MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia (2005, Wydawnictwo Naukowe Scholar) - Pierre Bourdieu [Humanistyka Europejska] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia (2005, Wydawnictwo Naukowe Scholar) - Pierre Bourdieu [Humanistyka Europejska] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 19-07-2021
Rozmiar: 28.88 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia
Rok: 2005
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Seria: Humanistyka Europejska
Format: pdf

..::(Opis)::..

Dystynkcja to światowy bestseller socjologiczny - jedna z kanonicznych książek dla teorii socjologicznej końca XX wieku. Pierre Bourdieu łączy w niej problemy tradycyjnie podejmowane w obrębie estetyki z oryginalną teorią struktury społecznej. Ukazuje światopoglądy estetyczne jako sposób konstytuowania się i egzystencji klas i zarazem narzędzie dominacji klas wyższych nad klasami ludowymi.
Lektura Dystynkcji jest trudna, z racji swoistości języka Pierre’a Bourdieu, ale profesjonalni socjologowie, filozofowie, kulturoznawcy muszą przez nią przejść.
WSTĘP 9

Część pierwsza
SPOŁECZNA KRYTYKA WŁADZY SĄDZENIA 17

Rozdział 1 Tytuły i sfery szlachectwa kulturowego 19
Tytuły szlachectwa kulturowego 24
Efekt wykształcenia 32
Dyspozycja estetyczna 40
Gust czysty i gust „barbarzyński” 43
„Estetyka” ludowa 45
Dystansowanie estetyczne 48
„Estetyka” antykantowska 55
Estetyka, etyka i estetyzm 58
Neutralizacja i uniwersum możliwości 66
Wolność od konieczności ekonomicznej 70
Zmysł estetyczny jako zmysł dystynkcji 73

Sfery szlachectwa kulturowego 83
Sposoby i sposób nabywania 86
„Uczeni” i „światowcy” 90
Doświadczenie i wiedza 98
Świat wrodzony 100
Kapitał odziedziczony i kapitał nabyty 105
Dwa rynki 112
Czynniki i moce 120

Część druga
EKONOMIA PRAKTYK 127

Rozdział 2 Przestrzeń społeczna i jej transformacje 129
Warunki klasowe i warunkowanie społeczne 132
Zamienne i systemy zmiennych 133
Klasa skonstruowana 138
Klasa społeczna i klasa trajektorii 142
Kapitał i rynek 147
Przestrzeń trójwymiarowa 149
Strategie rekonwersji 167
Uklasowienie, deklasacja, reklasacja 169
Strategie rekonwersji i transformacje morfologiczne 174
Czas rozumienia 181
Oszukane pokolenie 183
Walka z deklasacją 190
Zmiany systemu szkolnego 197
Walki konkurencyjne i translacja struktry 204

Rozdział 3 Habitus i przestrzeń stylów życia 215
Homologie między przestrzeniami 222
Forma i substancja 224
Trzy sposoby wyróżniania się 232
Bez ogłady czy bez konwenansów? 244
Widoczne i niewidoczne 252
Uniwersum możliwości stylistycznych 260

Rozdział 4 Dynamika pól 280
Odpowiedniość między wytwarzaniem dóbr a wytwarzaniem gustów 285
Efekt homologii 289
Powinowactwa z wyboru 208
Walki symboliczne 302

Cześć trzecia
GUST KLASOWY I STYLE ŻYCIA 319

Rozdział 5 Zmysł dystynkcji 323
Sposoby przyswajania sobie dzieł sztuki 331
Warianty gustu dominującego 350
Znak czasu 364
Wartości doczesne i wartości duchowe 388

Rozdział 6 Dobra woła kulturowa 391
Poznanie i uznanie 393
Szkoła i samouk 402
Nachylenie i skłonność 407
Warianty gustu drobnomieszczanina 415
Drobnomieszczaństwo w stanie degradacji 425
Drobnomieszczaństwo wykonawcze 429
Nowe drobnomieszczaństwo 435
Od obowiązku do obowiązku przyjemności 446

Rozdział 7 Wybór konieczności 458
Smak wywołany koniecznością I zasada zbieżności 460
Skutki dominacji 476

Rozdział 8 Kultura i polityka 487
Cenzus i cenzura 490
Kompetencja i niekompetencja statusowa 497
Państwo prawa 505
Opinia osobista 511
Sposoby tworzenia opinii 515
Wywłaszczenie i odwrócenie 526
Porządek moralny i porządek polityczny 534
Habitusy klasowe i opinie polityczne 539
Podaż i popyt opinii 543
Przestrzeń polityczna 555
Efekt właściwy trajektorii 557
Język polityczny 565

ZAKOŃCZENIE Klasy i klasyfikacje 572
Ucieleśnione struktury społeczne 574
Poznanie bez pojęć 578
Interesowne atrybucje 584
Walka klasyfikacji 589
Rzeczywistość przedstawienia i przedstawienie rzeczywistości 592

POST SCRIPTUM Przyczynek do „pospolitej” krytyki „czystych” krytyk 596
Wstręt do „łatwizny” 597
„Smak refleksyjny” i „smak zmysłowy” 600
Zanegowany stosunek społeczny 606
Parerga i paralipomena 610
Przyjemność czytania 615

ANEKS 1 Kilka uwag o metodzie 619
ANEKS 2 Źródła dodatkowe 639
ANEKS 3 Dane statystyczne - ankieta 647
ANEKS 4 Gra towarzyska 657

Spis tabel i wykresów 673
Źródła zdjęć i ich autorzy 675
Indeks 677
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia (2005, SCHOLAR) - Bourdieu, Pierre [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia (2005, SCHOLAR) - Bourdieu, Pierre [PL] [pdf] [LIBGEN]
Socjologia internetu (2019, Wydawnictwo Naukowe Scholar) - Dariusz Jemielniak [PL] [pdf] [LIBGEN]
Socjologia internetu (2019, Wydawnictwo Naukowe Scholar) - Dariusz Jemielniak [PL] [pdf] [LIBGEN]
Sieci instytucji otoczenia biznesu (2013, Wydawnictwo Naukowe Scholar) - Adam PLoszaj [PL] [pdf] [LIBGEN]
Sieci instytucji otoczenia biznesu (2013, Wydawnictwo Naukowe Scholar) - Adam PLoszaj  [PL] [pdf] [LIBGEN]
Polityka społeczna. Podręcznik akademicki (2007, Wydawnictwo Naukowe PWN) - Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szyłko-Skoczny. (Eds.) [PL] [pdf] [LIBGEN]
Polityka społeczna. Podręcznik akademicki (2007, Wydawnictwo Naukowe PWN) - Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szyłko-Skoczny. (Eds.) [PL] [pdf] [LIBGEN]
Badanie widowni filmowej (2014, Wydawnictwo Naukowe Scholar) - Klejsa Konrad, Saryusz-Wolska Magdalena (eds.) [PL] [pdf] [LIBGEN]
Badanie widowni filmowej (2014, Wydawnictwo Naukowe Scholar) - Klejsa Konrad, Saryusz-Wolska Magdalena (eds.) [PL] [pdf] [LIBGEN]
Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej (2006, Wydawnictwo Naukowe Scholar) - Bogdan Wojciszke [PL] [pdf] [LIBGEN]
Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej (2006, Wydawnictwo Naukowe Scholar) - Bogdan Wojciszke [PL] [pdf] [LIBGEN]
Świat grecki (1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Léveque Pierre [PL] [pdf] [LIBGEN]
Świat grecki (1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Léveque Pierre [PL] [pdf] [LIBGEN]
Świat grecki (1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Léveque Pierre [PL] [PDF] [LIBGEN]
Świat grecki (1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe) - Léveque Pierre [PL] [PDF] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować