MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Po prostu UNIX (, Helion) (2000, Helion) - Deborah S. Ray, Eric J. Ray [PL] [pdf] [LIBGEN]
Po prostu UNIX (, Helion) (2000, Helion) - Deborah S. Ray, Eric J. Ray [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 18-07-2021
Rozmiar: 8.18 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Po prostu UNIX (, Helion)
Rok: 2000
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Pragniesz szybko poznać UNIX-a, a przerażają Cię grube, opasłe tomiska zalegające księgarskie półki?
Chcesz, aby Twoja praca od razu przebiegała sprawnie i wydajnie, bez spędzania nad obszernymi opisami wielu bezowocnych godzin, na co zwyczajnie nie masz czasu?

Sięgnij po naszą książkę: zamiast długich wywodów znajdziesz tu ilustracje i konkretne przykłady. Wydobędziemy dla Ciebie najistotniejsze aspekty UNIX-a - opiszemy nie tylko podstawowe funkcje, ale i te bardziej zaawansowane, w taki sposób, abyś jak najszybciej mógł je praktycznie zastosować.
Wprowadzenie (11)
Rozdział 1. Podstawy (15)
Łączenie się z systemem UNIX (16)
Logowanie się (18)
Zmienianie hasła za pomocą polecenia passwd (20)
Wypisywanie spisu katalogów i plików za pomocą polecenia ls (22)
Zmienianie katalogu bieżącego za pomocą polecenia CD (24)
Określanie swojej pozycji w drzewie katalogów za pomocą polecenia pwd (26)
Przetwarzanie potokowe wejścia i wyjścia (27)
Przeadresowanie danych wyjściowych (28)
Korzystanie z symboli wieloznacznych (30)
Przeglądanie zawartości pliku za pomocą polecenia more (31)
Przeglądanie zawartości pliku za pomocą polecenia cat (32)
Użytkowanie systemu (33)
Dostęp do podręcznika systemowego za pomocą polecenia man (34)
Wylogowywanie się (36)
Rozdział 2. Korzystanie z plików i katalogów (37)
Tworzenie katalogów za pomocą polecenia mkdir (38)
Tworzenie plików za pomocą polecenia touch (40)
Kopiowanie katalogów i plików za pomocą polecenia cp (42)
Wypisywanie spisu plików i katalogów za pomocą polecenia ls (więcej szczegółów) (44)
Przenoszenie i zmienianie nazw plików za pomocą polecenia mv (46)
Usuwanie plików za pomocą polecenia rm (47)
Usuwanie katalogów za pomocą polecenia rmdir (49)
Odszukiwanie plików za pomocą polecenia find (51)
Tworzenie dowiązań za pomocą polecenia ln (dowiązania stałe) (53)
Tworzenie dowiązań za pomocą polecenia ln -s (dowiązania symboliczne) (55)
Rozdział 3. Praca z powłoką (57)
Określanie, z jakiej powłoki korzystasz (58)
Poznawanie powłok i ich opcji (59)
Zmienianie powłoki za pomocą polecenia chsh (61)
Tymczasowe zmienianie powłoki (62)
Korzystanie z uzupełniania poleceń w powłoce bash (64)
Przeglądanie historii sesji w powłoce bash (65)
Korzystanie z uzupełniania poleceń w powłoce ksh (67)
Przeglądanie historii sesji w powłoce ksh (69)
Przeglądanie historii sesji w powłoce csh (71)
Zmienianie swojej tożsamości za pomocą polecenia su (72)
Poprawianie ustawień terminala za pomocą polecenia stty (74)
Opuszczanie powłoki (76)
Rozdział 4. Tworzenie i redagowanie plików (77)
Wybór edytora (78)
Uruchamianie i zapoznawanie się z edytorem pico (80)
Edytor pico - zapisywanie zmian (82)
Edytor pico - wycinanie i wklejanie bloków tekstu (83)
Edytor pico - sprawdzanie pisowni (84)
Edytor pico - uzyskiwanie pomocy (85)
Opuszczanie edytora pico (86)
Uruchamianie i zapoznawanie się z edytorem vi (87)
Edytor vi - zachowywanie zmian w plikach (89)
Edytor vi - dopisywanie i usuwanie tekstu (90)
Edytor vi - importowanie plików (91)
Edytor vi - wyszukiwanie i zamienianie ciągu znaków (92)
Opuszczanie edytora vi (94)
Rozdział 5. Zarządzanie prawami własności i dostępu (95)
Zapoznawanie się z prawami własności i dostępu do plików (96)
Odszukiwanie właściciela plików (97)
Określanie, w jakiej znajdujesz się grupie (99)
Zmienianie przynależności do grupy dla plików i katalogów za pomocą polecenia chgrp (101)
Zmienianie praw własności plików i katalogów za pomocą polecenia chown (103)
Zmienianie praw dostępu za pomocą polecenia chmod (105)
Tłumaczenie praw dostępu zapisanych symbolicznie (literowo) na wartości liczbowe (108)
Definiowanie domyślnych praw dostępu za pomocą polecenia umask (110)
Rozdział 6. Operacje na plikach (113)
Zliczanie plików i ich zawartości za pomocą polecenia wc (114)
Przeglądanie początków plików za pomocą polecenia head (115)
Przeglądanie końców plików za pomocą polecenia tail (116)
Odszukiwanie tekstu za pomocą polecenia grep (117)
Polecenie grep - używanie wyrażeń regularnych (118)
Zastosowania innych wyrażeń regularnych (120)
Dokonywanie zmian globalnych za pomocą polecenia sed (121)
Zmienianie plików za pomocą polecenia awk (122)
Porównywanie plików za pomocą polecenia cmp (124)
Porównywanie plików za pomocą polecenia diff (125)
Odszukiwanie różnic w plikach za pomocą polecenia sdiff (126)
Sortowanie plików za pomocą polecenia sort (127)
Usuwanie powtórzeń za pomocą polecenia uniq (129)
Przeadresowywanie do kilku miejsc jednocześnie za pomocą polecenia tee (130)
Rozdział 7. Uzyskiwanie informacji o systemie (131)
Uzyskiwanie informacji o systemie za pomocą polecenia uname (132)
Przeglądanie systemów plików za pomocą polecenia df (133)
Sprawdzanie zajętości dysku za pomocą polecenia du (136)
Uzyskiwanie informacji o typach plików za pomocą polecenia file (137)
Uzyskiwanie informacji o innych użytkownikach za pomocą polecenia finger (138)
Określanie, kto jeszcze jest zalogowany za pomocą polecenia who (141)
Określanie, kto jeszcze jest zalogowany, za pomocą polecenia w (142)
Uzyskiwanie informacji o własnym identyfikatorze za pomocą polecenia id (144)
Rozdział 8. Konfigurowanie środowiska Twojego systemu UNIX (145)
Poznawanie Twojego środowiska UNIX (146)
Poznawanie aktualnie ustawionych zmiennych środowiskowych (148)
Dodawanie i modyfikowanie zmiennych środowiskowych (151)
Przeglądanie plików konfiguracyjnych powłoki bash (153)
Edycja ścieżki wyszukiwania w powłoce bash (156)
Zmienianie znaku zachęty powłoki bash (159)
Przeglądanie plików konfiguracyjnych powłoki ksh (161)
Edycja ścieżki wyszukiwania w powłoce ksh (164)
Zmienianie znaku zachęty powłoki ksh (166)
Przeglądanie plików konfiguracyjnych powłoki csh (168)
Edycja ścieżki wyszukiwania w powłoce csh (171)
Zmienianie znaku zachęty powłoki csh (173)
Ustawianie aliasów za pomocą polecenia alias (175)
Rozdział 9. Uruchamianie skryptów i programów (177)
Planowanie zadań jednorazowych za pomocą polecenia at (178)
Planowanie regularnie występujących zadań za pomocą polecenia crontab (181)
Usypianie poleceń (183)
Sprawdzanie stanu zadań za pomocą polecenia jobs (185)
Uruchamianie zadań w tle za pomocą polecenia bg (186)
Przywoływanie zadań na pierwszy plan za pomocą polecenia fg (187)
Ustalanie priorytetu zadania za pomocą polecenia nice (188)
Określanie czasu wykonywania zadań (189)
Wypisywanie spisu uruchomionych procesów za pomocą polecenia ps (191)
Przerywanie wykonywania procesów za pomocą polecenia kill (193)
Rozdział 10. Pisanie prostych skryptów (195)
Tworzenie skryptów powłoki (196)
Uruchamianie skryptu powłoki (198)
Tworzenie skryptu wykonywalnego (199)
Przyspieszanie tworzenia skryptów za pomocą pliku historii (201)
Wstawianie poleceń (202)
Tworzenie pętli w skryptach (204)
Tworzenie konstrukcji warunkowych (207)
Przekazywanie parametrów do skryptu (210)
Odczytywanie danych wejściowych podczas pracy skryptu (212)
Odszukiwanie błędów w skryptach (214)
Rozdział 11. Wysyłanie i przeglądanie wiadomości e-mail (215)
Wprowadzenie - wybór programu pocztowego (216)
Przeglądanie wiadomości za pomocą programu pine (219)
Wysyłanie wiadomości za pomocą programu pine (222)
Dostosowywanie programu pine do własnych potrzeb (224)
Przeglądanie wiadomości za pomocą programu elm (226)
Wysyłanie wiadomości za pomocą programu elm (228)
Przeglądanie wiadomości za pomocą programu mail (230)
Wysyłanie wiadomości za pomocą programu mail (231)
Tworzenie pliku podpisu (233)
Przesyłanie nadchodzących wiadomości na inny adres (235)
Informowanie o nieobecności za pomocą programu vacation (236)
Rozdział 12. Korzystanie z Internetu (239)
Zaznajamianie się z terminami często spotykanymi w Internecie (240)
Łączenie się ze zdalnymi systemami za pomocą telnetu (242)
Porozumiewanie się z innymi użytkownikami za pomocą polecenia write (244)
Porozumiewanie się z innymi użytkownikami za pomocą polecenia talk (245)
Pobieranie plików z Internetu za pomocą ftp (246)
Udostępnianie plików za pomocą ftp (250)
Przeglądanie stron WWW za pomocą lynxa (252)
Sprawdzanie połączeń za pomocą polecenia ping (254)
Śledzenie połączeń za pomocą polecenia traceroute (255)
Odszukiwanie numerów IP przypisanych nazwom domenowym za pomocą polecenia nslookup (257)
Wybieranie przeglądarki grup dyskusyjnych (259)
Przeglądanie grup dyskusyjnych za pomocą pine (260)
Przeglądanie grup dyskusyjnych za pomocą programu tin (263)
Rozdział 13. Korzystanie z zakodowanych i spakowanych plików (265)
Kodowanie plików za pomocą polecenia uuencode (266)
Rozkodowywanie plików za pomocą polecenia uudecode (269)
Archiwizowanie plików za pomocą polecenia tar (270)
Odtwarzanie plików z archiwum za pomocą polecenia tar (272)
Pakowanie plików za pomocą polecenia compress (273)
Rozpakowywanie plików za pomocą polecenia uncompress (274)
Pakowanie pojedynczych plików lub katalogów za pomocą polecenia gzip (275)
Rozpakowywanie plików .gz za pomocą polecenia gunzip (276)
Pakowanie plików za pomocą polecenia zip (277)
Rozpakowywanie plików .zip za pomocą polecenia unzip (278)
Łączenie poleceń (279)
Rozdział 14. Instalowanie własnego oprogramowania (281)
Zapoznawanie się z procesem instalowania oprogramowania w systemie UNIX (282)
Wyszukiwanie oprogramowania (283)
Pobieranie, umieszczanie oraz rozpakowywanie programów (284)
Konfigurowanie oprogramowania (287)
Kompilowanie i instalacja programów za pomocą polecenia make install (291)
Rozdział 15. Przydatne programy narzędziowe (297)
Korzystanie z kalendarza (298)
Ustawianie przypomnień (301)
Dokonywanie obliczeń za pomocą polecenia bc (302)
Interaktywne sprawdzanie pisowni za pomocą programu ispell (303)
Tworzenie zapisu przebiegu sesji za pomocą programu script (304)
Rozdział 16. UNIX - sztuczki i kruczki (307)
Sortowanie i segregowanie poczty za pomocą procmail (308)
Wyszukiwanie i zamienianie tekstów w wielu dokumentach za pomocą polecenia sed (312)
Tworzenie raportów za pomocą polecenia awk (315)
Dostosowywanie środowiska do potrzeb użytkownika za pomocą podawanych przez niego informacji (316)
Korzystanie z kodowania ROT13 za pomocą polecenia sed (318)
Wstawianie kodowania ROT13 do skryptów powłoki (320)
Dodatek A. Odnośniki (325)
Dodatek B. Co jest czym i gdzie co jest (341)
Dodatek C. Opcje poleceń (345)
Skorowidz (375)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Deborah S. Ray, Eric J. Ray - Po prostu UNIX [PL] [PDF]
 Deborah S. Ray, Eric J. Ray - Po prostu UNIX [PL] [PDF]
Podręcznik CSS. Eric Meyer o tworzeniu nowoczesnych układów stron WWW. Smashing Magazine (2011, Helion) - Eric Meyer [PL] [PDF] [LIBGEN]
Podręcznik CSS. Eric Meyer o tworzeniu nowoczesnych układów stron WWW. Smashing Magazine (2011, Helion) - Eric Meyer  [PL] [PDF] [LIBGEN]
Podręcznik CSS. Eric Meyer o tworzeniu nowoczesnych układów stron WWW. Smashing Magazine (2011, Helion) - Eric Meyer [PL] [pdf] [LIBGEN]
Podręcznik CSS. Eric Meyer o tworzeniu nowoczesnych układów stron WWW. Smashing Magazine (2011, Helion) - Eric Meyer [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5 Canvas. Receptury (2013, Helion) - Eric Rowell [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5 Canvas. Receptury (2013, Helion) - Eric Rowell [PL] [pdf] [LIBGEN]
Sztuka SEO : optymalizacja witryn internetowych (2013, Helion) - Enge, Eric [PL] [pdf] [LIBGEN]
Sztuka SEO : optymalizacja witryn internetowych (2013, Helion) - Enge, Eric [PL] [pdf] [LIBGEN]
Sztuka SEO : optymalizacja witryn internetowych (2013, Helion) - ENGe, Eric [PL] [pdf] [LIBGEN]
Sztuka SEO : optymalizacja witryn internetowych (2013, Helion) - ENGe, Eric [PL] [pdf] [LIBGEN]
C# 6.0. Kompletny przewodnik dla praktyków (2016, Helion) - Mark Michaelis, Eric Lippert [PL] [rar] [LIBGEN]
C# 6.0. Kompletny przewodnik dla praktyków (2016, Helion) - Mark Michaelis, Eric Lippert [PL] [rar] [LIBGEN]
Bądź pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (2014, Helion) - Eric Worre [PL] [pdf] [LIBGEN]
Bądź pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (2014, Helion) - Eric Worre [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować