MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Teoria i praktyka wspomagania decyzji (2018, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Andrzej Piotr Wierzbicki [PL] [pdf] [LIBGEN]
Teoria i praktyka wspomagania decyzji (2018, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Andrzej Piotr Wierzbicki [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 21-07-2021
Rozmiar: 5.53 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Teoria i praktyka wspomagania decyzji
Rok: 2018
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Format: pdf

..::(Opis)::..

Publikacja zawiera podstawowe pojęcia teorii decyzji, teorii wartości i użyteczności, optymalizacji wielokryterialnej, teorii gier i metod wspomagania negocjacji, które mają decydujące znaczenie dla umiejętnego konstruowania systemów wspomagania decyzji. Autor omawia również metody zastosowań optymalizacji we wspomaganiu decyzji, które pozwalają decydentowi czy użytkownikowi systemu wspomagania decyzji na zachowanie możliwie maksymalnej suwerenności.

Komputerowe wspomaganie decyzji jest dziś dziedziną bardzo szeroką ze względu na stosowane podejścia teoretyczne i metodyczne oraz dziedziny i metodykę zastosowań. Ponieważ wspomaganie decyzji zawsze obejmuje automatyzację pewnych etapów czy czynności w procesie decyzyjnym, nieuchronny jest spór o zakres i prawomocność takiej automatyzacji.

Autor książki reprezentuje w tym sporze bardziej praktyczny i psychologiczny punkt widzenia (oparty na ponad 40-letnim doświadczeniu w tej dziedzinie), podkreślając rolę decydenta lub użytkownika systemu wspomagania decyzji oraz znaczenie jego intuicji i zakładając, że może on być wprawdzie wspomagany przez automatyzację niektórych etapów procesu decyzyjnego, ale powinien suwerennie i w pełni świadomie dokonywać ostatecznego wyboru decyzji. Do grupy metod optymalizujących systemy wspomagania decyzji należą m.in. interaktywne systemy wspomagania decyzji, oparte na optymalizacji wielokryterialnej, szeroko omówione w książce.
Spis Treści
I. Pojęcia Podstawowe
1.Rewolucja i cywilizacja informacyjna
 1.1. Wprowadzenie
 1.2. Epoka cywilizacji informacyjnej
 1.3. Długie trwanie cywilizacji informacyjnej
 1.4. Konflikty cywilizacji informacyjnej
 1.5. Megatrendy cywilizacji informacyjnej
 Literatura
2. Proces decyzyjny i wspomaganie decyzji
 2.1. Definicje podstawowe
 2.2. Rodzaje modeli sytuacji decyzyjnej
 2.3. Typy systemów wspomagania decyzji
 Literatura
3. Współczesny decydent: optymalizacja, sztuczna inteligencja – a kwestia prawdy i rola intuicji
 3.1. Wprowadzenie
 3.2. Pojęcie racjonalności w teorii decyzji i w filozofii
 3.3. „Myśl ponad komputerem” i granice inteligencji cyfrowej
 3.4. Racjonalna, realistyczna i naturalistyczna teoria intuicji
 3.5. Definicja decyzji intuicyjnych
 3.6. Fazy strategicznych procesów decyzyjnych
 3.7. Wnioski
 Literatura
II.Teoria preferencji, wartości i użyteczności
4.Relacje preferencji i funkcje wartości
 4.1. Typy modeli preferencyjnych
 4.2. Podstawowe relacje preferencji
 4.3. Podstawowe założenia o relacjach preferencji i własności relacji binarnych
 4.4. Relacje porządków
 4.5. Własności porządków słabych
 4.6. Normy w przestrzeni wektorów rzeczywistych oraz twierdzenie o istnieniu ciągłej funkcji wartości
 4.7. Przekształcenia funkcji wartości i jej typowe postaci
 4.8. Skale pomiaru i problem identyfikacji funkcji wartości
 Literatura
5. Probabilistyczny model niepewności i funkcjeużyteczności
 5.1. Uwagi wstępne i pojęcia podstawowe
 5.2. Przykład analizy inwestycji finansowych z uwzględnieniem  oczekiwanych dochodów i ryzyka
 5.3. Model loterii i porównania rozkładów prawdopodobieństwa
 5.4. Warunki istnienia kardynalnej funkcji użyteczności
 5.5. Metody identyfikacji funkcji użyteczności
 Literatura
6. Paradoksy racjonalności i alternatywne modele podejmowania decyzji oraz niepewności
 6.1. Teoria wartości i użyteczności jako paradygmat
 6.2. Paradoksy racjonalności
 6.3. Teoria decyzji zadowalających i jej uzupełnienia
 6.4. Programowanie celowe
 6.5. Decyzje quasi-zadowalające i optymalizacja względem punktu odniesienia
 6.6. Alternatywne sposoby opisu niepewności; zbiory rozmyte
 Literatura
III.Optymalizacja wektorowa a wspomaganie decyzji
7. Podstawowe pojęcia i warunki optymalizacji wektorowej
 7.1. Wprowadzenie i oznaczenia podstawowe
 7.2. Porządek Pareto, stożki dodatnie i uogólnione nierówności
 7.3. Optymalność wektorowa – w sensie Pareto i względem stożka dodatniego
 7.4. Oszacowania zbioru rezultatów sprawnych
 7.5. Funkcje skalaryzujące i podstawy charakteryzacji rezultatów sprawnych
 Literatura
8. Różne podejścia do optymalizacji wektoroweji klasy funkcji skalaryzujących
 8.1. Metody przesuniętego ideału (utopii)
 8.2. Norma Czebyszewa jako funkcji skalaryzująca
 8.3. Uzupełniona norma Czebyszewa jako funkcja skalaryzująca
 8.4. Poszukiwania kierunkowe jako metoda optymalizacji wektorowej
 8.5. Metoda poziomów rezerwacji i dodatkowych ograniczeń
 8.6. Metody programowania celowego (goal programming)
 Literatura
9. Metody punktu odniesienia
 9.1. Podstawowe przykłady funkcji osiągnięcia
 9.2. Ogólne własności funkcji osiągnięcia
 9.3. Szczególnie przydatne postaci funkcji osiągnięcia
 Literatura
10. Systemy wspomagania decyzji oparte na metodach punktu odniesienia
 10.1. Zadania analizy modelu rzeczowego
 10.2. Wskazówki przy budowie modeli
 10.3. Standardy zapisu modeli analitycznych
 10.4. Symulacja a optymalizacja modeli
 10.5. Formułowanie zadań analizy wielokryterialnej i optymalizacja wektorowa
 10.6. Symulacja odwrotna i z miękkimi ograniczeniami
 10.7. Wybór wielokryterialny i wrażliwość wdrożenia decyzji
 10.8. Systemy analizy modeli wielokryterialnych: struktura, interfejsy użytkownika
 10.9. Problemy implementacji systemów wspomagania decyzji
 Literatura
IV. Teoria gier a wspomaganie decyzji
11.Podstawy teorii gier
 11.1. Przedmiot i historia teorii gier
 11.2. Podstawowe typy modeli czyli postaci gier
 11.3. Punkt równowagi Nasha
 11.4. Gry w postaci macierzowej
 Literatura
12.Zastosowania i modyfikacje teorii gier
 12.1. Zastosowania teorii gier w teorii rynku
 12.2. Gry wielokryterialne
  12.2.1. Niekooperatywne rozwiązania gier wielokryterialnych.
  12.2.2. Zastosowania gier wielokryterialnych
  12.2.3. Przykład eksperymentalnej gry wielokryterialnej
 12.3. Pojęcie ewolucji kooperacji i strategia „tit for tat”
 Literatura
13.Rozwiązania kooperatywne w teorii gier
 13.1. Wprowadzenie
 13.2. Rozwiązania kooperatywne dla gier w postaci normalnej
 13.3. Rozwiązania kooperatywne dla gier w postaci koalicyjnej
 Literatura
V.Wspomaganie Decyzji Grupowych
14.Techniki podziału zasobów oraz kosztów
 14.1. Wprowadzenie
 14.2. Zagadnienia podziału zasobów
 14.3. Techniki podziału kosztów
 Literatura
15.Techniki głosowania oraz techniki rankingu
 15.1. Techniki głosowania
 15.2. Wspomaganie wielokryterialnych decyzji grupowych
 15.3. Problem obiektywizacji rankingu (rankingu “obiektywnego”)
 Literatura
Indeks
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Polityczna kreacja ładu ekonomicznego. Teoria i praktyka (2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) - Marcin Kalinowski, Andrzej Pieczewski (red.) [PL] [pdf] [LIBGEN]
Polityczna kreacja ładu ekonomicznego. Teoria i praktyka (2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) - Marcin Kalinowski, Andrzej Pieczewski (red.) [PL] [pdf] [LIBGEN]
Polityczna kreacja ładu ekonomicznego. Teoria i praktyka (2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) - Marcin Kalinowski, Andrzej Pieczewski (red.) [PL] [pdf] [LIBGEN]
Polityczna kreacja ładu ekonomicznego. Teoria i praktyka (2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) - Marcin Kalinowski, Andrzej Pieczewski (red.) [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów: Joachim Lelewel i Szymon Żukowski (2008, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Żukowska Kazimiera [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów: Joachim Lelewel i Szymon Żukowski (2008, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Żukowska Kazimiera [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów: Joachim Lelewel i Szymon Żukowski (2008, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Żukowska Kazimiera [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów: Joachim Lelewel i Szymon Żukowski (2008, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Żukowska Kazimiera [PL] [pdf] [LIBGEN]
Universitas Vilnensis, 1793-1803: od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego (2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kamińska Janina Zofia [PL] [pdf] [LIBGEN]
Universitas Vilnensis, 1793-1803: od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego (2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kamińska Janina Zofia [PL] [pdf] [LIBGEN]
Universitas Vilnensis, 1793-1803: od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego (2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kamińska Janina Zofia [PL] [pdf] [LIBGEN]
Universitas Vilnensis, 1793-1803: od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego (2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kamińska Janina Zofia [PL] [pdf] [LIBGEN]
Filozofia i wartości 4 (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Wolniewicz Bogusław [PL] [pdf] [LIBGEN]
Filozofia i wartości 4 (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Wolniewicz Bogusław [PL] [pdf] [LIBGEN]
Filozofia i wartości 4 (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Wolniewicz Bogusław [PL] [pdf] [LIBGEN]
Filozofia i wartości 4 (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Wolniewicz Bogusław [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować