MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Język C++. Szkoła programowania. Wydanie V (2006, Helion) - Stephen Prata [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język C++. Szkoła programowania. Wydanie V (2006, Helion) - Stephen Prata [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 18-07-2021
Rozmiar: 30.86 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Język C++. Szkoła programowania. Wydanie V
Rok: 2006
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Doskonały podręcznik dla początkujących programistów
Typy danych i konstrukcje sterujące
Programowanie proceduralne i obiektowe
Biblioteka STL
Obsługa plików
C++ to jeden z najpopularniejszych języków programowania, jego możliwości są ogromne. Używa się go do pisania aplikacji narzędziowych, gier, a nawet systemów operacyjnych. Nauka języka C++ jest jednak żmudnym i skomplikowanym procesem -- to prawdziwe wyzwanie dla programistów. Opanowanie potęgi C++ wymaga poznania zasad programowania obiektowego, korzystania z bibliotek i szablonów, obsługi błędów i wyjątków i wielu innych zagadnień. Ale odpowiednio napisany podręcznik, zawierający podstawową wiedzę na temat tego języka, zdecydowanie ułatwi przyswojenie sztuki programowania w C++.

Książka "Język C++. Szkoła programowania. Wydanie V" to właśnie taki podręcznik. Jego autor Stephen Prata przedstawia C++ w sposób idealnie nadający się dla początkujących programistów chcących opanować tajniki tego języka. Czytając tę książkę, poznasz historię języka C i jego najważniejsze elementy, dowiesz się, czym różni się programowanie proceduralne od obiektowego i jak stosować te dwie techniki, korzystając z C++. Nauczysz się definiować klasy i obiekty, przydzielać zasoby pamięci dla aplikacji, korzystać ze wskaźników i implementować mechanizmy obsługi plików i strumieni wejścia-wyjścia.

Kompilatory języka C++
Struktura programu
Proste i złożone typy danych
Pętle i instrukcje warunkowe
Definiowanie funkcji i korzystanie z nich
Model pamięci w C++
Podstawowe elementy programowania obiektowego -- obiekty i klasy
Dynamiczne przydzielanie pamięci
Mechanizmy dziedziczenia
Obsługa wyjątków
Biblioteka STL
Operacje wejścia-wyjścia
Poznaj najważniejsze zasady programowania w C++.
WSTĘP (1)
Rozdział 1 Zaczynamy (11)
Nauka C++ - co nas czeka? (11)
Pochodzenie języka C++ - krótka historia (12)
Język C (13)
Filozofia programowania w C (13)
Zmiana w C++ - programowanie obiektowe (15)
C++ i programowanie ogólne (16)
Pochodzenie C++ (16)
Przenośność i standardy (18)
Mechanika tworzenia programu (20)
Pisanie kodu źródłowego (21)
Kompilacja i konsolidacja (22)
Podsumowanie (27)
Rozdział 2 Pierwszy program w C++ (29)
C++ - początek (29)
Funkcja main() (31)
Komentarze w C++ (34)
Preprocesor i plik iostream (35)
Nazwy plików nagłówkowych (36)
Przestrzenie nazw (37)
Wypisywanie danych - cout (38)
Formatowanie kodu źródłowego C++ (41)
Instrukcje C++ (43)
Instrukcje deklaracji i zmienne (43)
Instrukcja przypisania (45)
Nowa sztuczka z cout (46)
Inne instrukcje C++ (47)
Użycie obiektu cin (48)
Złączanie za pomocą cout (48)
cin i cout - klasy po raz pierwszy (49)
Funkcje (51)
Użycie funkcji zwracającej wartość (51)
Odmiany funkcji (55)
Funkcje definiowane przez użytkownika (55)
Funkcje użytkownika zwracające wartość (59)
Dyrektywa using w programach z wieloma funkcjami (61)
Podsumowanie (63)
Pytania sprawdzające (63)
Ćwiczenia programistyczne (64)
Rozdział 3 Dane (67)
Zmienne proste (68)
Nazwy zmiennych (68)
Typy całkowitoliczbowe (70)
Typy short, int i long (70)
Typy bez znaku (75)
Dobór właściwego typu (78)
Stałe całkowitoliczbowe (79)
Jak C++ ustala typ stałej? (81)
Typ char - znaki i małe liczby całkowite (81)
Typ danych bool (89)
Kwalifikator const (90)
Liczby zmiennoprzecinkowe (91)
Zapis liczb zmiennoprzecinkowych (92)
Zmiennoprzecinkowe typy danych (93)
Stałe zmiennoprzecinkowe (96)
Zalety i wady liczb zmiennoprzecinkowych (96)
Operatory arytmetyczne C++ (97)
Kolejność działań - priorytety operatorów i łączność (99)
Odmiany dzielenia (100)
Operator modulo (102)
Konwersje typów (103)
Podsumowanie (109)
Pytania sprawdzające (110)
Ćwiczenia programistyczne (110)
Rozdział 4 Typy złożone (113)
Tablice w skrócie (114)
Uwagi o programie (116)
Inicjalizacja tablic (117)
Łańcuchy (118)
Łączenie stałych łańcuchowych (120)
Łańcuchy w tablicy (120)
Problemy z wprowadzaniem łańcuchów znakowych (122)
Wczytywanie łańcuchów znakowych wierszami (124)
Mieszanie w danych wejściowych łańcuchów i liczb (128)
Klasa string - wprowadzenie (130)
Przypisanie, konkatenacja i dołączanie (131)
Inne operacje klasy string (133)
Klasa string a wejście i wyjście (135)
Struktury (137)
Użycie struktury w programie (139)
Czy w strukturze można użyć pola typu string? (142)
Inne cechy struktur (142)
Tablice struktur (144)
Pola bitowe (145)
Unie (146)
Typy wyliczeniowe (148)
Ustawianie wartości enumeratorów (150)
Zakresy wartości w typach wyliczeniowych (150)
Wskaźniki i różne drobiazgi (151)
Deklarowanie i inicjalizacja wskaźników (154)
Niebezpieczeństwa związane ze wskaźnikami (157)
Wskaźniki i liczby (157)
Użycie operatora new do alokowania pamięci (158)
Zwalnianie pamięci za pomocą delete (160)
Użycie new do tworzenia tablic dynamicznych (161)
Wskaźniki, tablice i arytmetyka wskaźników (164)
Uwagi o programie (166)
Wskaźniki i łańcuchy (170)
Użycie new do tworzenia struktur dynamicznych (175)
Alokacja pamięci: automatyczna, statyczna i dynamiczna (179)
Podsumowanie (181)
Pytania sprawdzające (182)
Ćwiczenia programistyczne (183)
Rozdział 5 Pętle i wyrażenia relacyjne (185)
Pętle for (186)
Elementy pętli for (187)
Wracamy do pętli for (194)
Zmiana wielkości kroku (195)
Pętla for i łańcuchy znakowe (196)
Operatory inkrementacji (++) i dekrementacji (--) (197)
Efekty uboczne i punkty odniesienia (199)
Formy przedrostkowe a formy przyrostkowe (199)
Operatory inkrementacji i dekrementacji a wskaźniki (200)
Złożone operatory przypisania (201)
Instrukcje złożone czyli bloki (202)
Przecinek jako operator (i pewne sztuczki składniowe) (204)
Wyrażenia relacyjne (207)
Bardzo typowy błąd (208)
Porównywanie łańcuchów w stylu C (211)
Porównywanie łańcuchów klasy string (213)
Pętla while (215)
Uwagi o programie (216)
Pętla for a pętla while (217)
Chwileczkę - tworzymy pętlę opóźnienia (219)
Pętla do while (221)
Pętle i wprowadzanie danych tekstowych (224)
Najprostsza wersja cin (224)
cin.get(char) na odsiecz (225)
Która cin.get()? (227)
Koniec pliku (227)
Jeszcze inna wersja cin.get() (231)
Pętle zagnieżdżone i dwuwymiarowe tablice (234)
Inicjalizacja tablic dwuwymiarowych (236)
Podsumowanie (238)
Pytania sprawdzające (239)
Ćwiczenia programistyczne (230)
Rozdział 6 Instrukcje warunkowe i operatory logiczne (243)
Instrukcja if (243)
Instrukcja if else (245)
Formatowanie instrukcji if else (247)
Konstrukcja if else if else (248)
Wyrażenia logiczne (250)
Logiczny operator alternatywy - || (250)
Logiczny operator koniunkcji - && (252)
Operator negacji logicznej - ! (257)
O operatorach logicznych (259)
Zapis alternatywny (260)
Biblioteka cctype (261)
Operator ?: (263)
Instrukcja switch (265)
Użycie enumeratorów jako etykiet (269)
switch versus if else (270)
Instrukcje break i continue (270)
Uwagi o programie (272)
Pętle wczytywania liczb (273)
Uwagi o programie (277)
Proste wejście-wyjście z pliku (277)
Tekstowe wejście-wyjście i pliki tekstowe (277)
Zapis do pliku tekstowego (279)
Odczyt danych z pliku tekstowego (283)
Podsumowanie (288)
Pytania sprawdzające (289)
Ćwiczenia programistyczne (291)
Rozdział 7 Funkcje - składniki programów w C++ (295)
Funkcje w skrócie (295)
Definiowanie funkcji (296)
Prototypowanie i wywoływanie funkcji (299)
Parametry funkcji i przekazywanie przez wartość (302)
Wiele parametrów (304)
Jeszcze jedna funkcja dwuargumentowa (306)
Funkcje i tablice (309)
Jak wskaźniki umożliwiają tworzenie funkcji przetwarzających tablice? (310)
Skutki użycia tablic jako parametrów (311)
Dodatkowe przykłady funkcji i tablic (314)
Funkcje korzystające z zakresów tablic (320)
Wskaźniki i modyfikator const (322)
Funkcje i tablice dwuwymiarowe (325)
Funkcje i łańcuchy w stylu C (327)
Funkcje z łańcuchami w stylu C jako parametrami (327)
Funkcje zwracające łańcuchy w formacie C (329)
Funkcje i struktury (331)
Przekazywanie i zwracanie struktur (332)
Inny przykład użycia funkcji i struktur (334)
Przekazywanie adresu struktury (339)
Funkcje i obiekty klasy string (341)
Rekurencja (343)
Rekurencja w pojedynczym wywołaniu (343)
Rekurencja w wielu wywołaniach (345)
Wskaźniki na funkcje (347)
Wskaźniki na funkcje - podstawy (347)
Przykład użycia wskaźników na funkcje (350)
Podsumowanie (351)
Pytania sprawdzające (352)
Ćwiczenia programistyczne (353)
Rozdział 8 Funkcje - zagadnienia zaawansowane (357)
Funkcje inline (357)
Zmienne referencyjne (361)
Tworzenie zmiennej referencyjnej (361)
Referencje jako parametry funkcji (364)
Właściwości referencji (368)
Ostrożnie ze zwracaniem referencji (375)
Użycie referencji z obiektami (376)
Obiekty po raz wtóry - obiekty, dziedziczenie i referencje (380)
Kiedy korzystać z referencji jako parametrów? (383)
Parametry domyślne (384)
Uwagi o programie (387)
Przeciążanie funkcji (387)
Przykład przeciążania funkcji (390)
Kiedy korzystać z przeciążania funkcji? (392)
Szablony funkcji (393)
Przeciążone szablony (397)
Specjalizacje jawne (399)
Tworzenie egzemplarzy i specjalizacje (404)
Którą wersję funkcji kompilator wybierze? (406)
Podsumowanie (412)
Pytania sprawdzające (413)
Ćwiczenia programistyczne (414)
Rozdział 9 Model pamięci i przestrzenie nazw (417)
Kompilacja rozłączna (417)
Czas życia, zasięg i łączenie (424)
Zasięg i łączenie (425)
Przydział automatyczny (425)
Zmienne statyczne (431)
Specyfikatory i kwalifikatory (443)
Łączenie a funkcje (445)
Łączenie językowe (446)
Kategorie przydziału a przydział dynamiczny (447)
Miejscowa wersja operatora new (448)
O programie (451)
Przestrzenie nazw (452)
Tradycyjne przestrzenie nazw języka C++ (452)
Nowe mechanizmy przestrzeni nazw (454)
Przestrzenie nazw - przykład (463)
Przyszłość przestrzeni nazw (468)
Podsumowanie (468)
Pytania sprawdzające (469)
Ćwiczenia programistyczne (473)
Rozdział 10 Obiekty i klasy (477)
Programowanie proceduralne a programowanie obiektowe (478)
Klasy a abstrakcje (479)
Czym jest typ? (479)
Klasy w języku C++ (480)
Implementowanie metod klas (485)
Stosowanie klas (491)
Podsumowanie poznanych wiadomości (495)
Konstruktory i destruktory (496)
Deklarowanie i definiowanie konstruktorów (497)
Stosowanie konstruktorów (499)
Konstruktory domyślne (500)
Destruktory (501)
Ulepszenia klasy Stock (502)
Konstruktory i destruktory - podsumowanie (511)
Tożsamość obiektu - wskaźnik this (512)
Tablice obiektów (519)
Jeszcze o interfejsach i implementacji (522)
Zasięg klasy (524)
Stałe zasięgu klasy (525)
Abstrakcyjne typy danych (527)
Podsumowanie (533)
Pytania sprawdzające (534)
Ćwiczenia programistyczne (534)
Rozdział 11 Stosowanie klas (539)
Przeciążanie operatorów (540)
Raz, dwa, trzy - próba przeciążenia operatora (541)
Dodatkowy operator dodawania (545)
Ograniczenia przeciążania operatorów (549)
Jeszcze o przeciążaniu operatorów (551)
Przyjaciele najważniejsi (554)
Deklarowanie przyjaźni (556)
Typowa przyjaźń - przeciążanie operatora  obiektu cin "widzi" dane wejściowe (1077)
Stany strumienia (1079)
Inne metody klasy istream (1084)
Pozostałe metody klasy istream (1093)
Wejście-wyjście plikowe (1098)
Proste operacje wejścia-wyjścia plikowego (1098)
Kontrola strumienia i metoda is_open() (1102)
Otwieranie wielu plików (1103)
Przetwarzanie argumentów wiersza polecenia (1104)
Tryby otwarcia pliku (1107)
Dostęp swobodny (1118)
Formatowanie wewnętrzne (1128)
I co dalej? (1130)
Podsumowanie (1131)
Pytania sprawdzające (1133)
Ćwiczenia programistyczne (1134)
Dodatek A Systemy liczbowe (1139)
Liczby dziesiętne (o podstawie 10) (1139)
Liczby całkowite ósemkowe (o podstawie 8) (1139)
Liczby szesnastkowe (1140)
Liczby dwójkowe (o podstawie 2) (1141)
Zapis dwójkowy a szesnastkowy (1141)
Dodatek B Słowa zastrzeżone języka C++ (1145)
Słowa kluczowe języka C++ (1145)
Leksemy alternatywne (1146)
Nazwy zastrzeżone bibliotek języka C++ (1146)
Dodatek C Zestaw znaków ASCII (1149)
Dodatek D Priorytety operatorów (1155)
Dodatek E Inne operatory (1159)
Operatory bitowe (1159)
Operatory przesunięcia (1159)
Bitowe operatory logiczne (1161)
Alternatywne reprezentacje operatorów bitowych (1164)
Kilka typowych technik wykorzystujących operatory bitowe (1164)
Operatory dereferencji składowych (1166)
Dodatek F Klasa szablonowa string (1171)
Trzynaście typów i stała (1172)
Informacje o danych, konstruktory i różne drobiazgi (1173)
Konstruktory domyślne (1175)
Konstruktory wykorzystujące tablice (1175)
Konstruktory wykorzystujące fragment tablicy (1176)
Konstruktory kopiujące (1176)
Konstruktory wykorzystujące n kopii znaku (1177)
Konstruktory wykorzystujące zakres (1178)
Metody zarządzające pamięcią (1178)
Dostęp do łańcucha (1179)
Proste przypisanie (1180)
Przeszukiwanie łańcuchów (1180)
Rodzina funkcji find() (1180)
Rodzina funkcji rfind() (1181)
Rodzina funkcji find_first_of() (1182)
Rodzina funkcji find_last_of() (1182)
Rodzina funkcji find_first_not_of() (1183)
Rodzina funkcji find_last_not_of() (1183)
Metody i funkcje porównania (1184)
Modyfikatory łańcuchów (1185)
Metody dołączania i dodawania (1185)
Inne metody przypisania (1186)
Metody wstawiania (1187)
Metody usuwania (1188)
Metody zastępowania (1188)
Pozostałe metody modyfikujące: copy() oraz swap() (1189)
Wejście i wyjście (1189)
Dodatek G Metody i funkcje z biblioteki STL (1191)
Składowe wspólne dla wszystkich kontenerów (1191)
Dodatkowe składowe wektorów, list i kolejek dwustronnych (1194)
Dodatkowe składowe zbiorów i map (1197)
Funkcje STL (1198)
Niemodyfikujące operacje sekwencyjne (1199)
Mutujące operacje sekwencyjne (1203)
Operacje sortowania i pokrewne (1211)
Operacje liczbowe (1224)
Dodatek H Wybrane pozycje książkowe i zasoby internetowe (1227)
Wybrane pozycje książkowe (1227)
Zasoby internetowe (1229)
Dodatek I Dostosowywanie do standardu ANSI/ISO C++ (1231)
Stosuj rozwiązania alternatywne zamiast niektórych dyrektyw preprocesora (1231)
Do definiowania stałych używaj modyfikatora const zamiast dyrektywy #define (1231)
Do definiowania niewielkich funkcji używaj specyfikatora inline zamiast makrodefinicji #define (1233)
Używaj prototypów funkcji (1234)
Stosuj rzutowanie typów (1235)
Poznaj i wykorzystuj mechanizmy języka C++ (1236)
Używaj nowej organizacji plików nagłówkowych (1236)
Korzystaj z przestrzeni nazw (1236)
Używaj szablonu autoptr (1237)
Używaj klasy string (1238)
Korzystaj z biblioteki STL (1238)
Dodatek J Odpowiedzi do pytań kontrolnych (1241)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 2 (1241)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 3 (1242)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 4 (1243)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 5 (1244)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 6 (1245)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 7 (1247)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 8 (1249)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 9 (1250)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 10 (1252)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 11 (1254)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 12 (1255)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 13 (1258)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 14 (1260)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 15 (1261)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 16 (1263)
Odpowiedzi do pytań z rozdziału 17 (1264)
INDEKS (1267)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Szkoła programowania język C - Stephen Prata - Wydanie V [PL]
Szkoła programowania język C - Stephen Prata - Wydanie V  [PL]
TCP/IP. Szkoła programowania (2006, Helion) - Heather Osterloh [PL] [pdf] [LIBGEN]
TCP/IP. Szkoła programowania (2006, Helion) - Heather Osterloh [PL] [pdf] [LIBGEN]
Python dla każdego. Podstawy programowania. Wydanie III (2014, Helion) - Michael Dawson [PL] [PDF] [LIBGEN]
Python dla każdego. Podstawy programowania. Wydanie III (2014, Helion) - Michael Dawson [PL] [PDF] [LIBGEN]
Python dla każdego. Podstawy programowania. Wydanie III (2014, Helion) - Michael Dawson [PL] [pdf] [LIBGEN]
Python dla każdego. Podstawy programowania. Wydanie III (2014, Helion) - Michael Dawson [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język SQL. Przyjazny podręcznik. Wydanie 2 (2017, Helion) - Larry Rockoff [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język SQL. Przyjazny podręcznik. Wydanie 2 (2017, Helion) - Larry Rockoff [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język C. Kompendium wiedzy (2015, Helion) - Stephen Kochan [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język C. Kompendium wiedzy (2015, Helion) - Stephen Kochan [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wstęp do programowania w języku C# (2006, Helion) - Adam Boduch [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wstęp do programowania w języku C# (2006, Helion) - Adam Boduch [PL] [pdf] [LIBGEN]
Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych (2006, Helion) - Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski [PL] [rar] [LIBGEN]
Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych (2006, Helion) - Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski [PL] [rar] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować