MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Oracle Database. Tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP (2010, Helion) - Lee Barney, Michael McLaughlin [PL] [pdf] [LIBGEN]
Oracle Database. Tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP (2010, Helion) - Lee Barney, Michael McLaughlin [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 18-07-2021
Rozmiar: 12.34 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 2
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Oracle Database. Tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP
Rok: 2010
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Wykorzystaj możliwości najlepszych technologii!
Jak wykorzystać obiekt XMLHttpRequest?
Jak manipulować modelem DOM?
Jakie możliwości kryje w sobie język PL/SQL?
Duet PHP i MySQL cieszy się niesłabnącą popularnością. Jednak na rynku rozwiązań bazodanowych istnieje także wiele innych produktów. Wśród nich znajdziesz również bazę danych firmy Oracle. Przez znaczną część profesjonalistów uważana jest ona za najlepszą, najbezpieczniejszą i najwydajniejszą platformę do tworzenia zaawansowanych rozwiązań. Dzięki tej książce dowiesz się, jak wykorzystać bazę Oracle w połączeniu z PHP oraz dynamicznymi możliwościami technologii AJAX.

W pierwszej kolejności zapoznasz się z możliwościami skalowania rozwiązań korzystających z JavaScriptu i PHP. Następnie nauczysz się wykorzystywać obiekt XMLHttpRequest, a stąd już tylko krok do opanowania technologii AJAX. Ponadto dowiesz się, jak manipulować elementami w modelu DOM oraz pracować zdalnie z obiektami PHP. Autorzy książki w wyczerpujący, a równocześnie przejrzysty i przyjazny sposób wprowadzą Cię w tajniki administrowania bazami Oracle oraz posługiwania się składnią języków SQL i PL/SQL, wykorzystywanych w tej bazie. Książka ta w umiejętny sposób łączy wiedzę na temat projektowania przyjaznego i dynamicznego interfejsu użytkownika oraz zastosowania najlepszych rozwiązań w dziedzinie baz danych.

Skalowalność JavaScriptu i PHP
Obiektowość w tych językach
Możliwości i sposoby wykorzystania obiektu XMLHttpRequest
Manipulowanie modelem DOM za pomocą JavaScriptu
Zdalne wywołania w PHP i HTTP-RPC
Obsługa przycisku "Cofnij" w AJAX-ie
Zalecenia przy tworzeniu skalowalnych i elastycznych aplikacji
Udostępnianie VOIP oraz IM
Wykaz znaczników HTML
Podstawy języka PHP
Administrowanie bazami danych Oracle
Składnia i wykorzystanie języka SQL oraz PL/SQL
Projektuj skalowalne i elastyczne aplikacje!
O autorach (9)
O redaktorze technicznym (11)
Wprowadzenie (13)
Część I: Tworzenie podstaw (17)
Rozdział 1. Skalowalność JavaScript i PHP (19)
Skalowalność (20)
Redukcja obciążenia procesora i pamięci (21)
Skalowanie struktur kontrolnych (22)
Skalowanie przetwarzania ciągów znaków (26)
Skalowanie prostych operacji matematycznych (28)
Wpływ obiektów i ich metod na skalowanie (33)
Wpływ wielokrotnych żądań wydruku na skalowanie (35)
Redukcja obciążenia sieci (36)
Wykorzystanie AJAX do zmniejszenia obciążenia sieci (36)
Wykorzystanie kompresji do zmniejszenia obciążenia (38)
Podsumowanie (40)
Rozdział 2. Modularność PHP i JavaScript (41)
Modularność (41)
Projektowanie w rzeczywistym świecie (42)
Główny moduł i kontrolery (49)
Kontroler aplikacji i odwzorowania (50)
Modularność JavaScript z kontrolerami i odwzorowaniami (52)
Podsumowanie (54)
Rozdział 3. Obiekty JavaScript i PHP (55)
Definiowanie i tworzenie klas (55)
Dziedziczenie (59)
Konstruktory (61)
Publiczne, chronione i prywatne (63)
Atrybuty i metody w JavaScript (66)
Obiekty modelu, kontrolera i obiekty kontrolne w PHP (69)
Obiekty modelu, kontrolera i obiekty kontrolne w JavaScript (74)
Podsumowanie (76)
Część II: Dynamiczna prezentacja: komunikacja między interfejsem użytkownika i serwerem (77)
Rozdział 4. Obiekt XMLHttpRequest (79)
Tworzenie żądania i obsługa jego rezultatów (79)
Tworzenie modułu Server Access Object (83)
Podsumowanie (90)
Rozdział 5. AJAX, zaawansowany HTML i komunikacja HTTP (93)
Tworzenie rozwijanych tabel HTML (93)
Nagłówki HTTP, błędy i komunikacja z serwerem (102)
Podsumowanie (108)
Rozdział 6. Modyfikowanie DOM za pomocą JavaScript (109)
Obiektowy model dokumentu (DOM) (110)
Przeciągnij i upuść (112)
Biblioteka (112)
Obiekty kontrolne w PHP (122)
Obiekty kontrolne JavaScript (125)
Zapisywanie informacji z mechanizmu przeciągnij i upuść w bazie danych (130)
Podsumowanie (133)
Część III: Zaawansowane zagadnienia dynamicznej prezentacji i komunikacji (135)
Rozdział 7. Dostęp do danych z innych aplikacji (137)
Zdalne wywołania w PHP i HTTP-RPC (138)
Zdalne wywołania za pomocą klientów i usług XML-RPC z PEAR (142)
Podsumowanie (152)
Rozdział 8. AJAX, tworzenie wykresów i proste przesyłanie danych (155)
Korzystanie z biblioteki SimplePlot (155)
Generowanie danych do wykresu (159)
Pobieranie danych za pomocą AJAX (162)
Podsumowanie (165)
Rozdział 9. Przycisk cofania w AJAX (167)
Dodawanie śledzenia historii (167)
Korzystanie z historii iframe (175)
Sesje po stronie klienta (177)
Podsumowanie (179)
Część IV: Tworzenie bardzo elastycznych, skalowalnych aplikacji (181)
Rozdział 10. Sesje po stronie klienta i po stronie serwera (183)
Śledzenie i wykorzystywanie stanu logowania po stronie klienta (183)
Śledzenie i wykorzystywanie stanu logowania po stronie serwera (192)
Definiowanie i przechowywanie preferencji użytkownika między sesjami (197)
Wykorzystanie preferencji zapisanych przez użytkownika (201)
JSON (204)
Podsumowanie (205)
Rozdział 11. Tworzenie modyfikowanych przez użytkowników serwisów typu mashup (207)
Tworzenie prostej strony typu mashup (208)
Wbudowanie mashupa do systemu obsługi danych medycznych (211)
Jak to działa (214)
Podsumowanie (218)
Rozdział 12. Wielowymiarowa komunikacja: VOIP, IM oraz predefiniowane raporty (219)
Udostępnianie VOIP i IM (220)
Rozproszone, ukierunkowane, raportowane (225)
Podsumowanie (243)
Dodatki (245)
Dodatek A: Indeks znaczników HTML (247)
Dodatek B: Wprowadzenie do PHP (255)
Historia i tło (256)
Czym jest PHP? (256)
Czym jest Zend? (257)
Tworzenie aplikacji internetowych (257)
Co z czym łączyć i dlaczego? (257)
Co Oracle wnosi do PHP? (258)
Dlaczego PHP 5 jest ważny? (259)
Jak korzystać z PHP? (259)
Jak za pomocą PHP i OCI8 korzystać z bazy danych Oracle? (278)
Podsumowanie (299)
Dodatek C: Wprowadzenie do administracji bazą danych Oracle (301)
Architektura baz danych Oracle (302)
Uruchamianie i wyłączanie bazy danych Oracle (307)
Operacje w systemie Linux (307)
Operacje w systemie Windows (311)
Uruchamianie i wyłączanie procesu nasłuchującego (314)
Korzystanie z programu SQL*Plus (319)
Interfejs wiersza poleceń (321)
Zmienne łączące (323)
Podsumowanie (323)
Dodatek D: Wprowadzenie do SQL (325)
Typy danych Oracle SQL (326)
Język definicji danych (DDL) (329)
Zarządzanie tabelami i ograniczeniami (330)
Zarządzanie widokami (333)
Zarządzanie procedurami składowanymi (334)
Zarządzanie sekwencjami (335)
Zarządzanie własnymi typami (336)
Język pobierania danych (DQL) (338)
Zapytania (338)
Język modyfikacji danych (DML) (342)
Polecenia INSERT (342)
Polecenia UPDATE (344)
Polecenia DELETE (345)
Język sterowania danymi (DCL) (345)
Podsumowanie (346)
Dodatek E: Wprowadzenie do PL/SQL (347)
Struktura bloków PL/SQL (348)
Zmienne, przypisania i operatory (352)
Struktury sterujące (354)
Instrukcje warunkowe (355)
Pętle (358)
Procedury składowane, funkcje składowane oraz pakiety (360)
Funkcje składowane (361)
Procedury (364)
Pakiety (366)
Wyzwalacze bazodanowe (369)
Wyzwalacze DDL (370)
Wyzwalacze DML (370)
Wyzwalacze "zamiast" (372)
Wyzwalacze systemowe lub bazodanowe (372)
Kolekcje (373)
Typ danych VARRAY (374)
Typ danych NESTED TABLE (375)
Tablica asocjacyjna (376)
Interfejs kolekcji (379)
Wykorzystanie pakietu DBMS_LOB (379)
Konfiguracja i weryfikacja środowiska dla typów LOB (379)
Zapis i odczyt typu danych CLOB (381)
Podsumowanie (386)
Skorowidz (387)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Oracle Database : tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP (2010, Helion) - Barney Lee; McLaughlin Michael [PL] [pdf] [LIBGEN]
Oracle Database : tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP (2010, Helion) - Barney Lee; McLaughlin Michael [PL] [pdf] [LIBGEN]
Oracle Database 12c. Programowanie w języku PL/SQL (2015) - McLaughlin M. [PL] [pdf] [LIBGEN]
Oracle Database 12c. Programowanie w języku PL/SQL (2015) - McLaughlin M. [PL] [pdf] [LIBGEN]
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework (2013, Helion) - Ian Griffiths [PL] [rar] [LIBGEN]
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework (2013, Helion) - Ian Griffiths [PL] [rar] [LIBGEN]
Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [zip] [LIBGEN]
Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [zip] [LIBGEN]
Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [PDF] [FIONA6]
Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [PDF] [FIONA6]
JavaServer Faces i Eclipse Galileo. Tworzenie aplikacji WWW (2010, Helion) - Andrzej Marciniak [PL] [pdf] [LIBGEN]
JavaServer Faces i Eclipse Galileo. Tworzenie aplikacji WWW (2010, Helion) - Andrzej Marciniak [PL] [pdf] [LIBGEN]
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aPLikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework - Ian Griffiths (2013) [PDF] [EPUB] [MOBI] [PL] [LIBGEN]
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aPLikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework - Ian Griffiths (2013) [PDF] [EPUB] [MOBI] [PL] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować