MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów (2010, Helion) - Jacek Matulewski, Maciej Pakulski, Dawid Borycki, Bartosz Biały, Piotr Pepłowski, Michał Matuszak, Daniel Szlag, Dawid Urbański [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów (2010, Helion) - Jacek Matulewski, Maciej Pakulski, Dawid Borycki, Bartosz Biały, Piotr Pepłowski, Michał Matuszak, Daniel Szlag, Dawid Urbański [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 19-07-2021
Rozmiar: 13.29 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 2
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów
Rok: 2010
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Zostań znawcą środowiska programistycznego Visual C++
Podstawowe funkcje i technologie systemu Windows w oczach programistów
Praktyczne użycie funkcji WinAPI i biblioteki MFC
Programowanie współbieżne dla procesorów wielordzeniowych
Środowisko programistyczne Microsoft Visual C++ idealnie nadaje się do wykorzystania w przypadku pisania programów dla platformy Win32 i jest chętnie wykorzystywane przez profesjonalnych programistów, tworzących aplikacje dla systemu Windows. Zarówno biblioteka MFC, jak i wbudowane funkcje WinAPI oraz możliwości programowania współbieżnego świetnie sprawdzają się w codziennej pracy programistycznej, oszczędzając czas, pozwalając na wykorzystanie mnóstwa kontrolek i funkcji, a także elastycznie dopasowując się do potrzeb tworzonej aplikacji.

Autorzy książki "Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows " skupiają się w niej nie tyle na opisie samego środowiska programistycznego, ile na możliwościach, jakie oferuje ono swoim użytkownikom. Po krótkim wprowadzeniu do projektowania interfejsu aplikacji przechodzą do kontroli stanu systemu, obsługi tworzonego programu, omówienia systemów plików, multimediów i rejestru, komunikatów Windows, bibliotek DLL oraz automatyzacji i wielu innych zagadnień. W publikacji tej znajdziesz gotowe odpowiedzi na wiele pytań dotyczących konkretnych kwestii programistycznych, rzeczowe porady oraz sposoby wykorzystania funkcji i technologii dostępnych podczas programowania w środowisku Visual C++.

Projektowanie interfejsu aplikacji przy użyciu biblioteki MFC
Kontrola stanu systemu
Uruchamianie i kontrolowanie aplikacji oraz ich okien
Systemy plików, multimedia i inne funkcje WinAPI
Rejestr systemu Windows
Komunikaty Windows
Biblioteki DLL
Automatyzacja i inne technologie oparte na COM
Sieci komputerowe
Programowanie współbieżne z OpenMP
Biblioteka Threading Building Blocks
Dla tych, którzy w środowisku Visual C++ chcą się poczuć jak ryby w wodzie!
O autorze
Jacek Matulewski - fizyk zajmujący się na co dzień optyką kwantową i układami nieuporządkowanymi na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego specjalnością są symulacje ewolucji układów kwantowych oddziaływujących z silnym światłem lasera.

Od 1998 interesuje się programowaniem dla systemu Windows, w szczególności w środowisku Borland C++Builder. Ostatnio zainteresowany platformą .NET i językiem C#. Poza opublikowanymi u nas książkami dotyczącymi programowania przygotował również cykl artykułów dla czasopisma "PC World Komputer" (od sierpnia 2005).

Wierny użytkownik kupionego w połowie lat osiemdziesiątych "komputera osobistego" ZX Spectrum 48k.
Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Bardzo krótkie wprowadzenie do projektowania interfejsu aplikacji przy użyciu biblioteki MFC
Tworzenie projektu
Dodawanie kontrolki
Wiązanie metody z komunikatem domyślnym kontrolki
IntelliSense
Wiązanie komunikatów
Metoda MessageBox — trochę filozofii MFC
Okno Properties: własności i zdarzenia
Wiązanie zmiennej z kontrolką
Usuwanie zbędnych kontrolek
Analiza kodu aplikacji
Blokowanie zamykania okna dialogowego po naciśnięciu klawisza Enter
Więcej kontrolek
Kolory
Użycie kontrolki ActiveX
Rozdział 2. Kontrola stanu systemu
Zamykanie i wstrzymywanie systemu Windows
 Funkcja ExitWindowsEx (zamykanie lub ponowne uruchamianie systemu Windows)
 Funkcja InitiateSystemShutdown (zamykanie wybranego komputera w sieci)
 Hibernacja i wstrzymywanie systemu („usypianie”) za pomocą funkcji SetSystemPowerState
 Blokowanie dostępu do komputera
 Odczytywanie informacji o baterii notebooka
Kontrola trybu wyświetlania karty graficznej
 Pobieranie dostępnych trybów pracy karty graficznej
 Identyfikowanie bieżącego trybu działania karty graficznej
 Zmiana trybu wyświetlania
Rozdział 3. Uruchamianie i kontrolowanie aplikacji oraz ich okien
Uruchamianie, zamykanie i zmiana priorytetu aplikacji
 Uruchamianie aplikacji za pomocą funkcji WinExec
 Uruchamianie aplikacji za pomocą ShellExecute
 Przygotowanie e-maila za pomocą ShellExecute
 Zmiana priorytetu bieżącej aplikacji
 Sprawdzenie priorytetu bieżącej aplikacji
 Zmiana priorytetu innej aplikacji
 Zamykanie innej aplikacji
 Uruchamianie aplikacji za pomocą funkcji CreateProcess
 Wykrywanie zakończenia działania uruchomionej aplikacji
 Kontrolowanie ilości instancji aplikacji
Uruchamianie aplikacji w Windows Vista
 Uruchamianie procesu jako administrator
 Program z tarczą
Kontrolowanie własności okien
 Lista okien
 Okno tylko na wierzchu
 Ukrywanie okna aplikacji
 Mrugnij do mnie!
 Sygnał dźwiękowy
Numery identyfikacyjne procesu i uchwyt okna
 Jak zdobyć identyfikator procesu, znając uchwyt okna?
 Jak zdobyć uchwyt głównego okna, znając identyfikator procesu?
 Kontrolowanie okna innej aplikacji
 Kontrolowanie grupy okien
Okna o dowolnym kształcie
 Okno w kształcie elipsy
 Łączenie obszarów. Dodanie ikon z paska tytułu
 Okno z wizjerem
 Aby przenosić okno, chwytając za dowolny punkt
Rozdział 4. Systemy plików, multimedia i inne funkcje WinAPI
Pliki i system plików (funkcje powłoki)
 Odczytywanie ścieżek do katalogów specjalnych
 Tworzenie skrótu (.lnk)
 Odczyt i edycja skrótu .lnk
 Umieszczenie skrótu na pulpicie
 Operacje na plikach i katalogach (funkcje WinAPI)
 Operacje na plikach i katalogach (funkcje powłoki)
 Operacje na plikach i katalogach w Windows Vista (interfejs IFileOperation)
 Jak usunąć plik, umieszczając go w koszu?
 Operacje na całym katalogu
 Odczytywanie wersji pliku .exe i .dll
 Jak dodać nazwę dokumentu do listy ostatnio otwartych dokumentów w menu Start?
Odczytywanie informacji o dysku
 Odczytywanie danych
 Testy
 Kontrolka MFC
Ikona w obszarze powiadamiania (zasobniku)
 Funkcja Shell_NotifyIcon
 Menu kontekstowe ikony
 „Dymek”
Multimedia (CD-Audio, MCI)
 Aby wysunąć lub wsunąć tackę w napędzie CD lub DVD
 Wykrywanie wysunięcia płyty z napędu lub umieszczenia jej w napędzie CD lub DVD
 Sprawdzanie stanu wybranego napędu CD-Audio
 Jak zbadać, czy w napędzie jest płyta CD-Audio
 Kontrola napędu CD-Audio
Multimedia (pliki dźwiękowe WAVE)
 Asynchroniczne odtwarzanie pliku dźwiękowego
 Jak wykryć obecność karty dźwiękowej
 Kontrola poziomu głośności odtwarzania plików dźwiękowych
 Kontrola poziomu głośności CD-Audio
Inne
 Pisanie i malowanie na pulpicie
 Czy Windows mówi po polsku?
 Jak zablokować uruchamiany automatycznie wygaszacz ekranu?
 Zmiana tła pulpitu
Rozdział 5. Rejestr systemu Windows
Rejestr
 Klasa obsługująca operacje na rejestrze
 Przechowywanie położenia i rozmiaru okna
 Automatyczne uruchamianie aplikacji po zalogowaniu się użytkownika
 Umieszczanie informacji o zainstalowanym programie (aplet Dodaj/Usuń programy)
 Gdzie jest katalog z moimi dokumentami?
 Dodawanie pozycji do menu kontekstowego związanego z zarejestrowanym typem pliku
Obsługa rejestru i plików INI za pomocą MFC
 Przechowywanie położenia i rozmiaru okna w rejestrze (MFC)
 Przechowywanie położenia i rozmiaru okna w pliku INI (MFC)
 Skrót internetowy (.url)
Rozdział 6. Komunikaty Windows
Pętla główna aplikacji
Obsługa komunikatów w procedurze okna (MFC)
 Reakcja okna lub kontrolki na konkretny typ komunikatu
 Lista komunikatów odbieranych przez okno
 Filtrowanie zdarzeń
 Przykład odczytywania informacji dostarczanych przez komunikat
 Lista wszystkich komunikatów odbieranych przez okno i jego kontrolki
 Wykrycie zmiany trybu pracy karty graficznej
Wysyłanie komunikatów
 Wysyłanie komunikatów. „Symulowanie” zdarzeń
 Wysłanie komunikatu uruchamiającego wygaszacz ekranu i detekcja włączenia wygaszacza
 Wykorzystanie komunikatów do kontroli innej aplikacji na przykładzie Winampa
Przykłady reakcji na komunikaty (MFC)
 Blokowanie zamknięcia sesji Windows
 Wykrycie włożenia do napędu lub wysunięcia z niego płyty CD lub DVD; wykrycie podłączenia do gniazda USB lub odłączenia pamięci Flash
 Przeciąganie plików między aplikacjami
 Poprawny sposób blokowania zamykania okna dialogowego po naciśnięciu klawisza Enter
 Zmiana aktywnego komponentu za pomocą klawisza Enter
 XKill dla Windows
 Modyfikowanie menu systemowego formy
Haki
 Biblioteka DLL z procedurą haka
 Rejestrowanie klawiszy naciskanych na klawiaturze
Rozdział 7. Biblioteki DLL
Funkcje i klasy w bibliotece DLL
 Tworzenie regularnej biblioteki DLL — eksport funkcji
 Statyczne łączenie bibliotek DLL — import funkcji
 Dynamiczne ładowanie bibliotek DLL — import funkcji
 Tworzenie biblioteki DLL z rozszerzeniem MFC — eksport funkcji
 Tworzenie biblioteki DLL z rozszerzeniem MFC — eksport klasy
 Statyczne łączenie biblioteki DLL — import klasy
 Tworzenie biblioteki DLL z rozszerzeniem MFC — eksport klasy. Modyfikacja dla dynamicznie ładowanych bibliotek
 Dynamiczne łączenie bibliotek DLL — import klasy
 Powiadamianie biblioteki o jej załadowaniu lub usunięciu z pamięci
Zasoby w bibliotece DLL
 Łańcuchy w bibliotece DLL
 Bitmapa w bibliotece DLL
 Okno dialogowe w bibliotece DLL
Tworzenie apletu panelu sterowania wyświetlającego informacje o dyskach
Rozdział 8. Automatyzacja i inne technologie bazujące na COM
Technologia COM
Osadzanie obiektów OLE2
 Statyczne osadzanie obiektu
 Kończenie edycji dokumentu. Łączenie menu aplikacji klienckiej i serwera OLE
 Wykrywanie niezakończonej edycji podczas zamykania programu
 Inicjowanie edycji osadzonego obiektu z poziomu kodu
 Dynamiczne osadzanie obiektu
Automatyzacja
 Typ VARIANT i klasa COleVariant
 Łączenie z serwerem automatyzacji aplikacji Excel
 Uruchamianie aplikacji Excel za pośrednictwem mechanizmu automatyzacji
 Uruchamianie procedur serwera automatyzacji
 Eksplorowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym
 Korzystanie z okien dialogowych serwera automatyzacji. Zapisywanie danych w pliku
 Zapisywanie danych z wykorzystaniem okna dialogowego aplikacji klienckiej
 Edycja danych w komórkach Excela
 Korzystanie z funkcji matematycznych i statystycznych Excela
 Konwersja skoroszytu Excela do pliku HTML
 Uruchamianie aplikacji Microsoft Word i tworzenie nowego dokumentu lub otwieranie istniejącego
 Wywoływanie funkcji Worda na przykładzie sprawdzania pisowni i drukowania
 Wstawianie tekstu do bieżącego dokumentu Worda
 Zapisywanie bieżącego dokumentu Worda
 Zaznaczanie i kopiowanie całego tekstu dokumentu Worda do schowka
 Kopiowanie zawartości dokumentu Worda do komponentu CRichEditCtrl bez użycia schowka (z pominięciem formatowania tekstu)
 Formatowanie zaznaczonego fragmentu tekstu w dokumencie Worda
 Serwer automatyzacji OLE przeglądarki Internet Explorer
Własny serwer automatyzacji
 Projektowanie serwera automatyzacji
 Testowanie serwera automatyzacji
ActiveX
 Korzystanie z kontrolek ActiveX
Rozdział 9. Sieci komputerowe
Struktura sieci komputerowych
Lista połączeń sieciowych i diagnoza sieci
 Aktywne połączenia TCP
 Aktywne gniazda UDP
 Sprawdzanie konfiguracji interfejsów sieciowych
 Ping
 Sprawdzanie adresu IP hosta (funkcja DnsQuery)
 Sprawdzanie adresu IP i nazwy hosta (funkcje gethostbyaddr i gethostbyname)
 Odczytywanie adresów MAC z tablicy ARP
 Tablica ARP — wiązanie wpisów z interfejsem
Protokoły TCP i UDP
 Tworzenie i zamykanie gniazda — klasa bazowa
 Klasa implementująca serwer TCP
 Klasa implementująca serwer UDP
 Aplikacja działająca jako serwer TCP i UDP
 Klasa implementująca klienta TCP
 Klasa implementująca klienta UDP
 Aplikacja działająca jako klient TCP i UDP
 Serwer TCP działający asynchronicznie (funkcja WSAAsyncSelect)
 Serwer TCP — użycie klasy CSocket
 Klient TCP — użycie klasy CSocket
Inne protokoły sieciowe
 Protokół FTP (przesyłanie plików)
 Protokół SMTP (poczta elektroniczna)
Inne
 Aby pobrać plik z Internetu
 Mapowanie dysków sieciowych
Rozdział 10. Wątki
Tworzenie wątków
 Tworzenie wątku
 Tworzenie wątku roboczego za pomocą MFC
 Usypianie wątków (funkcja Sleep)
 Czas wykonywania wątków
 Wstrzymywanie i wznawianie wątków
Kończenie wątku
 Funkcja TerminateThread
 Funkcja ExitThread
 Funkcje TerminateProcess i ExitProcess
Priorytety wątków
 Priorytety procesu
 Statyczna kontrola priorytetów wątków
 Dynamiczna kontrola priorytetów wątków
 Flaga CREATE_SUSPENDED
 Wątek działający z ukrycia
Programowanie koligacji
 Informacja o liczbie procesorów (funkcja GetSystemInfo)
 Przypisywanie procesu do procesora
 Odczytywanie maski koligacji procesu
 Programowanie koligacji wątku
Wątki interfejsu użytkownika
 Tworzenie wątku UI
 Wykonywanie zadań w tle
 Uwolnienie głównego okna aplikacji
Synchronizacja wątków
 Wyzwalanie wątków za pomocą zdarzeń
 Sekcje krytyczne
 Semafory (zliczanie użycia zasobów)
 Muteksy
Rozdział 11. Programowanie współbieżne z OpenMP
Rozdział 12. Biblioteka Threading Building Blocks
Instalacja
 Inicjalizacja biblioteki
 Zrównoleglanie pętli
Rozmiar ziarna i podział przestrzeni danych
 Pomiar czasu wykonywania kodu
 Równoległa redukcja
 Łączenie zrównoleglania pętli z redukcją
 Równoległe przetwarzanie potoków
 Wykorzystanie parallel_do
 Własne przestrzenie danych
 Równoległe sortowanie
 Równoległe obliczanie prefiksu
Skalowalne alokatory pamięci
Kontenery
 Wykorzystanie concurrent_vector
 Wykorzystanie concurrent_hash_map
Wzajemne wykluczanie i operacje atomowe
 Wykorzystanie blokad
 Łączenie TBB z OpenMP
Bezpośrednie korzystanie z planisty
 Tworzenie zadań za pomocą metody blokowania
 Tworzenie zadań za pomocą metody kontynuacji
Dodatek A. CUDA
Instalacja
Integracja z Visual C++
Architektura
Sygnatura jądra
Uruchamianie jądra i korzystanie z pamięci karty graficznej
Programowanie jądra
Przykład programu: rozmycie wektora
Pomiar czasu obliczeń na GPU
Optymalizacje
Skorowidz
Dodatkowe materiały
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Programowanie równoległe i asynchroniczne w C# 5.0 (2013, Helion) - Mateusz Warczak, Jacek Matulewski, Rafał Pawłaszek, Piotr Sybilski, Dawid Borycki, Tomasz Dziubak [PL] [PDF] [LIBGEN]
Programowanie równoległe i asynchroniczne w C# 5.0 (2013, Helion) - Mateusz Warczak, Jacek Matulewski, Rafał Pawłaszek, Piotr Sybilski, Dawid Borycki, Tomasz Dziubak [PL] [PDF] [LIBGEN]
Programowanie równoległe i asynchroniczne w C# 5.0 (2013, Helion) (2013, Helion) - Mateusz Warczak, Jacek Matulewski, Rafał Pawłaszek, Piotr Sybilski, Dawid Borycki, Tomasz Dziubak [PL] [rar] [LIBGEN]
Programowanie równoległe i asynchroniczne w C# 5.0 (2013, Helion) (2013, Helion) - Mateusz Warczak, Jacek Matulewski, Rafał Pawłaszek, Piotr Sybilski, Dawid Borycki, Tomasz Dziubak [PL] [rar] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]
XAML i MVVM w Visual Studio 2015 (2016, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [pdf] [LIBGEN]
XAML i MVVM w Visual Studio 2015 (2016, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [zip] [LIBGEN]
Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [zip] [LIBGEN]
Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual Studio 2013. Tworzenie aPLikacji desktopowych, mobilnych i internetowych (2015, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# (2018, Helion) - (2018, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [rar] [LIBGEN]
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# (2018, Helion) - (2018, Helion) - Jacek Matulewski [PL] [rar] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować