MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Truso: Między Weonodlandem a Witlandem = Truso: Between Weonodland and Witland (2010, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu) - Marek Franciszek Jagodziński [PL] [pdf] [LIBGEN]
Truso: Między Weonodlandem a Witlandem = Truso: Between Weonodland and Witland (2010, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu) - Marek Franciszek Jagodziński [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 21-07-2021
Rozmiar: 24.84 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Truso: Między Weonodlandem a Witlandem = Truso: Between Weonodland and Witland
Rok: 2010
Wydawca: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
Format: pdf

..::(Opis)::..

Text in Polish and English.

Przedmowa/Foreword: Maria Kasprzycka. Komentarz/Commentary: Przemysław Urbańczyk. Posłowie/Afterword: Władysław Duczko. Tłumaczenia/Translation Urszula Chybowska.

The settlement at Janów Pomorski/Truso that has been described in this book is the only Scandinavian trading and crafts emporium within the boundaries of the present Polish state. The long years spent on archaeological research would not have been initiated had King Alfred the Great not written down, at the end of the ninth century, the sailor Wulfstan’s account of his sea voyage from the Danish Hedeby to the mouth of the River Vistula. The account mentions Truso – a port of trade situated in the Prussian lands. If not for King Alfred’s record, no one would have known of Truso’s existence, and no one would have looked for it because there was nothing along the shores of Lake Drużno that might attract archaeologists’ attention.

Opisana w tej książce osada w Janowie Pomorskim/Truso jest jedynym skandynawskim emporium handloworzemieślniczym w granicach obecnej Polski. Wieloletnie badania archeologiczne nie doszłyby jednak do skutku, gdyby król angielski Alfred Wielki pod koniec IX wieku nie zapisał tego, co miał mu do powiedzenia żeglarz Wulfstan. To w jego relacji z podróży statkiem z emporium Hedeby w Danii do ujścia Wisły wspomniane jest Truso, port handlowy na ziemi pruskiej. Bez zapiski u Alfreda nikt by nie wiedział o istnieniu Truso i nikt by go nie szukał, ponieważ na brzegu jeziora Drużno nie było nic specjalnego, co by zwróciło uwagę archeologów.
PRZEDMOWA / FOREWORD (Maria Kasprzycka) 7
SPRAWOZDANIE WULFSTANA / WULFSTAN’S ACCOUNT 9
Droga do Truso / Discovering Truso 9
O żegludze i szkutnictwie na podstawie sprawozdania Wulfstana / On Sailing and Boat Building Based on Wulfstan’s Account 17
Kraj Estów / Land of the Ests 21
Zwyczaje Estów / Estian Customs 27
KOMENTARZ/COMMENTARY
Czy Wulfstan był w Truso? / Did Wulfstan Visit Truso? (Przemysław Urbańczyk) 31
HISTORIA POSZUKIWAŃ TRUSO / HISTORY OF THE SEARCH FOR TRUSO 37
HISTORIA NISZCZENIA RELIKTÓW TRUSO, CZYLI DZIEJE MAJĄTKU HANSDORF / DESTROYING THE RELICS OF TRUSO, OR THE HISTORY OF THE HANSDORF ESTATE 47
BADANIA. ODKRYCIA. REKONSTRUKCJE / RESEARCH. DISCOVERIES. RECONSTRUCTIONS 65
Instytucje i urzędy fi nansujące badania / Institutions and Other Bodies Providing Financial Support for the Research Work 65
Opiekunowie, konsultanci, współpracownicy / Advisers, Consultants and Co-Workers 65
Kilka uwag metodologicznych / A Few Remarks on Methodology 67
Położenie i zasięg Truso / Location and Boundaries of Truso 69
Badania przyrodnicze / Natural Scientifi c Research 73
Wykopaliska / Excavations 77
Archeologia lotnicza Truso / Aerial Archaeology in Truso 87
Badania geomagnetyczne / Geophysical Survey 90
TRUSO – WCZESNE MIASTO / TRUSO – A PROTO-TOWN 97
Podstawy datowania / The Basis for the Dating of Truso 98
Około 650-790 / Ca. 650-790 98
Około 800-850 / Ca. 800-850 99
Około 800-900 / Ca. 800-900 101
Około 800-990/1000 / Ca. 800-990/1000 103
Około 900-1000 / Ca. 900-1000 105
Około 950-1090 / Ca. 950-1090 107
Etapy rozwoju Truso / The Stages of Truso’s Development 107
Analogie / Analogies 110
Szkutnictwo i relikty statków w Truso / Boat Building and Relics of Boats in Truso 115
Kompas słoneczny / The Sun Compass from Truso 126
HANDEL I RZEMIOSŁO / TRADING AND CRAFTS 133
Handel / Trade 133
Rzemiosło / The crafts 146
Krzesiwo i paciorek bursztynowy / Fire Striker and an Amber Bead 167
Czy w Truso produkowano miecze? / Were Swords Made at Truso? 168
ŻYCIE CODZIENNE / EVERYDAY LIFE 175
Dom i jego mieszkańcy – podstawowe zajęcia, przedmioty codziennego użytku / Houses and their inhabitants – basic activities, everyday articles 175
Amulet / Amulet 192
Opis elementów składowych znaleziska / Description of the elements of the find 193
POSŁOWIE / AFTERWORD (Władysław Duczko) 199
BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY 205
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Janów Pomorski/Truso: Struktura i zabudowa strefy portowej (badania 1982-1991) = Janów Pomorski/Truso: Structure and Building Development in the Harbour Zone (Research from 1982-1991) (2017, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu) - Marek Franciszek
Janów Pomorski/Truso: Struktura i zabudowa strefy portowej (badania 1982-1991) = Janów Pomorski/Truso: Structure and Building Development in the Harbour Zone (Research from 1982-1991) (2017, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu) - Marek Franciszek
Truso - legenda Bałtyku: Katalog wystawy / Truso - the Legend of the Baltic Sea: Exhibition Catalogue (2015, Museum of Archaeology and History in Elbląg) - Marek Franciszek Jagodziński [PL] [pdf] [LIBGEN]
Truso - legenda Bałtyku: Katalog wystawy / Truso - the Legend of the Baltic Sea: Exhibition Catalogue (2015, Museum of Archaeology and History in Elbląg) - Marek Franciszek Jagodziński [PL] [pdf] [LIBGEN]
1702 Kliszów (1994) - Marek Wagner [Historyczne Bitwy 058] [PL] [pdf] [LIBGEN]
1702 Kliszów (1994) - Marek Wagner [Historyczne Bitwy 058] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych / Muzeum Okręgowe w Toruniu. (2008, Muzeum Okręgowe) - Ewa Bokiniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych / Muzeum Okręgowe w Toruniu. (2008, Muzeum Okręgowe) - Ewa Bokiniec [PL] [pdf] [LIBGEN]
Bitwy i potyczki 1863-1864: na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu (1913, Fundusz Wydawniczy Muzeum Narodowego) - Zieliński Stanisław [PL] [pdf] [LIBGEN]
Bitwy i potyczki 1863-1864: na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu (1913, Fundusz Wydawniczy Muzeum Narodowego) - Zieliński Stanisław [PL] [pdf] [LIBGEN]
Bitwy i potyczki 1863-1864: na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu (1913, Fundusz Wydawniczy Muzeum Narodowego) - Zieliński Stanisław [PL] [pdf] [LIBGEN]
Bitwy i potyczki 1863-1864: na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu (1913, Fundusz Wydawniczy Muzeum Narodowego) - Zieliński Stanisław [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zabytki techniki codziennego użytku w Muzeum Zamojskim w Zamościu (2010, Drukarnia Akapit) - Sadowski Leszek [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zabytki techniki codziennego użytku w Muzeum Zamojskim w Zamościu (2010, Drukarnia Akapit) - Sadowski Leszek [PL] [pdf] [LIBGEN]
Polskie gobeliny o wzorach kwiatowych z XVIII w. (Muzeum Narodowe w Warszawie) - Maria Markiewicz, Muzeum Narodowe w Warszawie [PL] [pdf] [LIBGEN]
Polskie gobeliny o wzorach kwiatowych z XVIII w. (Muzeum Narodowe w Warszawie) - Maria Markiewicz, Muzeum Narodowe w Warszawie [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować