MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ (2013, Helion) - Radosław Sokół [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ (2013, Helion) - Radosław Sokół [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 19-07-2021
Rozmiar: 9.64 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 4
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++
Rok: 2013
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Dołącz do najlepszych, zacznij programować w C i C++!
Poznaj środowisko Microsoft Visual Studio 2012!
Odkryj uniwersalne narzędzia programistyczne!
Naucz się programować w językach C i C++!
Informatyka w obecnym kształcie nie mogłaby istnieć bez języków C i C++. Oba miały ogromne znaczenie dla powstania współczesnych systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego. Od systemu UNIX, poprzez Linuksa, aż po różne wersje systemu Windows — wszystkie środowiska w mniejszym lub większym stopniu zostały zbudowane za pomocą C lub C++. Prosta składnia tych języków, ich wysoka wydajność i ogromne możliwości zapewniły im wierną rzeszę profesjonalnych użytkowników, wielką popularność w instytucjach naukowych oraz liczne „potomstwo” w postaci języków programowania wykorzystujących mechanizmy i konstrukcje wprowadzone po raz pierwszy właśnie w C i C++.

Jeśli chcesz poznać podstawy programowania przy użyciu najpopularniejszego narzędzia do tworzenia aplikacji dla Windows, nie mogłeś lepiej trafić! Książka Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ wprowadzi Cię w świat programowania proceduralnego w C i zorientowanego obiektowo w C++. Dowiesz się, jak zainstalować i wykorzystywać środowisko Visual Studio 2012, poznasz techniki stosowane przez programistów oraz nauczysz się samodzielnie budować programy. Uważna lektura pozwoli Ci opanować języki C i C++ w takim stopniu, aby dalsza nauka nie stanowiła najmniejszego problemu.

Przeczytaj i poznaj:

metody instalacji i konfiguracji środowiska Visual Studio 2012
sposoby kompilacji, budowania, poprawiania i uruchamiania programów
strukturę kodu programów i konstrukcje programistyczne w językach C i C++
instrukcje warunkowe, operatory i funkcje
operacje wejścia-wyjścia, strumienie oraz działania na zbiorach danych
podstawy programowania zorientowanego obiektowo
dziedziczenie i polimorfizm, szablony i iteratory oraz obsługę sytuacji wyjątkowych
Programowanie to nic trudnego, przekonaj się o tym jeszcze dziś!
O autorze
Radosław Sokół - informatyk i elektronik, absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1997 roku prowadzi własny serwis internetowy poświęcony technologiom IT, między innymi oprogramowaniu oraz programowaniu. Administrator systemów komputerowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz administrator newsbota grupy dyskusyjnej pl.comp.pecet. Aktywny uczestnik internetowych dyskusji w grupach dyskusyjnych pl.comp.pecet, pl.comp.os.ms-windows.winnt oraz pl.news.admin. Autor kilkunastu książek dotyczących różnych dziedzin informatyki.

Bezwzględny przeciwnik programistów idących na łatwiznę i zwolennik silnej optymalizacji systemów operacyjnych i aplikacji. Promotor wysokiej klasy oprogramowania darmowego oraz open-source, walczący z fanatyzmem ze strony wszystkich zwalczających się obozów programowych (Windows vs Linux) i sprzętowych (Intel vs AMD).

W kwietniu 2005 roku wyróżniony tytułem Microsoft Most Valuable Professional (MVP) w dziedzinie Windows Security.
Spis treści
Wstęp
Język C
Język C++
Zawartość książki
Trochę teorii
 Kod maszynowy
 Asembler
 Interpreter
 Kompilator
 Kompilator JIT
 Problem jajka i kury
Część I Środowisko pracy
Rozdział 1. Środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio Express 2012
 Pobranie programu instalacyjnego
 Instalacja
 Pierwsze uruchomienie
 Instalacja pakietu polonizującego
 Uruchamianie
 Wybór języka interfejsu użytkownika
 Rejestracja
 Tworzenie nowego projektu
 Tworzenie zbiorów tekstu źródłowego programu
 Kompilacja rozwiązania
 Wybór wariantu kompilacji
 Usuwanie błędów kompilacji
 Zapisywanie zmian w tekście źródłowym
 Uruchamianie programu spoza środowiska
 Kończenie pracy
Część II Język C
Rozdział 2. Wprowadzanie, wyprowadzanie i przechowywanie danych
 Podprogram główny
 Umieszczanie tekstu na ekranie
 Komentarze
 Przechowywanie danych w pamięci
  Literały
  Deklaracja a definicja
  Definiowanie zmiennej
  Całkowite typy danych
  Znakowe typy danych
  Zmiennoprzecinkowe typy danych
  Nazywanie zmiennych
  Deklarowanie własnych typów danych
 Obliczenia
  Operacje algebraiczne
  Operacje bitowe
  Skracanie wyrażeń algebraicznych
 Wyprowadzanie danych
 Rzutowanie typów danych
 Zmienne tymczasowe
 Pobieranie informacji o zmiennych
 Pobieranie danych z klawiatury
 Śledzenie realizacji programu
  Krokowa realizacja programu
  Podgląd zawartości zmiennych
  Pułapki
 Podsumowanie
Rozdział 3. Konstrukcje warunkowe i typy wyliczeniowe
 Zmienne i wyrażenia logiczne
  Wartości logiczne
  Zmienne logiczne
  Wyrażenia logiczne
 Instrukcja warunkowa
 Operator warunkowy
 Typy wyliczeniowe
  Definiowanie typu wyliczeniowego
  Wartości liczbowe wyliczeń
  Używanie zmiennych typów wyliczeniowych
  Konwersja typów wyliczeniowych i liczbowych
 Konstrukcja warunkowa
 Podsumowanie
Rozdział 4. Struktury i unie
 Struktury
  Deklarowanie struktury
  Definiowanie zmiennej strukturalnej
  Korzystanie z pól struktury
  Zagnieżdżanie struktur
  Kopiowanie zmiennych strukturalnych
 Unie
  Deklarowanie unii
  Definiowanie unii
  Korzystanie z pól unii
  Unie anonimowe w strukturach
 Podsumowanie
Rozdział 5. Pętle, tablice i zmienne łańcuchowe
 Pętle
  Pętla while
  Pętla do…while
  Pętla for
  Przerywanie pętli
 Tablice
  Definicja tablicy
  Zajętość pamięci tablicy
  Dostęp do elementów tablicy
  Tablice wielowymiarowe
  Zerowanie istniejącej tablicy
 Zmienne łańcuchowe
  Definiowanie zmiennej łańcuchowej
  Wypisywanie tekstu na ekranie
  Generowanie tekstu
  Przypisywanie i kopiowanie tekstu
  Scalanie napisów
  Wprowadzanie tekstu z klawiatury
  Pomiar długości tekstu
  Porównywanie napisów
  Wyszukiwanie fragmentów tekstu
  Podprogramy standardowe operujące na znakach
 Podsumowanie
Rozdział 6. Programowanie proceduralne
 Techniki podziału na podprogramy
 Podprogramy bezparametrowe
 Zmienne globalne i lokalne
  Zmienne lokalne
  Zmienne globalne
  Statyczne zmienne lokalne
 Parametry podprogramów
  Parametry typów prostych
  Parametry tablicowe
  Parametry typów złożonych
  Parametry typu łańcuchowego
 Zwracanie wyniku działania podprogramu
  Zwracanie wyniku przez return
  Zwracanie wyników przez parametry
 Deklaracje podprogramów
 Podprogramy biblioteki standardowej
  stdlib.h
  math.h
  time.h
  conio.h
 Rekurencja
  Rekurencja jako odpowiednik pętli
  Algorytmy rekurencyjne
  Stos wywołań podprogramów
 Program przykładowy
 Podsumowanie
Rozdział 7. Operacje wejścia-wyjścia
 Terminologia
  Zbiory danych
  Strumień danych
  Strumienie standardowe
 Wejście i wyjście standardowe
  Podprogramy wprowadzania i wyprowadzania danych
  Uruchamianie programów wsadowych
  Potoki
  Filtry
 Współpraca z systemem operacyjnym
  Wiersz polecenia
  Ustalanie treści wiersza polecenia
  Kod wyniku działania programu
 Zbiory
  Zmienna plikowa
  Otwieranie zbioru dyskowego
  Zamykanie zbioru dyskowego
  Zapisywanie danych tekstowych
  Odczytywanie danych tekstowych
  Stwierdzanie osiągnięcia końca zbioru
  Powtórne odczytanie zbioru
  Przykład odczytywania informacji ze zbioru tekstowego
  Binarny zapis informacji
  Zapisywanie danych binarnych
  Odczytywanie danych binarnych
  Zmienne łańcuchowe w zbiorach binarnych
  Pozycja w zbiorze binarnym
  Pobieranie rozmiaru zbioru
  Przykład korzystania ze zbioru binarnego
  Opróżnianie buforów zapisu
 Podsumowanie
Rozdział 8. Dynamiczne gospodarowanie pamięcią operacyjną
 Informacje podstawowe
  Adresacja pamięci
  Typy bloków pamięci
  Terminologia
 Zmienne wskaźnikowe
  Definicja
  Pobranie adresu zmiennej
  Amorficzna zmienna wskaźnikowa
  Dereferencja
  Zmiana przyporządkowania
  Zmienne wskaźnikowe a tablice
  Zmienne wskaźnikowe a struktury i unie
  Zmienne wskaźnikowe a zmienne łańcuchowe
  Rozmiar wskaźnika
 Pamięć przydzielana dynamicznie
  Alokowanie bloku pamięci
  Zmiana rozmiaru bloku pamięci
  Zwalnianie bloku pamięci
  Dynamiczna alokacja pamięci na stosie
 Operacje na blokach pamięci
  Zapełnianie bloku pamięci
  Kopiowanie zawartości bloku pamięci
  Porównywanie zawartości bloków pamięci
  Wyszukiwanie bajtu
 Podsumowanie
Rozdział 9. Programowanie wielomodułowe
 Jednostki kompilacji
  Dodawanie nowej jednostki kompilacji
  Zmiana nazwy zbioru
  Usuwanie jednostki kompilacji
 Podprogramy
  Deklaracje podprogramów
  W różnych jednostkach kompilacji
 Zmienne globalne
 Zbiory nagłówkowe
 Kompilacja warunkowa
  Warianty generowania kodu
  Kompilacja warunkowa
  Asercje
 Podsumowanie
Część III Język C++
Rozdział 10. Składnia języka C++
 Zbiory nagłówkowe
 Zmienne
  Definiowanie zmiennych
  Typy złożone
  Atrybut const
  Wartości stałe
  Referencje
 Podprogramy
  Parametry typu const
  Parametry przekazywane przez referencję
  Przeciążanie podprogramów
  Argumenty domyślne
 Rzutowanie typów danych
 Podsumowanie
Rozdział 11. Przestrzenie nazw
 Tworzenie i rozszerzanie przestrzeni nazw
 Używanie przestrzeni nazw
 Wymuszanie użycia przestrzeni nazw
  Używanie wybranych symboli
  Używanie przestrzeni nazw
  Przemianowywanie przestrzeni nazw
 Anonimowe przestrzenie nazw
 Podsumowanie
Rozdział 12. Programowanie obiektowe
 Struktury danych
  Deklaracja struktury
  Pola statyczne
  Konstruktor
  Destruktor
  Atrybuty dostępności
  Metody
  Wskaźnik this
 Hermetyzacja struktur danych
 Struktury, klasy, obiekty
 Podsumowanie
Rozdział 13. Dziedziczenie i polimorfizm
 Dziedziczenie
  Klasa bazowa
  Klasa pochodna
  Hierarchia klas
  Dziedziczenie a zawieranie
  Konstruktory klas pochodnych
  Destruktory klas pochodnych
  Przykrywanie metod
  Dziedziczenie wielobazowe
  Przykład
 Polimorfizm w dziedziczeniu
  Kiedy dziedziczenie i przykrywanie metod nie wystarczają
  Metody wirtualne
  Konstruktory i destruktory
 Dynamiczna identyfikacja typów
  Mechanizm RTTI
  Rzutowanie dynamiczne
  Uwagi
 Podsumowanie
Rozdział 14. Przeciążanie operatorów
 Operatory
 Przeciążanie operatorów symbolicznych
  Binarne operatory arytmetyczne
  Unarne operatory arytmetyczne
  Operatory porównania
  Operatory logiczne
  Operatory bitowe
  Operator przypisania
  Operatory zespolone
  Operator indeksowy
  Operatory adresowe
  Pozostałe operatory
 Operatory konwersji
 Podsumowanie
Rozdział 15. Programowanie uogólnione
 Szablony podprogramów
  Zapisywanie szablonu
  Wyszczególnienie szablonu
  Specjalizowanie szablonu
 Szablony klas
  Szablony metod
  Zapisywanie szablonu
  Wyszczególnienie szablonu
  Szablony zależne od wartości liczbowych
  Argumenty domyślne szablonu
  Specjalizowanie szablonu
 Zaawansowane szablony
  Szablony cechujące
  Klasy określające reguły
 Podsumowanie
Rozdział 16. Zmienne łańcuchowe i strumienie
 Zmienne łańcuchowe
  Obiektowe typy łańcuchowe
  Tworzenie zmiennej łańcuchowej
  Zmiana zawartości zmiennej łańcuchowej
  Pobieranie długości tekstu
  Pobieranie treści
  Porównywanie tekstu
  Dostęp do pojedynczych znaków
  Wyszukiwanie fragmentów tekstu
  Pobieranie wycinka tekstu
 Strumienie standardowe
  Podstawowe klasy strumieni
  Strumienie standardowe
  Operatory strumieniowe
  Wyprowadzanie informacji
  Formatowanie wyprowadzanych danych
  Wprowadzanie danych
  Wykrywanie końca danych wejściowych
 Strumienie zbiorów pamięci masowej
  Tryby otwarcia zbioru
  Otwieranie zbioru
  Zamykanie zbioru
  Serializacja i deserializacja danych
  Zbiory binarne
 Strumienie wirtualne
  Wirtualny strumień wejściowy
  Wirtualny strumień wyjściowy
 Podsumowanie
Rozdział 17. Obsługa sytuacji wyjątkowych
 Sytuacje wyjątkowe
  Opis obiektowy
  Terminologia
  Wydajność
  Standardowe klasy sytuacji wyjątkowych
 Obsługa sytuacji wyjątkowych
  Blok chroniony
  Zgłaszanie sytuacji wyjątkowej
  Blok obsługi sytuacji wyjątkowych
  Zmienne w bloku chronionym
 Specyfikacje sytuacji wyjątkowych
  Specyfikacja sytuacji wyjątkowej
  Specyfikacja pusta
  Specyfikacja noexcept
 Podsumowanie
Rozdział 18. Iteratory
 Teoria iteratorów
  Postać iteratora
  Rodzaje iteratorów
  Operacje wykonywane na iteratorze
 Iteratory standardowe
  Szablon std::iterator
  Zwyczajowe nazwy klas iteratorów
  Pobieranie iteratorów
  Przemieszczanie iteratora
  Pomiar odległości iteratorów
 Własne klasy iteratorów
  Przykładowa klasa kontenera
  Klasa iteratora
  Pola i ich inicjalizacja
  Przeciążenie operatorów
  Metody tworzące iteratory
  Całość klasy kontenera i iteratora
  Iterowanie kolekcji z wykorzystaniem iteratorów
  Przemieszczenie i odległość
  Program przykładowy
 Podsumowanie
Rozdział 19. Biblioteka standardowa STL
 Pojęcia podstawowe
  Alokatory
  Pary
 Kontenery
  Podstawowe struktury przechowywania danych
  Podstawowe operacje
  Tablica dynamiczna
  Tablica segmentowa
  Lista
 Adaptery
  Stos
  Kolejka
  Tablica asocjacyjna
  Zbiory elementów
 Algorytmy
  Zamiana wartości
  Zliczanie elementów
  Określanie wartości skrajnych
  Porównywanie elementów
  Kopiowanie elementów
  Zapełnianie podzbioru elementów
  Porządkowanie elementów
 Podsumowanie
Rozdział 20. Programowanie wielomodułowe
 Przestrzenie nazw
 Klasy
 Szablony
 Podsumowanie
Dodatek Tabela kodów znaków ASCII
Skorowidz
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ (2015, Helion) - Radosław Sokół [PL] [PDF] [FIONA6]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ (2015, Helion) - Radosław Sokół [PL] [PDF] [FIONA6]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [rar] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013, Helion) - Dawid Farbaniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013) - Dawid Farbaniec [LIBGEN] [PDF] [PL]
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (2013) - Dawid Farbaniec [LIBGEN] [PDF] [PL]
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przykłady (2013, Helion) - Mariusz Owczarek [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przykłady (2013, Helion) - Mariusz Owczarek [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML 5 : tablice informatyczne (2012, Wydawnictwo Helion) - Sokół, Radosław [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML 5 : tablice informatyczne (2012, Wydawnictwo Helion) - Sokół, Radosław [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML 5 : tablice informatyczne (2012, Wydawnictwo Helion) - Sokół, Radosław [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML 5 : tablice informatyczne (2012, Wydawnictwo Helion) - Sokół, Radosław [PL] [pdf] [LIBGEN]
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przykłady - Mariusz Owczarek (2013) [PDF] [mistefo] [LIBGEN] [PL]
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przykłady - Mariusz Owczarek (2013) [PDF] [mistefo] [LIBGEN] [PL]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować