MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Spring w akcji (2015, Helion) - Craig Walls [PL] [pdf] [LIBGEN]
Spring w akcji (2015, Helion) - Craig Walls [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 19-07-2021
Rozmiar: 6.23 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Spring w akcji
Rok: 2015
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Kompendium wiedzy na temat Spring Framework!
Spring jest odpowiedzią na problemy trapiące programistów tworzących oprogramowanie przy użyciu EJB 2.x. Dzień, w którym został udostępniony szerokiemu gronu użytkowników, był punktem zwrotnym w historii języka Java. Od tej pory życie deweloperów stało się prostsze, a tworzenie nawet skomplikowanych aplikacji — zdecydowanie przyjemniejsze. Od tamtego czasu Spring jest wciąż rozwijany i oferuje coraz lepsze narzędzia programistom na całym świecie.

Kolejne wydanie tej książki, w całości poświęconej frameworkowi Spring (w wersji 4), zostało poprawione, zaktualizowane i uzupełnione o nowe informacje. W trakcie lektury przekonasz się, jakie nowości zostały wprowadzone w czwartej wersji Springa, oraz zaznajomisz się z zaawansowanymi metodami wiązania komponentów. Ponadto zdobędziesz doświadczenie w stosowaniu aspektów, zobaczysz, jak działają Spring MVC czy Spring WebFlow, oraz nauczysz się uzyskiwać dostęp do baz danych — zarówno SQL, jak i NoSQL. Osobny rozdział został poświęcony bezpieczeństwu aplikacji tworzonych z wykorzystaniem Springa. Spring Security to potężne narzędzie, które pozwoli Ci bezboleśnie wprowadzić zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa w Twoich programach. Na sam koniec poznasz techniki obsługi komunikatów oraz możliwości modułu Spring Boot. Książka ta jest doskonałą lekturą dla programistów chcących w pełni wykorzystać potencjał Springa!

Dzięki tej książce:
poznasz komponenty składające się na Spring Framework
zabezpieczysz aplikację z pomocą Spring Security
błyskawicznie uruchomisz projekt ze Spring Boot
z łatwością skorzystasz z baz danych SQL i NoSQL
wykorzystasz potencjał najnowszej wersji Springa
Niemal 100 tysięcy programistów sięgnęło po tę książkę, by nauczyć się Springa! Jej lektura wymaga praktycznej znajomości języka Java. Poznaj potencjał Springa!

O autorze

Craig Walls — starszy programista w firmie Pivotal. Zaangażowany w promocję frameworka Spring, często występuje jako prelegent na konferencjach. Swoje wystąpienia poświęca właśnie Springowi. Craig Walls, ma szczególny dar do przedstawiania zwięzłych i zabawnych przykładów, które w doskonały sposób demonstrują możliwości i techniki, które będziesz musiał poznać.
Spis treści
Przedmowa
Podziękowania
O książce
Część I. Podstawy frameworka Spring
Rozdział 1. Zrywamy się do działania
 1.1. Upraszczamy programowanie w Javie
  1.1.1. Uwalniamy moc zawartą w POJO
  1.1.2. Wstrzykujemy zależności
  1.1.3. Stosujemy aspekty
  1.1.4. Ograniczamy powtórzenia kodu dzięki szablonom
 1.2. Kontener dla naszych komponentów
  1.2.1. Pracujemy z kontekstem aplikacji
  1.2.2. Cykl życia komponentu
 1.3. Podziwiamy krajobraz Springa
  1.3.1. Moduły Springa
  1.3.2. Rodzina projektów wokół Springa
 1.4. Co nowego w Springu
  1.4.1. Co nowego w Springu 3.1?
  1.4.2. Co nowego w Springu 3.2?
  1.4.3. Co nowego w Springu 4.0?
 1.5. Podsumowanie
Rozdział 2. Tworzymy powiązania między komponentami
 2.1. Poznajemy opcje konfiguracji Springa
 2.2. Wykorzystujemy automatyczne wiązanie komponentów
  2.2.1. Tworzymy wyszukiwalne komponenty
  2.2.2. Nadajemy nazwy skanowanemu komponentowi
  2.2.3. Ustawiamy pakiet bazowy dla skanowania komponentów
  2.2.4. Oznaczamy adnotacją komponenty przeznaczone do autowiązania
  2.2.5. Weryfikujemy automatyczną konfigurację
 2.3. Wiążemy kod za pomocą Javy
  2.3.1. Tworzymy klasy konfiguracji
  2.3.2. Deklarujemy prosty komponent
  2.3.3. Wstrzykujemy zależności za pomocą konfiguracji JavaConfig
 2.4. Wiążemy komponenty za pomocą plików XML
  2.4.1. Tworzymy specyfikację konfiguracji XML
  2.4.2. Deklarujemy prosty komponent
  2.4.3. Wstrzykujemy komponent przez konstruktor
  2.4.4. Ustawiamy właściwości
 2.5. Importujemy i łączymy konfiguracje
  2.5.1. Odwołujemy się do konfiguracji XML z poziomu konfiguracji JavaConfig
  2.5.2. Odwołujemy się do konfiguracji JavaConfig z poziomu konfiguracji XML
 2.6. Podsumowanie
Rozdział 3. Zaawansowane opcje wiązania
 3.1. Środowiska i profile
  3.1.1. Konfigurujemy komponenty profilu
  3.1.2. Aktywujemy profil
 3.2. Warunkowe komponenty
 3.3. Radzimy sobie z niejednoznacznościami w autowiązaniach
  3.3.1. Wybieramy główny komponent
  3.3.2. Kwalifikujemy autowiązane komponenty
 3.4. Ustalamy zasięg komponentów
  3.4.1. Zasięg żądania oraz sesji
  3.4.2. Deklarujemy obiekty pośredniczące o określonym zasięgu za pomocą XML
 3.5. Wstrzykujemy wartości w czasie wykonywania
  3.5.1. Wstrzykujemy zewnętrzne wartości
  3.5.2. Tworzymy powiązania z użyciem języka wyrażeń Springa (SpEL)
 3.6. Podsumowanie
Rozdział 4. Aspektowy Spring
 4.1. Czym jest programowanie aspektowe
  4.1.1. Definiujemy terminologię dotyczącą AOP
  4.1.2. Obsługa programowania aspektowego w Springu
 4.2. Wybieramy punkty złączenia za pomocą punktów przecięcia
  4.2.1. Piszemy definicje punktów przecięcia
  4.2.2. Wybieramy komponenty w punktach przecięcia
 4.3. Tworzenie aspektów z użyciem adnotacji
  4.3.1. Definiujemy aspekt
  4.3.2. Tworzymy porady around
  4.3.3. Przekazujemy parametry do porady
  4.3.4. Wprowadzenia z użyciem adnotacji
 4.4. Deklarujemy aspekty w języku XML
  4.4.1. Deklarujemy porady before i after
  4.4.2. Deklarujemy poradę around
  4.4.3. Przekazujemy parametry do porady
  4.4.4. Wprowadzamy nową funkcjonalność przez aspekty
 4.5. Wstrzykujemy aspekty z AspectJ
 4.6. Podsumowanie
Część II. Spring w sieci
Rozdział 5. Budowanie aplikacji internetowych za pomocą Springa
 5.1. Wprowadzenie do Spring MVC
  5.1.1. Cykl życia żądania
  5.1.2. Konfiguracja Spring MVC
  5.1.3. Wprowadzenie do aplikacji Spittr
 5.2. Tworzymy prosty kontroler
  5.2.1. Testujemy kontroler
  5.2.2. Definiujemy obsługę żądań na poziomie klasy
  5.2.3. Przekazujemy dane modelu do widoku
 5.3. Obsługujemy dane wejściowe
  5.3.1. Pobieramy parametry zapytania
  5.3.2. Pobieramy dane wejściowe za pośrednictwem parametrów ścieżki
 5.4. Przetwarzamy formularze
  5.4.1. Tworzymy kontroler do obsługi formularza
  5.4.2. Walidujemy formularze
 5.5. Podsumowanie
Rozdział 6. Generowanie widoków
 6.1. Poznajemy sposób produkowania widoków
 6.2. Tworzymy widoki JSP
  6.2.1. Konfigurujemy producenta widoków gotowego do pracy z JSP
  6.2.2. Korzystamy z bibliotek JSP Springa
 6.3. Definiujemy układ stron za pomocą widoków Apache Tiles
  6.3.1. Konfigurujemy producenta widoków Tiles
 6.4. Pracujemy z Thymeleaf
  6.4.1. Konfigurujemy producenta widoków Thymeleaf
  6.4.2. Definiujemy szablony Thymeleaf
 6.5. Podsumowanie
Rozdział 7. Zaawansowane możliwości Spring MVC
 7.1. Alternatywna konfiguracja Spring MVC
  7.1.1. Dostosowujemy konfigurację serwletu dystrybutora
  7.1.2. Dodajemy kolejne serwlety i filtry
  7.1.3. Deklarujemy serwlet dystrybutora za pomocą pliku web.xml
 7.2. Przetwarzamy dane formularza wieloczęściowego
  7.2.1. Konfigurujemy rezolwer danych wieloczęściowych
  7.2.2. Obsługujemy żądania wieloczęściowe
 7.3. Obsługujemy wyjątki
  7.3.1. Mapujemy wyjątki na kody odpowiedzi HTTP
  7.3.2. Tworzymy metody obsługi wyjątków
 7.4. Doradzamy kontrolerom
 7.5. Przenosimy dane między przekierowaniami
  7.5.1. Wykonujemy przekierowanie z użyciem szablonów URL
  7.5.2. Pracujemy z atrybutami jednorazowymi
 7.6. Podsumowanie
Rozdział 8. Praca ze Spring Web Flow
 8.1. Konfiguracja Spring Web Flow
  8.1.1. Dowiązanie egzekutora przepływu
  8.1.2. Konfiguracja rejestru przepływów
  8.1.3. Obsługa żądań przepływu
 8.2. Składowe przepływu
  8.2.1. Stany
  8.2.2. Przejścia
  8.2.3. Dane przepływu
 8.3. Łączymy wszystko w całość: zamówienie pizzy
  8.3.1. Definiowanie bazowego przepływu
  8.3.2. Zbieranie informacji o kliencie
  8.3.3. Budowa zamówienia
  8.3.4. Przyjmowanie płatności
 8.4. Zabezpieczanie przepływu
 8.5. Podsumowanie
Rozdział 9. Zabezpieczanie Springa
 9.1. Rozpoczynamy pracę ze Spring Security
  9.1.1. Poznajemy moduły Spring Security
  9.1.2. Filtrujemy żądania internetowe
  9.1.3. Tworzymy prostą konfigurację bezpieczeństwa
 9.2. Wybieramy usługi szczegółów użytkownika
  9.2.1. Pracujemy z bazą użytkowników zapisaną w pamięci
  9.2.2. Uwierzytelnianie w oparciu o tabele danych
  9.2.3. Uwierzytelniamy użytkownika w oparciu o usługę LDAP
  9.2.4. Tworzymy własną usługę użytkowników
 9.3. Przechwytywanie żądań
  9.3.1. Zabezpieczanie za pomocą wyrażeń Springa
  9.3.2. Wymuszamy bezpieczeństwo kanału komunikacji
  9.3.3. Ochrona przed atakami CSRF
 9.4. Uwierzytelnianie użytkowników
  9.4.1. Dodajemy własną stronę logowania
  9.4.2. Włączamy uwierzytelnianie HTTP Basic
  9.4.3. Włączenie funkcji „pamiętaj mnie”
  9.4.4. Wylogowujemy się
 9.5. Zabezpieczanie elementów na poziomie widoku
  9.5.1. Korzystamy z biblioteki znaczników JSP w Spring Security
  9.5.2. Pracujemy z dialektem Spring Security w Thymeleaf
 9.6. Podsumowanie
Część III. Spring po stronie serwera
Rozdział 10. Korzystanie z bazy danych z użyciem Springa i JDBC
 10.1. Filozofia dostępu do danych Springa
  10.1.1. Hierarchia wyjątków związanych z dostępem do danych w Springu
  10.1.2. Szablony dostępu do danych
 10.2. Konfiguracja źródła danych
  10.2.1. Źródła danych JNDI
  10.2.2. Źródła danych z pulą
  10.2.3. Źródła danych oparte na sterowniku JDBC
  10.2.4. Korzystamy z wbudowanego źródła danych
  10.2.5. Korzystamy z profili do wyboru źródła danych
 10.3. Używanie JDBC w Springu
  10.3.1. Kod JDBC a obsługa wyjątków
  10.3.2. Praca z szablonami JDBC
 10.4. Podsumowanie
Rozdział 11. Zapisywanie danych z użyciem mechanizmów ORM
 11.1. Integrujemy Hibernate ze Springiem
  11.1.1. Deklarowanie fabryki sesji Hibernate
  11.1.2. Hibernate bez Springa
 11.2. Spring i Java Persistence API
  11.2.1. Konfiguracja fabryki menedżerów encji
  11.2.2. Klasa repozytorium na bazie JPA
 11.3. Automatyczne repozytoria z wykorzystaniem Spring Data
  11.3.1. Definiujemy metody zapytań
  11.3.2. Deklarujemy własne zapytania
  11.3.3. Dodajemy własne funkcjonalności
 11.4. Podsumowanie
Rozdział 12. Pracujemy z bazami NoSQL
 12.1. Zapisujemy dane w MongoDB
  12.1.1. Włączamy MongoDB
  12.1.2. Dodajemy adnotacje umożliwiające zapis w MongoDB
  12.1.3. Dostęp do bazy MongoDB za pomocą szablonów MongoTemplate
  12.1.4. Tworzymy repozytorium MongoDB
 12.2. Pracujemy z danymi w postaci grafów w Neo4j
  12.2.1. Konfigurujemy Spring Data Neo4j
  12.2.2. Dodajemy adnotacje do encji grafów
  12.2.3. Pracujemy z Neo4jTemplate
  12.2.4. Tworzymy automatyczne repozytoria Neo4j
 12.3. Pracujemy z danymi typu klucz-wartość z użyciem bazy Redis
  12.3.1. Łączymy się z Redisem
  12.3.2. Pracujemy z klasą RedisTemplate
  12.3.3. Ustawiamy serializatory kluczy i wartości
 12.4. Podsumowanie
Rozdział 13. Cachowanie danych
 13.1. Włączamy obsługę cachowania
  13.1.1. Konfigurujemy menedżera pamięci podręcznej
 13.2. Stosowanie adnotacji cachowania na poziomie metod
  13.2.1. Zapisujemy dane w pamięci podręcznej
  13.2.2. Usuwamy wpisy z pamięci podręcznej
 13.3. Deklarujemy cachowanie w pliku XML
 13.4. Podsumowanie
Rozdział 14. Zabezpieczanie metod
 14.1. Zabezpieczamy metody za pomocą adnotacji
  14.1.1. Zabezpieczamy metody za pomocą adnotacji @Secured
  14.1.2. Adnotacja @RolesAllowed ze specyfikacji JSR-250 w Spring Security
 14.2. Korzystamy z wyrażeń do zabezpieczania metod
  14.2.1. Wyrażenia reguł dostępu do metod
  14.2.2. Filtrowanie danych wejściowych i wyjściowych metody
 14.3. Podsumowanie
Część IV. Integracja w Springu
Rozdział 15. Praca ze zdalnymi usługami
 15.1. Zdalny dostęp w Springu
 15.2. Praca z RMI
  15.2.1. Eksportowanie usługi RMI
  15.2.2. Dowiązanie usługi RMI
 15.3. Udostępnianie zdalnych usług za pomocą Hessian i Burlap
  15.3.1. Udostępnianie funkcjonalności komponentu za pomocą Hessian/Burlap
  15.3.2. Dostęp do usług Hessian/Burlap
 15.4. Obiekt HttpInvoker
  15.4.1. Udostępnianie komponentów jako usług HTTP
  15.4.2. Dostęp do usług przez HTTP
 15.5. Publikacja i konsumpcja usług sieciowych
  15.5.1. Tworzenie punktów końcowych JAX-WS w Springu
  15.5.2. Pośrednik usług JAX-WS po stronie klienta
 15.6. Podsumowanie
Rozdział 16. Tworzenie API modelu REST przy użyciu Spring MVC
 16.1. Zrozumienie REST
  16.1.1. Fundamenty REST
  16.1.2. Obsługa REST w Springu
 16.2. Tworzenie pierwszego punktu końcowego REST
  16.2.1. Negocjowanie reprezentacji zasobu
  16.2.2. Stosowanie konwerterów komunikatów HTTP
 16.3. Zwracanie zasobów to nie wszystko
  16.3.1. Przekazywanie błędów
  16.3.2. Ustawianie nagłówków odpowiedzi
 16.4. Konsumowanie zasobów REST
  16.4.1. Operacje szablonu RestTemplate
  16.4.2. Pobieranie zasobów za pomocą GET
  16.4.3. Pobieranie zasobów
  16.4.4. Odczyt metadanych z odpowiedzi
  16.4.5. Umieszczanie zasobów na serwerze za pomocą PUT
  16.4.6. Usuwanie zasobów za pomocą DELETE
  16.4.7. Wysyłanie danych zasobu za pomocą POST
  16.4.8. Odbieranie obiektów odpowiedzi z żądań POST
  16.4.9. Pobranie informacji o lokalizacji po żądaniu POST
  16.4.10. Wymiana zasobów
 16.5. Podsumowanie
Rozdział 17. Obsługa komunikatów w Springu
 17.1. Krótkie wprowadzenie do asynchronicznej wymiany komunikatów
  17.1.1. Wysyłanie komunikatów
  17.1.2. Szacowanie korzyści związanych ze stosowaniem asynchronicznej wymiany komunikatów
 17.2. Wysyłanie komunikatów przy użyciu JMS
  17.2.1. Konfiguracja brokera komunikatów w Springu
  17.2.2. Szablon JMS Springa
  17.2.3. Tworzenie obiektów POJO sterowanych komunikatami
  17.2.4. Używanie RPC opartego na komunikatach
 17.3. Obsługa komunikatów przy użyciu AMQP
  17.3.1. Krótkie wprowadzenie do AMQP
  17.3.2. Konfigurowanie Springa do wymiany komunikatów przy użyciu AMQP
  17.3.3. Wysyłanie komunikatów przy użyciu RabbitTemplate
  17.3.4. Odbieranie komunikatów AMQP
 17.4. Podsumowanie
Rozdział 18. Obsługa komunikatów przy użyciu WebSocket i STOMP
 18.1. Korzystanie z API WebSocket niskiego poziomu
 18.2. Rozwiązanie problemu braku obsługi WebSocket
 18.3. Wymiana komunikatów z użyciem STOMP
  18.3.1. Włączanie obsługi komunikatów STOMP
  18.3.2. Obsługa komunikatów STOMP nadsyłanych przez klienty
  18.3.3. Wysyłanie komunikatów do klienta
 18.4. Komunikaty skierowane do konkretnego klienta
  18.4.1. Obsługa komunikatów skojarzonych z użytkownikiem w kontrolerze
  18.4.2. Wysyłanie komunikatów do konkretnego użytkownika
 18.5. Obsługa wyjątków komunikatów
 18.6. Podsumowanie
Rozdział 19. Wysyłanie poczty elektronicznej w Springu
 19.1. Konfigurowanie Springa do wysyłania wiadomości e-mail
  19.1.1. Konfigurowanie komponentu wysyłającego
  19.1.2. Dowiązanie komponentu wysyłającego pocztę do komponentu usługi
 19.2. Tworzenie e-maili z załącznikami
  19.2.1. Dodawanie załączników
  19.2.2. Wysyłanie wiadomości e-mail z bogatą zawartością
 19.3. Tworzenie wiadomości e-mail przy użyciu szablonów
  19.3.1. Tworzenie wiadomości e-mail przy użyciu Velocity
  19.3.2. Stosowanie Thymeleaf do tworzenia wiadomości e-mail
 19.4. Podsumowanie
Rozdział 20. Zarządzanie komponentami Springa za pomocą JMX
 20.1. Eksportowanie komponentów Springa w formie MBean
  20.1.1. Udostępnianie metod na podstawie nazwy
  20.1.2. Użycie interfejsów do definicji operacji i atrybutów komponentu zarządzanego
  20.1.3. Praca z komponentami MBean sterowanymi adnotacjami
  20.1.4. Postępowanie przy konfliktach nazw komponentów zarządzanych
 20.2. Zdalny dostęp do komponentów zarządzanych
  20.2.1. Udostępnianie zdalnych komponentów MBean
  20.2.2. Dostęp do zdalnego komponentu MBean
  20.2.3. Obiekty pośredniczące komponentów zarządzanych
 20.3. Obsługa powiadomień
  20.3.1. Odbieranie powiadomień
 20.4. Podsumowanie
Rozdział 21. Upraszczanie tworzenia aplikacji przy użyciu Spring Boot
 21.1. Prezentacja Spring Boot
  21.1.1. Dodawanie zależności początkowych
  21.1.2. Automatyczna konfiguracja
  21.1.3. Spring Boot CLI
  21.1.4. Aktuator
 21.2. Pisanie aplikacji korzystającej ze Spring Boot
  21.2.1. Obsługa żądań
  21.2.2. Tworzenie widoku
  21.2.3. Dodawanie statycznych artefaktów
  21.2.4. Trwałe zapisywanie danych
  21.2.5. Próba aplikacji
 21.3. Stosowanie Groovy i Spring Boot CLI
  21.3.1. Pisanie kontrolera w języku Groovy
  21.3.2. Zapewnianie trwałości danych przy użyciu repozytorium Groovy
  21.3.3. Uruchamianie Spring Boot CLI
 21.4. Pozyskiwanie informacji o aplikacji z użyciem aktuatora
 21.5. Podsumowanie
Skorowidz
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Spring w akcji. Wydanie IV - Craig Walls [PL] [PDF] [FIONA9]
Spring w akcji. Wydanie IV - Craig Walls [PL] [PDF]  [FIONA9]
Wprowadzenie do Spring Framework dla programistów Java (2015, Helion) - Felipe Gutierrez [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wprowadzenie do Spring Framework dla programistów Java (2015, Helion) - Felipe Gutierrez [PL] [pdf] [LIBGEN]
Android w akcji (2011, Helion) - Frank Ableson, Robi Sen [PL] [pdf] [LIBGEN]
Android w akcji (2011, Helion) - Frank Ableson, Robi Sen [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kotlin w akcji (2018, Helion) - Dimitry Jemerov, Svetlana Isakova [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kotlin w akcji (2018, Helion) - Dimitry Jemerov, Svetlana Isakova [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kotlin w akcji (2018, Helion) - Dimitry Jemerov, Svetlana Isakova [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kotlin w akcji (2018, Helion) - Dimitry Jemerov, Svetlana Isakova [PL] [pdf] [LIBGEN]
Node.js w akcji (2014, Helion) - Mike Cantelon, Marc Harter, TJ Holowaychuk, Nathan Rajlich [PL] [pdf] [LIBGEN]
Node.js w akcji (2014, Helion) - Mike Cantelon, Marc Harter, TJ Holowaychuk, Nathan Rajlich [PL] [pdf] [LIBGEN]
Spring w praktyce (2014, Helion) - Willie Wheeler, Joshua White [PL] [pdf] [LIBGEN]
Spring w praktyce (2014, Helion) - Willie Wheeler, Joshua White [PL] [pdf] [LIBGEN]
Spring MVC 4. Projektowanie zaawansowanych aPLikacji WWW (2016, Helion) - Geoffroy Warin [PL] [PDF] [LIBGEN]
Spring MVC 4. Projektowanie zaawansowanych aPLikacji WWW (2016, Helion) - Geoffroy Warin [PL] [PDF] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować