MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Java. Uniwersalne techniki programowania (2015, PWN) - Krzysztof Barteczko [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Uniwersalne techniki programowania (2015, PWN) - Krzysztof Barteczko [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 19-07-2021
Rozmiar: 4.05 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 2
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Java. Uniwersalne techniki programowania
Rok: 2015
Wydawca: PWN
Format: pdf

..::(Opis)::..

Książka przedstawia sposoby i techniki programowania użyteczne we wszelkich zastosowaniach języka Java. W publikacji akcentowany jest kontekst praktyczny: jak i do czego poszczególnych narzędzi językowych używać. Specjalna uwaga zwracana jest na nowe elementy języka, dostępne w wersjach 8 i 9. Rozbudowane rozdziały o kolekcjach, wejściu-wyjściu, programowaniu współbieżnym i dynamicznym stanowią swoiste kompendia, które dają nie tylko orientację co do zestawu dostępnych środków programowania, ale również omawiają ważne szczegóły i niuanse ich zastosowań. Zakłada się, że czytelnik ma orientację w podstawach programowania w języku Java, ale niekoniecznie musi być zaawansowanym programistą. Dlatego ważne bloki tematyczne (takie jak np. programowanie obiektowe i funkcyjne w Javie) omawiane są od podstaw. D
o interesujących szczegółowych tematów poruszanych w książce należą: - definiowanie metod w interfejsach (w tym metod prywatnych, poczynając od Javy w wersji 9), - lambda-wyrażenia i przetwarzanie strumieniowe, - obiekty typu Optional jako monady oraz ich użycie, - spliteratory, - zadania typu CountedCompleter jako kontynuacje oraz ich zastosowania, - zadania typu CompletableFuture (dostępne od Javy 8) i ich praktyczne użycie, - wyspecjalizowane synchronizatory, w tym - nowe w Javie 8 - obiekty typu StampedLock, - zastosowanie refleksji oraz uchwytów metod (MethodHandle), - tworzenie dynamicznych klas i obiektów typu proxy, - zastosowania JavaBeans i delegacyjnego modelu obsługi zdarzeń zmian ich właściwości, - definiowanie i przetwarzanie adnotacji (w tym definiowanie procesorów adnotacji), - użycie skryptów z poziomu aplikacji Javy.
Strona tytułowa
Strona redakcyjna
Spis treści
Wstęp
1. Klasy
1.1. Abstrakcja i hermetyzacja
1.2. Enumeracje
1.3. Definiowanie klas
1.4. Wykorzystanie składowych statycznych
1.5. Przeciążanie metod i konstruktorów
1.6. Klasy i obiekty niezmienne
1.7. Inicjowanie
1.8. Singletony
1.9. Klasy opakowujące typy proste
2. Ponowne wykorzystanie klas
2.1. Dziedziczenie
2.2. Konwersje referencyjne
2.3. Stwierdzanie typu
2.4. Dziedziczenie w Javie
2.5. Przedefiniowanie metod
2.6. Kowariancja typów wyników
2.7. Przedefiniowanie metod w wyliczeniach
2.8. Przedefiniowanie a wyjątki
2.9. Przedefiniowanie a przeciążanie, przesłanianie i pokrywanie
2.10. Adnotacja @override
2.11. Metody wirtualne i polimorfizm
2.12. Kompozycja
2.13. Kompozycja a dziedziczenie
2.14. Reguły ponownego wykorzystania klas
3. Wyjątki
3.1. Obsługa wyjątków
3.2. Zgłaszanie wyjątków
3.3. Ponowne zgłaszanie wyjątków
3.4. Niskopoziomowe przyczyny i łańcuchowanie wyjątków
3.5. Wykorzystanie informacji o śladzie stosu
4. Interfejsy i klasy wewnętrzne
4.1. Metody i klasy abstrakcyjne
4.2. Pojęcie interfejsu
4.3. Problem wielodziedziczenia
4.4. Definiowanie i implementowanie interfejsów
4.5. Interfejsy jako typy danych
4.6. Implementacja metod w interfejsach
4.7. Mixiny
4.8. Właściwości metod domyślnych
4.9. Prywatne metody w interfejsach
4.10. Pojęcie klasy wewnętrznej
4.11. Przykładowe zastosowanie klasy wewnętrznej
4.12. Anonimowe klasy wewnętrzne
4.13. Lokalne klasy wewnętrzne
5. Typy i metody sparametryzowane (generics)
5.1. Definiowanie typów sparametryzowanych Typy surowe i czyszczenie typów
5.2. Ograniczenia parametrów typu
5.3. Restrykcje
5.4. Metody sparametryzowane
5.5. Uniwersalne argumenty typu
6. Elementy programowania funkcyjnego w Javie 8 Przegląd pragmatyczny
6.1. O programowaniu funkcyjnym
6.2. Interfejsy na pomoc
6.3. Lambda-wyrażenia: pierwsze spotkanie
6.4. O gotowych interfejsach funkcyjnych
6.5. O przetwarzaniu strumieniowym
7. Lambda-wyrażenia
7.1. Interfejsy funkcyjne i lambda-wyrażenia
7.2. Składnia i cechy lambda-wyrażeń
7.3. Referencje do metod i konstruktorów
7.4. Gotowe interfejsy funkcyjne
7.5. Interfejsy z pakietu java.util.function a wyjątki kontrolowane
7.6. Lambda-wyrażenia i obiekty typu Optional
8. Proste narzędzia
8.1. Analiza składniowa tekstów i wyrażenia regularne
8.2. Uproszczenia stosowania wyrażeń regularnych w klasach String i Scanner
8.3. Działania na liczbach
8.4. Daty i czas
8.4.1. Tradycyjna klasa Calendar i operacje na datach
8.4.2. Daty i czas w Javie 8 – elementy nowego API
8.5. Formatowanie liczb i dat
8.6. Metody tablicowe
9. Kolekcje
9.1. Architektura kolekcji (JCF) Interfejsy i implementacje
9.2. Programowanie w kategoriach interfejsów
9.3. Ogólne operacje na kolekcjach
9.4. Operacje opcjonalne oraz wyjątki zgłaszane przez metody kolekcyjne
9.5. Przekształcanie kolekcji. Kolekcje z tablic
9.6. Przykłady ogólnych operacji na kolekcjach
9.7. Iterowanie po kolekcjach
9.7.1. Tradycyjny iterator i rozszerzone for
9.7.2. Iteracje wewnętrzne
9.7.3. Spliteratory
9.7.4. Konkurencyjne modyfikacje
9.8. Listy
9.8.1. Podstawowe implementacje i operacje
9.8.2. Szczególne implementacje list: niuanse metody Arrays.asList(...)
9.8.3. Iteratory listowe
9.8.4. Przykłady operacji na listach
9.9. Kolejki
9.10. Zbiory typu HashSet, metody hashCode() i equals()
9.11. Porównywanie i porządkowanie elementów kolekcji
9.12. Zbiory uporządkowane i nawigowalne
9.13. Mapy
9.13.1. Wprowadzenie
9.13.2. Implementacje i interfejsy Ogólne operacje na mapach
9.13.3. Iterowanie po mapach
9.13.4. Użycie domyślnych metod interfejsu Map
9.13.5. Sortowanie map
9.14. Algorytmy, widoki, fabrykatory kolekcji
9.15. Własne implementacje kolekcji
10. Przetwarzanie strumieniowe
10.1. Pojęcie strumienia Rodzaje i cechy operacji strumieniowych
10.2. Uzyskiwanie strumieni
10.3. Przegląd operacji na strumieniach
10.4. Filtrowanie i leniwość strumieni
10.5. Metoda forEach dla strumieni
10.6. Sortowanie strumieni
10.7. Redukcja
10.8. Proste kolektory
10.9. Kolektory budujące mapy
10.10. Generatory
10.11. Strumienie równoległe
10.12. Przykłady innych użytecznych metod
11. Wejście-wyjście
11.1. Programowanie wejścia-wyjścia: obraz ogólny
11.2. Abstrakcyjne strumienie wejścia-wyjścia Operacje elementarne
11.3. Strumieniowe klasy przedmiotowe
11.4. Instrukcja try-with-resources Automatyczne zarządzanie zasobami a obsługa tłumionych wyjątków
11.5. Strumieniowe klasy przetwarzające – przegląd
11.6. Buforowanie
11.7. Binarne strumienie wejścia-wyjścia
11.8. Kodowanie-dekodowanie przy użyciu strumieni wejścia-wyjścia
11.9. Serializacja obiektów
11.10. Potoki
11.11. Analiza składniowa strumieni – StreamTokenizer
11.12. Obiekty plikowe i klasa File
11.13. Wygodne metody klasy java.nio.file.Files
11.14. Skaner
11.15. Przeglądanie katalogów
11.16. Archiwa
11.17. Pliki o dostępie swobodnym
11.18. Nowe wejście-wyjście (NIO): przegląd
11.19. NIO: bufory
11.20. NIO: kanały i bufory. Kanały plikowe
11.21. Widoki buforów bajtowych
11.22. NIO: bufory – uporządkowanie bajtów (endianess)
11.23. NIO: bufory znakowe Kodowanie i dekodowanie
11.24. NIO: operacje kanałowe na wielu buforach (scattering i gathering)
11.25. NIO: mapowanie plików
11.26. NIO: bezpośrednie transfery kanałowe
12. Programowanie współbieżne i równoległe
12.1. Procesy i wątki
12.2. Uruchamianie równoległych działań Tworzenie wątków
12.3. Zadania i wykonawcy
12.4. Zamykanie wykonawców Oczekiwanie na zakończenie zadań i serwis kompletacji (CompletionService)
12.5. Zadania powtarzalne, opóźnione i okresowe
12.6. Wykonawcy a pule wątków
12.7. ForkJoinPool i zadania rekursywne
12.8. Kompletery typu CountedCompleter
12.9. CountedCompleter jako kontynuacja
12.10. Kiedy i jak używać zadań typu ForkJoinTask? Praktyczny przykład użycia kompleterów
12.11. Zadania kompletowalne (CompletableFuture)
12.12. Przerywanie zadań z zewnątrz i kończenie pracy wątków
12.13. Synchronizacja
12.14. Synchronizacja za pomocą jawnego ryglowania
12.15. Rygle do odczytu i zapisu: ReentrantReadWriteLock i StampedLock
12.16. Synchronizatory wyższego poziomu
12.17. Unikanie synchronizacji: struktura kodu, volatile, atomiki i konkurencyjne kolekcje
12.18. Koordynacja pracy wątków – mechanizm wait-notify
12.19. Koordynacja: warunki
13. Dynamiczna Java
13.1. Mechanizm refleksji
13.2. Uchwyty metod
13.3. Znaczenie refleksji – praktyczne przykłady
13.4. Refleksja a generics
13.5. Dynamiczne klasy proxy
13.6. JavaBeans
13.6.1. Koncepcja JavaBeans
13.6.2. Nasłuch i wetowanie zmian właściwości za pomocą obsługi zdarzeń
13.6.3. Introspekcja
13.7. Adnotacje
13.7.1. Istota adnotacji i sposoby ich definiowana
13.7.2. Przetwarzanie adnotacji w fazie wykonania
13.7.3. Przetwarzanie adnotacji w fazie kompilacji Transformowanie kodu bajtowego
13.8. Skrypty w Javie
14. Lokalizacja i internacjonalizacja aplikacji
14.1. Lokalizacje
14.2. Jeszcze trochę o formatorach liczbowych
14.3. Waluty
14.4. Strefy czasowe
14.5. Kalendarze i zlokalizowane daty
14.6. Porównywanie i sortowanie napisów
14.7. Internacjonalizacja aplikacji i dodatkowe zasoby (resource bundle)
Literatura
Przypisy
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Java : programowanie praktyczne od podstaw (2014, Wydawnictwo Naukowe PWN SA) - Barteczko, Krzysztof [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java : programowanie praktyczne od podstaw (2014, Wydawnictwo Naukowe PWN SA) - Barteczko, Krzysztof [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Programowanie praktyczne od podstaw (2014, Wydawnictwo Naukowe PWN SA) - Krzysztof Barteczko [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Programowanie praktyczne od podstaw (2014, Wydawnictwo Naukowe PWN SA) - Krzysztof Barteczko [PL] [pdf] [LIBGEN]
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania (2015, Helion) - Piotr Wróblewski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania (2015, Helion) - Piotr Wróblewski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (2015) - Piotr Wróblewski [PL] [PDF] [LIBGEN]
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (2015) - Piotr Wróblewski [PL] [PDF] [LIBGEN]
Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW (2015, Helion) - Krzysztof Rychlicki-Kicior [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW (2015, Helion) - Krzysztof Rychlicki-Kicior [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java EE 6. Programowanie aPLikacji WWW. Wydanie II - Krzysztof Rychlicki-Kicior (2015) [PDF] [LIBGEN] [mistefo] [PL]
Java EE 6. Programowanie aPLikacji WWW. Wydanie II - Krzysztof Rychlicki-Kicior (2015) [PDF] [LIBGEN] [mistefo] [PL]
Java. Przygotowanie do programowania na platformę Android (2011, Helion) - Jeff Friesen [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Przygotowanie do programowania na platformę Android (2011, Helion) - Jeff Friesen [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java ; Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami (2011, Helion) - Mirosław J. Kubiak [PL] [rar] [LIBGEN]
Java ; Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami (2011, Helion) - Mirosław J. Kubiak [PL] [rar] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować