MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Repetytorium + testy Egzamin zawodowy. Kwalifikacja E.14. Technik informatyk (2015, WSiP) - Klekot Tomasz, Pytel Krzysztof [PL] [pdf] [LIBGEN]
Repetytorium + testy Egzamin zawodowy. Kwalifikacja E.14. Technik informatyk (2015, WSiP) - Klekot Tomasz, Pytel Krzysztof [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 19-07-2021
Rozmiar: 8.38 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 2
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Repetytorium + testy Egzamin zawodowy. Kwalifikacja E.14. Technik informatyk
Rok: 2015
Wydawca: WSiP
Format: pdf

..::(Opis)::..

Publikacja przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk w zakresie kwalifikacji E.14 (Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami). Zawiera syntetyczne i obszerne repetytorium wiedzy opracowane zgodnie z nową podstawą programową, 5 zestawów testów do części pisemnej egzaminu, 3 zadania do części praktycznej egzaminu wraz z przykładowymi rozwiązaniami, klucz odpowiedzi do testów oraz wstęp opisujący zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (wg nowej formuły). Treści repetytorium oraz testów i zadań praktycznych dotyczą m.in. takich kwestii, jak tworzenie stron internetowych za pomocą języka HTML oraz kaskadowych styli CSS, korzystanie z systemów CMS i edytorów WYSIWYG, obróbka elementów graficznych i multimedialnych wchodzących w skład witryn internetowych, aplikacje internetowe opracowane na podstawie dwóch języków programowania JavaScript i PHP, wykorzystanie programów Access, MySQL i PostgreSQL podczas tworzenia baz danych oraz zasady administrowania bazami danych.
SPIS TREŚCI
1. Informacje wstępne o egzaminie zawodowym
2. Osoby mogące przystępować do egzaminu zawodowego
 Obowiązki zdającego przed przystąpieniem do egzaminu zawodowego
3. Struktura egzaminu zawodowego
3.1. Część pisemna egzaminu zawodowego
1.1. Część praktyczna egzaminu zawodowego
2. Wynik egzaminu
3. Terminy egzaminów zawodowych i uwagi końcowe
TECHNIK INFORMATYK 351203
 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
 (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
 (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
2. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia elektryczno- -elektronicznego PKZ(E.b)
PKZ(E.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: tech- nik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk
3. Efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik informatyk opisane w wyodręb- nionych kwalifikacjach
E.12 Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
E.12. Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1. Tworzenie stron internetowych
Repetytorium. Kwalifikacja E.14
1. Tworzenie stron internetowych
 Struktura dokumentu HTML
 1.2. Podstawowe znaczniki i atrybuty języka HTML
  Formatowanie tekstu
  Kaskadowe arkusze stylów
  1.10. Projektowanie witryny internetowej
  1.11. Wykonanie, walidacja oraz publikowanie stron internetowych
  1.12. Walidacja
 1.13. Publikacja stron internetowych
  1.14. Cyfrowy zapis obrazu
  1.15. Modele barw
  1.16. Kolory na stronach internetowych
  1.17. Przygotowanie elementów graficznych do tworzenia stron internetowych
 1.18. Animacje
 1.19. Cyfrowe przetwarzanie dźwięku
  1.20. Wideo na stronach internetowych
2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
 2.1. Podstawy baz danych
  Podstawowe pojęcia
  Modele baz danych
  Elementy relacyjnych baz danych
  Rodzaje kluczy
 Typy relacji
 Diagram związków encji (ERD)
  Tworzenie modelu relacyjnych baz danych
 2.2. Lokalne bazy danych w MS Access
 2.3. Tworzenie bazy danych w MS Access
 2.4. Import / eksport danych w bazie danych MS Access
  2.5. Tworzenie tabel w MS Access
  2.6. Określenie relacji między tabelami
  2.7. Tworzenie kwerend w MS Access
  2.8. Tworzenie formularzy w MS Access
  2.9. Tworzenie raportów w MS Access
  2.10. Pozostałe elementy baz danych MS Access
  2.11. Instalacja i konfiguracja serwera baz danych
   Instalacja MySQL w środowisku Windows
   Instalacja serwera MySQL w systemach Linux
   Instalacja serwera PostgreSQL w systemie Windows
  Instalacja serwera PostgreSQL w systemie Linux
  2.12. Język SQL i jego składnia
   Strukturalny język zapytań - charakterystyka składni
   Typy danych w PostgreSQL
  Operatory algebry relacyjnej
  2.13. Funkcje w bazach danych
  2.14. Działania na bazach i tabelach
   Tabele w SQL
   Kontrola spójności w obrębie kolumn
   Wypełnianie tabel danymi i odczytywanie danych z tabel
   Tworzenie bazy danych i tabel za pomocą narzędzi graficznych
  2.15. Składnia polecenia SELECT
  2.16. Instrukcje sterowania dostępem do danych
  2.17. Zapytania zagnieżdżone, złączenia i widoki
  2.18. Wyzwalacze
  2.19. Transakcje, blokady i zakleszczenia
  2.20. Modyfikowanie tabel
  2.21. Indeksy
  2.22. Optymalizacja baz danych
   Problemy związane z optymalizacją bazy danych
   Definiowanie wielkości pola
   Testowanie bazy danych
   Audyt bazy danych
  Ograniczenia bazy danych
  Standardy w bazach danych
 2.23. Zabezpieczanie serwera baz danych
  Zabezpieczenia dostępu do danych
  Działania na schematach bazy danych
  Naprawa uszkodzonej bazy danych
  2.24. Organizacja pracy związanej z realizacją projektu informatycznego
3. Aplikacje internetowe
 3.1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych
 3.2. Umieszczanie skryptów JavaScript w dokumencie HTML
 3.3. Instrukcja wyświetlania danych na stronie
 3.4. Okna dialogowe w języku JavaScript
 3.5. Typy danych w języku JavaScript
 3.6. Zmienne w języku JavaScript
 3.7. Operatory w języku JavaScript
 3.8. Instrukcja warunkowa w języku JavaScript
 3.9. Pętle w języku JavaScript
 3.10. Funkcje w języku JavaScript
  3.11. Obiekty w języku JavaScript
  3.12. Zdarzenia w języku JavaScript
 3.13. Obsługa formularzy w języku JavaScript
  3.14. Przygotowanie serwera do obsługi języka PHP
  3.15. Umieszczanie kodu PHP w dokumencie HTML
  3.16. Instrukcje wyświetlania danych na ekranie
 3.17. Typy danych, zmienne i stałe w języku PHP
  3.18. Instrukcje warunkowe w języku PHP
 3.19. Pętle w języku PHP
  3.20. Funkcje w języku PHP
 3.21. Instrukcje dołączania plików w języku PHP
 3.22. Tablice w języku PHP
 3.23. Programowanie obiektowe w języku PHP
  3.24. Obsługa wyjątków w języku PHP
 3.25. Obsługa plików w języku PHP
  3.26. Obsługa formularzy w języku PHP
  3.27. Współpraca PHP i MySQL
  3.28. Zabezpieczanie witryn WWW
Pisemna część egzaminu
zawodowego. Kwalifikacja E.14
Testy egzaminacyjne
TEST I
TEST I - tabela do zaznaczania odpowiedzi
TEST II
TEST II - tabela do zaznaczania odpowiedzi
TEST III
TEST III - tabela do zaznaczania odpowiedzi
TEST IV
TEST IV - tabela do zaznaczania odpowiedzi
TEST V
TEST V - tabela do zaznaczania odpowiedzi
Praktyczna część egzaminu zawodowego. Kwalifikacja E.14
1. Utworzyć skrypt w języku SQL tworzący bazę danych SZKOLA
2. Wykonać logo na stronę internetową szkoły zgodne ze wzorem umieszczonym na rysunku 1.
3. Utworzyć stronę internetową w języku HTML zawierającą formularz zgłoszeniowy na dodatkowe zajęcia prowadzone w szkole.
4. Poprawienie kodu HTML wizytówki dyrektora
1. Utworzenie skryptu połączenia z bazą danych SQL z poziomu języka PHP do dalszego uzupełniania.
3. Wykonanie według wzoru projektu przycisku do formularza z napisem WYŚLIJ.
4. Utworzenie strony internetowej zawierającej przycisk przekierowujący na stronę internetową www.strefa.pl.
1. Utworzenie szablonu strony internetowej składającego się z pliku strona.html zawierającego szablon podziału strony na określone bloki oraz szablon.css będą- cego zewnętrznym arkuszem stylu formatowania poszczególnych bloków strony.
2. Utworzenie skryptu z formularzem wysłanym na adres e-mailowy adam@wp.pl z wcześniejszą weryfikacją wprowadzonych danych.
3. Utworzenie bazy danych o nazwie przychodnia zawierającej jedną tabelę o nazwie lekarze znormalizowaną do pierwszej postaci normalnej (1PN).
Pisemna część egzaminu zawodowego
Klucze odpowiedzi do testów
Źródła ilustracji i fotografii
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają publikacje ułatwiające dobre przygotowanie się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Bazy danych i systemy baz danych (2013) Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Kwalifikacja E14.2 - WSiP [PL] [PDF] [LIBGEN]
Bazy danych i systemy baz danych (2013) Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Kwalifikacja E14.2 - WSiP [PL] [PDF] [LIBGEN]
Bazy danych i systemy baz danych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Kwalifikacja E14.2 (WSiP) - Praca Zbiorowa [PL] [pdf] [LIBGEN]
Bazy danych i systemy baz danych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Kwalifikacja E14.2 (WSiP) - Praca Zbiorowa [PL] [pdf] [LIBGEN]
Witryny internetowe. Kwalifikacja E.14.1 Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk (2013, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) - Małgorzata Łokińsk [PL] [pdf] [LIBGEN]
Witryny internetowe. Kwalifikacja E.14.1 Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk (2013, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) - Małgorzata Łokińsk [PL] [pdf] [LIBGEN]
Aplikacje Internetowe. Kwalifikacja E.14.3. Podręcznik Do Nauki Zawodu Technik Informatyk (2013, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) - Małgorzata Łokińska [PL] [pdf] [LIBGEN]
Aplikacje Internetowe. Kwalifikacja E.14.3. Podręcznik Do Nauki Zawodu Technik Informatyk (2013, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) - Małgorzata Łokińska [PL] [pdf] [LIBGEN]
Egzamin - Technik Informatyk 2008 [PL]
Egzamin - Technik Informatyk 2008 [PL]
Witryny internetowe. Kwalifikacja E.14.1 Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk (2013) [PL] [PDF]
Witryny internetowe. Kwalifikacja E.14.1 Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk (2013) [PL] [PDF]
Aplikacje internetowe. PHP JavaScript. Kwalifikacja E.14.3 Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk (2013) [PL] [PDF]
Aplikacje internetowe. PHP JavaScript. Kwalifikacja E.14.3 Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk (2013) [PL] [PDF]
Bazy danych i systemy baz danych. Kwalifikacja E.14.2 Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk (2013) [SQL] [PL] [PDF]
Bazy danych i systemy baz danych. Kwalifikacja E.14.2 Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk (2013) [SQL] [PL] [PDF]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować