MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Aplikacje 3D. Przewodnik po HTML5, WebGL i CSS3 (2014, Helion) - Tony Parisi [PL] [pdf] [LIBGEN]
Aplikacje 3D. Przewodnik po HTML5, WebGL i CSS3 (2014, Helion) - Tony Parisi [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 19-07-2021
Rozmiar: 14.57 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 2
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Aplikacje 3D. Przewodnik po HTML5, WebGL i CSS3
Rok: 2014
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Twój przewodnik po grafice 3D w HTML!
Do niedawna wywietlanie zaawansowanej grafiki 3D w przeglądarce internetowej wymagało zainstalowania dodatkowych wtyczek oraz poznawania nowych narzędzi. Dzięki HTML5 i WebGL te czasy powoli odchodzą w niepamięć! Teraz możesz wykorzystać niesamowite możliwoci tego duetu, by zaskoczyć użytkowników atrakcyjnymi efektami 3D!

Ta wyjątkowa książka została w całoci powięcona włanie zagadnieniom związanym z grafiką 3D w przeglądarce internetowej. Sięgnij po nią i przekonaj się, jak wykorzystać API WebGL do renderowania trójwymiarowej grafiki w czasie rzeczywistym. W kolejnych rozdziałach poznasz bibliotekę języka JavaScript Three.js, która w znaczący sposób ułatwia życie programisty. Informacje zawarte w dalszych rozdziałach pozwolą Ci skorzystać z zaawansowanych efektów w CSS3 i tworzyć animacje trójwymiarowe. Zaznajomisz się też z detalami tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych. Twoją uwagę z pewnocią przykuje przegląd narzędzi do tworzenia trójwymiarowych modeli i animacji zarówno tych klasycznych, jak i tych online. Książka ta jest doskonałą lekturą dla wszystkich deweloperów chcących wzbogacić swój warsztat o elementy grafiki 3D.

Dzięki tej książce:

zapoznasz się z podstawami teorii dla grafiki 3D
poznasz API WebGL
wykorzystasz bibliotekę Three.js w codziennej pracy
odkryjesz narzędzia przydatne w codziennej pracy
jeszcze bardziej uatrakcyjnisz Twoją stronę
Poznaj potencjał HTML5 w zakresie grafiki 3D!"Tony Parisi od samego początku wiedzie prym w dziedzinie rewolucyjnych rozwiązań pozwalających zagościć interaktywnym aplikacjom trójwymiarowym w internecie. Jego nowa książka zawiera dogłębne informacje na temat tych technologii oraz tworzenia najnowocześniejszych trójwymiarowych aplikacji naprawdę działających w aktualnie dostępnych przeglądarkach".

- Neil Trevett, wiceprezes ds. treści mobilnej w firmie NVIDIA i prezes organizacji Khronos Group
Spis treści
Przedmowa
Adresaci książki
Organizacja książki
Przyjęte konwencje
Pliki z kodem źródłowym
Zasady wykorzystania przykładów
Podziękowania
Część I. Podstawy
Rozdział 1. Wprowadzenie
 HTML5 jako nowe medium wizualne
  Przeglądarka jako platforma
  Przeglądarkowa rzeczywistość
 Grafika trójwymiarowa
  Co to jest trójwymiarowość?
  Trójwymiarowe układy współrzędnych
  Siatki, wielokąty i wierzchołki
  Materiały, tekstury i oświetlenie
  Przekształcenia i macierze
  Kamery, perspektywa, obszary widoku oraz projekcje
  Programy cieniujące
Rozdział 2. Renderowanie grafiki trójwymiarowej na bieżąco przy użyciu biblioteki WebGL
 Podstawy WebGL
 API WebGL
 Anatomia aplikacji WebGL
 Prosty przykład użycia WebGL
  Kanwa i kontekst rysunkowy WebGL
  Obszar widoku
  Bufory, bufory tablicowe i tablice typowane
  Macierze
  Shader
  Rysowanie obiektów podstawowych
 Tworzenie brył
 Animacja
 Mapy tekstur
 Podsumowanie
Rozdział 3. Three.js — mechanizm do programowania grafiki trójwymiarowej w JavaScripcie
 Najbardziej znane projekty zbudowane przy użyciu Three.js
 Wprowadzenie do Three.js
  Przygotowanie do pracy z Three.js
  Struktura projektu Three.js
 Prosty program Three.js
  Tworzenie renderera
  Tworzenie sceny
  Implementacja pętli wykonawczej
  Oświetlenie sceny
 Podsumowanie
Rozdział 4. Grafika i renderowanie w Three.js
 Geometria i siatki
  Gotowe typy geometryczne
  Ścieżki, kształty i ekstruzje
  Bazowa klasa geometrii
  Geometria buforowana do optymalizacji renderowania siatki
  Importowanie siatek z programów do modelowania
 Graf sceny i hierarchia przekształceń
  Zarządzanie sceną za pomocą grafu sceny
  Grafy sceny w Three.js
  Reprezentowanie przesunięcia, obrotu i skali
 Materiały
  Standardowe materiały siatki
  Dodawanie realizmu poprzez zastosowanie kilku tekstur
 Oświetlenie
 Cienie
 Shadery
  Klasa ShaderMaterial: zrób to sam
  Stosowanie kodu GLSL z biblioteką Three.js
 Renderowanie
  Przetwarzanie końcowe i renderowanie wieloprzebiegowe
  Renderowanie opóźnione
 Podsumowanie
Rozdział 5. Animacje trójwymiarowe
 Sterowanie animacją za pomocą funkcji requestAnimationFrame()
  Używanie funkcji requestAnimationFrame() we własnych aplikacjach
  Funkcja requestAnimationFrame() a wydajność
  Animacje klatkowe a animacje czasowe
 Animowanie przy użyciu programowego aktualizowania właściwości
 Animowanie przejść przy użyciu międzyklatek
  Interpolacja
  Biblioteka Tween.js
  Funkcja prędkości animacji
 Tworzenie skomplikowanych animacji przy użyciu klatek kluczowych
  Animacje obiektów połączonych z użyciem klatek kluczowych
 Tworzenie wrażenia płynnego ruchu przy użyciu krzywych i śledzenia ścieżki
 Animacja postaci i twarzy przy użyciu morfingu
 Animowanie postaci przy użyciu animacji szkieletowej
 Animowanie przy użyciu shaderów
 Podsumowanie
Rozdział 6. Tworzenie zaawansowanych efektów na stronach przy użyciu CSS3
 Przekształcenia CSS
  Przekształcenia trójwymiarowe w praktyce
  Perspektywa
  Tworzenie hierarchii przekształceń
  Kontrolowanie renderowania tylnej ściany obiektów
  Zestawienie własności przekształceniowych CSS
 Przejścia CSS
 Animacje CSS
 Zaawansowane funkcje CSS
  Renderowanie obiektów trójwymiarowych
  Renderowanie środowisk trójwymiarowych
  Tworzenie zaawansowanych efektów przy użyciu filtrów CSS
  Renderowanie trójwymiarowe w CSS przy użyciu Three.js
 Podsumowanie
Rozdział 7. Kanwa dwuwymiarowa
 Kanwa — podstawowe wiadomości
  Element kanwy i dwuwymiarowy kontekst rysunkowy
  Właściwości API Canvas
 Renderowanie obiektów trójwymiarowych przy użyciu API Canvas
 Trójwymiarowe biblioteki oparte na kanwie
  K3D
  Renderer biblioteki Three.js rysujący na kanwie
 Podsumowanie
Część II. Techniki tworzenia aplikacji
Rozdział 8. Proces powstawania treści trójwymiarowej
 Proces tworzenia grafiki trójwymiarowej
  Modelowanie
  Teksturowanie
  Animowanie
  Sztuka techniczna
 Narzędzia do tworzenia trójwymiarowych modeli i animacji
  Klasyczne programy komputerowe
  Przeglądarkowe środowiska zintegrowane
  Repozytoria 3D i darmowe zdjęcia
 Trójwymiarowe formaty plików
  Formaty modelowe
  Formaty animacyjne
  Formaty do zapisywania całych scen
 Wczytywanie treści do aplikacji WebGL
  Format JSON biblioteki Three.js
  Format binarny biblioteki Three.js
  Wczytywanie sceny w formacie COLLADA przy użyciu biblioteki Three.js
  Ładowanie sceny glTF przy użyciu biblioteki Three.js
 Podsumowanie
Rozdział 9. Trójwymiarowe silniki i systemy szkieletowe
 Koncepcje szkieletów trójwymiarowych
  Czym jest system szkieletowy?
  Wymagania dotyczące systemów szkieletowych dla WebGL
 Przegląd systemów szkieletowych dla WebGL
  Silniki gier
  Prezentacyjne systemy szkieletowe
 Vizi — komponentowy system do tworzenia wizualnych aplikacji sieciowych
  Tło i metody projektowania
  Architektura systemu Vizi
  Podstawy obsługi systemu Vizi
  Prosta aplikacja Vizi
 Podsumowanie
Rozdział 10. Budowa prostej aplikacji trójwymiarowej
 Projektowanie aplikacji
 Tworzenie trójwymiarowej treści
  Eksportowanie sceny Maya do formatu COLLADA
  Konwertowanie pliku COLLADA na glTF
 Podglądanie i testowanie treści trójwymiarowej
  Narzędzie do podglądu na bazie systemu Vizi
  Klasa Vizi.Viewer
  Klasa wczytująca Vizi
 Integrowanie treści trójwymiarowej z aplikacją
 Trójwymiarowe zachowania i interakcje
  Metody API grafu sceny Vizi: findNode() i map()
  Animowanie przezroczystości za pomocą klasy Vizi.FadeBehavior
  Automatyczne obracanie modelu za pomocą klasy Vizi.RotateBehavior
  Wyświetlanie informacji o częściach za pomocą klasy Vizi.Picker
  Sterowanie animacjami w interfejsie użytkownika
  Zmienianie kolorów przy użyciu wybieraka
 Podsumowanie
Rozdział 11. Tworzenie trójwymiarowego środowiska
 Tworzenie warstwy wizualnej
 Podglądanie i testowanie środowiska
  Podglądanie sceny w trybie pierwszoosobowym
  Przeglądanie grafu sceny
  Przeglądanie właściwości obiektów
  Wyświetlanie ramek obiektów
  Oglądanie wielu obiektów
  Wyszukiwanie za pomocą przeglądarki innych problemów ze sceną
 Tworzenie trójwymiarowego tła przy użyciu pudła nieba
  Trójwymiarowe pudło nieba
  Obiekt Skybox systemu Vizi
 Dodawanie do aplikacji trójwymiarowej treści
  Ładowanie i inicjowanie środowiska
  Ładowanie i inicjowanie modelu samochodu
 Implementowanie nawigacji pierwszoosobowej
  Kontrolery kamery
  Kontroler pierwszoosobowy — obliczenia
  Wybieranie kierunku patrzenia za pomocą myszy
  Proste wykrywanie kolizji
 Posługiwanie się wieloma kamerami
 Tworzenie animowanych i czasowych przejść
 Implementacja zachowań obiektów
  Implementowanie własnych składników na bazie klasy Vizi.Script
  Kontroler samochodu
 Dodawanie dźwięków do środowiska
 Renderowanie dynamicznych tekstur
 Podsumowanie
Rozdział 12. Tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych
 Przenośne platformy trójwymiarowe
 Tworzenie aplikacji dla mobilnych wersji przeglądarek internetowych
  Dodawanie obsługi interfejsu dotykowego
  Debugowanie mobilnej funkcjonalności w stacjonarnej wersji przeglądarki Chrome
 Tworzenie aplikacji sieciowych
  Tworzenie aplikacji sieciowych i narzędzia do ich testowania
  Pakowanie aplikacji sieciowych do dystrybucji
 Tworzenie aplikacji hybrydowych
  CocoonJS jako technologia tworzenia gier i aplikacji HTML dla urządzeń mobilnych
  Składanie aplikacji przy użyciu biblioteki CocoonJS
  Tworzenie hybrydowych aplikacji WebGL — konkluzja
 Wydajność mobilnych aplikacji trójwymiarowych
 Podsumowanie
Dodatek A. Źródła informacji
 WebGL
  Specyfikacja WebGL
  Listy mailingowe i fora o tematyce WebGL
  Blogi o tematyce WebGL i serwisy z wersjami demo
  WebGL w serwisach społecznościowych
 CSS3
  Specyfikacje CSS3
  Blogi o tematyce CSS3 i serwisy z wersjami demo
 Kanwa
  Specyfikacja kontekstu kanwy dwuwymiarowej
  Kursy obsługi kanwy dwuwymiarowej
 Systemy szkieletowe, biblioteki i narzędzia
  Biblioteki do programowania trójwymiarowego
  Silniki gier trójwymiarowych
  Systemy do tworzenia prezentacji
  Narzędzia do tworzenia treści trójwymiarowej
  Animacyjne systemy szkieletowe
  Diagnozowanie i profilowanie aplikacji WebGL
  Programowanie aplikacji trójwymiarowych dla urządzeń przenośnych
 Specyfikacje trójwymiarowych formatów plików
  Formaty do przechowywania modeli
  Formaty do przechowywania animacji
  Formaty do przechowywania kompletnych scen
 Inne powiązane technologie
  Interfejs API Pointer Lock
  Interfejs API Page Visibility
  Technologie WebSockets i WebRTC
  Web Workers
  IndexedDB i API systemu plików
Skorowidz
O autorze
Kolofon
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty (2013, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty (2013, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5 i CSS3. Definicja nowoczesności (2015, PWN) - Mazur Dawid [PL] [rar] [LIBGEN]
HTML5 i CSS3. Definicja nowoczesności (2015, PWN) - Mazur Dawid [PL] [rar] [LIBGEN]
C++. Przewodnik dla początkujących (2014, Helion) - Alex Allain [PL] [pdf] [LIBGEN]
C++. Przewodnik dla początkujących (2014, Helion) - Alex Allain [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wskaźniki w języku C. Przewodnik (2014, Helion) - Richard Reese [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wskaźniki w języku C. Przewodnik (2014, Helion) - Richard Reese [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wskaźniki w języku C. Przewodnik (2014, Helion) - Richard Reese [PL] [PDF] [LIBGEN] [JezykC]
Wskaźniki w języku C. Przewodnik (2014, Helion) - Richard Reese [PL] [PDF] [LIBGEN] [JezykC]
Zabawy z elektroniką. Ilustrowany przewodnik dla wynalazców i pasjonatów. (2014, Helion) - Simon Monk [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zabawy z elektroniką. Ilustrowany przewodnik dla wynalazców i pasjonatów. (2014, Helion) - Simon Monk [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wydajne systemy komputerowe. Przewodnik dla administratorów systemów lokalnych i w chmurze (2014, Helion) - Brendan Gregg [PL] [PDF] [LIBGEN]
Wydajne systemy komputerowe. Przewodnik dla administratorów systemów lokalnych i w chmurze (2014, Helion) - Brendan Gregg [PL] [PDF] [LIBGEN]
CSS3. Zaawansowane projekty (2015, Helion) - Witold Wrotek [PL] [pdf] [LIBGEN]
CSS3. Zaawansowane projekty (2015, Helion) - Witold Wrotek [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować