownika obsługujący różne serwisy wyszukujące (138)
Rozdział 7. Generowanie odpowiedzi: nagłówki odpowiedzi HTTP (145)
Określanie nagłówków odpowiedzi z poziomu serwletów (145)
Nagłówki odpowiedzi protokołu HTTP 1.1 oraz ich znaczenie (147)
Trwałe przechowywanie stanu serwletu i automatyczne odświeżanie stron (156)
Stosowanie trwałych połączeń HTTP (164)
Wykorzystanie serwletów do generowania obrazów GIF (168)
Rozdział 8. Obsługa cookies (177)
Korzyści płynące ze stosowania cookies (177)
Identyfikacja użytkowników podczas trwania sesji na witrynach komercyjnych (177)
Unikanie konieczności podawania nazwy użytkownika i hasła (178)
Dostosowywanie witryny (178)
Dobór reklam (179)
Niektóre problemy związane ze stosowaniem cookies (179)
Narzędzia obsługi cookies dostępne w serwletach (180)
Tworzenie cookies (181)
Atrybuty cookies (181)
Umieszczanie cookies w nagłówkach odpowiedzi (183)
Odczytywanie cookies nadesłanych przez przeglądarkę (183)
Przykłady generowania i odczytywania cookies (184)
Proste narzędzia do obsługi cookies (187)
Odnajdywanie cookie o określonej nazwie (187)
Tworzenie cookies o długim czasie istnienia (188)
Interfejs wyszukujący z możliwością zapamiętywania ustawień (190)
Rozdział 9. Śledzenie sesji (193)
Potrzeba śledzenia sesji (193)
Cookies (193)
Przepisywanie adresów URL (194)
Ukryte pola formularzy (195)
Śledzenie sesji w serwletach (195)
Narzędzia programistyczne do śledzenia sesji (195)
Pobieranie obiektu HttpSession skojarzonego z bieżącym żądaniem (195)
Pobieranie informacji skojarzonych z sesją (196)
Kojarzenie informacji z sesją (199)
Kończenie sesji (200)
Przepisywanie adresów URL przesyłanych do przeglądarki (200)
Serwlet generujący indywidualny licznik odwiedzin dla każdego użytkownika (201)
Internetowy sklep wykorzystujący koszyki i śledzenie sesji (203)
Tworzenie interfejsu użytkownika (204)
Obsługa zamówień (207)
To czego nie widać: implementacja koszyka i katalogu produktów (211)
Część II Java Server Pages (219)
Rozdział 10. Elementy skryptowe JSP (221)
Elementy skryptowe (223)
Tekst szablonu (223)
Wyrażenia JSP (224)
Predefiniowane zmienne (224)
Składnia XML stosowana w wyrażeniach (225)
Zastosowanie wyrażeń jako wartości atrybutów (225)
Przykład (226)
Skryptlety JSP (227)
Wykorzystanie skryptletów do warunkowego wykonania fragmentu strony JSP (230)
Specjalna składnia skryptletów (230)
Deklaracje JSP (230)
Specjalna składnia zapisu deklaracji (232)
Predefiniowane zmienne (232)
Rozdział 11. Dyrektywa page: strukturalizacja generowanych serwletów (235)
Atrybut import (236)
Katalogi służące do przechowywania własnych klas (236)
Przykład (237)
Atrybut contentType (239)
Generowanie zwykłych dokumentów tekstowych (239)
Generowanie arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft Excel (240)
Atrybut isThreadSafe (243)
Atrybut session (245)
Atrybut buffer (245)
Atrybut autoflush (246)
Atrybut extends (246)
Atrybut info (246)
Atrybut errorPage (246)
Atrybut isErrorPage (248)
Atrybut language (249)
Składnia XML zapisu dyrektyw (249)
Rozdział 12. Dołączanie plików i apletów do dokumentów JSP (251)
Dołączanie plików w czasie przekształcania strony (252)
Dołączanie plików podczas obsługi żądań (254)
Dołączanie apletów związanych z Java Plug-In (257)
Znacznik akcji jsp:plugin (258)
Znaczniki akcji jsp:param oraz jsp:params (260)
Znacznik akcji jsp:fallback (261)
Przykład: Generowanie tekstu z cieniem (261)
Rozdział 13. Wykorzystanie komponentów JavaBeans w dokumentach JSP (267)
Podstawowe sposoby użycia komponentów (268)
Dostęp do właściwości komponentów (270)
Określanie właściwości komponentów - prosty przypadek (271)
Instalacja klas komponentów (271)
Przykład: StringBean (272)
Określanie wartości właściwości komponentów (274)
Kojarzenie właściwości z parametrami wejściowymi (277)
Automatyczna konwersja typów (279)
Kojarzenie wszystkich właściwości z parametrami wejściowymi (280)
Wspólne wykorzystywanie komponentów (281)
Warunkowe tworzenie komponentów (282)
Rozdział 14. Tworzenie bibliotek znaczników (287)
Elementy tworzące bibliotekę znaczników (288)
Klasa obsługi znacznika (288)
Plik deskryptora biblioteki znaczników (289)
Plik JSP (290)
Definiowanie prostych znaczników (292)
Klasa obsługi znacznika (292)
Plik deskryptora biblioteki znaczników (294)
Plik JSP (295)
Przypisywanie atrybutów znacznikom (296)
Klasa obsługi znacznika (296)
Plik deskryptora biblioteki znaczników (298)
Plik JSP (299)
Dołączanie zawartości znacznika (300)
Klasa obsługi znacznika (301)
Plik deskryptora biblioteki znaczników (303)
Plik JSP (304)
Opcjonalne dołączanie zawartości znacznika (306)
Klasa obsługi znacznika (306)
Plik deskryptora biblioteki znaczników (307)
Plik JSP (308)
Manipulowanie zawartością znacznika (309)
Klasa obsługi znacznika (310)
Plik deskryptora biblioteki znaczników (311)
Plik JSP (312)
Wielokrotne dołączanie lub obsługa zawartości znacznika (313)
Klasa obsługi znacznika (314)
Plik deskryptora biblioteki znaczników (315)
Plik JSP (316)
Stosowanie znaczników zagnieżdżonych (316)
Klasy obsługi znaczników (317)
Plik deskryptora biblioteki znaczników (322)
Plik JSP (324)
Rozdział 15. Integracja serwletów i dokumentów JSP (327)
Przekazywanie żądań (328)
Stosowanie zasobów statycznych (329)
Przekazywanie informacji do strony docelowej (329)
Interpretacja względnych adresów URL przez stronę docelową (331)
Inne sposoby pobierania obiektu RequestDispatcher (332)
Przykład: internetowe biuro podróży (332)
Dołączanie danych statycznych lub dynamicznych (346)
Przykład: prezentacja nieprzetworzonych wyników zwracanych przez serwlety lub strony JSP (347)
Przekazywanie żądań ze stron JSP (351)
Część III Technologie pomocnicze (353)
Rozdział 16. Formularze HTML (355)
Jak przesyłane są dane z formularzy HTML (355)
Element FORM (359)
Tekstowe elementy kontrolne (364)
Pola tekstowe (364)
Pola hasła (366)
Wielowierszowe pola tekstowe (366)
Przyciski (368)
Przycisk SUBMIT (369)
Przyciski RESET (371)
Przyciski JavaScript (372)
Pola wyboru i przyciski opcji (373)
Pola wyboru (373)
Przyciski opcji (374)
Listy i listy rozwijane (376)
Element kontrolny służący do przesyłania plików (379)
Mapy odnośników obsługiwane na serwerze (380)
IMAGE - standardowe mapy odnośników obsługiwane po stronie serwera (381)
ISMAP - alternatywny sposób tworzenia map odnośników obsługiwanych po stronie serwera (383)
Pola ukryte (385)
Grupowanie elementów kontrolnych (386)
Określanie kolejności poruszania się pomiędzy elementami formularzy (388)
Testowy serwer WWW (388)
EchoServer (389)
ThreadedEchoServer (392)
NetworkServer (394)
Rozdział 17. Zastosowanie apletów jako interfejsu użytkownika dla serwletów (397)
Przesyłanie danych metodą GET i wyświetlanie wynikowej strony WWW (398)
Narzędzie korzystające z wielu serwisów wyszukujących (399)
Przesyłanie danych metodą GET i bezpośrednie przetwarzanie wyników (tunelowanie HTTP) (402)
Odczyt danych binarnych lub danych ASCII (403)
Odczyt serializowanych struktur danych (404)
Przeglądarka zapytań wykorzystująca serializację obiektów i tunelowanie (407)
Przesyłanie danych metodą POST i bezpośrednie przetwarzanie danych (tunelowanie HTTP) (413)
Aplet przesyłający dane metodą POST (416)
Pomijanie serwera HTTP (419)
Rozdział 18. JDBC oraz zarządzanie pulami połączeń (421)
Podstawowe etapy wykorzystania JDBC (422)
Załadowanie sterownika (422)
Określenie adresu URL połączenia (423)
Nawiązanie połączenia (423)
Utworzenie polecenia (424)
Wykonanie zapytania (424)
Przetworzenie wyników (425)
Zamknięcie połączenia (426)
Prosty przykład wykorzystania JDBC (426)
Narzędzia ułatwiające korzystanie z JDBC (432)
Wykorzystanie narzędzi ułatwiających obsługę JDBC (440)
Interaktywna przeglądarka zapytań (444)
Kod przeglądarki zapytań (446)
Przygotowane polecenia (prekompilowane zapytania) (451)
Zarządzanie pulami połączeń (455)
Zarządzanie pulami połączeń: studium zagadnienia (461)
Współużytkowanie pul połączeń (467)
Współużytkowanie pul połączeń z zastosowaniem kontekstu serwletu (467)
Współużytkowanie pul połączeń z zastosowaniem klas singleton (468)
Dodatki (469)
Dodatek A Krótki przewodnik po serwletach i JSP (471)
Prezentacja serwletów i JSP (471)
Zalety serwletów (471)
Zalety JSP (471)
Bezpłatnie dostępne oprogramowanie do obsługi serwletów i JSP (472)
Dokumentacja (472)
Kompilacja serwletów - informacje podawane w zmiennej środowiskowej CLASSPATH (472)
Standardowe katalogi serwera Tomcat 3.0 (472)
Standardowe katalogi serwera Tomcat 3.1 (473)
Standardowe katalogi serwera JSWDK 1.0.1 (473)
Standardowe katalogi serwera Java Web Server 2.0 (473)
Pierwsze serwlety (473)
Prosty serwlet (473)
Instalacja serwletów (474)
Uruchamianie serwletów (474)
Cykl istnienia serwletów (474)
Obsługa żądań - dane przesyłane z formularzy (475)
Odczyt parametrów (475)
Przykład serwletu (475)
Przykład formularza (476)
Filtrowanie znaków specjalnych HTML (477)
Obsługa żądań - nagłówki żądań HTTP (477)
Metody odczytujące nagłówki żądania (477)
Inne informacje o żądaniu (478)
Najczęściej używane nagłówki żądań protokołu HTTP 1.1 (478)
Dostęp do standardowych zmiennych CGI (479)
Możliwości, które nie zostały opisane gdzie indziej (479)
Odpowiedniki zmiennych CGI dostępne w serwletach (479)
Generowanie odpowiedzi: Kody statusu HTTP (480)
Format odpowiedzi HTTP (480)
Metody określające kod statusu (480)
Kategorie kodów statusu (481)
Najczęściej wykorzystywane kody statusu protokołu HTTP 1.1 (481)
Generowanie odpowiedzi - nagłówki odpowiedzi protokołu HTTP (482)
Generowanie dowolnych nagłówków (482)
Generowanie najczęściej używanych nagłówków (482)
Najczęściej używane nagłówki odpowiedzi protokołu HTTP 1.1 (483)
Generowanie obrazów GIF przez serwlety (484)
Obsługa cookies (484)
Typowe zastosowania cookies (484)
Problemy napotykane przy stosowaniu cookies (484)
Ogólny sposób użycia cookies (485)
Metody obsługi cookies (485)
Śledzenie sesji (486)
Pobieranie informacji o sesji - getValue (486)
Kojarzenie informacji z sesją - putValue (486)
Metody interfejsu HttpSession (487)
Kodowanie adresów URL (488)
Elementy skryptowe JSP (488)
Typy elementów skryptowych (488)
Tekst szablonu (489)
Predefiniowane zmienne (489)
Dyrektywa page - określanie postaci generowanych serwletów (490)
Atrybut import (490)
Atrybut contentType (490)
Przykład użycia atrybutu contentType (490)
Przykład wykorzystania metody setContentType (490)
Atrybut isThreadSafe (491)
Atrybut session (491)
Atrybut buffer (492)
Atrybut autoflush (492)
Atrybut extends (492)
Atrybut info (492)
Atrybut errorPage (492)
Atrybut isErrorPage (492)
Atrybut language (492)
Zapis zgodny z XML (493)
Dołączanie plików i apletów do dokumentów JSP (493)
Dołączanie plików w czasie przekształcania strony (493)
Dołączanie plików w czasie obsługi żądania (493)
Aplety obsługiwane przy użyciu Java Plug-In: Prosty przypadek (493)
Atrybuty znacznika jsp:plugin (494)
Parametry określane w kodzie HTML: jsp:param (494)
Tekst alternatywny (495)
Wykorzystanie komponentów JavaBeans w dokumentach JSP (495)
Podstawowe wymagania jakie należy spełnić, aby klasa mogła być uznana za komponent (495)
Podstawowe sposoby użycia komponentów (496)
Kojarzenie właściwości z parametrami przesłanymi w żądaniu (496)
Wspólne wykorzystywanie komponentów: atrybut scope znacznika akcji jsp:useBean (496)
Warunkowe tworzenie komponentów (497)
Tworzenie bibliotek znaczników (497)
Klasa obsługi znacznika (497)
Plik deskryptora biblioteki znaczników (497)
Plik JSP (498)
Przypisywanie atrybutów znacznikom (498)
Dołączanie zawartości znacznika (498)
Opcjonalne dołączanie zawartości znacznika (498)
Przetwarzanie zawartości znacznika (498)
Wielokrotne dołączanie lub przetwarzanie zawartości znacznika (499)
Stosowanie zagnieżdżonych znaczników (499)
Integracja serwletów i dokumentów JSP (499)
Opis ogólny (499)
Składnia służąca do przekazania żądania (499)
Przekazywanie żądań do zwykłych dokumentów HTML (500)
Tworzenie globalnie dostępnych komponentów JavaBeans (500)
Tworzenie komponentów JavaBeans dostępnych w sesji (500)
Interpretacja względnych adresów URL na stronie docelowej (500)
Alternatywne sposoby pobierania obiektu RequestDispatcher (wyłącznie Java Servlet 2.2) (501)
Dołączenie danych statycznych lub dynamicznych (501)
Przekazywanie żądań ze stron JSP (501)
Stosowanie formularzy HTML (501)
Element FORM (501)
Pola tekstowe (501)
Pola hasła (502)
Obszary tekstowe (502)
Przyciski SUBMIT (502)
Alternatywna postać przycisków SUBMIT (502)
Przyciski RESET (503)
Alternatywna postać przycisków RESET (503)
Przyciski JavaScript (503)
Alternatywna postać przycisków JavaScript (503)
Pola wyboru (504)
Przyciski opcji (504)
Listy rozwijane (504)
Elementy kontrolne umożliwiające przesyłanie plików na serwer (504)
Mapy odnośników obsługiwane na serwerze (505)
Pola ukryte (505)
Możliwości dostępne w przeglądarce Internet Explorer (505)
Wykorzystanie apletów jako interfejsu użytkownika dla serwletów (505)
Przesyłanie danych metodą GET i wyświetlanie strony wynikowej (505)
Przesyłanie danych metodą GET i bezpośrednie przetwarzanie wyników (tunelowanie HTTP) (506)
Przesyłanie serializowanych danych - kod apletu (507)
Przesyłanie serializowanych danych - kod serwletu (507)
Przesyłanie danych metodą POST i bezpośrednie przetwarzanie wyników (tunelowanie HTTP) (508)
Pomijanie serwera HTTP (510)
JDBC i zarządzanie pulami połączeń z bazami danych (510)
Podstawowe etapy wykorzystania JDBC (510)
Narzędzia obsługi baz danych (511)
Przygotowane polecenia (prekompilowane zapytania) (512)
Etapy implementacji puli połączeń (512)
Skorowidz (515)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Java Servlet. Programowanie (2002, Helion) - Jason Hunter, William Crawford [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java Servlet. Programowanie (2002, Helion) - Jason Hunter, William Crawford [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java Servlet. Programowanie. Wydanie II (Java Servlet Programming 2nd Edition) [PL] [.doc]
Java Servlet. Programowanie. Wydanie II (Java Servlet Programming 2nd Edition) [PL] [.doc]
Java. Ćwiczenia praktyczne (2014, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Ćwiczenia praktyczne (2014, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Praktyczny kurs (2015, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Praktyczny kurs (2015, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Praktyczny kurs. Wydanie IV (2015, Helion) - Marcin Lis [PL] [PDF] [LIBGEN]
Java. Praktyczny kurs. Wydanie IV (2015, Helion) - Marcin Lis [PL] [PDF] [LIBGEN]
Java. Zaawansowane zastosowania (2014, Helion) - Noel Kalicharan [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Zaawansowane zastosowania (2014, Helion) - Noel Kalicharan [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Kompendium programisty (2005, Helion) - Herbert Schildt [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Kompendium programisty (2005, Helion) - Herbert Schildt [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java EE 6. Leksykon kieszonkowy (2013, Helion) - Arun Gupta [PDF] [LIBGEN]
Java EE 6. Leksykon kieszonkowy (2013, Helion) - Arun Gupta [PDF] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować