MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: MySQL. Opis języka (2005, Helion) - Paul Dubois [PL] [pdf] [LIBGEN]
MySQL. Opis języka (2005, Helion) - Paul Dubois [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 18-07-2021
Rozmiar: 55.56 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: MySQL. Opis języka
Rok: 2005
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

to najpopularniejsza na świecie baza danych dostępna na licencji open source. Dzięki swojej wydajności, szybkości działania, stabilności i rozbudowanym mechanizmom zabezpieczeń jest wykorzystywana niemal do wszystkich zadań, do jakich może być potrzebna baza danych. Stanowi zaplecze dla wielu aplikacji korporacyjnych, witryn WWW i sklepów internetowych. Bogactwo funkcji i możliwości to ogromna zaleta środowiska MySQL, jednakże zapamiętanie składni, parametrów i sposobów stosowania wszystkich poleceń i rozszerzeń jest praktycznie niemożliwe. Każdy, kto chce biegle posługiwać się tą bazą, powinien mieć pod ręką materiały opisujące stosowany w niej język SQL.

Książka "MySQL. Opis języka" to najlepsze źródło takich informacji. Stworzona, zredagowana i sprawdzona przez pracowników działów pomocy i produkcji firmy MySQL AB publikacja zawiera wszystko, co może być potrzebne użytkownikowi bazy danych MySQL. Przedstawia zarówno zagadnienia podstawowe, takie jak: struktura języka, typy danych i zasady konstruowania zapytań, jak i tematy zaawansowane: transakcje, replikację oraz administrowanie bazą. Szczegółowo opisane są również wszystkie zagadnienia związane z zaimplementowanym w niej językiem SQL.

Podstawowe informacje o MySQL
Język SQL -- instrukcje, typy danych, funkcje i operatory
Zapytania
Definiowanie danych
Obsługa transakcji
Zarządzanie kontami użytkowników
Konserwacja tabel
Replikacja baz danych
Rozszerzenia MySQL dla systemów GIS
Procedury składowane
Obsługa błędów
Jeśli szukasz pewnego źródła wiedzy o MySQL, nie mogłeś lepiej trafić.
Rozdział 1. Informacje ogólne (9)
1.1. Na temat tego podręcznika (9)
1.1.1. Zasady przyjęte w tym podręczniku (10)
1.2. Omówienie systemu zarządzania bazą danych MySQL (12)
1.2.1. Historia MySQL (13)
1.2.2. Główne cechy MySQL (14)
1.2.3. Stabilność MySQL (17)
1.2.4. Jak duże mogą być tabele MySQL (18)
1.2.5. Zgodność z rokiem 2000 (19)
1.3. Omówienie MySQL AB (21)
1.3.1. Model biznesowy i usługi MySQL AB (22)
1.3.2. Informacje o kontakcie (25)
1.4. Obsługa techniczna oraz wydawanie licencji MySQL (26)
1.4.1. Obsługa techniczna oferowana przez MySQL AB (26)
1.4.2. Prawa autorskie i licencje (27)
1.4.3. Licencje MySQL (28)
1.4.4. Logo i znaki towarowe MySQL (30)
1.5. Plany rozwoju MySQL (32)
1.5.1. MySQL 4.0 w skrócie (33)
1.5.2. MySQL 4.1 w skrócie (35)
1.5.3. MySQL 5.0: następna wersja rozwojowa (37)
1.6. MySQL i przyszłość (TODO) (37)
1.6.1. Nowe mechanizmy planowane dla wersji 4.1 (38)
1.6.2. Nowe funkcje planowane dla wersji 5.0 (38)
1.6.3. Nowe funkcje planowane dla 5.1 (39)
1.6.4. Nowe funkcje planowane w bliskiej przyszłości (40)
1.6.5. Nowe funkcje planowane w niezbyt odległej przyszłości (43)
1.6.6. Nowe funkcje, których wdrożenia nie planujemy (44)
1.7. Źródła informacji o MySQL (45)
1.7.1. Listy dyskusyjne poświęcone MySQL (45)
1.7.2. Wspomaganie środowiska MySQL na IRC (Internet Relay Chat) (54)
1.8. Zgodność MySQL ze standardami (55)
1.8.1. Standardy spełniane przez MySQL (56)
1.8.2. Wybieranie trybów MySQL (56)
1.8.3. Uruchamianie MySQL w trybie ANSI (56)
1.8.4. Rozszerzenia MySQL do standardu SQL (57)
1.8.5. Rozbieżności między MySQL a standardem SQL (60)
1.8.6. Jak MySQL radzi sobie z ograniczeniami (67)
1.8.7. Znane błędy i projektowe braki w MySQL (69)
Rozdział 2. Struktura języka (77)
2.1. Literały (77)
2.1.1. Łańcuchy (77)
2.1.2. Liczby (80)
2.1.3. Wartości szesnastkowe (80)
2.1.4. Wartości logiczne (81)
2.1.5. Wartości NULL (81)
2.2. Nazwy baz danych, tabel, indeksów, kolumn i aliasów (81)
2.2.1. Kwalifikatory identyfikatorów (83)
2.2.2. Znaczenie wielkości liter w nazwach identyfikatorów (83)
2.3. Zmienne definiowane przez użytkownika (85)
2.4. Zmienne systemowe (87)
2.4.1. Strukturalne zmienne systemowe (89)
2.5. Składnia komentarza (91)
2.6. Traktowanie słów zastrzeżonych w MySQL (92)
Rozdział 3. Obsługa zestawów znaków (95)
3.1. Ogólne informacje o zestawach znaków i sortowaniu (95)
3.2. Zestawy znaków i porządki sortowania w MySQL (96)
3.3. Określanie domyślnego zestawu znaków i sortowania (98)
3.3.1. Zestaw znaków i sortowanie dla serwera (98)
3.3.2. Zestaw znaków i sortowanie dla bazy danych (99)
3.3.3. Zestaw znaków i sortowanie dla tabeli (100)
3.3.4. Zestaw znaków i sortowanie dla kolumny (100)
3.3.5. Przykłady przypisywania zestawu znaków i sortowania (101)
3.3.6. Zestawy znaków i sortowanie dla połączenia (102)
3.3.7. Zestaw znaków i sortowanie dla łańcucha znaków (104)
3.3.8. Wykorzystywanie COLLATE w instrukcjach SQL (105)
3.3.9. Priorytet klauzuli COLLATE (106)
3.3.10. Operator BINARY (106)
3.3.11. Niektóre przypadki specjalne, w których trudno określić sortowanie (106)
3.3.12. Sortowania muszą być odpowiednie dla danego zestawu znaków (107)
3.3.13. Przykład wpływu porządku sortowania (108)
3.4. Operacje, na które ma wpływ obsługa zestawów znaków (109)
3.4.1. Łańcuchy wyjściowe (109)
3.4.2. CONVERT() (110)
3.4.3. CAST() (110)
3.4.4. Instrukcje SHOW (111)
3.5. Obsługa Unicode (112)
3.6. UTF8 dla metadanych (113)
3.7. Kompatybilność z innymi systemami zarządzania bazą danych (115)
3.8. Nowy format pliku konfiguracji zestawu znaków (115)
3.9. Narodowe zestawy znaków (115)
3.10. Aktualizacja zestawów znaków z MySQL 4.0 (116)
3.10.1. Zestawy znaków w wersji 4.0 i odpowiadające im w wersji 4.1 pary składające się z zestawu znaków i sortowania (117)
3.10.2. Przekształcanie kolumn znakowych wersji 4.0 na format 4.1 (118)
3.11. Zestawy znaków i sortowania obsługiwane przez MySQL (118)
3.11.1. Zestawy znaków standardu Unicode (119)
3.11.2. Zestawy znaków zachodnioeuropejskich (120)
3.11.3. Zestawy znaków dla Europy Centralnej (121)
3.11.4. Zestawy znaków południowoeuropejskich i środkowowschodnich (122)
3.11.5. Zestawy znaków regionu bałtyckiego (123)
3.11.6. Zestawy znaków dla cyrylicy (123)
3.11.7. Azjatyckie zestawy znaków (124)
Rozdział 4. Typy kolumn (125)
4.1. Przegląd typów dla kolumny (126)
4.1.1. Omówienie typów liczbowych (126)
4.1.2. Przegląd typów związanych z datą i czasem (129)
4.1.3. Przegląd typów łańcuchowych (130)
4.2. Typy liczbowe (132)
4.3. Typy związane z datą i czasem (135)
4.3.1. Typy DATETIME, DATE i TIMESTAMP (137)
4.3.2. Typ TIME (142)
4.3.3. Typ YEAR (143)
4.3.4. Problem roku 2000 a typy związane z datą (144)
4.4. Typy łańcuchowe (144)
4.4.1. Typy CHAR i VARCHAR (144)
4.4.2. Typy BLOB i TEXT (146)
4.4.3. Typ Enum (147)
4.4.4. Typ SET (149)
4.5. Rozmiar pamięci potrzebnej dla typów kolumn (151)
4.6. Wybieranie odpowiedniego typu dla kolumny (152)
4.7. Wykorzystywanie typów kolumn z innych mechanizmów baz danych (153)
Rozdział 5. Funkcje i operatory (155)
5.1. Operatory (156)
5.1.1. Nawiasy (156)
5.1.2. Operatory porównania (156)
5.1.3. Operatory logiczne (161)
5.1.4. Operatory rozróżniania wielkości liter (163)
5.2. Funkcje kontroli przepływu (163)
5.3. Funkcje łańcuchowe (166)
5.3.1. Funkcje porównywania łańcuchów (176)
5.4. Funkcje liczbowe (178)
5.4.1. Operatory arytmetyczne (178)
5.4.2. Funkcje matematyczne (180)
5.5. Funkcje daty i godziny (186)
5.6. Funkcje obsługi wyszukiwania pełnotekstowego (202)
5.6.1. Boolowskie wyszukiwania pełnotekstowe (205)
5.6.2. Wyszukiwania pełnotekstowe z rozwijaniem zapytania (207)
5.6.3. Ograniczenia dla wyszukiwania pełnotekstowego (208)
5.6.4. Modyfikowanie wyszukiwania pełnotekstowego MySQL (209)
5.6.5. Lista rzeczy do zrobienia dla wyszukiwania pełnotekstowego (211)
5.7. Funkcje konwersji typów (211)
5.8. Inne funkcje (214)
5.8.1. Funkcje bitowe (214)
5.8.2. Funkcje szyfrujące (215)
5.8.3. Funkcje informacyjne (219)
5.8.4. Funkcje różne (223)
5.9. Funkcje i modyfikatory do zastosowania z klauzulami GROUP BY (226)
5.9.1. Funkcje GROUP BY (agregujące) (226)
5.9.2. Modyfikatory GROUP BY (229)
5.9.3. GROUP BY z ukrytymi polami (232)
Rozdział 6. Składnia instrukcji SQL (235)
6.1. Instrukcje operujące na danych (235)
6.1.1. Składnia instrukcji DELETE (235)
6.1.2. Składnia instrukcji DO (238)
6.1.3. Składnia instrukcji HANDLER (238)
6.1.4. Składnia instrukcji INSERT (240)
6.1.5. Składnia instrukcji LOAD DATA INFILE (246)
6.1.6. Składnia instrukcji REPLACE (255)
6.1.7. Składnia instrukcji SELECT (256)
6.1.8. Składnia podzapytań (265)
6.1.9. Składnia instrukcji TRUNCATE (276)
6.1.10. Składnia instrukcji UPDATE (276)
6.2. Instrukcje definiowania danych (278)
6.2.1. Składnia instrukcji ALTER DATABASE (278)
6.2.2. Składnia instrukcji ALTER TABLE (279)
6.2.3. Składnia instrukcji CREATE DATABASE (285)
6.2.4. Składnia instrukcji CREATE INDEX (285)
6.2.5. Składnia instrukcji CREATE TABLE (287)
6.2.6. Składnia instrukcji DROP DATABASE (301)
6.2.7. Składnia instrukcji DROP INDEX (302)
6.2.8. Składnia instrukcji DROP TABLE (302)
6.2.9. Składnia instrukcji RENAME TABLE (303)
6.3. Instrukcje programu MySQL (304)
6.3.1. Składnia instrukcji DESCRIBE (odczytywanie informacji na temat kolumn) (304)
6.3.2. Składnia instrukcji USE (304)
6.4. Instrukcje obsługi transakcji i blokowania (305)
6.4.1. Składnia instrukcji START TRANSACTION, COMMIT oraz ROLLBACK (305)
6.4.2. Instrukcje niemożliwe do wycofania (306)
6.4.3. Instrukcje wykonujące niejawne zatwierdzenie (306)
6.4.4. Składnia instrukcji SAVEPOINT i ROLLBACK TO SAVEPOINT (307)
6.4.5. Składnia instrukcji LOCK TABLES oraz UNLOCK TABLES (307)
6.4.6. Składnia instrukcji SET TRANSACTION (310)
6.5. Administracja bazą danych (311)
6.5.1. Instrukcje zarządzające kontami użytkowników (311)
6.5.2. Instrukcje do konserwacji tabel (319)
6.5.3. Składnia instrukcji SET i SHOW (326)
6.5.4. Inne instrukcje administracyjne (347)
6.6. Instrukcje replikacji (352)
6.6.1. Instrukcje SQL sterujące serwerem głównym (352)
6.6.2. Instrukcje SQL sterujące serwerami podrzędnymi (354)
Rozdział 7. Rozszerzenia przestrzenne w MySQL (365)
7.1. Wstęp (365)
7.2. Model geometryczny OpenGIS (366)
7.2.1. Hierarchia klas geometrycznych (366)
7.2.2. Klasa Geometry (368)
7.2.3. Klasa Point (369)
7.2.4. Klasa Curve (369)
7.2.5. Klasa LineString (370)
7.2.6. Klasa Surface (370)
7.2.7. Klasa Polygon (370)
7.2.8. Klasa GeometryCollection (371)
7.2.9. Klasa MultiPoint (371)
7.2.10. Klasa MultiCurve (372)
7.2.11. Klasa MultiLineString (372)
7.2.12. Klasa MultiSurface (372)
7.2.13. Klasa MultiPolygon (373)
7.3. Obsługiwane formaty danych przestrzennych (373)
7.3.1. Format tekstowy WKT (374)
7.3.2. Format binarny WKB (374)
7.4. Tworzenie bazy danych z rozszerzeniami przestrzennymi (375)
7.4.1. Typy danych przestrzennych w MySQL (375)
7.4.2. Tworzenie wartości przestrzennych (376)
7.4.3. Tworzenie kolumn przestrzennych (379)
7.4.4. Wypełnianie kolumn przestrzennych (379)
7.4.5. Pobieranie danych przestrzennych (381)
7.5. Analiza informacji przestrzennych (381)
7.5.1. Funkcje konwersji formatów geometrycznych (382)
7.5.2. Funkcje klasy Geometry (382)
7.5.3. Funkcje tworzące nowe geometrie na podstawie istniejących (388)
7.5.4. Funkcje testujące relacje przestrzenne między obiektami geometrycznymi (389)
7.5.5. Relacje między minimalnymi prostokątami otaczającymi dla poszczególnych geometrii (390)
7.5.6. Funkcje sprawdzające relacje przestrzenne pomiędzy geometriami (391)
7.6. Optymalizacja analizy przestrzennej (392)
7.6.1. Tworzenie indeksów przestrzennych (392)
7.6.2. Wykorzystanie indeksu przestrzennego (393)
7.7. Zgodność MySQL ze standardem (395)
7.7.1. Niezaimplementowane funkcje GIS (395)
Rozdział 8. Procedury i funkcje składowane (397)
8.1. Składnia procedur składowanych (398)
8.1.1. Utrzymanie procedur składowanych (398)
8.1.2. SHOW PROCEDURE STATUS oraz SHOW FUNCTION STATUS (401)
8.1.3. Instrukcja CALL (402)
8.1.4. Instrukcja złożona BEGIN ... END (402)
8.1.5. Instrukcja DECLARE (402)
8.1.6. Zmienne w procedurach składowanych (402)
8.1.7. Warunki i podprogramy obsługi (403)
8.1.8. Kursory (405)
8.1.9. Konstrukcje sterowania przepływem sterowania (406)
Rozdział 9. Obsługa błędów w MySQL (409)
9.1. Zwracane błędy (409)
9.2. Komunikaty błędów (419)
Dodatek A Rozwiązywanie problemów z zapytaniami (435)
A.1. Zagadnienia związane z zapytaniami (435)
A.1.1. Wielkość liter przy wyszukiwaniu (435)
A.1.2. Problemy z kolumnami typu DATE (436)
A.1.3. Problemy z wartościami NULL (437)
A.1.4. Problemy z synonimami kolumn (438)
A.1.5. Błąd wycofania dla tabel nietransakcyjnych (439)
A.1.6. Usuwanie wierszy ze związanych tabel (439)
A.1.7. Rozwiązywanie problemów z brakującymi wierszami (440)
A.1.8. Problemy z porównaniami zmiennoprzecinkowymi (441)
A.2. Problemy związane z optymalizatorem (443)
A.3. Problemy z definicją tabel (444)
A.3.1. Problemy z instrukcją ALTER TABLE (444)
A.3.2. Jak zmienić porządek kolumn w tabeli (445)
A.3.3. Problemy z tabelami tymczasowymi (445)
Dodatek B Wyrażenia regularne w MySQL (447)
Skorowidz (451)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
PHP5, Apache i MySQL od podstaw: tworzenie dynamicznych witryn WWW za pomocą technologii open source (2005, Wydawnictwo Helion) - Elizabeth Naramore [PL] [djvu2] [LIBGEN]
PHP5, Apache i MySQL od podstaw: tworzenie dynamicznych witryn WWW za pomocą technologii open source (2005, Wydawnictwo Helion) - Elizabeth Naramore [PL] [djvu2] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Dla każdego (Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Dla każdego (Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Dla każdego (2013, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Dla każdego (2013, Helion) - Marcin Lis [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP, MySQL i javascript. Wprowadzenie (2015, Helion) - Robin Nixon [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP, MySQL i javascript. Wprowadzenie (2015, Helion) - Robin Nixon [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Wprowadzenie (2008, Helion) - Michele Davis, Jon Phillips [PL] [pdf] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Wprowadzenie (2008, Helion) - Michele Davis, Jon Phillips [PL] [pdf] [LIBGEN]
Head First PHP & MySQL (2010, Helion) - Lynn Beighley, Michael Morrison [PL] [pdf] [LIBGEN]
Head First PHP & MySQL (2010, Helion) - Lynn Beighley, Michael Morrison [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja (2012, Helion) - coll. [PL] [rar] [LIBGEN]
Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja (2012, Helion) - coll. [PL] [rar] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Projekty do wykorzystania (2009, Helion) - Timothy Boronczyk, Martin Psinas [PL] [rar] [LIBGEN]
PHP i MySQL. Projekty do wykorzystania (2009, Helion) - Timothy Boronczyk, Martin Psinas [PL] [rar] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować