MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Automatyczne wykrywanie nominalnych zależności referencyjnych w polskich tekstach współczesnych (2019, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Maciej Ogrodniczuk [PL] [pdf] [LIBGEN]
Automatyczne wykrywanie nominalnych zależności referencyjnych w polskich tekstach współczesnych (2019, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Maciej Ogrodniczuk [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 21-07-2021
Rozmiar: 4.41 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Automatyczne wykrywanie nominalnych zależności referencyjnych w polskich tekstach współczesnych
Rok: 2019
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Format: pdf

..::(Opis)::..

Książka powstała w wyniku badań lingwistyczno-informatycznych nad automatycznym dekodowaniem relacji referencyjnych w tekstach polskich.

Autor przedstawia propozycję taksonomii relacji tego rodzaju i wykorzystuje ją w procesie budowy reprezentatywnego, ręcznie anotowanego korpusu zależności referencyjnych, który powstał na bazie tekstów Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Dane korpusu używane są do wytrenowania kilku systemów do wykrywania wzmianek i koreferencji reprezentujących różne metodologie algorytmiczne – regułową, statystyczną, algorytm sita, głębokie sieci neuronowe – oraz integrujących bogate zasoby lingwistyczne i z zakresu wiedzy ogólnej: rozszerzenia formalnej gramatyki języka polskiego, dane słownika walencyjnego czy bazę wyrażeń omownych.

Przetestowanych zostaje kilkaset cech wzmianek do wykrywania koreferencji oraz kilka konfiguracji sieci neuronowej. Powstaje także prototypowa konfiguracja metody wykrywania relacji agregacyjnych, kompozycyjnych i predykatywnych. Formalna ewaluacja powstałych systemów wykazuje wyniki porównywalne z systemami tego typu dla innych języków.
Przedmowa
Informacja o finansowaniu prac
Podziękowania
Założenia badawcze
Referencja, koreferencja, anafora, asocjacja
Motywacja
Cele badawcze
Zakres badań
Metodologia
Od ujęć teoretycznych do dekodowania relacji referencyjnych
Pojęcie i zakres referencji
Klasyfikacje typów wzmianek i relacji referencyjnych
 Klemensiewicz
 Topolińska
 Paduczewa
 Clark i inne klasyfikacje zagraniczne
Cechy relacji referencyjnych
Projekty korpusowe
Komputerowe implementacje modelu referencji
Metody ewaluacji
 Miara MUC
 Miara B3
 Miara CEAF
 Miara BLANC
Model relacji referencyjnych
Świat tekstu i własność referencji
Typy i granice wzmianek
Relacje tekstowe i pozatekstowe
Typologia referencyjna
 Koreferencja
 Referencja pośrednia
 Relacje wspierające
 Relacje wykluczające
 Aspekty
Korpus zależności referencyjnych
Wybór tekstów
Wybór strategii anotacyjnej
 Liczba i profil anotatorów
 Anotacja szeregowa a anotacja równoległa
 Preanotacja
 Superanotacja automatyczna
Prace anotacyjne
 Faza rozpoznawcza
 Anotacja koreferencji nominalnej
 Anotacja ogólnych zależności referencyjnych
Narzędzia anotacyjne
Zgodność anotatorów
 Wzmianki
 Klastry koreferencyjne
 Pozostałe relacje
Korekta błędów
Udostępnienie korpusu
 Format SemEval/CoNLL
 Format MMAX
 Format TEI
 Format narzędzia BRAT i wersja online korpusu
 Wyszukiwarka korpusowa
Statystyki korpusowe
 Własności tekstów
 Własności wzmianek
 Statystyka relacji referencyjnych
Implementacja
Wykrywanie wzmianek
 System regułowy
 System statystyczny
Wykrywanie koreferencji
 System regułowy
 System statystyczny
 System sitowy
 System neuronowy
 System hybrydowy
Dekodowanie relacji pośrednich i pomocniczych
Ewaluacja szczegółowa
Wykrywanie wzmianek
Wykrywanie koreferencji
 Wzmianki idealne
 Wzmianki systemowe
Wykrywanie wybranych zależności pośrednich i pomocniczych
Analiza błędów
 Błędy wykrywania wzmianek
 Błędy wykrywania koreferencji
 Analiza relacji pośrednich
Perspektywy badań
W stronę koreferencji uniwersalnej
Model Penn Discourse Treebank
Anotacja metatekstowa
Podsumowanie
English summary
Bibliografia
Skorowidz
Skorowidz terminów angielskich
Wykaz powstałych narzędzi i zasobów
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 roku. Tom 1-2 (1990, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Paszkiewicz Urszula [PL] [pdf] [LIBGEN]
Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 roku. Tom 1-2 (1990, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Paszkiewicz Urszula [PL] [pdf] [LIBGEN]
Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 roku. Tom 1-2 (1990, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Paszkiewicz Urszula [PL] [pdf] [LIBGEN]
Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 roku. Tom 1-2 (1990, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Paszkiewicz Urszula [PL] [pdf] [LIBGEN]
Automatyczna analiza składnikowa języka polskiego (2019, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Marcin Woliński [PL] [pdf] [LIBGEN]
Automatyczna analiza składnikowa języka polskiego (2019, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Marcin Woliński [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów: Joachim Lelewel i Szymon Żukowski (2008, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Żukowska Kazimiera [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów: Joachim Lelewel i Szymon Żukowski (2008, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Żukowska Kazimiera [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów: Joachim Lelewel i Szymon Żukowski (2008, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Żukowska Kazimiera [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów: Joachim Lelewel i Szymon Żukowski (2008, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Żukowska Kazimiera [PL] [pdf] [LIBGEN]
Universitas Vilnensis, 1793-1803: od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego (2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kamińska Janina Zofia [PL] [pdf] [LIBGEN]
Universitas Vilnensis, 1793-1803: od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego (2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kamińska Janina Zofia [PL] [pdf] [LIBGEN]
Universitas Vilnensis, 1793-1803: od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego (2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kamińska Janina Zofia [PL] [pdf] [LIBGEN]
Universitas Vilnensis, 1793-1803: od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego (2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Kamińska Janina Zofia [PL] [pdf] [LIBGEN]
Filozofia i wartości 4 (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Wolniewicz Bogusław [PL] [pdf] [LIBGEN]
Filozofia i wartości 4 (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) - Wolniewicz Bogusław [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować