MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Język C dla mikrokontrolerów AVR (2011, Helion) - Tomasz Francuz [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język C dla mikrokontrolerów AVR (2011, Helion) - Tomasz Francuz [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 18-07-2021
Rozmiar: 6.77 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Język C dla mikrokontrolerów AVR
Rok: 2011
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

To jest wydanie 1 , można zakupić nowsze wydanie 2.

Mikrokontroler pod kontrolą!

Podstawy budowy mikrokontrolerów, czyli jakie możliwości dają środowisko Atmel Studio i platforma Xplained z ATmega168/328
Architektura i zestaw instrukcji, czyli dlaczego mikrokontrolery warto programować w języku C
Efektywne pisanie prostych i skomplikowanych programów na AVR, czyli jak wykorzystać różne triki
Mikrokontrolery AVR to grupa układów oferujących ogromne możliwości. Każdy amator elektroniki i programowania wie, że można wykorzystać je na tysiąc sposobów, a prostota budowy, szybkość działania, bogactwo peryferii i wiele darmowych narzędzi czynią je tym bardziej atrakcyjnymi gadżetami. Jeśli chciałbyś zgłębić tajniki programowania mikrokontrolerów albo podszkolić własne umiejętności w tej dziedzinie, czas zajrzeć do tej książki!

W nowym wydaniu uwzględniono zmiany, jakie zaszły w świecie AVR w ciągu ostatnich 3 lat, czyli np. zmianę AVR Studio na Atmel Studio. Znajdziesz tu podstawy posługiwania się nowym IDE, tworzenia oraz debugowania w nim projektów. Dowiesz się więcej o zmianach w kompilatorze avr-gcc, a szczególnie o tzw. nazwanych przestrzeniach adresowych, które ułatwiły dostęp do danych umieszczonych w pamięci FLASH mikrokontrolera. Odkryjesz, jak wykorzystać piloty telewizyjne do sterowania pisanym programem i jak połączyć program w C z asemblerem. Miłośnicy LED-ów zrozumieją, jak obsługiwać wielokolorowe matryce z wykorzystaniem peryferii dostępnych w AVR oraz jak sprzętowo realizować wymianę danych z popularnymi diodami ze sterownikiem WS2812B. Jeśli chcesz, by mikrokontroler stał się Twoim sprzymierzeńcem, musisz przeczytać tę książkę!

Mikrokontroler i jego otoczenie, programatory
Arytmetyka i operacje bitowe
Zarządzanie projektem i preprocesor
Kontrola rdzenia i zarządzanie poborem energii
Dynamiczna alokacja pamięci i wbudowana pamięć EEPROM
Dostęp do pamięci FLASH i portów IO mikrokontrolera
Rejestry IO ogólnego przeznaczenia
Przerwania i timery
Komparator i przetwornik analogowo-cyfrowy
Obsługa wyświetlaczy i interfejsy (USART, SPI, TWI, USI, 1-wire)
Łączenie kodu C i asemblera
Bootloader i debugowanie programu
Mikrokontroler wielkich możliwości do Twoich usług!
Spis treści
Wstęp
Kody przykładów
Schematy
Wymagane części
Rozdział 1. Instalacja środowiska i potrzebnych narzędzi
Instalacja WinAVR
Instalacja AVR Studio
Systemy GNU/Linux
AVR Studio
 Pierwsza aplikacja
 Dodawanie plików do projektu
Programy narzędziowe
 Linker
 Program avr-size
 Program avr-nm
 Program avr-objcopy
 Program make
 Pliki wynikowe
Biblioteki
 Projekt biblioteki
 Tworzenie biblioteki
 Dołączanie biblioteki do programu
 Funkcje „przestarzałe”
 Nadpisywanie funkcji bibliotecznych
 Usuwanie niepotrzebnych funkcji i danych
Rozdział 2. Programowanie mikrokontrolera
Podłączenie — uwagi ogólne
 Problemy
Programatory ISP
 Budowa programatora
 Programator USBASP
 Kilka procesorów w jednym układzie
Programatory JTAG
 Programator JTAGICE
 Programator JTAGICE mkII
 Kilka procesorów w jednym układzie
 AVR Dragon
Programatory HW i równoległe
Tryb TPI
Programowanie procesora w AVR Studio
Programowanie przy pomocy narzędzi dostarczonych przez firmę Atmel
Program AVRDUDE
Program PonyProg
Fusebity i lockbity w AVR-libc
 Lockbity
 Fusebity
Sygnatura
Lockbity w AVR-libc
Fusebity w AVR-libc
Rozdział 3. Podstawy języka C na AVR
Arytmetyka
 Proste typy danych
 Arytmetyka stałopozycyjna
 Arytmetyka zmiennopozycyjna
Operacje bitowe
 Reprezentacja binarna liczb
 Operacja iloczynu bitowego
 Operacja sumy bitowej
 Operacja sumy wyłączającej
 Operacja negacji bitowej
 Operacje przesunięć bitowych
Zasięg zmiennych
 Zmienne globalne
 Zmienne lokalne
 Modyfikator const
 Wskaźniki
 Tablice
Funkcje
 Przekazywanie parametrów przez wartość i referencję
 Wywołanie funkcji
 Rekurencyjne wywołania funkcji
Słowa kluczowe
 Operatory
 Instrukcje sterujące
Preprocesor
 Dyrektywa #include
 Dyrektywy kompilacji warunkowej
 Dyrektywa #define
Pliki nagłówkowe i źródłowe
 Definicja a deklaracja
 Słowo kluczowe static
 Słowo kluczowe extern
 Dyrektywa inline
 Modyfikator register
Rozdział 4. Sekcje programu
Sekcje danych
 Sekcja .text
 Sekcja .data
 Sekcja .bss
 Sekcja .eeprom
Sekcje zawierające kod programu
 Podsekcje .init[0-9]
 Podsekcje .fini[0-9]
Sekcje specjalne
Sekcje tworzone przez programistę
Umieszczanie sekcji pod wskazanym adresem
Rozdział 5. Kontrola rdzenia i zarządzanie poborem energii
Źródła sygnału RESET
 Power-on Reset
 Zewnętrzny sygnał RESET
 Brown-out Detector
 Układ Watchdog
Zarządzanie poborem energii
 Usypianie procesora
 Wyłączanie układu BOD
 Wyłączanie podsystemów procesora
 Preskaler zegara
 Inne sposoby minimalizowania poboru energii
Rozdział 6. Dynamiczna alokacja pamięci
Alokacja pamięci w bibliotece AVR-libc
 Funkcja malloc
 Funkcja calloc
 Funkcja realloc
 Funkcja free
Wycieki pamięci i błędne użycie pamięci alokowanej dynamicznie
Jak działa alokator
Wykrywanie kolizji sterty i stosu
 Metoda I — własne funkcje alokujące pamięć
 Metoda II — sprawdzanie ilości dostępnej pamięci
 Metoda III — marker
 Metoda IV — wzór w pamięci
 Metoda V — wykorzystanie interfejsu JTAG
Rozdział 7. Wbudowana pamięć EEPROM
Zapobieganie uszkodzeniu zawartości pamięci EEPROM
Kontrola odczytu i zapisu do pamięci EEPROM
 Odczyt zawartości komórki pamięci
 Zapis do komórki pamięci
Dostęp do EEPROM z poziomu AVR-libc
 Deklaracje danych w pamięci EEPROM
 Funkcje realizujące dostęp do pamięci EEPROM
 Inne funkcje operujące na EEPROM
Techniki wear leveling
Rozdział 8. Dostęp do pamięci FLASH
Typy danych związane z pamięcią FLASH
Odczyt danych z pamięci FLASH
Dostęp do pamięci FLASH >64 kB
Rozdział 9. Interfejs XMEM
Wykorzystanie zewnętrznej pamięci SRAM w programie
 Konfiguracja I — w pamięci zewnętrznej jest tylko sekcja specjalna
 Konfiguracja II — wszystkie sekcje w pamięci zewnętrznej, stos w pamięci wewnętrznej
 Konfiguracja III — w pamięci zewnętrznej umieszczona jest tylko sterta
 Konfiguracja IV — w pamięci zewnętrznej sterta i segment zdefiniowany przez programistę
 Konfiguracja V — w pamięci zewnętrznej znajduje się stos
 Pamięć ROM jako pamięć zewnętrzna
Rozdział 10. Dostęp do 16-bitowych rejestrów IO
Dostęp do 16-bitowego rejestru ADC
Dostęp do 16-bitowych rejestrów timerów
Rozdział 11. Opóźnienia
Rozdział 12. Dostęp do portów IO procesora
Konfiguracja pinu IO
Manipulacje stanem pinów IO
 Zmiana stanu portu na przeciwny
 Ustawianie linii IO
 Zerowanie linii IO
 Makrodefinicja _BV()
 Użycie pól bitowych
Synchronizator
Przykłady praktyczne
 Sterowanie wyświetlaczem 7-segmentowym
 Podłączenie przycisków
 Enkoder obrotowy
 Klawiatura matrycowa
Rozdział 13. Rejestry IO ogólnego przeznaczenia
Wykorzystanie innych rejestrów jako GPIOR
Rozdział 14. Przerwania
Obsługa przerwań
 sei()/cli()
 Atrybut naked i obsługa przerwań w asemblerze
 Modyfikator volatile
 Atomowość dostępu do danych
 Funkcje reentrant
Przykłady praktyczne
 Wyświetlanie multipleksowane
 Wyświetlanie multipleksowane z regulacją jasności wyświetlacza
 Obsługa przycisków
 Obsługa enkodera
 Klawiatura matrycowa
Rozdział 15. Przetwornik analogowo-cyfrowy
Wybór napięcia referencyjnego
Multiplekser
Przetwornik ADC
 Tryb pojedynczej konwersji
 Tryb ciągłej konwersji
Wejścia pojedyncze i różnicowe
Wynik
Wyzwalacze
Blokowanie wejść cyfrowych
Przerwania ADC
Precyzyjne pomiary przy pomocy ADC
Nadpróbkowanie
 Uśrednianie
 Decymacja i interpolacja
Przykłady
 Termometr analogowy LM35
 Klawisze
Rozdział 16. Komparator analogowy
Funkcje dodatkowe
 Blokowanie pinów
 Wyzwalanie zdarzeń timera
 Wybór wejścia komparatora
 Wyzwalanie przetwornika ADC
Rozdział 17. Timery
Sygnał taktujący
 Wewnętrzny sygnał taktujący
 Zewnętrzny sygnał taktujący
Licznik
Układ porównywania danych
 Wpływ na piny IO
Moduł przechwytywania zdarzeń zewnętrznych
 Eliminacja szumów
 Komparator jako wyzwalacz zdarzenia ICP
Tryby pracy timera
 Tryb prosty
 Tryb CTC
 Tryby PWM
 Układ ochronny
 Modulator sygnału wyjściowego
Miernik częstotliwości i wypełnienia
Realizacja RTC przy pomocy timera
 Realizacja sprzętowa
 Realizacja programowa
Rozdział 18. Obsługa wyświetlaczy LCD
Obsługa wyświetlaczy alfanumerycznych
 Funkcje biblioteczne
 Definiowanie własnych znaków
 Przykład — menu
Obsługa wyświetlaczy graficznych
Rozdział 19. Interfejs USART
Interfejsy szeregowe
Interfejs USART
 Interfejs USART mikrokontrolera AVR
Przykłady
 Połączenie mikrokontroler – komputer PC
 RS485
Rozdział 20. Interfejs SPI
Inicjalizacja interfejsu
 Ustawienie pinów IO
 Zegar taktujący
 Procesor w trybie Master SPI
 Procesor w trybie slave SPI
Przykłady
 Połączenie AVR-AVR
 Połączenie AVR – rejestr szeregowy
Interfejs USART w trybie SPI
 Taktowanie magistrali SPI
 Tryb pracy SPI
 Format ramki danych
 Konfiguracja interfejsu
Rozdział 21. Interfejs TWI
Tryb multimaster
Inicjalizacja interfejsu
Procesor w trybie I2C master
 Bity START i STOP
 Podstawowe funkcje do współpracy z I2C
 Współpraca z zewnętrzną pamięcią EEPROM
 Współpraca z zewnętrzną pamięcią FRAM
 Umieszczanie zmiennych w zewnętrznej pamięci EEPROM
 Współpraca z zegarem RTC
 Obsługa ekspandera IO PCF8574
Procesor w trybie I2C slave
 Przykład
Rozdział 22. Interfejs USI
4-bitowy licznik i zegar
Przerwania USI
Zmiana pozycji pinów
Wykorzystanie interfejsu USI w trybie SPI
 Tryb SPI master
 Tryb SPI slave
Rozdział 23. Interfejs USB
Zasilanie
Sygnały danych
VID i PID
Interfejs USB realizowany przy pomocy konwertera
Interfejs USB realizowany programowo
 Połączenie elektryczne
 Dostęp na PC
 Programowy interfejs USB na AVR
Sprzętowy interfejs USB
Rozdział 24. Interfejs 1-wire
Realizacja master 1-wire na AVR
 Realizacja master 1-wire przy pomocy pinów IO
 Realizacja master 1-wire przy pomocy interfejsu USART
 Wysokopoziomowe funkcje obsługi 1-wire
Termometr cyfrowy DS1820
Rozdział 25. Bootloader
Pamięć NRWW i RWW
Bity konfiguracyjne bootloadera
 Konfiguracja lockbitów z poziomu aplikacji
Programowanie pamięci FLASH
Wykorzystanie przerwań w kodzie bootloadera
 Usuwanie tablicy wektorów przerwań
 Skrócenie tablicy wektorów przerwań
Start bootloadera
 Wykorzystanie dodatkowego przycisku/zworki
 Wykorzystanie markerów w pamięci EEPROM
 Oczekiwanie na specjalny znak w wybranym kanale komunikacji
 Start aplikacji
Współdzielenie kodu aplikacji i bootloadera
 Wywoływanie funkcji bootloadera w procesorach ATMega256x
 Wywoływanie funkcji obsługi przerwań zawartych w kodzie bootloadera
 Współdzielenie zmiennych pomiędzy aplikacją a bootloaderem
Mikrokontrolery AVR z wbudowanym bootloaderem
Rozdział 26. Kontrola integralności programu
Suma kontrolna
CRC
Automatyczne generowanie CRC
Rozdział 27. Bezpieczeństwo kodu
Metody łamania zabezpieczeń
Bezpieczne uaktualnianie aplikacji
Nota AVR231 — AES Bootloader
 Ustawienie bitów konfiguracyjnych
 Przygotowanie aplikacji
 Wczytywanie uaktualnienia
Rozdział 28. Łączenie kodu w C i asemblerze
Słowo kluczowe asm
 Typy operandów
 Dostęp do portów IO
 Dostęp do danych wielobajtowych
 Dostęp do wskaźników
 Lista modyfikowanych rejestrów
 Wielokrotne użycie wstawki asemblerowej
Pliki .S
 Wykorzystanie rejestrów w asemblerze
 Przykłady
Rozdział 29. Optymalizacja i debugowanie programu
Optymalizacja programu
 Opcje kompilatora związane z optymalizacją
 Atrybuty optymalizacji
Debugowanie programu
 Rozpoczęcie sesji debugera
 Zaawansowane sterowanie przebiegiem wykonywanej aplikacji
Skorowidz
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego (2010, Helion) - Paweł Borkowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego (2010, Helion) - Paweł Borkowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Strategie przypisywania statusu moralnego istotom zywym (2011, Uniwersytet Opolski) - Grzegorz Francuz [Studia i monografie 461] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Strategie przypisywania statusu moralnego istotom zywym (2011, Uniwersytet Opolski) - Grzegorz Francuz [Studia i monografie 461] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Programowanie równoległe i asynchroniczne w C# 5.0 (2013, Helion) (2013, Helion) - Mateusz Warczak, Jacek Matulewski, Rafał Pawłaszek, Piotr Sybilski, Dawid Borycki, Tomasz Dziubak [PL] [rar] [LIBGEN]
Programowanie równoległe i asynchroniczne w C# 5.0 (2013, Helion) (2013, Helion) - Mateusz Warczak, Jacek Matulewski, Rafał Pawłaszek, Piotr Sybilski, Dawid Borycki, Tomasz Dziubak [PL] [rar] [LIBGEN]
Język SQL. Przyjazny podręcznik (2017, Helion) - Larry Rockoff [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język SQL. Przyjazny podręcznik (2017, Helion) - Larry Rockoff [PL] [pdf] [LIBGEN]
Nowoczesny język JavaScript (2013, Helion) - Larry Ullman [PL] [pdf] [LIBGEN]
Nowoczesny język JavaScript (2013, Helion) - Larry Ullman [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język C++. Kompendium wiedzy (2014, Helion) - Bjarne Stroustrup [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język C++. Kompendium wiedzy (2014, Helion) - Bjarne Stroustrup [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język ANSI C. Programowanie (2010, Helion) - B.W. Kernighan, D. M. Ritchie [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język ANSI C. Programowanie (2010, Helion) - B.W. Kernighan, D. M. Ritchie [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język C++. Pierwsze starcie (2008, Helion) - Zbigniew Koza [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język C++. Pierwsze starcie (2008, Helion) - Zbigniew Koza [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować