MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat (2020, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch [PL] [pdf] [LIBGEN]
Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat (2020, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 21-07-2021
Rozmiar: 12.81 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 2
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat
Rok: 2020
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Format: pdf

..::(Opis)::..

Publikacja opisuje zmiany związane z transformacją cyfrową zachodzące w obszarze funkcjonowania rynku, produkcji, konsumpcji, pracy i państwa nowej generacji z perspektywy ekonomii i socjologii.

Wychodząc od określenia „przemysł 4.0”, obejmującego sztuczną inteligencję, Big Data, Internet Rzeczy, algorytmizację, automatyzację, komunikowanie się maszyn i in. autorki przybliżają główne obszary gospodarki cyfrowej: rynek 4.0, produkcję 4.0, konsumpcję 4.0, globalizację 4.0, a także państwo 4.0. Omawiają specyfikę nowego, sieciowego (nielinearnego) modelu biznesowego. Zwracają uwagę na wpływ procesów platformizacji i automatyzacji na konsumpcję i rynek pracy oraz na zmiany zachodzące w sposobie funkcjonowania państwa w wyniku wdrażania nowych technologii. Podkreślają również znaczenie nowych technologii, a zwłaszcza nowych modeli biznesowych, dla procesów globalizacji, głównie w jej wymiarze gospodarczym.

Każdy z rozdziałów kończy się krótkim podsumowaniem omawiającym ewolucję opisywanego obszaru od poziomu 1.0, odpowiadającego pierwszej rewolucji technologicznej i przemysłowej, do poziomu 4.0, wyłaniającego się w rezultacie dokonującej się właśnie czwartej rewolucji.

Znakomite źródło wiedzy na temat transformacji cyfrowej, związanych z nią korzyści i zagrożeń. Książka adresowana do badaczy, decydentów, przedsiębiorców, pracowników, edukatorów i konsumentów.
Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat
SPIS TREŚCI
WSTĘP
CZAS REWOLUCJI
WIELKIE WYZWANIA
Z DOŚWIADCZENIA I Z LEKTUR
STRUKTURA KSIĄŻKI
PODZIĘKOWANIA
01. CZWARTA REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA
PRZEPIS NA REWOLUCJĘ
TECHNOLOGIE ZAŁOŻYCIELSKIE
 KOMPUTER
 INTERNET
 SMARTFON
TECHNOLOGIE INTENSYFIKUJĄCE
 ROZWIĄZANIA CHMUROWE
 INTERNET RZECZY
 SZTUCZNA INTELIGENCJA
 ROBOTYZACJA
 BLOCKCHAIN
TECHNOLOGIA I ZMIANA
02.  CZYM JEST GOSPODARKA CYFROWA?
WIELKI WYBUCH DANYCH
 OD DIGITYZACJI DO DATAFIKACJI
 NOWY CZYNNIK PRODUKCJI: DANE
 BIG DATA
GOSPODARKA CYFROWA: PROPOZYCJA UJĘCIA
 OD GOSPODARKI WIEDZY DO GOSPODARKI CYFROWEJ
 SPECYFIKA GOSPODARKI CYFROWEJ
 PROBLEMY POMIARU GOSPODARKI CYFROWEJ
W STRONĘ CYFROWEJ GOSPODARKI
03.  JAK ZMIENIA SIĘ RYNEK?
FENOMENALNA KARIERA PLATFORM
CZYM SĄ PLATFORMY?
MECHANIZMY EKONOMICZNE PLATFORM
 EFEKTY SIECIOWE
 KORZYŚCI SKALI
 POLITYKA CENOWA I SUBSYDIOWANIE KRZYŻOWE
 DLACZEGO PLATFORMY SĄ WYZWANIEM DLA TRADYCYJNEGO BIZNESU?
KONTROWERSJE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PLATFORM
 PLATFORMY PRZECHWYTUJĄ DYSKURS „EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA”
 PLATFORMY ODMAWIAJĄ PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA STRON RYNKU KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG POŚREDNICTWA
 MONOPOLISTYCZNA POZYCJA PLATFORM MOŻE WYKLUCZAĆ Z KONSUMPCJI I UCZESTNICTWA
 MODEL BIZNESOWY PLATFORMY RODZI DYLEMATY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI I ZASAD WYKORZYSTANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW
04. JAK ZMIENIA SIĘ PRODUKCJA?
REWOLUCYJNA EWOLUCJA
TECHNOLOGIA
PROCESY I ORGANIZACJA
NOWE MODELE BIZNESOWE W PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ
 PERSONALIZACJA I SERWICYZACJA PRODUKTU
 DYSTRYBUCJA 4.0
 PLATFORMIZACJA PRODUKCJI
05. JAK ZMIENIA SIĘ PRACA?
„CZY ROBOT ZABIERZE CI PRACĘ?”
TEMPO ZMIAN
WIDMO BEZROBOCIA TECHNOLOGICZNEGO
KREATYWNOŚĆ GÓRĄ
ZATRUDNIENI PRZEZ APLIKACJE
WEKTOR ZMIAN
06. JAK ZMIENIA SIĘ KONSUMPCJA?
NOWY PODMIOT KONSUMPCJI
NOWE LOKALIZACJE KONSUMPCJI
NOWE PRZEDMIOTY KONSUMPCJI
 DOBRA INFORMACYJNE
 PERSONALIZACJA, SERWICYZACJA I PLATFORMIZACJA PRODUKTU
NOWE PROCESY KONSUMPCJI
 PLATFORMY I INSTYTUCJONALIZACJA ZAUFANIA
 DLACZEGO LUDZIE ANGAŻUJĄ SIĘ W KONSUMPCJĘ KOLABORATYWNĄ?
 CZYM SIĘ DZIELIMY?
 KONSUMPCJA W INTELIGENTNYCH MIASTACH
07. JAK ZMIENIA SIĘ PAŃSTWO?
PAŃSTWO I INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
INTERNETYZACJA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
CYFROWY RZĄD: RZĄDZENIE OPARTE NA DANYCH
NOWY POLITYCZNY POTENCJAŁ ANALITYCZNY
 ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE
 UTRZYMYWANIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO
 WOJSKOWOŚĆ
NOWE ZADANIA PAŃSTWA
 ROZWÓJ KLUCZOWYCH ZASOBÓW
 REGULACJA NOWYCH ZJAWISK GOSPODARCZYCH
 TWORZENIE STRATEGII WYKORZYSTANIA AI
PAŃSTWO W GOSPODARCE CYFROWEJ
08. JAK ZMIENIA SIĘ GLOBALIZACJA?
GLOBALIZACJA 4.0
CZYNNIKI ZMIANY
 WZROST TRANSGRANICZNEGO PRZEPŁYWU DANYCH
 CYFRYZACJA PROCESÓW HANDLU
 ROLA PLATFORM
 SPADEK KOSZTÓW TRANSGRANICZNYCH USŁUG FINANSOWYCH
KONSEKWENCJE
 ZMIANA STRUKTURY HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO
 ZMIANA KIERUNKÓW WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
 ZMIANA FUNKCJONOWANIA AKTORÓW GLOBALIZACJI
 PRZEKSZTAŁCENIA REŻIMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
ZAKOŃCZENIE
GOSPODARKA CYFROWA: HUMBUG CZY REWOLUCJA?
POLSKA NA FALI CZY POD WODĄ?
NAUKA A GOSPODARKA CYFROWA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
BIBLIOGRAFIA
STRONY INTERNETOWE
O AUTORKACH
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Społeczeństwo i gospodarka północno-wschodnich ziem Królestwa Polskiego w okresie rozkwitu kapitalizmu (1974, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kaczyńska Elżbieta [PL] [pdf] [LIBGEN]
Społeczeństwo i gospodarka północno-wschodnich ziem Królestwa Polskiego w okresie rozkwitu kapitalizmu (1974, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kaczyńska Elżbieta [PL] [pdf] [LIBGEN]
Społeczeństwo i gospodarka północno-wschodnich ziem Królestwa Polskiego w okresie rozkwitu kapitalizmu (1974, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kaczyńska Elżbieta [PL] [pdf] [LIBGEN]
Społeczeństwo i gospodarka północno-wschodnich ziem Królestwa Polskiego w okresie rozkwitu kapitalizmu (1974, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kaczyńska Elżbieta [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów: Joachim Lelewel i Szymon Żukowski (2008, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Żukowska Kazimiera [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów: Joachim Lelewel i Szymon Żukowski (2008, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Żukowska Kazimiera [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów: Joachim Lelewel i Szymon Żukowski (2008, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Żukowska Kazimiera [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów: Joachim Lelewel i Szymon Żukowski (2008, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Żukowska Kazimiera [PL] [pdf] [LIBGEN]
Universitas Vilnensis, 1793-1803: od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego (2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kamińska Janina Zofia [PL] [pdf] [LIBGEN]
Universitas Vilnensis, 1793-1803: od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego (2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kamińska Janina Zofia [PL] [pdf] [LIBGEN]
Universitas Vilnensis, 1793-1803: od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego (2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kamińska Janina Zofia [PL] [pdf] [LIBGEN]
Universitas Vilnensis, 1793-1803: od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego (2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kamińska Janina Zofia [PL] [pdf] [LIBGEN]
Filozofia i wartości 4 (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Wolniewicz Bogusław [PL] [pdf] [LIBGEN]
Filozofia i wartości 4 (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Wolniewicz Bogusław [PL] [pdf] [LIBGEN]
Filozofia i wartości 4 (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Wolniewicz Bogusław [PL] [pdf] [LIBGEN]
Filozofia i wartości 4 (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Wolniewicz Bogusław [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować