MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Node.js w akcji (2014, Helion) - Mike Cantelon, Marc Harter, TJ Holowaychuk, Nathan Rajlich [PL] [pdf] [LIBGEN]
Node.js w akcji (2014, Helion) - Mike Cantelon, Marc Harter, TJ Holowaychuk, Nathan Rajlich [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 18-07-2021
Rozmiar: 7.32 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 0
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Node.js w akcji
Rok: 2014
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Poznaj potencjał Node.js!
JavaScript to jeden z niewielu języków programowania w historii, który wzbudzał i wciąż wzbudza tak wiele emocji. Na rynku pojawił się w 1995 roku i od tego czasu: a) był obecny tylko w przeglądarkach, b) był masowo blokowany i c) wieszczono jego koniec… aż do dnia dzisiejszego, kiedy ciężko sobie wyobrazić stronę WWW, która nie korzystałaby z jego możliwości. Współcześnie JavaScript zaczyna także odnosić sukces w aplikacjach działających po stronie serwera. Możesz sobie wyobrazić, że Twoje żądania po stronie serwera obsługuje JavaScript? Nie? Czas to zmienić!

Node.js to platforma, która zapewnia najwyższą wydajność dzięki wykorzystywaniu nieblokujących operacji I/O oraz asynchronicznego mechanizmu zdarzeń. Działa na bazie najwydajniejszego silnika obsługującego język JavaScript – V8 (autorstwa firmy Google) – i pozwala programistom osiągać niezwykłe efekty. Zastanawiasz się, jak wykorzystać ten potencjał? Sięgnij po tę książkę i rozpocznij przygodę z Node.js! W trakcie lektury poznasz podstawy programowania na tej platformie, zbudujesz asynchroniczną logikę, wykorzystasz protokoły sieciowe oraz podłączysz się do popularnych baz danych. W kolejnych rozdziałach będziesz mieć niepowtarzalną okazję, by poznać popularne i przydatne biblioteki oraz stworzyć RESTowe API. Na sam koniec dowiesz się, jak wdrożyć aplikację Node.js w środowisku produkcyjnym oraz zaznajomisz się z ekosystemem tej platformy. Brzmi zachęcająco?

Dzięki tej książce:

poznasz platformę Node.js
opanujesz techniki programowania asynchronicznego
zbudujesz RESTowe API z wykorzystaniem Node.js
wdrożysz Twoją aplikację
przekonasz się, jak wydajny może być JavaScript
Twój przewodnik po Node.js!
Wstęp
Przedmowa
Podziękowania
Mike Cantelon
Marc Harter
Nathan Rajlich
O książce
Mapa drogowa
Konwencje zastosowane w kodzie i materiały do pobrania
Forum Author Online
Część I Podstawy Node
Rozdział 1. Witamy w Node.js
1.1. Node jest zbudowane w oparciu o JavaScript
1.2. Asynchroniczna i oparta na zdarzeniach: przeglądarka internetowa
1.3. Asynchroniczny i oparty na zdarzeniach: serwer
1.4. Aplikacje DIRT
1.5. Domyślna aplikacja jest typu DIRT
 1.5.1. Prosty przykład aplikacji asynchronicznej
 1.5.2. Serwer HTTP
 1.5.3. Strumieniowanie danych
1.6. Podsumowanie
Rozdział 2. Tworzenie aplikacji wielopokojowego czatu
2.1. Ogólny opis aplikacji
2.2. Wymagania aplikacji i konfiguracja początkowa
 2.2.1. Obsługa HTTP i WebSocket
 2.2.2. Tworzenie struktury plików aplikacji
 2.2.3. Wskazanie zależności
 2.2.4. Instalacja zależności
2.3. Udostępnianie plików HTML, CSS i kodu JavaScript działającego po stronie klienta
 2.3.1. Tworzenie podstawowego serwera plików statycznych
  Wysyłanie danych pliku i odpowiedzi w postaci błędów
  Tworzenie serwera HTTP
  Uruchomienie serwera HTTP
 2.3.2. Dodanie plików HTML i CSS
2.4. Obsługa wiadomości czatu za pomocą biblioteki Socket.IO
 2.4.1. Konfiguracja serwera Socket.IO
  Utworzenie logiki połączenia
 2.4.2. Obsługa zdarzeń oraz scenariuszy w aplikacji
  Przypisanie nazwy gościa
  Dołączanie do pokoju
  Obsługa żądań zmiany nazwy użytkownika
  Wysyłanie wiadomości czatu
  Tworzenie pokoju
  Obsługa rozłączenia użytkownika
2.5. Użycie kodu JavaScript działającego po stronie klienta do utworzenia interfejsu użytkownika aplikacji
 2.5.1. Przekazywanie do serwera wiadomości oraz żądań zmiany pokoju lub nazwy użytkownika
 2.5.2. Wyświetlenie w interfejsie użytkownika wiadomości i listy dostępnych pokoi
2.6. Podsumowanie
Rozdział 3. Podstawy programowania w Node
3.1. Organizacja i wielokrotne użycie kodu Node
 3.1.1. Tworzenie modułu
 3.1.2. Dostrajanie tworzenia modułu za pomocą module.exports
 3.1.3. Wielokrotne użycie modułów za pomocą katalogu node_modules
 3.1.4. Zastrzeżenia
3.2. Techniki programowania asynchronicznego
 3.2.1. Użycie wywołań zwrotnych do obsługi zdarzeń jednorazowych
 3.2.2. Użycie emitera zdarzeń do obsługi powtarzających się zdarzeń
  Przykład emitera zdarzeń
  Udzielanie odpowiedzi na zdarzenie, które powinno wystąpić tylko jednokrotnie
  Tworzenie emitera zdarzeń — przykład oparty na publikacji i subskrypcji
  Rozbudowa emitera zdarzeń — przykład obserwatora pliku
 3.2.3. Wyzwania pojawiające się podczas programowania asynchronicznego
3.3. Sekwencja logiki asynchronicznej
 3.3.1. Kiedy stosować szeregową kontrolę przepływu?
 3.3.2. Implementacja szeregowej kontroli przepływu
 3.3.3. Implementacja równoległej kontroli przepływu
 3.3.4. Użycie narzędzi opracowanych przez społeczność
3.4. Podsumowanie
Część II Tworzenie aplikacji sieciowych w Node
Rozdział 4. Tworzenie aplikacji sieciowej w Node
4.1. Podstawy dotyczące serwera HTTP
 4.1.1. Jak przychodzące żądania HTTP są przez Node przedstawiane programiście?
 4.1.2. Prosty serwer HTTP odpowiadający komunikatem „Witaj, świecie”
 4.1.3. Odczyt nagłówków żądania i zdefiniowanie nagłówków odpowiedzi
 4.1.4. Ustawienie kodu stanu odpowiedzi HTTP
4.2. Tworzenie usługi sieciowej RESTful
 4.2.1. Tworzenie zasobów za pomocą żądań POST
 4.2.2. Pobieranie zasobów za pomocą żądania GET
  Zdefiniowanie nagłówka Content-Length
 4.2.3. Usunięcie zasobu za pomocą żądania DELETE
4.3. Udostępnianie plików statycznych
 4.3.1. Tworzenie serwera plików statycznych
  Optymalizacja transferu danych za pomocą Stream#pipe
 4.3.2. Obsługa błędów serwera
 4.3.3. Wyprzedzająca obsługa błędów za pomocą wywołania fs.stat
4.4. Akceptacja danych wejściowych użytkownika przekazanych za pomocą formularza sieciowego
 4.4.1. Obsługa wysłanych pól formularza sieciowego
  Moduł querystring
 4.4.2. Obsługa przekazanych plików za pomocą formidable
 4.4.3. Sprawdzanie postępu operacji przekazywania plików
4.5. Zabezpieczanie aplikacji dzięki użyciu protokołu HTTPS
4.6. Podsumowanie
Rozdział 5. Przechowywanie danych aplikacji Node
5.1. Niewymagający serwera magazyn danych
 5.1.1. Magazyn danych w pamięci
 5.1.2. Magazyn danych oparty na plikach
  Utworzenie logiki początkowej
  Zdefiniowanie funkcji pomocniczej do pobierania zadań
  Zdefiniowanie funkcji pomocniczej do przechowywania zadań
5.2. System zarządzania relacyjną bazą danych
 5.2.1. MySQL
  Użycie MySQL do utworzenia aplikacji śledzącej wykonywanie zadań
  Utworzenie logiki aplikacji
  Tworzenie funkcji pomocniczych odpowiedzialnych za wysyłanie kodu HTML, tworzenie formularzy sieciowych i pobieranie danych z formularzy
  Dodanie danych za pomocą MySQL
  Usuwanie danych MySQL
  Uaktualnienie danych MySQL
  Pobieranie danych MySQL
  Generowanie rekordów MySQL
  Generowanie formularzy HTML
  Wypróbowanie aplikacji
 5.2.2. PostgreSQL
  Nawiązanie połączenia z PostgreSQL
  Wstawienie rekordu do tabeli bazy danych
  Utworzenie zapytania zwracającego wynik
5.3. Bazy danych typu NoSQL
 5.3.1. Redis
  Nawiązywanie połączenia z serwerem Redis
  Praca z danymi bazy Redis
  Przechowywanie i pobieranie wartości za pomocą tabeli hash
  Przechowywanie i pobieranie danych za pomocą listy
  Przechowywanie i pobieranie danych za pomocą zbiorów
  Dostarczanie danych za pomocą kanałów
  Maksymalizacja wydajności Node_Redis
 5.3.2. MongoDB
  Nawiązanie połączenia z MongoDB
  Uzyskanie dostępu do kolekcji MongoDB
  Wstawienie dokumentu do kolekcji
  Uaktualnienie danych za pomocą identyfikatora dokumentu
  Wyszukiwanie dokumentów
  Usuwanie dokumentów
 5.3.3. Mongoose
  Otworzenie i zamknięcie połączenia
  Rejestracja schematu
  Dodanie zadania
  Wyszukiwanie dokumentu
  Uaktualnianie dokumentu
  Usuwanie dokumentu
5.4. Podsumowanie
Rozdział 6. Framework Connect
6.1. Konfiguracja aplikacji Connect
6.2. Jak działa metoda pośrednicząca frameworka Connect?
 6.2.1. Metody pośredniczące wyświetlające żądanie
 6.2.2. Metoda pośrednicząca udzielająca odpowiedzi w postaci komunikatu „Witaj, świecie”
6.3. Dlaczego kolejność metod pośredniczących ma znaczenie?
 6.3.1. Kiedy metoda pośrednicząca nie wywołuje next
 6.3.2. Użycie kolejności metod pośredniczących do przeprowadzenia uwierzytelnienia
6.4. Montowanie metody pośredniczącej i serwera
 6.4.1. Metody pośredniczące przeprowadzające uwierzytelnianie
 6.4.2. Metoda pośrednicząca wyświetlająca panel administracyjny
  Przetestowanie całości
6.5. Tworzenie konfigurowalnej metody pośredniczącej
 6.5.1. Tworzenie konfigurowalnej metody pośredniczącej logger
 6.5.2. Tworzenie metody pośredniczącej router
 6.5.3. Tworzenie metody pośredniczącej przeznaczonej do przepisywania adresów URL
6.6. Użycie metody pośredniczącej do obsługi błędów
 6.6.1. Domyślna obsługa błędów w Connect
 6.6.2. Samodzielna obsługa błędów aplikacji
 6.6.3. Użycie wielu metod pośredniczących przeznaczonych do obsługi błędów
  Implementacja metody pośredniczącej hello
  Implementacja metody pośredniczącej users
  Implementacja metody pośredniczącej pets
  Implementacja metody pośredniczącej errorHandler
  Implementacja metody pośredniczącej errorPage
6.7. Podsumowanie
Rozdział 7. Metody pośredniczące frameworka Connect
7.1. Metody pośredniczące przeznaczone do przetwarzania plików cookie, danych żądań i ciągów tekstowych zapytań
 7.1.1. cookieParser
  Podstawowy sposób użycia
  Zwykłe cookie
  Podpisane cookie
  Cookie w formacie JSON
  Ustawienie cookie wychodzących
 7.1.2. bodyParser
  Podstawowy sposób użycia
  Przetwarzanie danych JSON
  Przetwarzanie zwykłych danych formularza sieciowego
  Przetwarzanie wieloczęściowych danych formularza sieciowego
 7.1.3. limit
  Dlaczego metoda pośrednicząca limit
  Podstawowy sposób użycia
  Opakowanie metody pośredniczącej limit
 7.1.4. query
  Podstawowy sposób użycia
7.2. Metody pośredniczące implementujące podstawowe funkcje wymagane przez aplikację sieciową
 7.2.1. logger
  Podstawowy sposób użycia
  Dostosowanie do własnych potrzeb formatu rejestracji danych
  Opcje metody pośredniczącej logger
 7.2.2. favicon
  Podstawowy sposób użycia
 7.2.3. methodOverride
  Podstawowy sposób użycia
  Uzyskanie dostępu do oryginalnej właściwości req.method
 7.2.4. vhost
  Podstawowy sposób użycia
  Użycie wielu egzemplarzy vhost
 7.2.5. session
  Podstawowy sposób użycia
  Ustawienie czasu wygaśnięcia ważności sesji
  Praca z danymi sesji
  Praca z plikami cookie sesji
  Magazyn danych sesji
7.3. Metody pośredniczące zapewniające bezpieczeństwo aplikacji sieciowej
 7.3.1. basicAuth
  Podstawowy sposób użycia
  Przekazanie funkcji wywołania zwrotnego
  Przekazanie asynchronicznej funkcji wywołania zwrotnego
  Przykład z użyciem polecenia curl
 7.3.2. csrf
  Podstawowy sposób użycia
 7.3.3. errorHandler
  Podstawowy sposób użycia
  Komunikat błędu w formacie HTML
  Komunikat błędu w formacie zwykłego tekstu
  Komunikat błędu w formacie JSON
7.4. Metody pośredniczące przeznaczone do udostępniania plików statycznych
 7.4.1. static
  Podstawowy sposób użycia
  Użycie metody static
  Bezwzględne kontra względne ścieżki dostępu do katalogów
  Udostępnianie pliku index.html, gdy żądanie dotyczy katalogu
 7.4.2. compress
  Podstawowy sposób użycia
  Użycie własnej funkcji filtrującej
  Określenie poziomu kompresji i pamięci
 7.4.3. directory
  Podstawowy sposób użycia
  Podstawowy sposób użycia
7.5. Podsumowanie
Rozdział 8. Framework Express
8.1. Utworzenie szkieletu aplikacji
 8.1.1. Globalna instalacja frameworka Express
 8.1.2. Generowanie aplikacji
 8.1.3. Poznawanie aplikacji
8.2. Konfiguracja frameworka Express i tworzonej aplikacji
 8.2.1. Konfiguracja na podstawie środowiska
8.3. Generowanie widoków aplikacji Express
 8.3.1. Konfiguracja systemu widoków
  Zmiana katalogu wyszukiwania
  Domyślny silnik szablonów
  Buforowanie widoku
 8.3.2. Wyszukiwanie widoku
 8.3.3. Udostępnianie danych widokom
  Tworzenie widoku wyświetlającego listę zdjęć
  Metody udostępniania danych widokom
8.4. Obsługa formularzy i przekazywania plików
 8.4.1. Implementacja modelu zdjęcia
 8.4.2. Tworzenie formularza przeznaczonego do przekazywania zdjęć
  Utworzenie formularza
  Dodanie trasy dla strony przeznaczonej do przekazywania zdjęć
  Obsługa wysyłania danych formularza
 8.4.3. Wyświetlenie listy przekazanych zdjęć
8.5. Obsługa pobierania zasobów
 8.5.1. Tworzenie trasy dla pobierania zdjęć
 8.5.2. Implementacja trasy pobierania zdjęcia
  Rozpoczęcie pobierania przez przeglądarkę
  Ustawienie nazwy pobieranego pliku
8.6. Podsumowanie
Rozdział 9. Zaawansowane użycie frameworka Express
9.1. Uwierzytelnianie użytkowników
 9.1.1. Zapisywanie i wczytywanie użytkowników
  Tworzenie pliku package.json
  Tworzenie modelu User
  Zapis użytkownika w bazie danych Redis
  Zabezpieczanie hasła użytkownika
  Testowanie logiki odpowiedzialnej za zapis użytkownika
  Pobieranie danych użytkownika
  Uwierzytelnianie użytkownika
 9.1.2. Rejestrowanie nowego użytkownika
  Dodanie tras rejestracji
  Tworzenie formularza rejestracji
  Udzielanie odpowiedzi użytkownikowi
  Trwałe przechowywanie komunikatów w sesji
  Implementacja rejestracji użytkownika
 9.1.3. Logowanie zarejestrowanych użytkowników
  Wyświetlenie formularza logowania
  Uwierzytelnienie logowania
  Utworzenie menu dla użytkowników uwierzytelnionych i anonimowych
 9.1.4. Metoda pośrednicząca przeznaczona do wczytywania użytkownika
9.2. Zaawansowane techniki routingu
 9.2.1. Weryfikacja użytkownika podczas przesyłania treści
  Utworzenie modelu postu
  Dodanie tras powiązanych z postami
  Dodanie strony wyświetlającej listę postów
  Utworzenie formularza postu
  Implementacja tworzenia postu
 9.2.2. Metoda pośrednicząca charakterystyczna dla trasy
  Weryfikacja formularza za pomocą metody pośredniczącej przeznaczonej dla trasy
  Utworzenie elastycznej metody pośredniczącej przeznaczonej do przeprowadzania weryfikacji
 9.2.3. Implementacja stronicowania
  Projektowanie API stronicowania
  Implementacja metody pośredniczącej przeznaczonej do obsługi stronicowania
  Użycie stronicowania w trasie
  Utworzenie szablonu dla łączy mechanizmu stronicowania
  Dodanie łączy stronicowania w szablonie
  Włączenie czystych adresów URL dla stronicowania
9.3. Utworzenie publicznego API REST
 9.3.1. Projekt API
 9.3.2. Dodanie uwierzytelnienia podstawowego
 9.3.3. Implementacja routingu
  Testowanie operacji pobierania danych użytkownika
  Usunięcie danych wrażliwych użytkownika
  Dodanie postów
  Dodanie obsługi wyświetlania listy wpisów
 9.3.4. Włączenie negocjacji treści
  Implementacja negocjacji treści
  Udzielenie odpowiedzi w postaci XML
9.4. Obsługa błędów
 9.4.1. Obsługa błędów 404
  Dodanie trasy pozwalającej na udzielenie odpowiedzi informującej o błędzie
  Tworzenie szablonu dla strony błędu
  Włączenie metody pośredniczącej
 9.4.2. Obsługa błędów
  Użycie trasy warunkowej do przetestowania stron błędów
  Implementacja procedury obsługi błędów
  Utworzenie szablonu strony błędu
  Włączenie metody pośredniczącej
9.5. Podsumowanie
Rozdział 10. Testowanie aplikacji Node
10.1. Testy jednostkowe
 10.1.1. Moduł assert
  Prosty przykład
  Użycie asercji eqal
  Użycie asercji notEqual
  Użycie asercji dodatkowych strictEqual
  Użycie asercji ok
  Sprawdzenie, czy zgłaszane komunikaty błędów są poprawne
  Dodanie logiki przeznaczonej do uruchamiania testów
 10.1.2. Framework nodeunit
  Instalacja nodeunit
  Testowanie aplikacji Node za pomocą frameworka nodeunit
 10.1.3. Mocha
  Testowanie aplikacji Node za pomocą Mocha
  Zdefiniowanie konfiguracji i czyszczenie logiki za pomocą zaczepów Mocha
  Testowanie logiki asynchronicznej
 10.1.4. Framework Vows
  Testowanie logiki aplikacji za pomocą frameworka Vows
 10.1.5. Biblioteka should.js
  Testowanie funkcjonalności modułu za pomocą biblioteki should.js
10.2. Testy akceptacyjne
 10.2.1. Tobi
  Testowanie aplikacji sieciowych za pomocą Tobi
 10.2.2. Soda
  Instalacja frameworka Soda i serwera Selenium
  Testowanie aplikacji sieciowej za pomocą Soda i Selenium
  Testowanie aplikacji sieciowej za pomocą Soda i Sauce Labs
10.3. Podsumowanie
Rozdział 11. Szablony w aplikacji sieciowej
11.1. Użycie szablonów w celu zachowania przejrzystości kodu
 11.1.1. Szablon w akcji
  Wygenerowanie kodu HTML bez użycia szablonu
  Wygenerowanie kodu HTML z użyciem szablonu
11.2. Silnik szablonów Embedded JavaScript
 11.2.1. Tworzenie szablonu
  Zmiana znaczenia znaków
 11.2.2. Praca z danymi szablonu za pomocą filtrów EJS
  Filtry obsługujące wybór
  Filtry przeznaczone do zmiany wielkości znaków
  Filtry przeznaczone do pracy z tekstem
  Filtry przeprowadzające sortowanie
  Filtr map
  Tworzenie własnych filtrów
 11.2.3. Integracja EJS w aplikacji
  Buforowanie szablonów EJS
 11.2.4. Użycie EJS w aplikacjach działających po stronie klienta
11.3. Użycie języka szablonów Mustache wraz z silnikiem Hogan
 11.3.1. Tworzenie szablonu
 11.3.2. Znaczniki Mustache
  Wyświetlanie prostych wartości
  Sekcje: iteracja przez wiele wartości
  Sekcje odwrócone: domyślny kod HTML, gdy wartość nie istnieje
  Sekcja lambda: własna funkcjonalność w blokach sekcji
  Partials: wielokrotne użycie szablonów w innych szablonach
 11.3.3. Dostosowanie szablonu Hogan do własnych potrzeb
11.4. Szablony Jade
 11.4.1. Podstawy szablonów Jade
  Podawanie atrybutów znacznika
  Podanie treści znacznika
  Zachowanie organizacji dzięki rozwinięciu bloku
  Umieszczanie danych w szablonach Jade
 11.4.2. Logika w szablonach Jade
  Użycie JavaScript w szablonach Jade
  Iteracja przez obiekty i tablice
  Warunkowe wygenerowanie kodu szablonu
  Użycie poleceń case w Jade
 11.4.3. Organizacja szablonów Jade
  Strukturyzacja wielu szablonów za pomocą ich dziedziczenia
  Implementacja układu za pomocą poprzedzenia blokiem lub dołączenia bloku
  Dołączanie szablonu
  Wielokrotne użycie logiki szablonu za pomocą polecenia mixin
11.5. Podsumowanie
Część III Co dalej?
Rozdział 12. Wdrażanie aplikacji Node i zapewnienie bezawaryjnego działania
12.1. Hosting aplikacji Node
 12.1.1. Serwery dedykowane i VPS
 12.1.2. Hosting w chmurze
  Amazon Web Services
  Rackspace Cloud
12.2. Podstawy wdrożenia
 12.2.1. Wdrożenie z repozytorium Git
 12.2.2. Zapewnienie działania aplikacji Node
12.3. Maksymalizacja wydajności i czasu bezawaryjnego działania aplikacji
 12.3.1. Zapewnienie działania aplikacji za pomocą Upstart
 12.3.2. API klastra — wykorzystanie zalety w postaci wielu rdzeni
 12.3.3. Proxy i hosting plików statycznych
12.4. Podsumowanie
Rozdział 13. Nie tylko serwery WWW
13.1. Biblioteka Socket.IO
 13.1.1. Tworzenie minimalnej aplikacji Socket.IO
  Wypróbowanie aplikacji
 13.1.2. Użycie biblioteki Socket.IO do odświeżenia strony i stylów CSS
  Wypróbowanie aplikacji
 13.1.3. Inne zastosowania dla biblioteki Socket.IO
13.2. Dokładniejsze omówienie sieci TCP/IP
 13.2.1. Praca z buforami i danymi binarnymi
  Dane tekstowe kontra binarne
 13.2.2. Tworzenie serwera TCP
  Zapis danych
  Odczyt danych
  Połączenie dwóch strumieni za pomocą socket.pipe
  Obsługa nieeleganckiego zamknięcia połączenia
  Zebranie wszystkiego w całość
 13.2.3. Tworzenie klienta TCP
13.3. Narzędzia przeznaczone do pracy z systemem operacyjnym
 13.3.1. Obiekt process, czyli globalny wzorzec Singleton
  Użycie process.env do pobierania i ustawiania zmiennych środowiskowych
  Zdarzenia specjalne emitowane przez obiekt proces
  Przechwytywanie sygnałów wysyłanych procesowi
 13.3.2. Użycie modułu filesystem
  Przenoszenie pliku
  Monitorowanie katalogu lub pliku pod kątem zmian
  Użycie opracowanych przez społeczność modułów fstream i filed
 13.3.3. Tworzenie procesów zewnętrznych
  Buforowanie za pomocą cp.exec
  Tworzenie poleceń za pomocą interfejsu Stream i cp.spawn
  Rozkład obciążenia za pomocą cp.fork
13.4. Tworzenie narzędzi powłoki
 13.4.1. Przetwarzanie argumentów podanych w powłoce
 13.4.2. Praca ze standardowym wejściem i wyjściem
  Zapis danych wyjściowych za pomocą process.stdout
  Odczyt danych wejściowych za pomocą process.stdin
  Rejestracja danych diagnostycznych za pomocą process.stderr
 13.4.3. Dodanie koloru do danych wyjściowych
  Tworzenie i zapis znaków sterujących ANSI
  Formatowanie koloru tekstu za pomocą ansi.js
  Formatowanie koloru tła za pomocą ansi.js
13.5. Podsumowanie
Rozdział 14. Ekosystem Node
14.1. Dostępne w internecie zasoby dla programistów Node
 14.1.1. Node i odniesienia do modułów
 14.1.2. Grupy Google
 14.1.3. IRC
 14.1.4. Zgłaszanie problemów w serwisie GitHub
14.2. Serwis GitHub
 14.2.1. Rozpoczęcie pracy z GitHub
  Konfiguracja Git i rejestracja GitHub
  Dostarczenie GitHub klucza publicznego SSH
 14.2.2. Dodanie projektu do GitHub
  Utworzenie repozytorium GitHub
  Konfiguracja pustego repozytorium Git
  Dodanie plików do repozytorium Git
  Przekazanie repozytorium Git do serwisu GitHub
 14.2.3. Współpraca przez serwis GitHub
14.3. Przekazanie własnego modułu do repozytorium npm
 14.3.1. Przygotowanie pakietu
 14.3.2. Przygotowanie specyfikacji pakietu
 14.3.3. Testowanie i publikowanie pakietu
  Testowanie instalacji pakietu
  Dodanie użytkownika npm
  Publikacja w repozytorium npm
14.4. Podsumowanie
Dodatek A Instalacja Node i dodatki opracowane przez społeczność
A.1. Instalacja w systemie OS X
 A.1.1. Instalacja za pomocą Homebrew
A.2. Instalacja w systemie Windows
A.3. Instalacja w systemie Linux
 A.3.1. Przygotowania do instalacji w Ubuntu
 A.3.2. Przygotowania do instalacji w CentOS
A.4. Kompilacja Node
A.5. Używanie menedżera pakietów Node
 A.5.1. Wyszukiwanie pakietów
 A.5.2. Instalacja pakietu
 A.5.3. Przeglądanie dokumentacji i kodu pakietu
Dodatek B Debugowanie Node
B.1. Analiza kodu za pomocą JSHint
B.2. Dane wyjściowe debugowania
 B.2.1. Debugowanie za pomocą modułu console
  Wyświetlanie informacji o stanie aplikacji
  Dane wyjściowe dotyczące pomiaru czasu
  Wyświetlanie stosu wywołań
 B.2.2. Użycie modułu debug do zarządzania danymi wyjściowymi procesu debugowania
B.3. Debuger wbudowany w Node
 B.3.1. Nawigacja po debugerze
 B.3.2. Analiza i zmiana stanu w debugerze
B.4. Inspektor Node
 B.4.1. Uruchomienie inspektora Node
 B.4.2. Nawigacja po inspektorze Node
 B.4.3. Przeglądanie stanu w inspektorze Node
Dodatek C Rozszerzenie i konfiguracja frameworka Express
C.1. Rozszerzenie frameworka Express
 C.1.1. Rejestracja szablonów silników
 C.1.2. Szablony i projekt consolidate.js
 C.1.3. Frameworki i rozszerzenia Express
  Express-Expose
  Express-Resource
C.2. Konfiguracja zaawansowana
 C.2.1. Modyfikacja odpowiedzi JSON
 C.2.2. Formatowanie odpowiedzi JSON
 C.2.3. Zaufanie nagłówkom odwrotnego proxy
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Mike Cantelon - Node.js w akcji [PL] [PDF, MOBI, EPUB, AZW3] [FIONA9]
Mike Cantelon - Node.js w akcji [PL] [PDF, MOBI, EPUB, AZW3] [FIONA9]
Cantelon M. - Node.js w akcji [PL] [PDF] [FIONA6]
Cantelon M. - Node.js w akcji [PL] [PDF] [FIONA6]
WPF 4.5. Księga eksperta (2015, Helion) - Adam Nathan [PL] [pdf] [LIBGEN]
WPF 4.5. Księga eksperta (2015, Helion) - Adam Nathan [PL] [pdf] [LIBGEN]
Nowoczesne aPLikacje internetowe. MongoDB, Express, AngularJS, Node.js (2016, Helion) - Jeff Dickey [PL] [PDF] [LIBGEN]
Nowoczesne aPLikacje internetowe. MongoDB, Express, AngularJS, Node.js (2016, Helion) - Jeff Dickey [PL] [PDF] [LIBGEN]
Spring w akcji (2015, Helion) - Craig Walls [PL] [pdf] [LIBGEN]
Spring w akcji (2015, Helion) - Craig Walls [PL] [pdf] [LIBGEN]
Android w akcji (2011, Helion) - Frank Ableson, Robi Sen [PL] [pdf] [LIBGEN]
Android w akcji (2011, Helion) - Frank Ableson, Robi Sen [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kotlin w akcji (2018, Helion) - Dimitry Jemerov, Svetlana Isakova [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kotlin w akcji (2018, Helion) - Dimitry Jemerov, Svetlana Isakova [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kotlin w akcji (2018, Helion) - Dimitry Jemerov, Svetlana Isakova [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kotlin w akcji (2018, Helion) - Dimitry Jemerov, Svetlana Isakova [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować